Zobrazených 1–24 z 380 výsledkov

Luteráni – Ivana Havranová

11.31 
Intímne rozhovory o Bohu cez Luthera, ale aj o duchovnom svete známych osobností. S Milanom Lasicom, Ľubomírom Feldekom, Kamilom Peterajom, Petrom Jarošom, Milanom Kňažkom a ďalšími sa zhovára Ivana Havranová. Kniha plná vyznaní, jedinečných odhalení a krásnych myšlienok... Ivana Havranová vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala a profesionálne rástla v redakcii denníka Smena, v časopise Zornička, neskôr v Československej televízii ako publicistka mládežníckeho magazínu Televízny klub mladých. Je autorkou viac ako 400 televíznych scenárov, množstva poviedok pre deti, rozhovorov, reportáží. Po roku 1989 založila vlastné vydavateľstvo, v ktorom vydávala sedem časopisov ako napr. Maxisuper, slovenský Bulvár, Lišiak a iné. Napísala dvanásť kníh, z toho päť poviedkových. Žije a tvorí v Bratislave.

Existenciály I – Stanislava Chrobáková Repar

12.26 
Texty zachytávajú desaťročie 1991 - 2001, "konštanty" i "premenné" v myslení našich pozoruhodných osobností, ale aj vo verejnom a inštitucionálnom živote po r. 1989, pričom literatúra a kultúra stoja v popredí ich záujmu. Rozhovory sú nielen osviežujúcim čítaním, ale aj správou, pestrou názorovou paletou, ktorá k nám prichádza z prvého desaťročia slobodného života na Slovensku, - a sú predovšetkým stále platným podnetom na zamyslenie. Kniha Existenciály I, ktorá nie náhodou vychádza dvadsaťpäť rokov po Novembri 1989, ponúka vybrané, doposiaľ zväčša iba časopisecky publikované rozhovory, ktoré prevažne vznikali počas posledného desaťročia 20. storočia (konkrétne v rokoch 1991 – 2001) pre redakcie a rubriky literárnych časopisov a niektorých novín. Špecifickú váhu majú v knihe profilové rozhovory, ktoré okrem otázok súvisiacich priamo s umeleckými textami, literatúrou a literárnou vedou zachytávajú aj „znamenia doby“, podmienky, v ktorých literatúra v 90. rokoch existovala, celkovú spoločenskú atmosféru na poli vzdelávania a kultúry, u starších opytovaných aj vývinovú problematiku niektorých fenoménov a – v neposlednom rade – ich osobnú názorovú genealógiu či existenciálne zrenie. Rozhovory so spisovateľmi a spisovateľkami, literárnymi vedcami a vedkyňami dopĺňa niekoľko rozhovorov s osobnosťami z oblasti ďalších spoločenských vied (história, etnografia, jazykoveda), v jednom prípade aj z oblasti umelej inteligencie a nových technológií (kybernetika). Protagonistov a protagonistiek zaradených do tejto knihy je spolu dvadsaťdeväť, niektorí z nich sú zastúpení dvoma alebo tromi rozhovormi.

A rejettt völgy – Zuckoff Mitchell

10.15 
1945. május 13-án amerikai katonák és női segélyszolgálatosok repülőkirándulásra indultak. Ám a vidám kirándulás élet-halál harccá komorult, amikor gépük lezuhant az új-guineai Shangri-la, Rejtett völgyként ismert területen. A repülőből mindössze hárman vonszolták ki magukat ... Folytatás ›› élve. Nem volt más választásuk, mint leereszkedni a hegyoldalon, ahol egy bennszülött törzs várt rájuk, akik még nem láttak fehér embert. A szerző interjúkból, titkosított dokumentumokból és az eldugott új-guineai falvakban tett kirándulásaiból és a még élő szereplők elbeszéléseiből rekonstruálja, hogy mi is történhetett valójában. Lenyűgöző és hallatlanul izgalmas dokumentumregény. A(z) A rejtett völgy (Könyv) szerzője Mitchell Zuckoff.

Négyszemközt Máraival – László Végel

9.13 
"Márai Sándor tudta, miért kell távoznia, ezért tétovázott oly sokat. "Így döntöttem: amíg valamilyen életlehetőségem van itthon, nem megyek el, itthon maradok, megeszem az utolsó nadrágom és letöröm a plombát a fogamból, de nem megyek el", jegyezte naplójába. Amikor írói életlehetősége ... Folytatás ›› megszűnt, vette a vándorbotot: európai hontalan lett. Hazájában többé ki sem ejtették a nevét. Nem járt haza víkendezni, és a magyar állami rádiók és tévéadók sem sugározták műveit." A(z) Négyszemközt Máraival (Könyv) szerzője Végel László.

Egy űrhajós tanácsai a földi élethez – Chris Hadfield

13.54 
Chris Hadfield évtizedekig készült az űrrepüléseire, majd csaknem négyezer órát töltött a világűrben. Eközben svájci bicskája segítségével behatolt egy űrállomásra, repülőgépe vezetése közben ártalmatlanná tett egy élő kígyót és átmenetileg elveszítette a látását, ... Folytatás ›› miközben egy Föld körül keringő űrhajó külső oldalán lógott. Hadfield ezredes sikereinek - és túlélésének - a titka az a szokatlan életfilozófia, amelyet a NASA-nál tanult meg: "készülj fel a legrosszabbra - azután élvezd minden pillanatát!" Ebben a könyvben Hadfield ezredes beavatja az olvasót az űrhajóskiképzés embert próbáló mindennapjaiba, a világűr meghódításának felemelő folyamatába, hogy megmutassa, hogyan válik a lehetetlen is lehetségessé. Meghökkentő és szórakoztató történetein keresztül átérezzük az űrhajók indításának feszült izgalmát, az űrséták megigéző csodáját és a súlytalansági élet szokatlan furcsaságait. Kifejti, hogyan tör utat magának a józan ész a tettek mezején - és ez milyen boldogságot okoz. A világűrben saját, tapasztalataiból vonta le az ösztöneinknek ellentmondó tanulságot: ne hajszold a sikert, inkább készülj fel a problémákra, arra, mit tudsz tenni a megoldásuk érdekében, és számolj a legapróbb részletekkel is. Valószínűleg mi soha nem leszünk képesek Hadfield ezredeshez hasonlóan robotot építeni, űrhajót vezetni, zenés videoklipet készíteni vagy tudományos kísérleteket végezni a súlytalanságban. Ám ez az életszerű és üdítő bepillantás nekünk is megmutatja, mit jelent űrhajósként gondolkozni, ami alapvetően megváltoztatja a földi életre - különösen a sajátunkra - vonatkozó szemléletünket. A(z) Egy űrhajós tanácsai földlakóknak (Könyv) szerzője Chris Hadfield.

Štefan Hríb: Môj bláznivý život – Štefan Hríb,Martin Mojžiš

10.44 
Kniha prináša exkluzívne informácie zo zákulisia médií a politiky. Prečo vznikol .týždeň? Bol Dzurinda podobný Mečiarovi? Škrtnutý Fico alebo prečo sme chceli ovplyvniť voľby. Môže sa realita Boha odraziť v časopise? Kto zhasol Lampu a prečo je stále tŕňom v oku? Moja milovaná Amerika. Sokol verzus Bezák, temno verzus otvorenosť. Krásno v .týždni, čo máme spoločné s Pohodou a čím ma priťahujú svetové galérie. Je šport podobný poézii a prečo verím na hokej v nebi. Závistlivé Slovensko, odkopnuté osobnosti a nádej na zmenu. Osobná spoveď Štefana Hríba. Je to kniha o sporoch počas 10 rokoch časopisu .týždeň, o tvorbe a neustálych problémoch diskusnej relácie Pod lampou, ale najmä o vzostupoch a pádoch Slovenska po roku 1989.

Proč nemám pistoli – Rudolf Křesťan

12.90 
Fejetonista Rudolf Křesťan a ilustrátorka Magdalena Křesťanová přicházejí s novou sbírkou fejetonů, které - jako obvykle - zkoumají s úsměvem řadu skutečností všedních i nevšedních. Pistolové téma je tak jen jedním z celé stovky různorodých námětů. Snad nejvýstižnější charakteristiku celého díla oblíbeného autora podává ve svém vyjádření Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin: „ Autor vládne zázračným postřehem. Kristus v jeho jménu měnil vodu na víno, on mění to, co lidé považují za banalitu, nudu nebo opruz, v zábavnou historku, vtip a moudrou sentenci. Žádná všednost mu není tak všední, aby z ní nebyl schopen učinit nevšednost. Přináší chvíle svěcené radosti. Nejste v pohodě? S Křesťanem budete.“

Trojhlas – Gustáv Murín

9.45 
Z knihy rozhovorov Gustáva Murína znejú súčasne hlasy troch ikon československého humoru – Milana Lasicu, Stanislava Štepku a Jiřího Suchého. Všetci traja majú niečo spoločné: spočiatku boli súčasťou humoristickej dvojice, sú autormi textov pesničiek, ktoré sa hrajú dodnes, a z nadšených amatérov sa stali principálmi divadla. Hoci nechceli byť politickými glosátormi, dostali sa do nepriazne vtedajšej politickej moci. Sami seba považujú skôr za domasedov, no po zmene režimu prešli kus sveta. Ich výpovede úsmevne i vážne charakterizujú jednu veľkú epochu, ktorej úskaliami prešli – každý po svojom – a nestratili pritom chuť a silu rozosmievať nás.

Pavel Vrba – Marie Vrbová

14.20 
Spomienková kniha o básnikovi, textárovi a autorovi divadelných hier Pavlovi Vrbovi napísaná formou rozhovoru jeho manželky Marie a jej kamarátok Jany Černej a Věry Slukovej-Markovej so zosnulým. Kniha je doplnená o viac než 250 autorových pesničkových textov, ktoré vybral známy hudobný publicista Miloš Skalka, a zachytáva obdobie od Vrbových textárskych začiatkov v roku 1965 až po jeho odchod v roku 2011.

Nepohádkové osudy českých princů a princezen – Zuzana Pšenicová

11.12 
V čem je fenomén několika českých pohádek, které miluji celé generace a nikdy nezestárnou ? Kniha o tom, v jakém prostředí a za jakých okolností vznikly klasické české pohádky i o pozdějších často velmi nepohadkových osudech českých „princů a princezen”. Kniha obsahuje nové autentické rozhovory s pamětníky i zcela neznámá překvapivá fakta z dobových archiválií.

Literatura v čase lovců – Miroslav Balaštík

13.35 
Jedná se o výbor z téměř dvou stovek rozhovorů, které byly v posledních dvaceti letech publikovány v časopisu Host. Pětatřicet nejzajímavějších dialogů se spisovateli, literárními kritiky, umělci a vědci odhaluje nejen životní a tvůrčí osudy těchto osobností, jejich názory a postoje, ale fakticky zaznamenává i vývoj literatury v posledních desetiletích. Čtenáři zde mimo jiné najdou rozhovory s Janem Balabánem, Alexandrou Berkovou, Petrem Borkovcem, Irenou Douskovou, Otou Filipem, Jiřím Hájíčkem, Petrem Hruškou, Jiřím Kratochvilem, J. H. Krchovským, Jiřím Kuběnou, Petrem Placákem, Miloslavem Topinkou, Bogdanem Trojakem, Michalem Vieweghem a řadou dalších. Kniha vychází také jako připomenutí nadcházejícího třicetiletého výročí založení časopisu Host.

Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra – Antal Csengery

5.82 
EZ A KIADÁS AZ 1857-BEN MEGJELENT EREDETI MŰ REPRINTJE. • „Mi volt a magyarok ősvallása? Alapjában nem lehetett más, mint azon húnszittya népeké, melyek a történet kezdetétől fogva ugyanazon téreken mozogtak, honnan, hagyományaink és a legrégibb történeti nyomok szerint, őseink e földre jöttek. A vallások története tanúsítja, hogy azonegy éghajlat alatt, hasonló természeti benyomások közepett, egyforma életmód mellett, a műveltség ugyanazon fokán egyképpen alakul a népek vallásos szemlélete.” (Csengery Antal) * „AZ ALTAJI NÉPEK ŐSVALLÁSA tekintettel A MAGYAR ŐSVALLÁSRA” című ezen kiadványt az 1858 - ban először megjelent 25 oldalas tanulmány, az altaji népek ősvallása és a magyar ősvallás kapcsolata, és nem utolsó sorban a XIX. század közepének publikációs magyar nyelvezete iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Dialógy s hviezdami literatúry – Ľuboš Jurík

6.56 
Autentické dialógy spisovateľa a publicistu Ľuboša Juríka so slovenskými, českými, európskymi i americkými spisovateľmi. Kniha prináša nové alebo doplnené rozhovory s významnými spisovateľmi, v ktorých sa otvorene hovorí o tvorivej činnosti, o metodike tvorby, o osobných ťažkostiach autorov, ale aj o dobovej politickej situácii a spoločenských súvislostiach modernej histórie. Spisovatelia odpovedajú na otázky o etike aj estetike, vyjadrujú sa k filozofickým otázkam, ale aj k bežným problémom jednoduchého čoveka. Kniha je zaujímavým pohľadom do vnútra spisovateľov, ale aj ich svedectvom o našej nepokojnej dobe. Čitateľ nájde v knihe rozhovory so spisovateľmi, ako sú Louis Aragon, Frederick Forsyth, Françoise Saganová, John Updike, Milan Rúfus, Günter Grass, Allen Ginsberg, Ladislav Ťažký, Bohumil Hrabal, Ladislav Mňačko a ďalší.

Fedőneve: Ulysses I. – Sándor Márai

13.76 
Ulysses Vasárnapi krónikája következik. Ulysses a magyar irodalom egyik legnagyobb élő reprezentánsának fedőneve. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország Hangja. E sorokat először 1951 októberében gépelték le és mondták be a Szabad Európa Rádió stúdiójában, ... Folytatás ›› Münchenben. Márai az évek során több száz felolvasást tartott, melyek közül az első időszakban az Ulysses-sorozaté volt a főszerep. Hatvan évvel ezelőtt, 1954-ben tervbe vette jegyzeteinek kötetbe rendezését, de elképzelése nem valósult meg. A Fedőneve: Ulysses tehát elsősorban az írói szándék megvalósulása, ugyanakkor egy sorozat nyitó darabja, melyben a közéleti és politikai író Márai Sándort ismerhetjük meg. A berlini légihíd szimbolikája. Az amerikai és szovjet befolyás alatt álló Európa kiszolgáltatottsága. A Rákosi-éra gunyoros arca és a bolsevista hatalomgyakorlás. Nyugat-Európa és a vasfüggöny. Andrássy út hatvan, kitelepítés és megtorlás. Kultúra és szellemtörténet. Irodalom kalodában. Márai Sándor magyar író akart lenni, idehaza szeretett volna élni és dolgozni. Ez nem sikerült, de felolvasásai közreadásával a kassai polgár egy kicsit ismét hazaérkezett. "Hallgassuk" őt érdeklődéssel, "nyitott füllel"! A(z) Fedőneve: Ulysses I. (Könyv) szerzője Márai Sándor.

Róbert Bezák – Pravda o odvolanom arcibiskupovi – Šebastián Labo

5.99 
Kniha pátra Šebastiána Laba je odpoveďou na publikáciu o Róbertovi Bezákovi Vyznanie, ktorá vyšla koncom minulého roka. Autor vo svojej knihe upriamuje pozornosť čitateľov na druhú stranu mince kauzy "Bezák". Poukazuje na rôzne činy a výpovede odvolaného arcibiskupa, čím objasňuje aj možné príčiny jeho odvolania. V knihe je odcitovaná jednak korešpondencia samotného arcibiskupa v čase jeho pôsobenia v Trnavskej arcidiecéze, ale aj rôznych duchovných, ktorí dávno pred odvolaním upozorňovali na jeho netradičné vystupovanie. Páter Šebastián Labo sa nedožil vydania tejto knihy, zomrel 22. 5. 2014. Je však autorom mnohých kníh s duchovnou tematikou, pozoruhodné je jeho spracovanie zahraničných ciest Jána Pavla II. počas jeho dlhého pontifikátu.

Megismertem Isten szeretetét – Ferenc Juhász

5.48 
"Számomra a teológia istenélmény. Évtizedeknek kellett ahhoz eltelnie, hogy lassan ráeszméljek: mindez tulajdonképpen semmi. Úgy is mondhatnám, szinte mindmáig dolgoztam, írtam, tanítottam, de nem a magam életét éltem, hanem a feladatokét. Most kezdem fölfedezni, hogy igazából elmúlik ... Folytatás ›› minden teljesítmény. Kecskeméten a diákotthon, a gimnázium, az írásaim, vagy akár a Sapientia Főiskola. Ha most visszanézek rájuk: megvolt, jó volt, de elmúlik. Nem a teljesítményem fontos, hanem a létem. Magamat kell odaadnom a jó Istennek, ahogy és aki vagyok." A(z) Megismertem Isten szeretetét... (Könyv) szerzője Juhász Ferenc.

20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła – Mariusz Szczygiel

6.60 
Internetové seznamky, privatizace, záplava zboží, telenovely a podnikatelské baroko. Seznamy agentů, historické křivdy a zklamaná očekávání. Všechno zakázané a nedostatkové leželo na dosah ruky. Najednou se mohlo svobodně mluvit a psát o minulosti i okolní realitě. Pro Polsko, stejně jako pro Česko a Slovensko, představoval rok 1989 nejen politickou, ale i kulturní a společenskou revoluci. Dnešní polská reportáž, jeden z nejzajímavějších a nejprestižnějších žánrů s dlouhou tradicí, se zrodila právě z nutnosti tyto nové fenomény a změny pochopit. Dívat se na ně s odstupem a kriticky. Novinář Mariusz Szczygieł vybral podle svých slov „nejzajímavější, nejkontroverznější a nejznámější polské reportáže napsané po pádu komunismu“. Některé jako by popisovaly to, co jsme sami prožili, jiné jsou svébytně polské. Dohromady ale skládají neuvěřitelně různorodý, někdy směšný a jindy mrazivý obraz minulých dvaceti let v jedné zemi ve středu Evropy. Nápad, uspořádání a komentáře Mariusz Szczygieł. Ilustrace twożywo.

Izajáš – Gabriela Ivana Vlková

11.39 
Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Tento spis nejvíc ovlivnil i jiné biblické autory a náboženské ovzduší Palestiny na přelomu letopočtu. Jednotlivým oddílům předchází vždy nástin dobového pozadí. Samotný výklad textu sleduje stopu důležitých motivů napříč celou knihou a odhaluje tak její teologické a duchovní poselství. Navíc se snaží ukázat, jak prorok promlouval k aktuálním problémům Judska 8. století př. Kr. včetně dočasného údělu judských přesídlenců do Babylonu. Sympatický je ekumenický přístup obou autorů k tomuto období starozákonních dějin. Kniha vychází zároveň v nakladatelství Kalich i Vyšehrad.

Slovensko 2.0 kniha + DVD – Kolektív autorov

5.69 
Čo je to „Slovensko“? Ako vysvetliť pojem „Slovensko“ neznámemu cudzincovi, návštevníkovi z inej planéty v horizonte posledných 20 rokov? Aký je genetický, či programovací kód softvéru „Slovensko“? Ako sa používa, ako sa mení? Slovensko 2.0 je film o dvadsiatich rokoch samostatného Slovenska očami desiatich režisérov. Je prvý a jediný svojho druhu v dejinách slovenskej kinematografie. Skladá sa z desiatich 10-minútových filmov rôznych žánrov – od hraného, cez animovaný, dokumentárny až po experimentálny film. Desať režisérskych osobností širokého generačného, názorového a žánrového spektra – Juraj Herz, Martin Šulík, Peter Kerekes, Zuzana Liová, Mišo Suchý, Ondrej Rudavský, Iveta Grófová, Peter Krištúfek, Viera Čákanyová a Miro Jelok – odpovedá na otázku: Čo je to Slovensko? Výsledkom je unikátna umelecká reflexia moderných dejín krajiny a zároveň reflexia slovenskej kinematografie v jej rôznych podobách. Filmy: Juraj Herz: Čestný občan (hraný film) Martin Šulík: Pohreb prezidenta (hraný film) Peter Kerekes: Druhý pokus (hraný dokumentárny film) Zuzana Liová: Bez vône (hraný film) Mišo Suchý: Návraty/Returns (dokumentárny film) Ondrej Rudavský: Pravidlá hry (animovaný film) Iveta Grófová: Discoboj (hraný dokumentárny film) Peter Krištúfek: Jediná známa fotografia Boha (hraný film) Viera Čákanyová: Rupicapra (hraný film) Miro Jelok: Pssst! (experimentálny film)

Pohybovať sa vo vlastnej koži – Peter Gregor

10.36 
Rozhovory s Petrom Gregorom vychádzali v denníkoch, časopisoch a zborníkoch od začiatku sedemdesiatych rokov. Dominujú témy autorskej tvorby, literatúry a umenia, postoja umelca k dianiu v spoločnosti, ale aj móda, ženy či Dunaj. Takmer v každom rozhovore sa ho redaktori pýtajú na jeho impozantný a nápadný zovňajšok a zakaždým ponúka inú odpoveď. Vskutku, Gregor sa vždy majstrovsky obliekal. Súhra topánok, nohavíc, saka, košele, hodiniek, účesu, okuliarov, tabatierky, zapaľovača či spony do kravaty a svojho času aj súhra oblečenia s veľkou dogou, bola vždy dokonalá. K tomu všetkému vlastnil a pestoval telo a chôdzu, ktoré nedovolia karikovať nespočetné kombinácie odevov. Sám však na túto tému hovorí: „Pre satirika naozaj nie je ani výhodné, ani bezpečné byť nápadným len svojím oblečením. Vystavuje sa riziku, že ho satirici budú považovať za módneho satirika a módni panáci za satiru v móde.“ Peter Gregor (1944, Prešov). Básnik, dramatik a satirik patrí – podľa vlastných slov – „k najmladším predstaviteľom nezadržateľne starnúcej strednej literárnej degenerácie“. Debutoval básnickou zbierkou Potreba visieť (1968). Po nej nasledovali: Nebeský policajt (1970), Rozhovor alebo Fackovací panák a morská panna (1975), Delta (1979), poetický skicár slávnych i menej známych osobností Odniesť si oheň z horiaceho domu (1989), zbierka humoresiek a aforizmov Malé maléry (1990), zbierka básní Zberateľ hodín (1992), epicko-filozofická skladba Muž menom Jób (1993), výber z rozhlasových hier pod názvom Smrť v Aténach (2000), poviedkový triptych Denník nebožtíka (2001), výber z básní o láske Listy zo záhrady Eden (2004), súhrnná zbierka aforizmov Etudy alebo Malá prechádzka veľkým lunaparkom (2010) a Idiotár (2013). Je autorom pôvodných rozhlasových hier a dramatizácií literárnych predlôh.

Šťastie je krásna vec – Lukáš Kovanda

9.45 
Kniha predstavuje čarovné zákutia ekonómie, ktoré sa s ňou ale často nespájajú, od krásy až po šťastie. Základom knihy sú rozhovory s poprednými svetovými ekonómami, každý z nich dopĺňajú príspevky, ktoré súvisia s témou daného rozhovoru. Freudov pravnuk George Loewenstein rozpráva o psychologických prístupoch v ekonómii aj o vlastných pochybnostiach, či sa môže vymaniť z tieňa slávneho predka, švajčiarsky ekonóm Bruno Frey o ekonómii šťastia, americký ekonóm Daniel Hamermesh o ekonómii krásy a izraelsko-americký matematik a nositeľ Nobelovej ceny Robert Aumann o politike a teóriách hier, ktoré sa v nej už desaťročia uplatňujú. Rozhovory dopĺňajú viac ako tri desiatky článkov, medzi nimi nájdete aj tieto témy: . Chcete byť spokojní? Tak sa o to príliš nesnažte . Prečo sú krásni ľudia inteligentnejší . Trinásť minút, ktoré Hitlerovi darovali život . Prečo má Fidel Castro sedem detí? . Spôsobila ekonomickú krízu pornografia? . Desať spôsobov ako prísť o peniaze. Lukáš Kovanda (1980) je ekonóm a novinár, pôsobí ako hlavný analytik časopisu Týden, vedie think-tank Prague Twenty a prednáša na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Pod názvami Príbeh dokonalej búrky a Príbeh dlhovej smršte vydal dve knihy rozhovorov s poprednými svetovými ekonómami, vrátane viacerých nositeľov Nobelovej ceny. Popularizácii ekonómie venoval knihu Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé (Premedia, 2013) aj svoju najnovšiu knihu, ktorá v slovenčine vychádza pod názvom Šťastie je krásna vec…

Zákulisie premien sveta – Ján Jurišta

9.41 
Koordinácia v rámci Európskej únie je katastrofálna. Brusel nevie skoordinovať ani lety nad európskymi štátmi tak, aby navigácia bola o polovicu lacnejšia a klesla na cenovú úroveň Spojených štátov. V Rakúsku zaplatíte až o desať eur menej za nádrž benzínu než na Slovensku. Niektoré jogurty sú zdravé, v iných je toľko chémie, že vzniká z toho alergia na penicilín. Predstierané zosúlaďovanie nevyusťuje v harmonický rozvoj starého kontinentu, ale zachováva a dokonca prehlbuje rozdiely. Vo východnej Európe majú zamestnanci za tú istú prácu iba zlomkové mzdy v porovnaní so západnou časťou kontinentu, avšak ceny tovarov sú priblížne rovnaké. Priemerná mzda v západnej Európe je 1900 eur, v SR iba 620 eur! V sedemnástich európskych krajinách je daň z pridanej hodnoty na potraviny od 5 do 10 percent, ale v SR až 20%! Na Slovensku sú aj hypotekárne úvery viacnásobne drahšie než v iných európskych štátoch (!), pretože Európska únia ich úroveň nepredpisuje, ako to robí pri tisíckach bezvýznamnejších záležitostí, ale stanovenie úrokovej miery v tak citlivej oblasti, akou je bývanie, ponecháva na svojvôli súkromných bánk. Namiesto uplatňovania solidarity umožnuje diskrimináciu a vytváranie dvoch kategórií členských krajín.

Virtuální manžel – Monika Knězková

6.25 
Sbírka 21 fejetonů – „kousků života“ viděného očima, které se dívají a které třeba i přes závan smutku vidí na životě to hezké. Monika Knězková si nemusí vymýšlet složité zápletky, aby zaujala. V jejím pojetí je největší inspirací opravdový život. Bere ho s humorem a nadhledem. To, jak dovede v různých životních situacích shazovat sama sebe, je obdivuhodné. A to je také příčinou, proč jsou její fejetonová povídání tak oblíbená. Najednou vám totiž připadá, jakobyste napsané prožívali sami. A když se k fejetonu vrátíte, najdete pokaždé něco nového. Proto mají její čtenářky knížečku často v kabelce či na nočním stolku. A i když by se zdálo, že se jedná o čtení pro ženy, své si tam najdou i muži. Ať už pro lepší pochopení ženského pohledu na život či jako zrcadlo svého vlastního chování.