Zobrazených 1–24 z 17691 výsledkov

Víkendový efekt – Katrina Onstad

15.58 
Praktický a velmi potřebný manifest, který si klade za cíl vyšetřit víkendy pro větší radost, kreativitu, produktivitu i úspěch v našich životech. Úspěšná novinářka Katrin Onstad v knize přehodnocuje roli víkendu v našem životě, které jsou často hektičtější, než pracovní dny – domácí práce, nakupování a samozřejmě práce, protože mnoho lidí si myslí, že musí být na 24/7 online a v pohotovosti, aby byli úspěšní. Pracujeme mnohem více hodin, než lidé před deseti lety, a co je ještě horší, pracovní hodiny jsou rozloženy do všech sedmi dní, takže nemáme žádný prostor ani čas třeba vyrazit ven, dobít baterky nebo si aspoň v klidu odpočinout. Tím trpí zdravotní stav mnohých z nás, naše osobní kontakty tváří v tvář jsou omezené a produktivita práce klesá. Není to tak dávno, co lidé méně pracovali a více žili – a byla to jedna z největších ctností. Autorka nabízí strategie, jak získat zpět ztracený volný čas a efektivně skloubit práci a volný čas a tvrdí, že i když budeme pracovat méně hodin v týdnu, naše práce může být mnohem produktivnější a ještě přitom můžeme být zdravější a veselejší.

Ilustrované dějiny Evropy – Huey-Hsi Liang

17.77 
Výjimečná kniha o naší nedávné historii, u níž se rozhodně nebudete nudit. Vyprávět dějiny stručně, srozumitelně, ale přitom zasvěceně není zrovna jednoduché. Vyžaduje to velké umění slova i hlubokou znalost látky. A také odvahu. Odvahu k tomu, vybrat z dějin, co autor považuje za nejdůležitější, odvahu vystavit se výtkám, že tento typ prací dějiny příliš zjednodušuje. Každý takový zdařilý pokus je však velmi cenný, neboť dokáže zaujmout širokou čtenářskou obec. Proto je vzácná i tato kniha. Její autor prokázal odvahu už tím, že se snaží čtenáři vyprávět o období, které většina z nás považuje za málo atraktivní – o dějinách Evropy v 19. a 20. století. Svého úkolu se však zhostil tak nápaditě, že nám odteď budou dějiny moderní Evropy připadat jako vzrušující román. Není zde nouze ani o zápletky, ani o kladné a záporné hrdiny. Forma rozhovoru dodává vyprávění švih a hlavně umožňuje autorovi vše jasně a přehledně podat a vysvětlit. A protože velkou pozornost věnuje autor našim dějinám, bude tato kniha pro českého čtenáře dvojnásob přitažlivá. Přinejmenším ho zaujme nápaditá grafická podoba textu. Neznamená to ovšem, že knihu ocení pouze mladší čtenáři nebo ti, pro které dějepis nepatřil k oblíbeným předmětům. Má co sdělit i těm, kteří již o dějinách moderní Evropy něco vědí. Jen málo lidí se dnes dokáže podívat na evropské a zejména pak české, rakouské a německé dějiny ve 20. století z tak neobvyklé – a hlavně zajímavé – perspektivy jako profesor Hsi-Huey Liang. Jeho otec, Lone Liang, byl čínským diplomatem a sloužil také v Berlíně a Praze. To způsobilo, že jeho syn Hsi-Huey si v dětství dokonale osvojil němčinu a částečně češtinu. Střední Evropa ho fascinovala.

Víra, láska a naděje – O významu lásky – Rudolf Steiner

5.75 
Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní i tělo onemocní. Rudolf Steiner v předkládaném textu tyto síly přiřazuje k jednotlivým bytostným článkům člověka i k vývojovým epochám lidstva. Druhá část knihy je věnována významu lásky ve světě. Činy konanými z lásky nezdokonalujeme sami sebe, nýbrž splácíme své dluhy a obohacujeme svět. Kristův impulz je impulzem lásky; k jeho pochopení nestačí moudrost, k tomu je nutná láska. Moudrost ponořená v lásce přivádí svět ke Kristu.

My Big Vision Book / Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov – Ing. Daniela Rau,Zdenko Rau

23.47 
Chcete sa každý deň prebúdzať s radosťou? Chcete žiť život, po akom túžite? Aj vy môžete žiť život svojich snov. Nebojte sa pripustiť si túto možnosť. Možno sa niekedy cítite, akoby vám život unikal pomedzi prsty a neviete, čo s tým urobiť. Vidíte, že sa váš život uberá smerom, ktorým nechcete ísť. Necítite súlad medzi tým, čo by ste v živote chceli a tým, aký život žijete. Urobte niečo pre seba a začnite vedome vytvárať svoj vlastný život! Zamyslite sa, čo v živote skutočne chcete. Aký život túžite žiť. Aké sny, vízie a ciele máte. Čo by ste chceli mať, čo zažívať a ako sa cítiť. Áno, našimi cieľmi nemusia byť len hmotné veci. Dôležité je mať vo svojom živote rovnováhu vo všetkých oblastiach. Vďaka knihe MY BIG VISION BOOK sa naučíte, ako si klásť správne otázky, aby ste identifikovali svoje skutočné sny a ciele. Prevedie vás praktickými cvičeniami, ktoré vás posunú vpred k splneniu vašich snov. Ukáže vám konkrétne postupy, aby ste svoje sny a ciele mali nielen v hlave, ale ich aj zrealizovali. Táto praktická motivačná kniha by mala byť súčasťou každej knižnice a pracovným nástrojom ľudí, ktorí túžia po reálnom dosahovaní svojich vysnívaných cieľov. Kniha vám ukáže ako, vysvetlí kvôli čomu si ciele dávať a poskytne vám aj dostatočný priestor na svojich snoch a cieľoch kreatívne pracovať. Môžete si do nej nalepovať obrázky, kresliť, písať výstižné slová a myšlienky. Všetko to, čo vaše sny pre vás znamenajú a čo vo vás evokujú. Preto ak vo svojom živote stagnujete alebo nenapredujete tak, ako by ste chceli, táto kniha je pre vás tá pravá. Pomôže vám vedome si vytvárať svoj vlastný život. Kniha je vhodná pre ľudí, ktorí hľadajú spôsoby, ako nájsť motiváciu a ako napredovať. Tiež je vhodná aj pre ľudí, ktorí majú radi osobný rozvoj a chcú od života viac. Iba ak vieme, kam smerujeme, dostaneme sa tam, kam chceme. Kniha je napísaná zrozumiteľne a s ľahkosťou, aby sa dobre čítala. Prívetivá grafika v knihe umocňuje vizuálny zážitok, ktorý vzbudzuje chuť znovu a znovu knihu otvoriť a pracovať s ňou. Motivačné citáty, ktorými je kniha obohatená, vás pri jej listovaní potešia a inšpirujú. Čo vďaka knihe získate: *Návod na to, ako si svoje sny a ciele vytvoriť. *Pochopíte, ako si svoje sny a ciele stanoviť, aké otázky si pri ich vytváraní klásť. *Ujasníte si, či vaše sny a ciele sú skutočne vaše a nielen prevzaté z vášho okolia. *Uvedomíte si, kto ste a čo chcete vo svojom živote dosiahnuť. *Ujasníte si svoje životné hodnoty a priority. *Prekonáte svoje strachy a obavy z vytvárania svojich cieľov. *Získate chuť si svoje sny a ciele zadefinovať a vytvoriť. *Zistíte, že nielen hmotné veci môžu byť snami a cieľmi. *Získate chuť sa pustiť do zrealizovania svojich snov. Kniha je vhodná aj ako pekný darček pre ľudí, ktorým chcete urobiť radosť a zároveň im pomôcť napredovať v živote. Ste zvedaví, ako vyzerá kniha vo vnútri? Nakuknite do nej prostredníctvom ukážok niektorých strán. Povedali o knihe: Alica Priečinská, majiteľka firmy: Veľmi dobrá a zaujímavá kniha. Množstvo inšpiratívnych rád a krásnych a múdrych myšlienok na jednom mieste, ktoré nás môžu posunúť vpred. Ich používaním si môžeme začať uvedomovať, kto sme a čo chceme vo svojom živote dosiahnuť. Veľmi sa mi páči tá časť o prekonávaní strachu a partnerstve, to asi rieši každý jeden z nás. No vôbec si neuvedomujeme, ako funguje náš mozog a aké vzorce sme prebrali od našich rodičov. Až potom si to začneme všímať a začneme chcieť niečo s tým robiť. Výborná motivačná kniha, s ktorou baví pracovať. Agáta Kleinová, certifikovaný kouč: Patríte k tým, ktorí nevedia kam a ako sa posunúť, alebo k tým, ktorí nevedia kde a kedy začať? Práve táto úžasná kniha bude pre vás skvelým návodom. Návodom ako začať a kvôli čomu je potrebné plánovať. A čo je vlastne cieľ? A ako si ho zadefinovať? Ako si splniť dávno vysnívané sny? Odpovede na všetky tieto otázky a aj iné, často kladené, nájdete práve v tejto knihe. A že to podľa tohto návodu aj funguje? Aj autori tejto knihy, Daniela a Zdenko Rau, sú toho skvelým príkladom. Žiť krásny život podľa vlastných snov a predstáv.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu – Milan Budjač,Lukáš

7.18 
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov - pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene, ktorá je nielen nástrojom ochrany práv spotrebiteľa na intrakomunitárnom trhu, ale aj inštrumentom stimulácie cezhraničného cestovného ruchu medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie, v ktorých môžu spotrebitelia časovo plánovane a organizovane využívať rezidencie, apartmány, alebo iné ubytovacie zariadenia s cieľom v preferovanom ročnom období stráviť odpočinok v konkrétnej európskej destinácii. Autori predkladajú odbornej aj laickej verejnosti komentár, ktorý má ambíciu napomôcť stimulácii potenciálu dosiaľ v aplikačnej praxi dostatočne nepresadenej právnej úpravy poskytovania tzv. niektorých služieb cestovného ruchu pozostávajúcich z časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, účasti vo výmennom systéme a sprostredkovaní ďalšieho predaja. Snahou autorov je podať komplexný výklad právnej úpravy. Komentár je zameraný aplikačne a obsahuje aj zbierku použiteľnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, ústavných, najvyšších aj všeobecných súdnych autorít v Slovenskej republike a v Českej republike. Komentár je určený odbornej verejnosti, sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, zástupcom cestovných kancelárií, zástupcom realitného sektora, študentom právnických fakúlt, ale vzhľadom na jeho praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre spotrebiteľov služieb cestovného ruchu.

Stavíme bez chyb, pokut a penále

10.93 
- Stavební povolení - Územní rozhodnutí - Kolaudační rozhodnutí - Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - Provedení díla Tato publikace je určena podnikatelům, majitelům staveb, živnostníkům, daňovým poradcům, stavebníkům, pronajimatelům staveb, auditorům, ekonomům. Je rozdělena do 11 časti. Kromě úplného zněni stavebního zákona v publikaci naleznete i příspěvky od Ing. Karla Jandy Změny ve stavebním zákoně a Stavební zákon v příkladech.

Hranicím navzdory – Lukasz Kaminski,Petr Blažek,Grzegorz Majewski

26.56 
Kniha tří historiků, dvou polských a jednoho českého, je věnována vzniku a postupnému formování Polsko-československé solidarity na pozadí historického vývoje Polska a Československa od konce druhé světové války do roku 1989. Podává plastický a mnohdy dramatický obraz paralelního, byť nikoliv symetrického utváření opozičních hnutí v obou zemích a pokusů o přeshraniční spolupráci až po vytvoření neformální organizace v roce 1981. Od tohoto data Polsko-československá solidarita hrála zásadní roli ve vzájemné informovanosti a podpoře polských a československých opozičních hnutí a skupin. V 90. letech pak mnozí její členové zaujali přední místa na politické scéně obou sousedních států.

Krypta – Hubert Wolf

11.39 
Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a církevní historik Hubert Wolf. Ve svém díle „sestupuje do krypty“, do hlubin církevních archivů a vynáší na světlo doklady o životě církve, v nejednom případě skryté i očím historiků. Objevuje i formy, které by mohly sloužit jako alternativní modely pro současnou církev. Zejména druhý vatikánský koncil je autorovi důkazem, že i římská církev umí osvěžit paměť a tvořivě navázat na tradice neprávem opomíjené. Na základě archivního materiálu připomíná Wolf dobu, kdy papežové bývali součástí funkčních grémií, biskupové byli voleni, kdy slovo laiků mělo svou váhu a ženám byly svěřovány významné funkce. Na deseti příkladech z různých období dějin křesťanství od středověku po současnost ukazuje, že katolictví bylo vždy schopné se vyvíjet. Připomíná i skutečnost, že katolická církev, její existenciální proud s mnoha vedlejšími rameny, byla římským centralismem svedena do jednoho řečiště teprve v 19. století. Závěrečnou kapitolu věnuje autor papeži Františkovi.

Daně a učetnictví, vzory a případy 5 – 6/ 2018 – Vladimír Hruška

9.41 
Vnitropodnikové směrnice pro podnikatele. Přinášíme vám aktualizované znění vnitropodnikových směrnic dle posledních novel zákona o BOZP, daňového řádu, živnostenského zákona, zákona o účetnictví,…. Každá účetní jednotka má povinnost mít je vypracované a musí je každý rok aktualizovat na platnou legislativu.

Židé v Gulagu – Jan Dvořák,Adam Hradilek

13.62 
Publikace přináší 21 rozhovorů s československými uprchlíky židovského původu, kteří se v letech 1939–1941 ocitli v sovětských pracovních či zajateckých táborech. Reprezentují osudy okolo dvou tisíc Židů původem z Československa, kteří se útěkem na východ sice vyhnuli útlaku ze strany německých a maďarských okupantů či slovenských fašistů, ale většina z nich byla Sověty za nelegální překročení hranice, špionáž a další vykonstruované trestné činy odsouzena k mnohaletým trestům nucené práce v táborech Gulagu. Specifickou skupinu pak tvořili Židé, kteří buď zběhli, či padli do sovětského zajetí jako členové pracovních jednotek maďarské armády. Publikace mapuje čtyři vlny útěků – z protektorátu, z nacistického tábora v Nisku, z Podkarpatské Rusi a ze zmíněných pracovních jednotek maďarské armády. Každá kapitola je uvedena popisem okolností vzniku uprchlické vlny a jejích specifik. Na tento úvod vždy navazuje soubor rozhovorů s pamětníky, které autoři publikace sami zaznamenali nebo získali z archivů po celém světě. Rozhovory doplňují nedávno odtajněné a zpřístupněné dokumenty a fotografie z archivů NKVD, které se autorům podařilo dohledat zejména v ukrajinských archivech.

Radost z Bible – Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu – Josef Imbach

11.39 
Přehled a výklad dnes užívaných metod výkladu Písma s názornými ukázkami O Bibli řekl americký spisovatel William Faulkner, že je to „kniha lidského rodu“. Vystihl tak význam slovesného odkazu, který po tisíciletí promlouvá k lidem na celém světě. Přestože se v Bibli stále mluví o Bohu, děje se tak vždy v rozhovoru s člověkem. Ať tuto knihu otevřeme kdekoli, ocitáme se ve společnosti ubohých lidských tvorů i významných osobností. Bible je plná hřešících světců i svatých hříšníků. Mluví se v ní o ženách, které zachránily vyvolený národ před záhubou. Čteme v ní, jak se Jób stavěl proti osudu i svému Bohu. Kromě hrstky znalcůPísma je tu dav lidí tichých a chudých v duchu a nekonečný zástup vdov a sirotků. Vysvětlovat toto vše je úkolem vykladačů Písma. A ti při tom používají nejrozmanitější metody. Tato kniha nám je blíže představuje.

Mozog pod vplyvom parazitov – Kathleen McAuliffe

13.21 
PÚTAVÉ SKÚMANIE NESPOČETNÝCH SPÔSOBOV, AKO PARAZITY OVPLYVŇUJÚ MYSLENIE, POCITY A KONANIE ŽIVÝCH TVOROV VRÁTANE ĽUDÍ TIETO MALÉ ORGANIZMY MÔŽU EXISTOVAŤ LEN v tele iných zvierat, a ako prezrádza Kathleen McAuliffe, na to, aby riadili správanie svojho hostiteľa, majú mnoho evolučných pohnútok. Títo manipulátori dirigujú vzájomné pôsobenie medzi predátormi a ich korisťou oveľa častejšie, ako si myslíme. Parazity toho dokážu veľa. So zarážajúcou presnosťou nahovoria potkany, aby sa priblížili k mačkám; pavúkov, aby zmenili vzor svojich pavučín, a ryby, aby na seba pritiahli pozornosť vtákov, ktoré sa potom ponoria a zožerú ich. Ani my ľudia nie sme proti výraznému vplyvu parazitov imúnni. Existuje silné podozrenie, že organizmy, ktorými sa zvykneme nakaziť od vlastných domácich miláčikov, dokážu meniť naše osobnostné vlastnosti. Pod ich vplyvom sme nedbanlivejší, impulzívni, ba dokonca máme samovražedné sklony. Mikróby v našich črevách majú vplyv na naše emócie a menia nervové spoje v našom mozgu. Vírusy spôsobujúce prechladnutie a chrípku dokážu meniť naše správanie ešte skôr, ako sa u nás prejavia príznaky. Parazity ovplyvňujú náš druh aj na kultúrnej úrovni. Ako zaznamenáva autorka tejto knihy, podvedomý strach z nákazy ovplyvňuje doslova každý aspekt nášho života, od sexuálnej príťažlivosti a spoločenských kruhov, až po našu morálku a politické názory. Odvolávajúc sa na početné výskumy argumentuje, že strach z nákazy sa u nás vyvinul ako obrana proti parazitom a je to dvojsečná zbraň. Pocity hrôzy a odporu z ľudí, ktorí sa nám zdajú chorí alebo špinaví, nám síce pomohli k vzniku civilizácie, môžu však byť aj príčinou výrazných rozdielov v spoločnostiach, ktoré pretrvávajú dodnes. Podľa vzoru knihy Jareda Diamonda Guns, Germs, and Steel (Zbrane, mikróby a oceľ ) a Neila Shubina Your Inner Fish (Ryba v nás) je Mozog pod vplyvom parazitov dobrodružstvom, ktoré nás zavedie za najnovšími poznatkami vedy, ale aj inšpiratívnou prehliadkou plnou vysvetlení, čo to znamená byť človekom. KATHLEEN McAULIFFE je autorkou článku z časopisu Atlantic z roku 2012 s názvom How Your Cat Is Making You Crazy (Ako z vás mačka robí šialenca). Jej práce sa objavili v zborníku The Best American Science Writing (Najlepšie americké vedecké diela) a vo viac ako tucte národných časopisov, vrátane Discover, New York Times Magazine a Smithsonian. Žije v Miami na Floride. Fascinujúci opis nezvyčajného súboru biologických javov, ktoré vyšli na svetlo len nedávno a preukázali, že ak bude mať prirodzený výber dostatok času a dostatok vyvíjajúcich sa druhov, s ktorými môže pracovať, dokáže dosiahnuť takmer čokoľvek. EDWARD O. WILSON emeritný profesor, Harvardská univerzita. Autor knihy Consilience (Súčinnosť) Táto kniha má všetky prvky kriminálneho thrilleru: násilie, krv, jatky, naháňačka a sex. V role kriminálnikov tu vystupujú parazity. Autorka rozpráva pútavý, hoci niekedy až hrozivý príbeh votrelcov, ktorí riadia náš mozog i správanie. Spolu s najlepšími autormi vedeckej literatúry nám dokazuje, že realita môže byť niekedy oveľa zaujímavejšia ako fi kcia. VALERIE CURTISOVÁ riaditeľ ka skupiny zdravotníkov Environmental Health Group Londýnskej vysokej školy hygieny a tropickej medicíny. Autorka knihy Dont Look, Dont Touch, Dont Eat (Nepozerajte sa, nedotýkajte sa, nejedzte) Buď te pripravení zahodiť všetky svoje domnienky o fungovaní života. Vtipné, inšpiratívne i hrozivé toto je nákazlivé čítanie, ktoré pokračuje v tradícii velikánov ako Robert S. Desowitz a Jared Diamond. MICHAEL A. HUFFMAN mimoriadny profesor, Inštitút pre výskum primátov, Kjótska univerzita

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy – Lívia Trellová

15.01 
Územná samospráva istým spôsobom predstavuje partnerstvo štátu a územných verejnoprávnych korporácií. Tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu založeného na pluralite spoločenských a politických záujmov. Má Ústavou Slovenskej republiky priznané významné postavenie v rámci ústavného systému Slovenskej republiky. Napriek tomu, že tento inštitút má od vzniku samostatnej slovenskej štátnosti svoje výsadné postavenie v ústavnoprávnom vyjadrení, stále sa mu v teoretickej ústavnoprávnej oblasti nevenuje primeraná pozornosť. Ústavná úprava vymedzuje územnú samosprávu skôr rámcovo a úpravu vecného rozsahu samosprávy obce ponecháva na zákonnú reguláciu. Vývoj slovenskej spoločnosti podrobil ústavnoprávne vymedzenie územnej samosprávy skúškam v podobe praktickej realizácie tohto inštitútu, v súvislosti s čím sa objavilo viacero teoretických ústavnoprávnych otázok, ako aj praktických problémov, ktoré nie vždy našli svoje teoretické odpovede, resp. praktické riešenia. Územná samospráva je pritom súčasťou bežného života obyvateľa obce, ktorá tvorí základ územnej samosprávy. V rámci predkladanej monografie autorka podrobuje kritickej analýze a hodnoteniu vybrané ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy, vychádzajúc z jej ústavnoprávneho vymedzenia. Tematicky postupuje od objasnenia pôvodu samosprávnej moci a postavenia jej koncepcie v štruktúre deľby moci, cez východiskové ústavnoprávne vyjadrenie územnej samosprávy, ku analýze základných foriem uskutočňovania územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky, kde poukazuje na súvisiace teoretické, ako aj praktické problémy, a formuluje návrhy a odporúčania možných riešení. Monografia môže prispieť k diskusii na odborných fórach venovaných téme územnej samosprávy, ako aj k praktickému doriešeniu niektorých problémov. Takisto môže poslúžiť aj pri výučbe v rámci odboru ústavné právo.

Útěk z koncentračního tábora Natzweiler – Josef Mautner-Brixi

15.68 
Z kmenového lágru koncentračního tábora Natzweiler v Alsasku se během celé války podařil jenom jediný útěk. Dne 4. srpna 1942 se pětice vězňů převlékla do uniforem SS a v osobním automobilu projela řetězem stráží na svobodu. Nacistům se podařilo chytit jen jednoho, zbylí čtyři se dostali přes okupovanou a jižní Francii na území kontrolované Spojenci. Jedním z nich byl i český důstojník JOSEF MAUTNER-BRIXI. Ten po svém příjezdu do Londýna napsal obsáhlou zprávu o poměrech v nacistických koncentračních táborech, která se stala důležitým svědectvím při pří - pravě poválečného stíhání nacistických válečných zločinců.

Jak na zármutek – Cathy Rentzenbrink

11.12 
Zármutek patří k lidskému životu. Dříve, nebo později se bude každý z nás vyrovnávat se smutkem nebo ztrátou. Ale co říct, když se to nejhorší přihodí někomu, koho milujeme – a jak se vyrovnat s tím, když se to přihodí nám? Tato laskavá, dojemná a povznášející kniha nabízí podporu a útěchu každému, kdo zrovna prochází bolestivým obdobím, bez ohledu na to, co ho způsobilo. Cathy se s námi dělí o svou vlastní zkušenost, jaké je to žít se zármutkem a jak v tomto krutém světě nalézt naději a radost. Výsledkem je návod na přežití pro drsné chvíle, paprsek světla, který k vám pronikne v temných dnech a který vám připomene, že nejste sami. „Tuto knihu jsem napsala pro sebe, ale taky pro vás. I když si v srdci nosíte nesmírný žal a neumíte si představit, že byste se někdy mohli cítit lépe, vězte, že v tom nejste sami.“

Samoštudijný kurz politického islamu – Bill Warner

5.61 
V médiách sa objavuje množstvo názorov na doktrínu islamu, ale len minimum faktov. Nikto totiž neštuduje dva základné zdroje znalostí o skutočnej povahe islamu – Mohameda a Alaha. Tento samoštudijný kurz vychádza z troch esenciálnych zdrojových textov islamskej doktríny – Koránu, Síry (Mohamedov životopis) a Hadísu (Mohamedove tradície). Keď budú vaše znalosti vychádzať z týchto pôvodných textov, vaše pochopenie islamu bude mať pevné základy. Korán i všetky ostatné islamské texty sú napísané tak, aby boli ťažko zrozumiteľné. Ak však ich neprirodzený jazyk nahradíme zrozumiteľnou slovenčinou, získame cenný zdroj poznania. Vďaka tomuto kurzu sa zbavíte všetkých nejasností v oblasti islamu. Pochopíte, čo stojí za udalosťami v islamskom svete a čo to znamená pre našu civilizáciu.

Pyrenejští kondoři 2 – Carlos Barberán

25.56 
Druhá část historie letecké války ve Španělsku z pohledu nacionalistické strany přibližuje nasazení německé Legie Condor, její organizaci, bojovou techniku a letecký personál. Příběhy některých osobností, z nichž se ještě nad Španělskem nebo později během 2. světové války stala proslulá stíhací esa Luftwaffe, přitom nabízejí mnohdy velmi překvapivý a dosud přehlížený pohled na jejich výcvik, osudy a charakterové vlastnosti. V knize samozřejmě nechybí ani profily jejich ruských protivníků a jejich letadel.

A Papalagi – A tiaveai Tuiavii törzsfőnök beszédei – Erich Scheurmann

8.48 
Tuiavii, a polinéz törzsfőnök szakértő: mindent tud a fehér emberről, vagyis az ő nyelvén a Papalagiról. Sok jót azonban nem mesélhet róla. Hiszen a fehér ember szomorú kőfülkékben él, és nappal a kőkunyhók közötti szűk résekben járkál. Végtelen szenvedéllyel gyűjt dolgokat, mégis minél több van neki, annál szegényebb. Még az egyébként szórakoztató gondolkodást is annyira túlzásba viszi, hogy szinte már csak a feje él, az összes többi érzékszerve pedig szunnyad. A kétméteres, rendkívül erős testfelépítésű, mégis szelídséggel teli férfiú, Tuiavii, a tökéletes ellentéte a túlcivilizált modern embernek. Az ő meglátásai tartanak görbe tükröt elénk. A látványon kacaghatunk. A törzsfőnök megfogalmazásai pedig oly világosak, hogy egyes országokban a 12-14 év közötti korosztály számára még kötelező olvasmányként is feladják - hogy önkritikát tanuljon az ifjúság, no meg az eltérő kultúrák iránti toleranciát. Erich Scheurmann a polinéz szigetvilágról készült könyvet írni, ezért elutazott az akkoriban még német gyarmat Szamoára. Az itt tapasztaltakból született meg A Papalagi, melynek 1920-as megjelenése óta számlálhatatlan fordítása és kiadása jelent meg - most végre a magyar olvasó is átgondolhatja a természettől teljesen elszakadt, felgyorsult életét.

Zlá léta Böse Zeiten – Zdeněk

11.12 
Autor Zdeněk Rydygr se pokusil v kontextu republikových i celoevropských událostí shrnout téma spolužití dvou národů, Čechů a Němců, v jednom okrese bývalého sudetského pohraničí. Kniha začíná koncem rakouského císařství, nese se přes klady i zápory první republiky, ničivá léta druhé světové války až po poválečná "účtování". Mimo autentických vzpomínek pamětníků z obou stran se autor snaží osvětlit některé příčiny vzájemného odcizení až nepřátelství obou národů. Jeho důsledkem bylo, že 3300 zákupských Němců, kteří se tu přes šest století vedle Čechů rodili, žili a umírali, čekal v letech 1945 - 1946 transfer a nucený odchod. Samostatnou část publikace tvoří tabulky a seznamy spolu s některými dosud neznámými dokumenty a fotografiemi.

Mýtus o Marsu a Venuši – Deborah Cameronová

8.27 
Kniha se kriticky vyrovnává s rozšířenými zjednodušujícími představami o genderu a komunikaci mezi muži a ženami. Odrážejí se v postojích k případům sexuálního násilí, v očekáváních spjatých se studijními výkony, v diskriminaci na trhu práce a na pracovišti atd. To, co můžeme číst v populární literatuře, je však často daleko od pravdy. Mezi muži a ženami lze nalézt stejné množství podobností jako rozdílů ve způsobu komunikace, v souvislosti s konkrétními sociálními rolemi a vztahy. Cameronová kriticky reaguje na biologická (evolucionistická) vysvětlení genderových rozdílů i na teorii, že k systematicky odlišnému užívání jejich jazyka chlapců a dívek vede socializace v dětství. Ukazuje, že existující jazykové rozdíly často vycházejí především z potřeby konstruovat vlastní pojetí identity. Motivace jsou přitom nesmírně rozmanité a složité. Je třeba začít o genderu přemýšlet mnohem komplexněji a opustit zavádějící populární mýty a stereotypy.

Verejná mienka na Slovensku v kontexte integračných procesov na začiatku 21. storočia – Oľga Plávková

13.78 
Edícia MONOGRAFIE A ŠTÚDIE, Zväzok 29 Predkladaná publikácia Oľgy Plávkovej je dobrým pokusom o sekundárnu analýzu údajov a výsledkov výskumov verejnej mienky, ktoré sa realizovali pod gesciou Ústavu politických vied SAV v rokoch 2003 až 2008. Vzhľadom na to, že ide o analýzu a interpretáciu doteraz nepublikovaných výsledkov výskumov, bude táto práca zaujímavá najmä pre zainteresovaného čitateľa (predovšetkým sociológa, historika, politológa...). Autorka vo svojej práci využíva aj výsledky iných výskumov a z publikácií iných autorov, čo jej umožňuje rozšíriť obsahový rámec monografie a časový rámec na roky aj po vstupe SR do NATO a Európskej únie. Cieľom práce je získať obraz o stave verejnej mienky v období uskutočňovania jednotlivých výskumov, zároveň sa chce v práci aj objasniť, čo charakterizuje obdobie rokov 2003 až 2008 z hľadiska reflexie a aktivizácie verejnosti na vybrané témy.

Výzbroj československého vojenského letectva 1945-1950 – 2.díl – Miroslav Irra

15.80 
Kniha navazuje na I. díl vydaný v roce 2015 prezentací letadel čs. letectva, nezahrnutých v I. dílu, tedy letounů bitevních, lehkých bombardovacích, stíhacích, dále vrtulníků, kluzáků a větroňů. Kniha se dále zabývá problematikou kamufláže a markingu letecké techniky čs. letectva ve sledovaném období, rovněž podává souhrnný přehled výzbroje letadel čs. letectva, tedy hlavňových zbraní, leteckých pum, leteckých raket (ty byly ve sledovaném období spíše ve stadiu zkoušek trofejního materiálu a pokusů o vlastní vývoj). V závěrečné části se kniha zabývá průběhem a výsledky zkoušek trofejních zbraní – řízené pumy PC 1400FX a řízené střely Hs 293A.

Migrace za lepším životem – Luděk Jirka

6.70 
Během nedávné reemigrace krajanů z Doněcké a Luhanské oblasti se psalo o krajanech, kteří migrují domů, do své původní vlasti nebo do země svých předků. Vlastenecká rétorika ve vztahu ke krajanům na Ukrajině byla vždy v českém politickém, mediálním, ale i vědeckém prostředí přítomná. Tato kniha se však snaží uchopit krajanskou problematiku z jiné perspektivy. Zaměřuje se na potomky krajanů z Rovenské a Volyňské oblasti, pro které je identifikace s českým národem a s českou zemí již velmi vzdálená. Do jejich života však vstupují ekonomické a politické problémy Ukrajiny, které mají značný vliv na jejich emigrační tendence. A právě v tento moment hrají zásadní roli jejich čeští předci.

Praktický manuál GDPR pre každého

7.21 
Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení nového nariadenia, ktoré sa týkajú podnikajúcich fyzických a právnických osôb. Slovníček pojmov, textové polia s príkladmi a návodmi. Súčasťou tlačenej verzie je e-book v PDF, servisná webová stránka a aktualizačný servis. Právny stav 1. 5. 2018. Kvalitný biely papier, prehľadný široký formát, úprava obsahu s nápaditými orientačnými prvkami a vzájomnými väzbami pre presnú prácu s textom. Hlavné vlastnosti: - detailný rozbor základných problémových okruhov nového nariadenia s praktickými príkladmi - aktualizačný servis zasielaný mailom - e-book vo formáte PDF - servisná webová stránka www.gdpr365.info s možnosťou voľného sťahovania a informáciami o aktualitách, voľný on-line prístup k aktuálnym platným zneniam a ďalším bonusom Neoddeliteľnou súčasťou tejto publikácie je e-book a aktualizačný servis, v ktorom priebežne nájdete ďalšie výklady jednotlivých ustanovení GDPR, príklady z praxe a podrobnosti o novej legislatíve. Aktualizačný servis zdarma získate podľa návodu na prvej strane. Ďalšie informácie na ww.GDPR365.info.