Zobrazených 1–24 z 1286 výsledkov

Ekonomie a ekonomika – 5. aktualizované vydání – Josef Vlček

24.59 
Cílem učebnice je podat ucelený výklad ekonomie, pozornost je proto věnována nejdůležitějším otázkám mikroekonomie, makroekonomie a podniku v tržní ekonomice. Zvládnutí těchto tematických celků vytváří předpoklady pro studium aplikované ekonomie, např. ekonomiky podniku, financí, hospodářské politiky apod. Způsob výkladu respektuje skutečnost, že publikace je úvodem do studia ekonomie. Autor danou problematiku vysvětluje přístupným, srozumitelným a zároveň vědecky přesným způsobem. Matematická forma výkladu je používána jen v nejnutnějším rozsahu a většina analyzovaných problémů je prezentována v grafických modelech. Učebnice vychází z hlavního proudu ekonomické teorie a je určena pro kurzy mikroekonomie a makroekonomie v bakalářském studiu na vysokých školách. Výklad je koncipován tak, aby uspokojil všechny zájemce, kteří se chtějí orientovat ve složité problematice fungování tržní ekonomiky. Autor přednáší na Vysoké škole hotelové v Praze a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zajišťuje výuku mikroekonomie a makroekonomie v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

Riadenie hodnoty podniku – Peter Kardoš,Miroslav Jakubec

15.68 
Učebnica poskytuje čitateľovi najdôležitejšie teoretické poznatky súvisiace s ohodnocovaním podnikov. Úvodné kapitoly sa zaoberajú všeobecne ohodnocovaním, procesom ohodnocovania a informačnými zdrojmi využívanými pri stanovení hodnoty podniku. Ďalej sa autori venujú metódam a metodike ohodnocovania podniku a zameriavajú sa aj na investície ako na rozhodujúci faktor zvyšovania hodnoty podniku, pričom sa zaoberajú aj zdrojovým zabezpečením investícií. Posledná kapitola učebnice predstavuje praktický príklad na ohodnotenie podniku podnikateľskou metódou. Vysokoškolská učebnica je určená študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale je použiteľná aj pre študentov iných fakúlt s ekonomickým zameraním, pracovníkov znaleckých organizácií a samotných ekonomických znalcov.

Podnikové hospodárstvo – praktické príklady a kontrolné testy, pracovný zošit – Helena Majdúchová,Kolektív autorov

12.45 
Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.), príklady, v ktorých je riešenie naznačené iba čiastočne, a následne neriešené príklady. Záver každej kapitoly tvoria kontrolné testy, ktoré sú rozdelené na úlohy z oblasti teórie a na úlohy orientované na riešenie praktického zadania. Publikácia je určená študentom prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia v súvislosti s výučbou predmetu podnikové hospodárstvo, ktoré sa na fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučuje ako predmet tzv. spoločného základu.

Finančné sprostredkovanie – Dana Kravecová

14.16 
Publikácia ponúka ucelený pohľad na právnu úpravu finančného sprostredkovania. Podrobne rozoberá znenie zákona o finančnom sprostredkovaní a tiež nadväzné právne predpisy upravujúce podnikanie v tejto oblasti. Vysvetľuje obsah finančného sprostredkovania a jeho osobitne regulovaný rozsah, ako aj kategórie finančných agentov vrátane rozdielov medzi nimi. Dozviete sa, aký typ oprávnenia sa vyžaduje v závislosti od spôsobu vykonávania finančného sprostredkovania a aké sú podmienky jeho získania. Zaoberáme sa tiež registrom finančných agentov a finančných poradcov vrátane zápisu a výmazu z neho. Rozsiahla časť publikácie rozoberá podmienky a pravidlá vykonávania finančného sprostredkovania, dohľad nad ich dodržiavaním a sankcie za porušenie požiadaviek zákona. Súčasťou je opis zákonných požiadaviek na spoluprácu medzi samostatnými a podriadenými finančními agentami. Nájdete tu tiež prehľad všetkých informačných povinností finančných agentov, či už voči klientom alebo voči Národnej banke Slovenska. Publikácia je napísaná formou príručky, pričom každá z jej častí obsahuje odkaz na zákonné ustanovenia, ktoré vysvetľuje. S právnou úpravou finančného sprostredkovania sa preto možno oboznamovať buď ucelene, alebo sa zamerať len na niektorú z jej častí.

Sociální marketing – Lenka Harantová,Radim Bačuvčík

13.35 
Kniha poskytuje ucelený přehled a vysvětlení základních pojmů z oblasti sociálního marketingu. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány také příbuzným komunikačním aktivitám, jako je politický či náboženský marketing, etickým aspektům sociálního marketingu, zákonné regulaci a samoregulaci. Další kapitoly se zabývají historií sociálního marketingu v ČR i ve světě či novými trendy v marketingu. Publikace obsahuje také široký přehled případových studiích sociálních marketingových kampaní na různá témata. Je určena pracovníkům z oblasti jak komerčního, tak i sociálního marketingu, vysokoškolským studentům či marketingovým nadšencům. Oba autoři se dlouhodobě věnují problematice sociálního marketingu a přednáší výše zmíněná témata na univerzitní půdě.

Obchod s Čínou – Jan Hebnar

5.99 
Máte zajímavý produkt? Už jste se etablovali na českém, slovenském a snad také evropském trhu? Možná pro Vás může být Čína zajímavou exportní příležitostí, a to především kapitoly, které se exportu do Číny a marketingu v Číně detailně věnují. Máte firmu, která distribuuje produkty, o kterých víte, že jsou z Číny, ale nakupujete je od českého nebo německého distributora? I pro Vás je nová kniha vhodná: dozvíte se, jak z Číny jednoduše nakupit zboží, od drobných zakázek až po velké investiční celky. Pokud už doma úspěšný podnik máte a vaše výrobky nejsou vhodným artiklem mezinárodního obchodu, možná vás napadlo v Číně investovat. I téma založení firmy v Číně tato nová publikace, jejíž autor je bývalý obchodní diplomat působící v Číně, zahrnuje.

Myslete jednoduše – Ken Segall

14.72 
Jak zaujmout zákazníky, když konkurence dělá prakticky to samé co vy? Mít správnou odpověď je otázkou života a smrti značky! Naštěstí pro nás, Ken Segall nám díky této praktické knize poradí, jak můžeme uspět i v našem složitém a nepřehledném světě. Téměř každá firma dělá zbytečné chyby. Nechte se krok za krokem inspirovat, jak se nejčastějších chyb vyvarovat.

Jak vybrat správného člověka na správné místo – František Bělohlávek

11.53 
Čtivě a srozumitelně napsanou knihu sestavil autor, který má jako konzultant a psycholog bohaté zkušenosti s výběrem tisíců lidí v českých, německých a slovenských firmách. Otevřeně popisuje správná i nesprávná rozhodnutí při výběru pracovníků. Odkrývá triky, které používají uchazeči o práci i personalisté, a radí, jak se vyrovnat s nejistotou při rozhodování o přijetí zaměstnance. Autor doporučuje efektivní postupy při organizaci výběrových řízení. Dává k dispozici nástroje, které usnadní a zpřesní rozhodování o přijetí nového člověka nebo povýšení stávajícího zaměstnance (testy, otázky rozhovoru včetně hodnocení odpovědí, simulované situace z různých oblastí činnosti). Dozvíte se, jakým způsobem se dá zjišťovat kreativita, spolehlivost, loajalita, individuální motivace i kompetence pro vedení lidí, efektivní komunikaci, týmovou práci, odpovědnost či jednání v krizových situacích. Zjistíte, které slabé stránky uchazečů jsou těžko odstranitelné a na kterých se dá pracovat dalším vzděláváním, koučováním nebo správným vedením. Na příkladech z praxe si můžete procvičit své dovednosti v oblasti interpretace testů, vedení rozhovorů, pozorování simulovaných situací nebo sestavení assessment center. Knížka je určená zejména personalistům a manažerům, ale ocení ji také uchazeči o zaměstnání, kteří v ní mohou najít cenné rady, jak se připravit a jak se chovat při výběrovém řízení.

Jak číst účetní výkazy – 2. vydání – Karel Šteker,Milana Otrusinová

11.93 
Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek. Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a studenti vysokých škol. Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.

Tak to u nás nerobíme – John Kotter,Holger Rathgeber

13.29 
Desať rokov po úspešnej knihe Náš ľadovec sa roztápa, v ktorej John Kotter a Holger Rathgeber na príbehu tučniakov vysvetlili, ako viesť ľudí v časoch turbulentných zmien, prichádzajú autori s novým a rovnako zaujímavým príbehom o tom, ako zmeniť výzvy na príležitosti. Tentoraz je dejiskom ich bájky kolónia surikát, žijúca v nehostinných podmienkach Kalaharskej púšte. Ide o spoločenstvo s množstvom pravidiel a zákonov, rozdelené na skupiny, ktorých lídri sú zodpovední za jednotlivé činnosti. Striktné dodržiavanie dlhoročne zavedených pravidiel však nemusí byť tým najlepším spôsobom fungovania a hlavne nachádzania riešení, ak sa spoločenstvo (organizácia, firma) ocitne v neľahkej situácii v rýchlo sa meniacom prostredí.

Prodávejte jako ti nejlepší – Miroslav Konopáč

9.14 
Autor v knize prozrazuje nejlepší způsoby prodeje a nejčastější prodejní chyby, ke kterým díky mnohaletému působení na trhu dospěly velké firmy, v nichž autor dlouhá léta působil. Jak tyto zkušenosti můžete použít ve své práci - ať už jste zaměstnanec, nebo pracujete sami na sebe - vám ukáže na mnoha praktických a ihned použitelných příkladech a návodech. Knížka je neocenitelným pomocníkem pro všechny, kteří pracují jako obchodníci, prodejci nebo obchodní zástupci. Pokud začínáte obchodovat, pomůže vám v prvních krocích a umožní vám vyhnout se chybám, které dělalo mnoho vašich předchůdců a není nutné je opakovat. Zkušenější prodejci a obchodníci zde najdou náměty a inspiraci k dalšímu růstu. Knížka jim umožní uvědomit si, kde mají rezervy a okamžitě na nich zapracovat. Každý z nás má na výběr: buď si bude na všechno přicházet sám a smíří se s pomalým pokrokem a mnoha neúspěchy, nebo se bude učit od ostatních, a bude tak o krok napřed díky znalostem z této publikace.

Behaviorální finance – Implikace pro investory – Michal Stupavský

13.35 
Behaviorální finance (behavioral finance) jsou moderním a progresivním směrem finanční teorie, který na rozdíl od tradičních financí předpokládá, že se investoři a další účastníci finančních trhů nechovají vždy zcela racionálně. Mnoho finančních rozhodnutí je ovlivněno tím, jak informace interpretujeme a jak podle nich jednáme, což není vždy racionální, neboť lidé trpí mnoha behaviorálními předsudky. Důležitost tohoto ekonomického oboru podtrhuje skutečnost, že jeden z jeho zakladatelů, Daniel Kahneman, obdržel v roce 2002 Nobelovu cenu za ekonomii „za integraci poznatků z psychologického výzkumu do ekonomické vědy, zejména co se týče lidských úsudků a rozhodování při nejistotě“. Diplomová práce Michala Stupavského s názvem Behaviorální finance – Implikace pro investory je jednou z prvních odborných prací, které se tímto tématem zabývají u nás.

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích – Petr Fiala

16.51 
Podstatným rysem dynamického charakteru ekonomického prostředí je stále rostoucí síťovost vztahů mezi ekonomickými subjekty, přičemž ne vždy jsou k dispozici dostatečné informace o různých hodnotách a vztazích. Kniha je věnována modelování a analýze dynamických procesů v síťových systémech, přináší zcela nové přístupy pro síťové prostředí, vyvinuté s využitím modelů a metod operačního výzkumu (vícekriteriální modely, modely teorie her, modely vyjednávání, kontraktů, aukcí, dodavatelských sítí, revenue a projektového managementu a modely investičního rozhodování).

Ekonomie – Robert Holman

17.98 
Sbírka řešených otázek a příkladů k učebnici Ekonomie profesora Roberta Holmana slouží studentům k lepšímu pochopení látky a k přípravě na zkoušku. Otázky a příklady jsou zaměřeny nejen na procvičení látky, ale také na aplikování ekonomické teorie na běžné ekonomické situace, s nimiž se studenti mohou setkat. Učebnice Ekonomie obsahuje základy ekonomie a je určena studentům bakalářského stupně. Tomu také odpovídá konstrukce otázek a příkladů této Sbírky – jedná se o přístup verbální a grafický, nikoli matematický. Sbírka řešených otázek a příkladů pomůže čtenářům lépe zvládnout základy ekonomie a učinit jim tento předmět ještě přístupnější a zajímavější. Text je rozdělen do dvou oddílů. Oddíl A obsahuje zadání otázek a příkladů, Oddíl B pak jejich řešení. Oba oddíly kopírují uspořádaní učebnice Ekonomie, tj. obsahují celkem 31 kapitol. Kniha je primárně určena studentům VŠ, ale lze ji doporučit všem zájemcům, kteří chtějí lépe pochopit ekonomické zákonitosti fungování společnosti.

Konanie o dedičstve (cezhraničné dedenie) – Jaroslav Krajčo

52.25 
Predkladaná publikácia si na rozdiel od všeobecných zvyklostí výkladu právnej úpravy kladie za cieľ poskytnúť nielen základné informácie potrebné pre procesný postup súdu – notárov, (teda ingerenciu štátu a jeho procesný postup) ale aj informácie pre laickú verejnosť vo veciach prejednania dedičstva, ako aj o právnej úprave hmotnoprávnych vzťahov dedičov a iných osôb, ktorých smrť fyzickej osoby ovplyvnila práva a povinnosti týchto osôb. Snahou publikácie je poskytnutie informácií o procesnom postupe pri tomto prejednaní, teda o spôsobe uplatnenia práv dedičov, ale aj ozrejmenie práv a povinností dedičov v prípade smrti osoby, po ktorej prichádza do úvahy uplatnenie dedičského práva. Publikácia sa nevyhýba ani vplyvu smrti fyzickej osoby na vzťahy založené za života fyzickej osoby. Nakoľko však právny poriadok vždy dôsledne nerozlišuje hmotnoprávnu a procesnú úpravu, publikácia venuje pozornosť ustanoveniam zákona o mimosporovom konaní upravujúcich dedičské konanie, ako aj ustanoveniam Občianskeho zákonníka (prípadne iných právnych úprav, ako je napr. Autorský zákon), upravujúcich práva a povinnosti dedičov a iných osôb, vo väzbe na smrť fyzickej osoby. Publikácia má snahu z pohľadu aplikačnej praxe zaujať stanovisko k hmotnoprávnym ako aj procesným ustanoveniam platnej právnej úpravy. Pre používateľov tejto publikácie je potrebné dať do pozornosti, že publikácia obsahuje judikatúru hmotnoprávnych ako aj procesných ustanovení skorších období aplikačnej praxe. Ide však o judikatúru, ktorej využitie prichádza do úvahy aj po uskutočnených zmenách právnej úpravy, i keď v niektorých prípadoch pri potrebe spresnenia niektorých terminologických rozdielností. Kniha je určená pre notárov, právnikov, sudcov, exekútorov, študentov práva a samozrejme pre verejnosť, ktorej sa otázky dedenia priamo aj nepriamo dotýkajú.

Marketing v pojišťovnictví – Jaroslav Mesršmíd

13.31 
Kniha přináší komplexní pohled na současný marketing v pojišťovnictví, zaměřuje se nejen na soudobý marketing pojišťoven, ale i na marketing asociace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a rovněž mezinárodní marketing v pojišťovnictví. Čtenář – a to nejen pracovník v oblasti pojišťovnictví, ale v marketingu obecně – zde najde mnoho inspirujících myšlenek, využitelných v každodenní praxi.

Finanční trhy – Oldřich Rejnuš

11.93 
Učebnice se věnuje nejdůležitějším oblastem problematiky finančních trhů a finančních investičních instrumentů. Zkušený autor nejprve vymezuje finanční trhy a jejich funkce a představuje finanční instituce, jejich produkty a služby. Následně se věnuje úrokovým sazbám a základním druhům finančních investičních instrumentů. Podrobněji rozebírá klasické finanční instrumenty, termínované derivátové instrumenty, cenné papíry majetkových investičních a podílových fondů a strukturované produkty. Na závěr se zabývá i regulací a dohledem ve finančním systému a současným vývojem světového finančního systému a světové ekonomiky. Učebnice je určena zejména studentům oborů zaměřených na problematiku finančních trhů vyučovaných na ekonomických či právních vysokých školách, ale mohou ji využívat i ekonomicky orientované střední školy. Je ojedinělá mimo jiné tím, že její součástí je program na generování cvičných testů, který ocení jak studenti, jež si mohou na testech ověřit a upevnit své znalosti, tak učitelé dané problematiky.

Ekonomie jako osud – Dušan Tříska

7.37 
Bývalý náměstek ministra financí ČSFR Dušan Tříska je považován za jednoho z otců české privatizace. Ve své nové knize vysvětluje svůj vztah k ekonomické vědě. Kniha se člení do tří částí: I. Podíl na transformaci české ekonomiky, II. Přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení a III. Věcné přesahy. Celkem osmnáct textů je dílčím výsekem Třískovy tvorby, který však reprezentuje jeho nejvýznamnější příspěvky do české ekonomické vědy. Ekonomie je podle autora exaktní vědou (podobnou fyzice), postavenou na pevných axiomatických základech, které slouží uchopení celé řady problémů a témat. Předmluvu napsal Václav Klaus.

Ekonomika kolapsu – Zdeněk Maruška

5.36 
V této knize ukazuji ekonomický mechanismus a motor světové globalizace, její vykrádací a sebezničující principy. Definuji čtyři zákonitosti vyjádřené jednoduchými matematickými rovnicemi. Porušování těchto principů a zákonitostí má za následek nezadržitelné směřování k ekonomickému kolapsu. Na straně druhé naznačuji, že důsledná aplikace těchto principů by znamenala řešení všech problémů kapitalismu a zároveň řešení mnoha závažných otázek v oblasti soužití lidí na celém světě. Předkládám pohled na problematiku imigrační krize, tentokráte v rovině ekonomické. Zákonitosti a principy ekonomické spravedlnosti pokládám za kritéria nejdůležitější. Dávají nejobjektivnější odpovědi na základní otázky, které imigrační krize přináší.

Bezpečný rozvoj regionu – Kolektív autorov

11.16 
Motivací autorů pro vznik této monografie byla snaha o otevření nového pohledu na vnímání reality, v jehož centru je koncept bezpečného rozvoje regionu, dát impuls k utváření způsobu pojetí a chápání tohoto jevu a současně začít s vymezováním jeho konstrukčních principů. Jak totiž zdůrazňuje i název jedné z kapitol: Bezpečnost je nutnou, nikoli však postačující podmínkou rozvoje. Bezpečnost regionu je narušována jednak společenskými jevy spojenými s negativními dopady, které mohou mít zjevné i latentní příznaky a které mají střednědobý až dlouhodobý časový dosah, jednak mimořádnými událostmi, které lze vnímat spíše jako vypjaté situace zvládnutelné však pouze s vynaložením zvláštních sil a prostředků. Problematika zajišťování bezpečnosti a připravenost ke zvládání rizikových situací by proto měly být základem každé regionální rozvojové strategie.

Finančno – ekonomická analýza podniku + CD 9. vydanie – Karol Zalai

38.00 
Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň nadväzujúcich opatrení, ktoré významne ovplyvnili najdôležitejší informačný zdroj pre finančnú analýzu – účtovnú závierku. Zavádzajú nové veľkostné kategórie podnikov a zmeny v obsahu a formálnom usporiadaní výkazov (individuálnej) účtovnej závierky, ale aj zmeny požiadaviek na prezentáciu výsledkov za skupinu podnikov v konsolidovanej účtovnej závierke. Rovnako viaceré štandardy IFRS boli podstatne upravované, najmä tie, ktoré sa aplikujú pri zostavovaní konsolidovanej (KÚZ) účtovnej závierky. Uvedené (ale i iné) zmeny si vyžadujú adekvátne zohľadnenie v novom vydaní učebnice. Túto potrebu robí tiež naliehavou skutočnosť, že titul z roku 2013 (ôsme vydanie) je úplne vypredaný a o publikáciu je naďalej záujem i zo strany pracovníkov z praxe. Deviate vydanie je aktualizované, vo vybraných oblastiach prepracované a doplnené. Tu možno uviesť príklad finančnej analýzy podniku ilustrujúci postup a metódy finančnej analýzy uskutočnenej na báze IÚZ zostavenej podľa slovenských právnych predpisov, ďalej príklad finančnej analýzy v skupine podnikov bazírujúcej na KÚZ zostavenej podľa štandardov IFRS. V texte sú i ďalšie zmeny napr. analýza výkonnosti podniku s využitím tradičných i moderných kritérií výkonnosti a konfrontácia ich výpovede, ako i ďalšie zmeny.

Prodej svoje know-how – Jan Markel

8.88 
Prodej svoje know-how je úderným návodem na to, jak vzít to, co vás nejvíc baví, podlit se o to s ostatními a nechat si za to zaplatit. Je jedno, jestli podnikáte, studujete nebo hrajete na hudební nástroj. Po přečtení tohoto rudého zázraku vám bude jasné, že svět už nikdy nebude stejný jako dřív. 100% kladná odezva čtenářů je zárukou, že tahle knížka rozhodně stojí za to. Změňte svůj svět. Teď hned.

Investování pro začátečníky

6.75 
Tahle knížka je napsaná právě pro Vás, neinvestory, ať už je Vaší profesí stavařina, vedení účetnictví, programování, tlumočení, učitelství... Je totiž napsaná pro lidi, kteří nejsou ekonomové a zběhlí investoři, investicím nerozumějí a chtěli by se svými penězi něco podniknout. Zatím totiž proděláváte právě tím, že s nimi nic neděláte a necháváte je ležet ladem. Pořiďte si tuhle knížku, vyhraďte si na ni dvě odpoledne na terase u kávy a po jejím přečtení budete mít dost informací a odvahy, abyste udělali první investorské krůčky. Abyste zainvestovali peníze, abyste mohli jít k poradci a věděli, co od něj chtít a abyste byli chytřejší než hloupý poradce, kterému pak nenaletíte. Abyste uměli bankéři říci, co potřebujete. Abyste nemuseli koupit zrovna ten produkt, který potřebuje bankéř prodat. Kniha vychází z dvacetiletých zkušeností, které autor získal při poradenství běžným investorům. Vybírá to, co je v investování důležité a co by si měl uvědomit každý investor, než se do investování pustí. Některé věci musíme udělat sami a nemůžeme je čekat od bankéřů. Na druhou stranu kniha nezatěžuje čtenáře přílišnými detaily jednotlivých produktů. Tyto detaily si čtenář hravě najde na internetu nebo získá od svého bankéře.

A cégvezetés szabályai – Richard Templar

10.70 
Jól kezeljük-e a magunk és az alkalmazottaink problémáit? Szeretnénk, hogy mindig a megfelelő válasz jusson eszünkbe, és a kínos helyzeteket minél hatékonyabban meg tudjuk oldani? A kötet szabályai segítenek abban, hogy mikor mit mondjunk és tegyünk, és azt is megtudhatjuk, hogyan hozhatjuk ki csapatunkból a legjobbat. A szabályok megismerése után életünk sokkal könnyebb lesz, és még nagyobb sikereket könyvelhetünk majd el. Rajtunk múlik, hogyan élünk. Sok jó menedzser van a világon, de mi még náluk is jobbak lehetünk.