Zobrazených 1–24 z 1192 výsledkov

Polyxena z Lobkovic

24.49 
Život a doba významné šlechtičny Polyxeny z Lobkovic, politicky aktivní, nábožensky zapálené a hospodářsky úspěšné ženy na pomezí mezi renesancí a barokem.

Třetí strana trojúhelníku, 3. vydání

16.45 
Název odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem k vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí a „velkými“ politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální historie v jejích teoretických a praktických perspektivách. Teoreticky laděná část publikace se věnuje terminologii oboru, jeho zrodu a vývoji v českém prostředí i v mezinárodním kontextu, dále pak permanentně diskutované problematice paměti ve vztahu k orální historii. Praktičtěji zaměřená část se zabývá možnostmi a úskalími realizace orálněhistorického výzkumu, dále pak přináší inovovaný přehled analytických přístupů, aktualizovaná zamyšlení nad interpretačními možnostmi orálněhistorických pramenů a konečně jsou zde probírány také otázky etiky a legislativy jako nezbytné součásti orální historie.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání tohoto manuálu reflektuje nejnovější poznatky a zkušenosti související zejména s mnohočetnými dopady koronavirové pandemie na orálněhistorické výzkumy, posuny v oblasti digitalizace, debaty nad otázkami ochrany osobních údajů a také vlivy aktuálních válečných konfliktů, proměn společenské atmosféry a geopolitických posunů na výzkumy v oblasti soudobých dějin.

Úžasné památky starých národů

27.90 
Cílem této knihy je provést čtenáře některými z nejznámějších archeologických lokalit světa. Kniha současně ukazuje, že díky trpělivé detektivní práci celých generací badatelů i vědeckému pokroku v archeologii dnes víme o minulosti více než kdy dříve.

Publikace vypráví příběhy překlenující tisíce let historie, od prvních sídlišť až po velké dávné civilizace. Popisované archeologické lokality sahají od těch nejznámějších až po skutečné skryté klenoty. Byly pečlivě vybrány na základě svého historického významu, ale také turistické atraktivity. Kromě jiných se kniha věnuje egyptským pyramidám a chrámům, klasickým antickým památkám v Athénách a Římě či pozoruhodným dávným městům Střední a Jižní Ameriky.

Je smutné, že proces výběru poněkud narušily konflikty, kvůli nimž je v současné době řada archeologických oblastí pro turisty nepřístupná. Jinak by jistě obsahoval i několik významných lokalit v Sýrii a Libyi, například města Palmýra a Leptis Magna, nebo malijskou lokalitu Timbuktu.

Každou lokalitu přibližují krásné fotografie z místa a zasvěcený výklad poskytuje čtenáři zásadní informace o jejím vzniku a historii. Kniha tak vytváří živý obraz dávné i současné podoby těchto fascinujících míst.

Publikace Úžasné památky starých národů přináší nejen mimořádný pohled do historie, ale také inspiraci k cestování. Je tak dokonalým společníkem nejen pro ty, které zajímá historie, ale i pro cestovatele a dobrodruhy.

Paul Bahn je spisovatel, překladatel a moderátor zabývající se archeologií. Je přispívajícím redaktorem časopisu Archaeology vydávaného institutem Archaeological Institute of America a věnuje se především prehistorickému umění. Také se podílel na přípravě mnoha knih o archeologii.

Říkali jim španěláci

27.73 
V Mezinárodních brigádách ve Španělsku bojovalo více než 2200 československých občanů. Mezi zahraničními dobrovolníky tvořili osmý největší kontingent - po Francouzích, Italech, Polácích, Američanech, Němcích, Jugoslávcích a Belgičanech. Říkali jim prostě španěláci. Mohlo by to navozovat dojem, že i jejich osudy byly víceméně stejné, nebo alespoň podobné. Přestože většinu z nich sice na Pyrenejský poloostrov zavedly podobné motivy, realita, zvláště ta následná, byla v turbulentním 20. století ale podstatně barvitější.
Naprostá většina z těch, kteří přežili Španělsko, boje na frontách 2. světové války i nacistické věznice a koncentrační tábory se v roce 1945 vrátila do vlasti, kde začal vznikat lidově-demokratický režim. Z velké části šlo o členy komunistické strany a není nijak překvapivé, že mnozí z nich již tehdy začali utvářet její pretoriánskou gardu.
Ze všech „španěláckých“ osudů jsme vybrali čtyři - tři české a jeden slovenský, především však komunistické. Byly stejně neobyčejné, ale do značné míry víceméně docela charakteristické i pro osudy ostatních „španěláků“: docela určitě dramatické, ve všech případech plné vzestupů a pádů. Bohuslav Laštovička, Ladislav Holdoš, Josef Pavel a Osvald Závodský, čtyři známá jména. Ale známe je doopravdy?
V Mezinárodních brigádách ve Španělsku bojovalo více než 2200 československých občanů. Mezi zahraničními dobrovolníky tvořili osmý největší kontingent - po Francouzích, Italech, Polácích, Američanech, Němcích, Jugoslávcích a Belgičanech. Říkali jim prostě španěláci.

Slovenský časopis historický 2/2022

14.90 
Gregoríkova Branišová Lucia: Kňažná Eufémia a jej pôsobenie v moravskom prostredí na konci 11. a na začiatku 12. storočia
Majriková–Molitoris Milica : Utváranie severnej hranice Slovenska 1918 – 1925
Bobák Ján: Slovenská liga v Amerike a Slovenská republika 1939 - 1945
Šmigel Michal: Výpravy Ukrajinskej povstaleckej armády do strednej a východnej Európy 1945 – 1950
Kačala Ján: Slovenčina ako politikum po roku 1918
Hrabovec Emília: Andrej Žarnov v exile.
Vašš Martin: Utváranie obrazu Samuela Zocha v agrárnickej a evanjelickej tlači
Vnuk František: František Jehlička a Slovenská rada 1933 - 1939
Bobák Ján: Memorandum predložené mierovej konferencii o odôvodnenosti jestvovania Česko-Slovenska

Německo 1989–2021

28.15 
Tři desetiletí, kterými Německo prošlo od pádu železné opony do konce éry Angely Merkelové, byla bezpochyby pozoruhodným obdobím. Spolková republika zažila politicky „různobarevné“ vlády a jejich četné reformní projekty, zaznamenala výrazné propady stejně jako období hospodářského růstu. Měnila se též role Německa na evropské a mezinárodní scéně i jeho dvoustranné vztahy s Českou republikou. Značně se posunula německá historická sebereflexe, vyvíjel se také obraz Spolkové republiky a Němců v Evropě a ve světě.

Kolektivní monografie předních odborníků z Katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má za cíl přiblížit českému čtenáři, jakým způsobem se německá společnost v letech 1989–2021 vyvíjela na základě vnitřních výzev i vnějších okolností, jaké hlavní charakteristiky ji tehdy utvářely a jaká témata určovala měnící se celospolečenský diskurz.

Nad Angolou zataženo

10.29 
Po třiceti letech se autor vrací ke svému diplomatickému působení v africké Angole. V zemi se po dlouhé občanské válce připravovaly první demokratické volby. Ve stejné době bylo rozhodnuto o rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky, jejíž zastupitelský úřad Jan Klíma vedl jako chargé d’affaires. Mimořádná doba mu při každodenní náročné práci poskytla příležitost důvěrně poznat oficiální prostředí i nesnadný život lidí, osobnosti angolské politiky a kultury i odchovance československých škol na významných angolských postech, velkoměsto i jeho zázemí, angolské tradice, náboženství, jazyk i zvyky. Když výsledek voleb poražená strana neuznala, bojoval tým naší ambasády při vypuknutí nové fáze občanské války o záchranu a zažil válečné hrůzy z bezprostřední blízkosti. Dramatická evakuace velvyslanectví ukončila období mezistátních styků, které už pak nebyly ve větším rozsahu obnoveny.

Kdy vypukne válka?

27.50 
Kniha Kdy vypukne válka nabízí detailní popis vybraných událostí roku 1938 od ledna do října, které předcházely mnichovskému diktátu. Rozhodnutí, jež tehdy byla přijata, měla dalekosáhlé důsledky. Autor se zaobírá zákulisními intrikami, podrobně rekonstruuje diplomatickou síť vazeb, charakterizuje hlavní aktéry, kteří měli větší či menší podíl na průběhu těchto událostí a přijatých rozhodnutích. Knihu lze číst jako politický thriller, přestože vůbec neztrácí svůj vědecký charakter. Autor vychází z bohatých archivních pramenů, memoárů a knih, u čtenářů vyvolává dojem, že jsou přímými svědky popisovaných situací. Kniha se v květnu 2020 dostala do užší nominace na cenu Nike, prestižní polské literární ocenění.

Československo v Orientu: Orient v Československu 1918-1938

17.81 
Vědecký katalog připravený k výstavě Československo v Orientu: Orient v Československu 1918–1938 seznamuje čtenáře s československým kulturním a hospodářským pronikáním do Orientu v době První republiky. Vědecké studie jsou zaměřeny na instituce a osobnosti, jež stály u zrodu československé orientalistiky a vědeckého zájmu o Orient. Významnou roli při propojení snah hospodářských a kulturních hrál Orientální ústav, který v roce 2022 slaví sté výročí od svého založení. Stal se zastřešující institucí propojující vědu českou i německou, univerzitní i neuniverzitní a dokázal ji propojit též s kruhy hospodářskými. Katalog má bohatou obrazovou část, jež představuje předměty vystavené na výstavě a mnoho dalších archivních dokumentů a dobových fotografií s doprovodným textem.

Papirusz

19.29 
Irene Vallejo többszörösen díjnyertes műve barangolásra hív a szavakat téren és időn átmentő lenyűgöző találmány, a könyv világába. Bemutatja, hogyan készített könyvet az ember füstből, kőből, agyagból, nádból, selyemből, bőrből és fából, míg végül eljutott e-könyvolvasójáig.

A Papirusz – A könyvek története az ókori világban elvezet Nagy Sándor csatáinak helyszíneire, bebocsátást enged Kleopátra palotáiba és a fortyogó Vezúv lábánál fekvő Papiruszok villájába, megmutatja az első ismert könyvkereskedéseket és kéziratmásoló műhelyeket, de bejárja Oxford földalatti könyvlabirintusát és a leégett szarajevói könyvtárat is. Aktuális témákhoz nyúlva köti össze a klasszikusokat rohanó világunkkal: Arisztophanész a perbe fogott humoristák elődje, Szapphó a kortárs női íróké, Titus Liviusnak voltak elsőként rajongói, Seneca pedig a post-truth úttörője.

E mesés kalandnak azonban mindenek felett a könyveket évezredeken át óvó ezrek a főszereplői: tűzhely mellett mesélő asszonyok, tanárnők, bölcsek, könyvtárosok, írnokok, szerzetesnők, rabszolgák, fordítók és nyomdászok. Azok, akik hegyvidéki házukban vagy tengerparti otthonukban olvasnak; azok, akik energiától felrobbanó metropoliszokban adják át magukat a könyvek varázsának, és azok, akik békés külvárosokban merülnek bele olvasmányaikba. Egyszerű emberek, akiknek van, hogy fel sem jegyzi a nevét a történelem.

1989 – Podzim národů

42.07 
Kniha poskytuje komplexní srovnávací analýzu průběhu tohoto procesu v Německé demokratické republice, Československu, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Ukazuje poslední roky režimu a události roku 1989 i jejich vliv na pozdější osud zemí a světa. Aktuální letopočet se pro takovou výzkumnou práci zdá jako vhodná doba: od událostí roku 1989 vznikl už určitý odstup, na druhou stranu žije mnoho přímých pamětníků, od nichž lze získat kvalitní očitá svědectví. Autoři analyzovali vliv ekonomických, ideologických a politických faktorů (vnitřních i vnějších) na erozi a zhroucení systému, přičemž zároveň poukázali na mnoho podobností a rozdílů v průběhu tohoto procesu. Kniha se rovněž dotýká otázky kolektivní paměti o daných událostech ve všech popsaných zemích.

Krajina na okraji

17.95 
O rovinatú, úrodnú a pre útočníkov osudovo lákavú Ukrajinu po stáročia bojovali silnejší susedia. Hoci jej moderné národné hnutie sa datuje od začiatku 19. storočia, skutočnú nezávislosť získala až v roku 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz.

Kniha britskej historičky rozpráva príbeh Ukrajiny od úplného začiatku. Pred tisíc rokmi bola centrom prvej veľkej slovanskej civilizácie, Kyjivskej Rusi. V roku 1240 sem z východu vtrhli Mongoli a nasledujúcich sedem storočí bola Ukrajina rozdelená medzi bojujúcich susedov: Litovcov, Poliakov, Rusov, Rakúšanov a Tatárov. Znovu a znovu sa pohraničie menilo na bojisko: počas kozáckych povstaní v 17. storočí, vojen Ruska so Švédskom v 18. storočí, občianskej vojny v rokoch 1918 až 1920 a počas nacistickej okupácie, ako aj v nasledujúcom storočí, keď sa opäť ku slovu a vymysleným nárokom prihlásilo Rusko.
Ukrajina je väčšia ako Francúzsko, počtom obyvateľov sa takmer vyrovná Veľkej Británii a má potenciál stať sa jedným z najmocnejších štátov v Európe. V tejto precízne napísanej a prenikavej knihe Anna Reidová kombinuje výskum a vlastné skúsenosti, aby zmapovala tragickú minulosť Ukrajiny. Od poľských kostolov vo Ľvive až po uhoľné bane v rusky hovoriacom Donbase, od haličského štetlu po tatárske chatrče na Kryme, kniha skúma boj Ukrajiny o vybudovanie vlastnej národnej identity, identity, ktorá sa vyrovnáva s krvavou minulosťou a zahŕňa všetky národy v jej hraniciach.

Kruh se uzavírá – Válka v Tichomoří 1945

14.90 
Čtenáři se do rukou dostává kniha Edwina P. Hoyta, amerického vojenského historika a novináře, věnovaná posledním šedesáti dnům druhé světové války v Pacifiku. Autor se v ní nevěnuje pouze posledním operacím 3. loďstva admirála Halseyho či bojům o Okinawu. Pozornost je věnována stále komplikovanějším politickým jednáním Spojenců v Postupimi i horečným snahám japonského generálního štábu pokusit se ubránit svou vlast před invazí, stranou pozornosti pochopitelně nezůstává ani svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki. Popis výbuchu uranové pumy nad Hirošimou je převzat přímo z překladu oficiálních japonských dějin. Neméně zajímavou jsou části věnované vstupu Sovětského svazu do války proti Japonsku, aby se tak mohl podílet na kořisti. Velkou pozornost věnoval Hoyt analýze dlouho trvající neochoty japonských militaristů přijmout podmínky postupimské deklarace a kapitulovat, a to i tváří v tvář hrozbě dalších atomových pum, a zároveň i roli císaře Hirohita v zajištění mírových snah. V publikaci samozřejmě nechybí ani tragédie těžkého křižníku Indianapolisu, potopeného na konci července 1945, a pohled na tuto událost jak ze strany trosečníků z americké lodě, tak i kapitána Hašimota, velitele ponorky, která se o potopení křižníku postarala.

Kniha Kruh se uzavírá – Válka v Tichomoří: 1945 je poslední částí trilogie, věnované posledním třem letům války Spojených států proti Japonsku. První díl Bouře nad Gilbertovými ostrovy – Válka ve středním Tichomoří: 1943 vyšel v Našem vojsku v roce 2019, druhý díl 1944: Válka ve středním Tichomoří – Trnitá cesta k Mariánským ostrovům v roce 2021.

Československé automatické zbraně a jejich tvůrci

19.95 
Nestává se často, že by se malý stát v některém oboru objevil na vrcholu světového žebříčku. Československu se to ve třicátých letech podařilo ve vývoji a výrobě zbraní. Výrazně k tomu přispěly malorážové automatické zbraně. A vynikající pověst si tyto zbraně zachovaly i po druhé světové válce. Tato kniha má připomenout jejich historický vývoj od vzniku Československa až po jeho rozdělení na dva státy. A nejen to. Má také vyslovit poděkování jejich tvůrcům, na které se často zapomínalo.

Napló 1895-1904

13.55 

Izrael államát a pesti Dohány utcában született Herzl Tivadar (1860–1904) álmodta meg. Annak a Deák téri evangélikus gimnáziumnak a tanulója volt, ahol még élénken élt Kossuth Lajos és a többi ’48-as forradalmár emléke. Herzl az ő hatásukra vált a nemzeti gondolat elkötelezett hívévé. Zsidó volt és magyar. Újságíróként Párizsban dolgozott, és így testközelből élte meg a hírhedt Dreyfus-ügyet. Meggyőződésévé vált, hogy a zsidók üldöztetésére saját nemzetállamuk megteremtése a megoldás. Erre tette fel az életét. Álmából 1948-ban valóság lett. Megalakult Izrael. Herzl Tivadar államalapítóvá vált.
A napló teljes terjedelme e-könyvként, az abból készült válogatás pedig nyomtatott formában jelenik meg a KKETTK Alapítvány gondozásában.

Jakkó László hadtudományi munkái

6.13 

A jelen kötetben Jakkó László huszárkapitány (1781–1833), a napóleoni háborúk idején élt és jelentős harctéri tapasztalatot szerzett katonatiszt két fontos műve olvasható. Az új hadi-tudomány lelke címet viselő írás egy porosz hadtudományi munka, az Adam Dietrich Heinrich von Bülow által jegyzett Geist des neuern Kriegssystems (1799) részleges magyar nyelvű fordítása, amely 1809-ben nyomtatásban is megjelent. A második mű – Hadi-fortélyok a régieknél – Sextus Iulius Frontinus i. sz. 1. századi római politikus, hadvezér és katonai író Strategemata című munkájának fordítása, amelyet Jakkó 1815 és 1817 között ültetett át magyar nyelvre, de nyomtatásban máig nem jelent meg, mindössze egyetlen kézirata maradt az utókorra.


E műveket elsősorban az teszi jelentőssé, hogy szerzőjük Zrínyi Miklós óta először adott közre magyar nyelven modern hadtudományi munkákat, amelyekben nem mellesleg már az ekkor kibontakozó magyar nyelvújítás eredményeit is részben hasznosította, kitűnő példát szolgáltatva a magyar katonai nyelvtörténet fejlődéséhez. Jakkó László nemcsak az európai kontinens politikai térképét mindörökre átalakító háborúk tapasztalt huszártisztje, hanem tudós katona is volt, aki korának neves íróival (mint Kazinczy Ferenc és Virág Benedek) és műgyűjtőjével (Jankovich Miklós) levelezett, családjához intézett irományaiban pedig számos érdekes kortörténeti emléket őrzött meg korának katonakultúrájáról. 

Hadik András válogatott hadügyi írásai

5.48 

Gróf futaki Hadik András (1710?1790) a 18. század legsikeresebb és leghíresebb magyar katonája volt: katonai pályája csúcsán, 1774-ben tábornagyi rendfokozatot kapott, és Mária Terézia kinevezte a bécsi Udvari Haditanács elnökévé. Emlékét egyebek közt emléknap, emléktúra, a szlovák katonai akadémia neve, Bécsben utca, a budai várban Vastagh György szobrász lovas szobra őrzi. Európai hírnevét az 1757. októberi huszárcsínynek, a porosz főváros, Berlin elfoglalásának és megsarcolásának köszönhette. A művelt, eredetileg papnak nevelkedett Hadik egész életében írásba foglalta tapasztalatait: naplókban rögzítette hadjáratainak eseményeit, és szívesen foglalkozott szabályzatok és hadi utasítások szerkesztésével. Többségükben német nyelvű feljegyzései, memorandumai, szabályzatai kéziratban maradtak.


Fönnmaradt írásainak többsége nem saját belső késztetéséből, hanem valamilyen szolgálati feladat nyomán született. Az itt közölt dokumentumok közül messze kiemelkedik Hadiknak az 1739. évi hadjáratról írt hadtörténeti műve, amely történetírói igényessége és kiváló német nyelvezete miatt fő művének tekinthető. Nem véletlen, hogy ezt a munkát nem az uralkodó íróasztalára, hanem fiai okulására, katonai képzésükre szánta. A kötetben olvasható válogatás hírt ad a maga korában egész Európában ismert hadvezér katonai gondolkodásáról.

A hunok történelme és utódnépei

9.03 

A Németh Gyula által szerkesztett, 1940-ben kiadott Attila és hunjai című kötet óta tudományos igényességű összefoglaló nem jelent meg magyar nyelven, amely ilyen átfogóan, részletesen, a népesség- és kultúrtörténeti összefüggéseket is feltárva láttatná a hunok történelmét az i. e. III. századtól az i. sz. VI. századig. A keleti, Kína határvidékétől induló folyamatot a nagyközönség számára is érthetően, olvasmányosan írta meg a szerző. Gazdag szakirodalmi forrásanyagra támaszkodva tárja fel azt a rendkívül összetett folyamatot, amelynek során a hunok eljutottak Közép-Ázsiába, majd az indiai szubkontinensre, egy másig águk pedig Európába. Kiemeli azt is, hogy a „hun” etnonímnek milyen jelentésrétegei alakultak ki, milyen jelentésváltozásokon ment keresztül. Hangsúlyozza, hogy az etnikai rétegzettség és társadalmi átalakulások miatt komoly félreértésekre adna alapot, ha valaki egy egységes etnikai csoportként akarná szemlélni a hunokat e hosszú folyamat során. Az Erdélyi István régész-történész professzor szakmai lektorálása mellett elkészült munka ezen túlmenően a hunok és avarok, a hunok és magyarok lehetséges kapcsolódását, összefüggéseit is bemutatja. Különösen részletes fejezetet szentel annak, hogy a hunok Közép-Ázsián keresztül a mai Afganisztán, Pakisztán és India térségébe vonuló ága milyen történelmi szereppel, hatással volt erre a kulturálisan sokszínű világra. A heftaliták / fehér hunok Kasmírba történő visszaszorulása után a történelem színpadáról eltűnt nép lehetséges utóéletével kapcsolatban a helyi forrásokra és pakisztáni, indiai szakemberek munkáira is támaszkodva arra a kérdésre kutatja a választ, hogy kereshetjük-e a fehér hunok lehetséges utódait, hatását e térség népeire, és ha igen, mely népek között, milyen kulturális jelenségekben.
A hunok történelme és utódnépei a szerző Tündérek kihalófélben című háromkötetes művének második része. A teljes e-könyv egyben is megvásárolható.

V znamení smrtihlava – Uspávanka pre mŕtvych

13.55 
Zavediem vás do sveta potácajúceho sa na pokraji kolapsu jednej idey, topiaceho sa v krvavom západe Čierneho Slnka, očami tých, ktorí túto ideu nasledovali až do hodiny jej neodvratného pádu.
„Herr Made,“ Hermann sa obrátil na príslušníka gestapa, ktorý jeho praktiky pozorne sledoval z úzadia. „Mohol by som vás požiadať o trochu súkromia? Vaša prítomnosť už nebude potrebná.“ Šľachovitý gestapák bez slova opustil miestnosť. Rudolf zostal v cele s Weißom úplne sám.
„Predpisy bokom. Poobzeraj sa vôkol,“ rozopäl doširoka ruky. „Už tu nie je žiaden dohľad, ktorý by kontroloval korektnosť metód tohto výsluchu.
Všetko, čo sa tu od tohto okamihu stane, sa prakticky nikdy neodohralo,“ vložil si pištoľ späť do puzdra.

Lacná kniha Britské palubní letectvo

15.20 
Monografie britských torpédonosných a bombardovacích typu domácí konstrukce, užívaných britským palubním letectvem v letech 1939–1945. Popsány jsou typy Swordfish, Albacore a Barracuda. Kniha je bohatě vybavena fotografiemi, černobílými i barevnými, a barevnými bokorysy popisovaných strojů. Dále publikace obsahuje třípohledové plánky všech letadel – vždy několika verzí v měřítku 1:72 a „rentgeny“ všech letadel, stejně tak jako nákresy interiérů. Kniha je tak cennou příručkou pro kitaře a letecké modeláře.

Hrdinové z Osvětimi

18.75 
Koncentrační tábor Osvětim přestavuje bezbřehé lidské utrpení, ponižování, rozpad osobnosti, ale i hrdinský zápas o záchranu vlastní identity. Svět desatera naruby. Svět odvrácené strany lidských hodnot. Svět bez naděje, bez slitování vůči druhým, svět bez Boha. Přikázání tohoto světa zněla: „zabíjej“, „kraď“, ale též „vydávej falešná svědectví“. Bylo zapotřebí nesmírné statečnosti, charakteru a sebeovládání, aby člověk zůstal člověkem, když přicházel hlad, namáhavá práce, hrozby a šikana. Snaha přežít v podmínkách panujících v Osvětimi bez pokřivení páteře bylo hrdinstvím.
Kniha vypráví o lidech, kteří, i když byli jen zrnky písku hozenými mezi kola obrovského stroje teroru, se dokázali proti zlu účinně postavit a tak zachránit lásku, víru a naději tam, kde jiní ztráceli své člověčenství.

Čas vlkov

20.90 
Nemecko 1945: krajina v troskách. Z miest sa stali ruiny a viac než polovica obyvateľov žije tam, kde nepatrí alebo netúži byť. Ako sa z takéhoto chaosu dá znovu vybudovať fungujúca spoločnosť?
V zbombardovanom Berlíne sa novinárka a členka odboja Ruth Andreas-Friedrich zohrieva pri provizórnej piecke a do denníka zaznamenáva, ako mesto zachvátilo šialenstvo očakávania a pracovitosti. Američania vysielajú Hansa Habeho, židovského novinára a vojaka americkej armády, do prvej línie psychologickej vojny, ktorej úlohou je založiť novinové impérium a pokúsiť sa zmeniť nemecké myslenie. Filozofka Hannah Arendt sa vracia do krajiny, z ktorej utiekla, a s prekvapením zisťuje, že jej obyvatelia sú síce posadnutí túžbou po novom začiatku, no pri zmienke o holokauste mlčia.
Kniha Čas vlkov zobrazuje fascinujúcu panorámu národa, ktorý sa ocitol na križovatke monumentálnych zmien. Roky 1945 až 1955 boli hrubou a surovou dekádou, no ukázali sa ako rozhodujúce obdobie pre ďalšiu budúcnosť Nemecka. Autor ponúka strhujúci portrét skorumpovanej, demoralizovanej a súčasne slobodnej spoločnosti.

Príbehy 20. storočia – Keď súdila politika

6.00 
Niektorým ľuďom zničili kariéru, rodiny. Iných dokonca pripravili o život. Napriek tomu sa niektorí nimi neoprávnene oháňajú aj v súčasnosti. Prvé tohtoročné číslo štvrťročníka Príbehy 20. storočia sa venuje politickým procesom, ktoré menili našu spoločnosť.

V časopise sa dočítate o výcviku sudcov na komunistické monsterprocesy. O väznení ľudí za nevinné vtipy alebo o tom, ako sa terčom sudcov bez paragrafov stali kňazi a ženské rády. Politické procesy na budovanie moci využíval vojnový Slovenský štát aj komunistickí politici, ktorých právo často napokon samých zomlelo. Reflektujeme tiež nový jav v súčasnej spoločnosti, kedy niektorí obvinení hovoria o sebe ako o obetiach politických procesov. Časopis dopĺňajú kultúrne recenzie a metodické listy pre učiteľov. Prečítajte si príbehy tých, ktorí týmto procesom vzdorovali, vytvárali ich alebo boli ich obeťami.

V časopise nájdete okrem príbehov pamätníkov, rozhovory s osobnosťami, reportáže, komentáre, recenzie, štúdie, literárnu prílohu a mnoho ďalšieho. Keďže časopis slúži aj ako didaktická pomôcka pre učiteľov, jeho súčasťou sú aj metodické listy, ktoré nadväzujú na publikované príbehy v časopise.
Darčekom čísla je pohľadnica.

Újjáépítés és modernizáció (1699-1795) – Új remények a kétfejű sas árnyékában

12.87 
A hétkötetes Magyar História sorozat legújabb, 5. kötete a török kiűzésétől a Rákóczi-szabadságharcon át a jakobinus mozgalom bukásáig vezeti végig az olvasókat a magyar történelem 18. századi eseményein. A legnagyobb hangsúlyt természetesen Mária Terézia uralkodása és a Habsburg-állam kapja, de számos érdekességet, kevésbé ismert fordulatot és gazdasági vonatkozásokat is megismerhetnek a korszakról az olvasók.