Milionový expert – Brendon Burchard,Zdeněk Chodora

13.35 
Ukažte druhým cestu! Brendon Burchard, legendární učitel expertů a zakladatel Experts Academy, vás v této převratné knize přesvědčí, že: • Váš životní příběh a nasbírané zkušenosti jsou daleko důležitější a mají daleko větší tržní hodnotu, než jste si vůbec dokázali představit. • Narodili jste se, abyste změnili svět k lepšímu. A nejlepší způsob, jak to dokázat, je využít svých znalostí (ať už se týkají jakéhokoli tématu) k tomu, abyste druhým poradili a pomohli jim dosáhnout úspěchu. • Když se s druhými rozdělíte o své zkušenosti a poradíte jim, jak uspět, můžete si za to nechat zaplatit. Postupně si tak vybudujete výnosnou živnost a váš život získá hluboký smysl. Nahlédnete také za oponu expertního průmyslu. Seznámíte se s desetibodovým plánem, postaveném na vašich dosavadních vědomostech, podle kterého se prosadíte, pomůžete druhým a skvěle vyděláte. Zjistíte, jak své životní zkušenosti proměnit v nedocenitelný kapitál a jak je sdílet s druhými jako své osobní poselství.

Najväčší obchodník na svete – II. časť – Koniec príbehu – Og Mandino

8.46 
V rukách držíte takmer neuskutočniteľný sen, ktorý sa nakoniec stal skutočnosťou... pokračovanie podnetnej klasiky, ktorá za uplynulé dve desaťročia ovplyvnila viac životov, než ktorékoľvek iné motivačné dielo na svete. Vyše deväť miliónov ľudí stále nachádza útechu a nádej v Najväčšom obchodníkovi na svete, pútavom príbehu malého opatrovateľa tiav, ktorý sa dodržiavaním princípov desiatich zvláštnych zvitkov úspechu stáva najväčším obchodníkom na svete. A teraz sa svet konečne dozvie, čo sa stane s veľkým obchodníkom, keď konečne vyjde zo svojho osamelého ústrania, aby začal novú kariéru. Sprvu zažíva neúspech – až kým nedostane zvláštny dar od niekoho, koho nevidel už pol storočia. Potom sa triumfálne vracia do svojej domoviny, aby napísal vlastných Desať prísah úspechu a mohol sa ich tak dozvedieť každý, kto hľadá lepší život – vrátane teba. Najväčší obchodník na svete – II. časť: Koniec príbehu dojme srdcia miliónov tých, ktorí už Hafida poznajú ako svojho milovaného priateľa – a predstavia jeho múdrosť početnej novej generácii.

Cestování – nejlepší životní investice – Lukáš Kerhart

10.05 
S barevnou fotografickou přílohou Pokud chceš dobře nastartovat svoji kariéru, ujasnit si, co chceš v životě dělat, a splnit si své sny, pak tuto knihu držíš v rukou správně. Řada z nás se na konci střední a v období vysoké školy trápí, protože neví, kterým směrem se v životě vydat. Sám jsem se dlouhou dobu hledal a až cestování mi ukázalo životní cestu. Dal jsem si neskromný cíl napsat knihu, kterou bych si přál držet ve svých rukou, když mi bylo mezi 18 a 25 lety, začínal jsem přemýšlet nad svou budoucností a napadala mě spousta otázek. Díky svým cestám po celém světě jsem nashromáždil řadu inspirativních příběhů mladých lidí, kteří hned od začátku věděli, co chtějí v životě dělat, a dnes jsou úspěšní. Potkal jsem ale i řadu těch, kteří stejně jako já nevěděli, co se sebou, a dnes jsou skvělou inspirací pro ostatní. Jak je to možné? Co tito lidé udělali jinak? Odpovědi najdeš uvnitř této knihy. Věřím, že tě historky ze světa pobaví a pomůžou ti správně nakopnout tvou kariéru.

Lidé jsou podceňováni – Geoff Colvin

15.19 
Existují pádné důkazy o tom, že technický pokrok má podíl na stále rostoucí nezaměstnanosti, pomalém růstu mezd a na situaci, kdy absolventi vysokých škol přijímají místa, která nevyžadují ani titul bakaláře. Ale tato děsivá budoucnost není nevyhnutelná. Někteří lidé sice doplatili na to, že je technika připravila o zaměstnání, a další to ještě čeká. Doplácet ale nemusíme. Zásadní skutečnost, kterou je třeba pochopit, a která je závažnější, než si možná uvědomujeme, je fakt, že se mění sama podstata práce a mění se dovednosti, kterých si ekonomika cení. Podobné historické posuny jsme již párkrát zažili – tím nejznámějším byla průmyslová revoluce. Pokaždé ti, kteří onen posun nerozpoznali nebo se s ním odmítli smířit, odpadli. Ale ti, kteří jej přijali za svůj, získali přinejmenším šanci na daleko lepší život. A totéž se ději i tentokrát.

Hledání pramene své síly – Valerij Sineľnikov

7.59 
Oblíbený autor a učitel věnuje tuto svou knihu především mužům (ale i ženám, které chtějí lépe pochopit a osobitosti a odlišnosti obou pohlaví). Sineľnikov rozebírá důležité mužské i ženské vlastnosti a radí mužům, co by měli u sebe rozvíjet, jak by měli konat a projevovat se. Hodně prostoru věnuje roli muže v rodině, jak by se měl chovat k manželce i dětem, přičemž probírá i specifika výchovy chlapců a dívek. Vysvětluje, jak probíhá přirozený vývoj a dozrávání muže a jak by měl muž zacházet se svou sexuální silou.

Az önfegyelem ereje – Hogyan érd el az összes célodat az életben? – Brian Tracy

12.85 
"Ez a könyv azoknak szól, akik mindent el szeretnének érni az életükben, ami csak lehetséges. Azoknak, akik szeretnének többet elérni, mint valaha. Akik mélyebb emberi kapcsolatokra, egészségre, anyagi bőségre, szakmai sikerekre vágynak. Azoknak, aki szeretnék kihozni az életükből mindazt, ami benne van. Talán mind közül a legfontosabb meglátás, hogy az igazán nagymértékű siker eléréséhez más emberré kell válnod. Nem a megszerzett vagy kézzelfogható dolgok azok, amik igazán számítanak, hanem az, amilyen emberré kell válnod ahhoz, hogy képes legyél jóval az átlag fölött teljesíteni. Az önfegyelem fejlesztése jelenti az utat afelé, hogy minden elérhetővé váljon számodra. Ez a könyv lépésről lépésre visz végig ezen az úton, hogy olyan figyelemre méltó emberré válj, aki képes figyelemre méltó tetteket véghezvinni."

Networking – Lenka Schánová

4.34 
V této publikaci se dozvíte o chybách, které lidé při networkingu běžně dělají, jak se stát úspěšným networkerem, jak si vylepšit svou sebeprezentaci (tzv. elevator pitch) anebo jak na small talk. Nahlédněte spolu s autorkou do problematiky networkingu, staňte se top networkerem a třeba i zorganizujte vlastní networkingovou akci. A jaký je mimo jiné klíč k úspěšnému networkingu? Buďte zvědaví a zvídaví. Jaký příběh se skrývá za lidmi, se kterými se chcete seznámit? Dychtěte po více informacích. Pečlivě naslouchejte a následně se snažte pomoci, přičemž však nepřemýšlejte nad tím, jak můžete využít daného člověka pouze ke svému benefitu. Networking vám nabízí jedinečnou příležitost, jak být spokojení nejen v životě pracovním, ale i soukromém. Poznáte nové lidi, kteří vám pomůžou „rozjet“ nový business, načerpat inspiraci pro vaši stávající kariéru nebo získat nové kamarády, s nimiž můžete trávit volné chvíle. Přečtěte si tuto knihu a začněte díky ní úspěšně s networkingem!

Posedlost úspěchem – Ivo Toman

20.85 
Celé dějiny lidstva doprovázejí fantastické příběhy podceňovaných outsiderů, kteří překvapivě často vítězí nad jasnými favority. Naopak stále vidíme selhání těch, kteří podle všech předpokladů „musí“ vyhrát. Z historie se vynořují tyto otázky: Jak je možné, že tak často se nemocní prosadí v porovnání se zdravými? Jak je možné, že tak často ti méně chytří (podle IQ) uspějí v souboji s chytřejšími? Jak je možné, že tak často chudší překonají ty bohatší? Jak je možné, že tak často slabší porazí silnější? ??? Chcete být úspěšní? Pokud ano, pak zodpovězte dvě otázky: Proč chcete být úspěšní? Na tuto otázku máme odpovědi typu: Abych měl... Abych byl… Abych dosáhl… Jenže mnohem důležitější otázkou je další otázka. Jak moc to chcete? Představte si stupnici od 0 do 10. 0 znamená, že netoužíte po úspěchu. 10 naopak značí vaši maximální touhu po úspěchu. Kde jste vy? Pokud jste na předchozí otázky alespoň jednou odpověděli ANO, pak vám tato kniha zodpoví mnohé otázky, které si kladete ve svém životě. Vášnivě můžete nejen milovat, ale také tvořit i ničit. Jak svou posedlost najdete a jak ji usměrníte správným směrem? Začtěte se do této knihy.

Cnostné líderstvo – Stvorení pre veľkosť – Alexandre Havard

12.26 
V tomto zvrátenom storočí keď európska spoločnosť podľahla lenivosti, existenciálnej otupenosti a nedôvere, keď všade vládne bizarná zmes nenávisti k životu a strachu zo smrti, keď tí najschopnejší ľudia nerobia nič a ospravedlňujú svoju lenivosť a zhýralosť nedostatkom jasných životných cieľov inšpirované duše sú také prepotrebné ako slnečné svetlo. Tieto osobnosti sú dôkazom, že v spoločnosti ešte stále žijú ľudia vyššieho rangu, ľudia schopní hrdinských skutkov, ľudia viery a jasne definovaných cieľov. Anton Pavlovič Čechov

Gazdag papa, szegény papa – Robert T. Kiyosaki

10.78 
A Gazdag papa, szegény papa... -szertefoszlatja azt a mítoszt, hogy nagy fizetés szükséges a gazdagsághoz; -tagadja azt az általános hiedelmet, hogy "a házad: eszköz"; -bemutatja a szülőknek, miért nem hagyatkozhatnak az iskolarendszerre gyermekeik pénzügyi képzését illetően; -értelmezi egyszer s mindenkorra az eszköz és a forrás fogalmát; -megmutatja, mit kell megtanítanod gyermekeidnek a pénzről, sikeres anyagi jövőjük érdekében. Robert Kiyosaki világszerte emberek tízmillióit állította kihívás elé, és megváltoztatta gondolkodásukat a pénzről. A hagyományos bölcsességnek gyakran ellentmondó jövőképével Robert egyenes beszédéről, a tekintélytisztelet hányáról és bátorságáról vált közismertté. Világszerte a pénzügyi képzés szenvedélyes szószólójának tekintik.

Pocit naliehavosti – Philip Kotler

14.87 
Väčšina iniciatív zameraných na zavádzanie zmien v rámci organizácií prináša len mierne pozitívne výsledky (v tom lepšom prípade), alebo dokonca dramaticky zlyhá (v tom horšom). Vo svojom medzinárodnom bestselleri Vedenie procesu zmeny (Leading Change) predstavil Kotter osemfázový proces zavádzania úspešných transformácii, ktorý neskôr v bájke Náš ľadovec sa roztápa (Our Iceberg Is Melting) ilustroval podobenstvom o kolónii tučniakov. V knihe Pocit naliehavosti teraz autor zameriava svoju pozornosť na kriticky dôležitý prvý krok pri pri náročnej úlohe inovátora: vytvorenie pocitu naliehavosti, a to tak, že ľudí privediete k tomu, aby skutočne videli a cítili potrebu zmeny. A prečo je potrebné zamerať sa na naliehavosť? Bez pocitu naliehavosti je totiž každý pokus o zmenu odsúdený na neúspech. Autor odhaľuje zradnosť uspokojenia sa s existujúcim stavom, a to vo všetkých jeho formách a podobách.

Třetí alternativa – Stephen R. Covey

20.42 
Ve své nejnovější - a bohužel i poslední - knize Třetí alternativa, autor Stephen R. Covey představuje nový, vysoce účinný způsob řešení problémů, jimž každodenně čelíme ve svém profesním i osobním životě. Ukazuje, jak překonat tradiční postupy řešení konfliktů a nalézat takové, jež budou přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Nejlepší postup není ani ten „můj“, ani „tvůj“, ale postup kvalitativně „vyšší“ představující originální, tvůrčí způsob myšlení, který je založen na synergickém přístupu soupeřících stran – tzv. třetí alternativa. Vynikající výsledky, jichž aplikace této metody v praxi dosáhla, jsou přesvědčivým důkazem jejího významu v dnešním nepředvídatelném ekonomickém prostředí.

Najväčší obchodník na svete – Og Mandino

8.46 
Každá generácia vytvára svoju "mocnú literatúru". T ento druh literatúry má schopnosť doslova zmeniť život svojho čitateľa. Osudom knihy Najväčší obchodník na svete je ovplyvniť tisíce životov. Je tu dvetisíc rokov stará legenda o opatrovateľovi tiav Hafidovi a jeho neuhasiteľnej túžbe zlepšíť svoje nízke životné postavenie. Aby dokázal, čo v ňom je, poslal ho jeho pán, majiteľ karavány a veľký obchodník Pathros, do Betlehema predať jediné rúcho. Hafid zlyháva a namiesto toho aby rúcho predal, zo súcitu ho daruje práve narodenému dieťaťu v jaskyni neďaleko hostinca. Hafid sa vracia ku karaváne s hanbou, sprevádza ho však žiariaca jasná hviezda nad hlavou. tento úkaz si Pathros vyloží ako znamenie bohov a dá Hafidovi desať starodávnych zvitkov, ktoré obsahujú múdrosť potrebnú na naplnenie všetkých chlapcových ambícii. T ento nadčasový príbeh uvádza aj úplný rukopis z pôvodných zvitkov. S použitím ich tajomstva úspechu sa Hafid stáva najväčším obchodníkom na svete a to, čo pomocou nich dosiahol on, môžete s nimi dosiahnuť aj vy... pretože my všetci sme "obchodníci"... a úspech, ktorý v živote dosiahneme, veľmi závisí od otho, ako sa "predávame" iným. Nadlho si zapamätáte poslednú kapitolu knihy... ako unavený, bohatý a úspešný Hafid, Najväčší obchodník na svete, odovzdáva desať zvitkov veľmi zvláštnemu človeku

Žiadne výhovorky! – Brian Tracy

11.15 
21 spôsobov, ako dosiahnuť v živote všetko, po čom túžite, a to vďaka sebadisciplíne. Väčšina ľudí si myslí, že úspech je otázkou šťastia a mimoriadneho talentu. Zabúdajú však na rozhodujúci prvok, bez ktorého neuspejú ani tí najtalentovanejší: sebadisciplínu.

Motivace zvenčí je jako smrad – Ivo Toman

20.85 
Kniha Motivace zvenčí je jako smrad vznikla z první hodiny školení Základy vedení lidí. Už dvacet let se Ivo Toman zabývá lidskou motivací. V této knize najdete mnoho překvapení. Zjistíte, že vnitřní motivace většinou není kladná. Že vnější motivace funguje jen pár hodin. A také zjistíte proč. Kniha vám "rozbije" téměř vše, co jste si dodnes mysleli o motivaci.

Ako to, že ten idiot je bohatý, a ja nie? – Robert Shemin

9.25 
Ako zbohatnúť s využitím sedliackeho rozumu a zdravých obchodných princípov O tom, ako správne narábať s financiami - titul podobný bestselleru Bohatý otec, chudobný otec. Ak ste celý svoj život strávili tým, že ste robili všetky tie správne veci, ale ustavične máte pocit, akoby ste vo finančnej oblasti prešľapovali na jednom mieste, preukážte sami sebe láskavosť a kúpte si túto knihu. T.HARV EKER, autor bestselleru Ako myslia milionári - # 1 New York Times

Lenivý milionár & umenie byť stále na dovolenke – Marc Fisher

8.84 
Odjakživa sme sa učili, že prvým predpokladom úspechu je pracovať, a hlavne pracovať tvrdo. Avšak už Leonardo da Vinci zistil, že niekedy zavŕšime dokonalejšie dielo, keď pracujeme menej. Ako je to teda? Marc Fisher v tejto skvelej a zábavnej knižke, prešpikovanej anekdotami a príkladmi /samozrejme zo života milionárov/, odhaľuje princípy, často dosť jednoduché, ktoré treba dodržiavať, keď sa chceme dopracovať k úspechu, a to čo s najmenším úsilím. Zároveň ukazuje, ako sa oslobodiť od „tyranie“ práce a všelijakých pseudopovinností, ktoré otravujú našu existenciu.

Úspěšná sebemanipulace / Tajemství vnitřní mluvy – Ivo Toman,neuvedený

20.85 
Co v této knize najdete? 1. Příběh člověka, který v životě uspěl, přestože se narodil postižený a vyrůstal bez sebevědomí. Přestože ho posílali do zvláštní školy, vystudoval. Navíc musel mnoho let splácet milionové dluhy. Nyní je majitel prosperující mezinárodní firmy, úspěšný autor vzdělávacích programů a školitel. 2. Návody na úspěch, které autor ověřil ve svém osobním i pracovním životě. Spousta rad a doporučení, které opravdu fungují. 3. Objevíte, proč pozitivní myšlení není pro každého. Pozitivní myšlení funguje jen, když …

Kam sa podel môj Syr? – Spencer Johnson

10.36 
Kam sa podel môj Syr? je jednoduché podobenstvo, ktoré odhaľuje hlboké pravdy. Je to zábavný a poučný príbeh o štyroch postavičkách, ktoré žijú v bludisku a hľadajú Syr, čo ich živí a prináša im pocit šťastia. Dve z nich sú myši Čuchalka a Cupkalka a dve Človiečikovia - bytosti veľké ako myši, ktoré konajú veľmi podobne ako ľudia. Človiečikovia sa volajú Bojko a Mojko. Syr je metafora pre to, čo vo svojom živote chceme - či už ide o dobré zamestnanie, vzťah, v ktorom nechýba láska., peniaze, majetok, zdravie alebo duševnú vyrovnanosť. Bludisko je miesto, kde hľadéme to, čo chceme - firma, pre ktorú pracujeme, rodina alebo komunita, v ktorej žijeme. Postavičky v príbehu sú vystavené neočakávanej zmene. Jedna z nich sa s ňou nakoniec vyrovná úspešne a na steny bludiska napíše, čo sa naučila. Keď pochopíte nápis na stene, naučíte sa správne pristupovať k zmenám, takže už nebudete zažívať taký stres a budete sa tešiť väčšiemu úspechu (nech už zaň považujete čokoľvek) vo svojej práci i osobnom živote. Príbeh je určený všetkým vekovým skupinám. Prečítať si ho nepotrvá ani hodinu, no jeho hlboká múdrosť vám zostane na celý život.

Debordelizace hlavy – Ivo Toman,neuvedený

20.85 
Ke každému stroji dostanete i návod k použití. Jen ke svému mozku jste ho nedostali. Proto většina lidí ani netuší, co vše mohou dokázat. Průměrný člověk využívá jen asi dvě procenta svého mozkového potenciálu. Pokud ale stroje pracují jen s desetiprocentní účinností, považujeme je za neúčinné. Zdá se vám to normální?

Z dobrého skvelé – Jim Collins

18.04 
Postavená na dôslednej výskumnej metodológii a osviežujúcom edukatívnom štýle Jima Collinsa, Good to Great vysvetľuje, ako aj tie najkonzervatívnejšie spoločnosti môžu urobiť veľký skok, aby výkonom prekonali market lídrov ako sú Coca-Cola, Intel, General Electric či Merck. Kniha je už niekoľko rokov bestsellerom v USA aj v iných krajinách (predaných vyše milióna výtlačkov) a je stále vyhľadávaná pre svoj prenikavý vhľad do fungovania spoločností. Je vynikajúco napísaná, čo zaručuje priam napínavé čítanie plné prekvapujúcich faktov.

Zdravie, hojnosť a zákon príťažlivosti – Esther Hicks,Jerry Hicks,Zuzana Šestáková

10.07 
Všetci si sami tvoríme svoju realitu. Naše myšlienky a im zodpovedajúce vibrácie sú to jediné, čo má naozaj vplyv na naše zážitky. Treba sa len naučiť rozoznávať, kedy si škodíme: stačí si uvedomovať svoje pocity - a naučiť sa cielene usmerňovať to, ako sa cítime. Výklad Esther Hicks vám toto všetko dokonale objasní. Kniha sa zameriava na tri oblasti: 1. Peniaze, prosperita, materiálna hojnosť. 2. Zdravie, telesný stav, hmotnosť (snaha schudnúť). 3. Práca, povolanie, životné poslanie. Pri každej z nich sa uvádzajú príklady a metódy, ako postupovať, aby ste dosiahli to, čo chcete. Podrobná, ucelená a hlavne praktická filozofia "Abrahámovho učenia" znamená aktívny, tvorivý prístup k životu, pričom jej hlavným cieľom nie je ani tak splnenie všetkých želaní, ale najmä ustavičná radosť zo života - ktorá so sebou automaticky prináša aj dobré zdravie a zabezpečenie všetkých našich potrieb. Väčšina textu je písaná formou rozhovoru, odpovedí na rôzne otázky súvisiace s uvedenými témami. Najväčším prínosom sú podrobné, konkrétne návody, ako so sebou vnútorne pracovať vzhľadom na rôzne konkrétne situácie, problémy a túžby.

Veľká kniha reči tela – Barbara Pease,Allan Pease

13.86 
Veľká kniha reči tela vám pomôže naučiť sa čítať myšlienky iných podľa ich gest. Znie to neuveriteľne, no reč tela sa dá ľahko naučiť a je zábavné ju používať. Zistite ako: -rozoznať, že niekto klame, -pôsobiť sympaticky, -presvedčiť ľudí, aby s vami spolupracovali, -úspešne viesť rozhovory a rokovania, -si zvoliť partnera. Naučte sa tajomstvá reči tela spolu s Allanom a Barbarou Peasovcami, autormi bestsellerov Prečo muži nepočúvajú a ženy sa nevyznajú v mapách, Prečo muži klamú a ženy plačú a Prečo muži nemôžu robiť viac vecí súčasne a ženy stále rozprávajú. 2. vydanie

O úspěchu – Ivo Toman

20.85 
Co je úspěch? Odpovědi jsou dvě. V první se dá úspěch měřit penězi a majetkem. Druhá je o tom, vytvořit si život podle svých představ, protože majetek samotný nám štěstí nepřinese. Na téma úspěch koluje mezi lidmi spousta líbivých nesmyslů. Lidé jim věří, přestože jim škodí. Proto je na světě obrovské množství neúspěšných lidí. Většina pozitivních knih o úspěchu hlásá, že původ, talent a vzdělání nerozhodují; a že základem úspěchu je tajemství přitažlivosti. Jenže je to jinak. V této knize se d ozvíte proč. V knize Ivo Toman O úspěchu si přečtěte: Co vůbec nemá vliv na úspěch, přestože si lidé myslí, že má. Co vede k neúspěchu, ale lidé to dělají. Co vede k úspěchu, ale většina lidí to nedělá. Fakta jsou často šokující. Úspěšní lidé ma jí hodně chyb, o kterých pozitivní knihy nepíšou. Často pijí alkohol. Občas podvádějí a nedodržují společenská pravidla. Manipulují jinými lidmi. Hledají nespravedlivé výhody ve svůj prospěch atd. Cílem ctižádostivých je dostat se mezi elitu a udrže t se tam. Některé cesty k úspěchu jsou etické, jiné ne. Jsou ale jako závodní koně. Ani nejlepší žokej nevyhraje na špatném koni. Ale i průměrný žokej může vyhrát na přeborníkovi. Většina lidí si buď vybírá špatné koně, anebo spoléhá na náhody. A pak se diví.