Zobrazených 1–24 z 2146 výsledkov

Sebaanalýza – L. Ron Hubbard

12.35 
Zvýšte svoju seba-dôveru. Sebaanalýza vás prevedie tým najzaujímavejším dobrodružstvom vášho života. Dobrodružstvom vás samotných. Aký efektívny ste? Aký je váš potenciál? O koľko sa môžete zlepšiť? “Vaše zámery voči sebe samému a vašim blízkým sú v podstate dobré. Vaše schopnosti, i keď sú niekedy zahmlené pomerne tmavým tieňom zlých skúseností, sú v podstate oveľa väčšie, než vám kto kedy dovolil veriť.” – L. Ron Hubbard Táto kniha je vo forme pracovného zošitu a bola špeciálne navrhnutá pre jednoduchosť jej použitia pri processingu (aplikácia dianetických techník a cvičení). Nazýva sa tiež auditing. “Tu začínajú zoznamy otázok, pomocou ktorých môže človek prebádať svoju minulosť a zlepšiť svoje reakcie k životu.” – L. Ron Hubbard Špeciálna tabuľka hodnotenia človeka Na konci knihy nájdete tiež špeciálnu tabuľku ľudského ohhodnotenia človeka, podľa ktorej budete vedieť predpovedať správanie kohokoľvek. To je celkom užitočné, nie? Komu môžete veriť? Aká je skutočná hodnota daného človeka? Dá sa mu dôverovať? Je zodpovedný? Je to dlhodobý partner? Zistite to, prečítajte si knihu Sebaanalýza.

Myšlienky o milosrdenstve – Fabio Ciardi

3.14 
Knižka, hoci malá rozsahom, prináša bohatstvo myšlienok, ktoré sa môžu stať sprievodcom na našej ceste životom. Milosrdenstvo. Práve týmto slovom začal pápež František svoj príhovor, keď sa objavil v okne na Námestí sv. Petra pri prvej nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána. Slovo, ktoré „mení všetko... mení svet. Trocha milosrdenstva urobí svet menej chladným a viac spravodlivým“. Milosrdenstvo ukazuje lásku Boha, nášho Otca, ktorý nás nesmierne miluje. Jeho láska sa prejavuje až do tej miery, že zomiera za tých, ktorých miluje. Cez najkrajšie myšlienky cirkevných otcov, svätých, blahoslavených a pápežov o milosrdenstve kniha svedčí o istote vtlačenej v srdciach kresťanov: Boh ma vždy miluje, teda nesmierne. Je mi nablízku, odpúšťa mi, dáva mi šancu začať odznova, a to v nás vyvoláva vďačnosť a nádej. Keď zakúsim túto milosrdnú lásku, aj ja môžem stať milosrdným.

Novéna se svatou Alžbětou od Trojice – Milada Jiřina Burgerová

2.19 
Novéna vychází u příležitosti svatořečení Alžběty od Trojice (1880 – 1906), francouzské karmelitky. Podobně jako svatá Terezie z Lisieux žila v přísné klauzuře a dožila se pouhých šestadvaceti let, ale její radostná spiritualita s důrazem na život v Boží přítomnosti inspiruje čím dál víc křesťanů po celém světě, daleko za hranicemi rodiny Karmelu.

Hľadám svojich bratov – Marko Rupnik

3.80 
Jezuita Marko Ivan Rupnik je na Slovensku známejší ako autor nádherných mozaík vo viacerých chrámoch. No krása jeho umeleckej tvorby vychádza z hĺbky ducha, ktorý dokáže „skúmať Božie tajomstvá“. Kniha „Hľadám svojich bratov“ je brilantným skúmaním akoby dvoch súbežných tém. Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou cestou. A druhou sú vzťahy v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe témy sú zároveň boli veľavravnou metaforou nášho vzťahu s nebeským Otcom. Jozef, Jakubov syn, neskôr správca celého Egypta, postupne odhaľuje, že jeho úlohou je nájsť vlastných bratov, ktorí ho predali do otroctva. Umožňuje mu to otcova prednostná láska, ktorá mu dáva silu správne sa rozhodovať i konať aj v najťažších situáciách. A keď bratia prídu k nemu, nepoznanému, neoblomnou pedagogikou ich vedie k tomu, aby sa zo „synov jedného otca“ stali bratmi. Aby tak spoznali, že láska nie je o súperení, ale o spoločenstve...

Tváří v tvář Zemi – Marek Vácha

14.00 
My, křesťané, jsme sužováni tisícem a jedním problémem bezprostředního i vzdálenějšího okolí. Trápí nás Ukrajina, válka v Iráku, Sýrie, vlny uprchlíků, modlíme se za mír v Nigérii, pomáháme v léčebnách alkoholiků, pomáháme mentálně nemocným, organizujeme kampaně za ochranu nenarozeného života, staráme se o budoucí matky, které okolí nutí k potratům, bojujeme proti eutanázii a podobně. Zdálo by se, že toho v agendě máme dost, a že to stačí. Evropa nikdy v novodobých dějinách nebyla tak rozvibrovaná, rozkolísaná jako je dnes, kdy se zřejmě poprvé v dějinách nesnažíme vybudovat něco nového, ale stůj co stůj alespoň udržet to staré. Encyklika Laudato si´ nepřináší ke všem těmto problémům a starostem ještě další starost navíc, encyklika to vše integruje, dává našemu snažení rámec a soustřeďuje nás na to, co je opravdu důležité. Když chránit život, tak veškerý.“

Ježíš, jak jsem ho neznal 2. vydání – Philip Yancey

10.07 
Každý člověk, který se někdy tázal po smyslu života, po existenci Boha a setkal se s osobou Ježíše, se ptal: "Vážně Bohu na nás záleží? Má vůbec Bůh zájem o utrpení tady na zemi?" Philip Yancey na tyto otázky odpovídá: - Jestli tak mohu mluvit, Bůh se "naučil". jak chutná život uvězněný na planetě Zemi. Ježíš poznal zármutek důvěrně, během krátkého, strastiplného života nedaleko prašných plání, kde se kdysi v bolestech svíjel Jób... - V Ježíši se Bůh jakoby položil na pitevní stůl, rozpažený v pozici ukřižovaného, aby se dal k přezkoumání všem skeptikům, kteří kdy žili... - Mám pocit, že všechny ty pokroucené teorie o Ježíši, které samovolně vznikaly už od chvíle, kdy zemřel, postě jen potvrzují to nesmírné riziko, jaké Bůh podstoupil, když se položil na potevní stůl - a dokonce se zdá, že to riziko vítá: "Prozkoumej mě. Vyzkoušej si mě. Rozhoduješ ty." Dejme tomu, že by mnoho lidí mluvilo o nějakém neznámém člověku. Někteří by říkali, že je příliš velký, jiní zas, že je příliš malý, a to by nás mátlo. Někteří by namítali, že je příliš tlustý, jiní by bědovali, jak je hubený; někteří by pokládali jeho vlasy za příliš tmavé, jiní za příliš světlé. Jeden výklad by byl, že má neobvyklou podobu. Existuje však ještě další možné vysvětlení. Třeba ji má správnou... Zkrátka, celá tahle neobyčejná věc je snad ve skutečnosti obyčejná, přinejmenším normální; snad je to střed. G. K. Chesterton Když jsem pracoval jako redaktor Campus Life a redigoval články svých kolegů, vznášel se mi po boku neodbytný přízrak pochybností. Říkal jsem si: "Kdo vlastně byl ten Kristus? Vážně tomu věříš? Nebo prostě dodržuješ stranickou linii a věříš v ni, protože tě za to platí? I ty ses připojil k bezpečnému konzervativnímu středu - k současným verzím právě těch skupin, které se Ježíšem cítily ohroženy?"

Bible, kterou četl Ježíš 2. vydání – Philip Yancey

7.98 
Starý zákon zpodobňuje svět nekompromisně takový, jaký je. Na jeho stránkách najdete vášnivé příběhy lásky i nenávisti, děsivé příběhy znásilňování a čtvrcení na kusy, strohé záznamy o obchodu s otroky, pravdivé vyprácění o válečných hrdinstvích a kruté zradě. Nic tu není čisťounké a uspořádané. Rozmazlení spratci jako Šalomoun a Samson dostávají nadpřirozené dary, skutečně dobrého muže, jako je Jób, potká katastrofa... Na Bibli není nic pohodlného - pokud se nám nepovede zvyknout si na ni tak, že si ji pro sebe pohodlnou uděláme... Přestali jsme knize klást otázky, anebo přestala klást otázky nám? Přestali jsme s ní bojovat? Potom už ji nejspíš nečteme vážně. V knize Bible, kterou četl Ježíš si autor klade zásadní otázku, zda starozákonní literatura - pro svou syrovost - stojí vůbec za přečtení. Jedním dechem nabízí odpověď - svou nekonvenční interpretaci knih Starého zákona: - Jób: Vidění ve tmě; - Deuteronomium: Hořkosladká chuť; - Žalmy: Duchovnost v každé tónině; - Kazatel: Konec moudrosti; - Proroci: Bůh odmlouvá.

Přijímání Boha – Communion with God

15.57 
V rámci lidské logiky a různých omezení vaší mysli to nemůžete pochopit. Tato omezení si však kladete sami. A neděláte to bezdůvodně. To se týká všech vašich falešných představ, jak jsem vám už mnohokrát vysvětlil – a jak vám opět vysvětlím v této knize. Prozatím si uvědomte, že Bůh nikdy s ničím nekončí. Proces, v němž si uvědomuji sám sebe, je věčný. Onen aspekt Boha, který se projevuje v podobě lidského života na zemi, se vyvíjí v každém okamžiku. A vy jste se konečně rozhodli, že v tomto procesu budete hrát vědomou roli.

Přátelství s Bohem – Neale Donald Walsch

15.57 
Potlačujete i další přirozené vlastnosti lidské povahy. Bráníte lidem, aby mluvili pravdu, ačkoli je to naprosto přirozené. Učíte lidi, aby nedůvěřovali vesmíru, ačkoli taková důvěra je naprosto přirozená. Nechcete, aby se lidé radovali, zpívali a tančili, ačkoli každá kost ve vašem těle chce vybuchnout radostí z toho, čím jste! To všechno děláte, protože se bojíte, že byste mohli zranit sebe nebo druhé, kdybyste dali volný průchod svým přirozeným tendencím. Bojíte se, protože věříte, že člověk je od přírody zlý. Domníváte se, že jste se narodili „v hříchu“, a věříte že vaše povaha je od přírody špatná. To je nejdůležitější představa, kterou jste si o sobě kdy utvořili a kterou se snažíte realizovat. Protože nechcete být špatní, snažíte se být za každou cenu dobří. Život vám ukázal, že se v tomto ohledu nemýlíte, a proto jste tuto představu přijali. Tak to prostě je, říkáte, a protože to neustále opakujete, nakonec to tak opravdu je. Dokud nezměníte svou představu o tom, čím jste jako lidé, nikdy nebudete schopni opravdové lásky, neboť neumíte milovat ani sami sebe. Chcete-li opravdu milovat druhé, musíte se nejdřív naučit milovat sami sebe. A to se nenaučíte, dokud budete věřit, že jste se narodili v hříchu a že jste od přírody zlí. Tato otázka - jaká je povaha člověka – je dnes nejdůležitější otázkou, před kterou lidstvo stojí. Věříte-li, že člověk je od přírody nedůvěryhodný a zlý, pak vytváříte společnost, která na základě tohoto názoru přijímá represivní zákony a nařízení. Věříte-li, že člověk je od přírody důvěryhodný a dobrý,vytváříte společnost, ve které není třeba represivních zákonů a nařízení. Společnost založená na nedůvěře omezuje svobodu, kdežto společnost založená na důvěře svobodu posiluje. Bůh je milující, protože je svobodný. Být svobodný znamená být radostný, neboť svoboda dává prostor radostnému životu. Svoboda je přirozeností Boha. Je také přirozeností lidské duše. Nejste-li svobodní, nemůžete být radostní – a nemůžete opravdu milovat.

Ne nyugtalankodjék a szívetek! – Hogyan élhetünk teljes életet – Notker Wolf

9.50 
Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen sokoldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezetőjeként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy felkeresse a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható kolostorait. Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál tanácsokat a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez, időnk helyes beosztásához, az élettel együtt járó konfliktusok elkerüléséhez vagy kezeléséhez.

Engedd, hogy Isten vívja harcaidat – Joyce Meyer

6.61 
Az életben különféle harcaink vannak, az egészségünkért való aggódástól a pénzügyi kihívásokon át a családi problémákig. A nehéz időket gyakran úgy emlegetjük, mint az élet viharait, amelyeket egymagunkban átvészelni megpróbáló lehet - sőt, talán lehetetlennek tűnik. De legyél bátor! Istennek nem az a szándéka, hogy egyedül nézz szembe a próbákkal. Bízhatsz Benne: melléd áll, és harcol érted. Joyce Meyer, a New York Times sikerlistájának bestseller szerzője, számtalan embernek segített már az akadályokat legyőzni azzal, hogy megtanulták átadni terheiket az Úrnak. Ebben a hasznos könyvben Joyce gyakorlati tanácsait, bibliai látását és személyes történeteit osztja meg az Olvasóval, hogy megvilágítsa, hogyan fogadjuk el Isten segítségét. Ha átadod Neki a vezetést, elméd megnyílik az Ő útmutató bölcsességének befogadására, megtelsz bizalommal és találékony megoldásokkal minden kihívás esetére. Tanuld meg, hogyan szabadulj meg a félelemtől, hogyan emelkedj minden akadály fölé, miközben engeded, hogy Isten harcoljon érted!

Sviatky Boha 1 – Štefan Patrik Kováč

13.21 
V súčasnosti je zrejmý veľký záujem o korene našej kresťanskej viery a celkovo kresťanskej kultúry. Tieto korene sú v judaizme. Kniha reaguje na tento zvýšený záujem. Keď v živote človeka má veľký význam oslava ľudského sviatku (napr. narodenín), o to väčší má slávenie Božích sviatkov. Ustanovil ich sám Pán a chce, aby ich ľudia oslavovali. Autor pozýva čitateľa na púť, aby sa nachvíľu pripojil k prúdu ľudí Starej zmluvy smerujúcim do Jeruzalema a slávil sviatok Paschy, Šavuotu a Sukotu a potom s Ježišom Kristom prežil zavŕšenie Paschy na Veľkú noc jeho Obety a nechal sa naplniť Duchom Svätým na Šavuot, aby mohol sláviť svoje Turíce. Tieto dva pútnické sviatky Izraela už boli zvŕšené, tretí, sviatok Boha Otca, ešte čaká na posledný čas, pretože je to sviatok bilancie a vyhodnotenia. V knihe sa popisujú podrobnosti jednotlivých sviatkov a ich zavŕšenie v kresťanstve. Kniha pomáha lepšie vniknúť do kresťanských sviatkov Veľkej noci i Turíc a napomáha aj lepšie pochopiť a prežiť Pánovu Večeru, liturgiu, Eucharistiu, svätú omšu. Pán Ježiš z Paschálnej večere urobil nový Obrad, ktorý sa odvtedy opakuje na každej Eucharistii. Môžeme na nej zažiť nebo na zemi.

Krása lidskosti – Jean Vanier

13.35 
V roce 2015 probleskla tiskem zpráva, že Templetonovu cenu získal Jean Vanier, zakladatel komunity Archa. V knize předkládáme jeho životopisný portrét, spolu s výběrem těch nejlepších textů z jeho knih. Jean Vanier miluje lidi, ale především miluje Krista a jeho evangelium. V jeho světle se zamýšlí nad všelidskými tématy, jako je odpuštění, důstojnost člověka, bolest v našem životě, modlitba, sexualita a láska hodná toho jména.

Iszlám kislexikon – Serdián Miklós György

6.78 
Az iszlám kultúrkör fogalmainak tárgyalása, jelentős muszlim személyek életrajzi adatai rövid szócikkekben. Javaslatok a magyar nyelv sajátosságait figyelembe vevő átíráshoz. Időrendi táblázat. A függelékben fontosabb Korán-idézetek. A szócikkek az "abangantól" kezdődően több jelentős fogalmat tárgyalnak.

Otázky, na kterých v životě záleží – Jean Vanier

12.28 
Jean Vanier, teolog, filosof, spisovatel a zakladatel dvou významných mezinárodních organizací pro pomoc mentálně postiženým lidem, klade ve své nové knize základní otázky plynoucí z naší každodenní zkušenosti: Proč je na světě tolik utrpení? Proč existuje zlo? Proč žijeme? Končí všechno smrtí? Autor ve svém přemítání vychází ze svých vlastních prožitků, ze zkušeností s postiženými lidmi, z biblických textů i z historie. V jeho odpovědi na tyto otázky je obsažen důraz na společenství s lidmi z okraje lidské společnosti, které dává životu mnoha jeho následovníků obsah a smysl.

Najznámejšie úslovia z Biblie – Kolektív autorov

4.75 
Niektoré ľudské osudy a činy inšpirujú už stovky generácií natoľko, že stále zostávajú súčasťou nášho jazyka. Určite z času na čas začujete niekoho povedať: to je teda jóbovka, stojí ako soľný stĺp alebo to je šalamúnske rozhodnutie. Možno ani presne neviete, čo tieto úslovia znamenajú a odkiaľ sa vzali. Zrozumiteľnú odpoveď napísanú tak, aby jej porozumeli aj deti, nájdete v tejto knihe. Vybrali sme devätnásť najzaužívanejších úsloví, ktoré majú svoj pôvod v jednej z najstarších kníh na svete – v Biblii.

Magyar napimádás – Dezső Baloghy

4.41 
Baloghy Dezső tanulmánya a Magyar napimádás címmel 1910-ben jelent meg és egy újabb adalékkal gazdagítja az ősvallásról vallott nézeteinket. A szerző az alábbiakat írja ősvallásunkról: "Az áldozás cselekménye tehát, mely míg egyrészt az ős régiség homályába vész, másrészt ma is oly mondhatatlan erősen tartja magát, nem csak vad és félvad népeknél, hanem a legműveltebb nemzeteink vallásában is napról-napra ismétlődik, bizton mutatja hogy ős napimádó vallásunk szertartásainak az áldozás s áldomás fő fontosságú gyakorlata vala. De útba igazít arra is, hogy hol, miben keressük fejlett, művelt vallásunk alapját, kiindulása csiráit is."

Iba kresťan 1. diel – Juraj Povinec

9.41 
Kniha IBA KRESŤAN má veľmi kvalitné spracovanie. Farebná predná a zadná doska knihy, ručne lakovaná dvoma vrstvami tvrdého laku, s pevným jemne béžovým 120 gramovým papierom listov a ručne šitou väzbou. Toto všetko robí z knihy cenné umelecké dielo, neochvejne pútavé s historickým dizajnovým nádychom a cenným duchovným obsahom. Knižné diela ,,Iba Kresťan, sú odrazom svätého písma, jeho úryvkov a citátov komentovaných autorovými názormi, ktorý sa snaží vysvetliť dôležitosť starých textov svätého písma do dnešnej doby. Názory autora spočívajú v tom, že aj keď sú texty svätého písma písané s starej dobe, sú dôležité pre plnohodnotný a pokojný život 21.storočia ... Autor: ,,Vznik týchto kníh nebol podmienený myšlienkou napísať knihy o kresťanstve, ale všetky myšlienky v týchto knihách vznikli ako obeta pri piatkových pôstoch a pri spoločných obetách svätej omše. Takže vždy každý piatok a nedeľu, keď sa určilo meno z mojej rodiny za koho bude obetovaný pôst a svätá omša, tak vždy som k menu osoby pridal duchovné zamyslenie. Až neskôr som sa rozhodol tieto myšlienky spojiť do knihy. Preto sa nepozerajte na tieto knihy ako na naduté teologické mudrovanie o živote človeka, ale pozerajte sa na ne ako na knihy písané s pokorou a s odovzdaním sa v srdci do Božích rúk naplnených pokojom a mierom, s ktorých pomocou človek zvládne všetky prekážky života na tomto svete a zároveň bude pripravený na život po smrti. Prosím vás aby ste pochopili, že tieto myšlienky neboli poháňané túžbou napísať knihu, ale boli poháňané túžbou očistiť mojich blízkych od hriechu... Veľmi si želám, aby ste aj vy, každý kto bude čítať tieto knihy, našli v nich nie pokarhanie, ale pomoc a povzbudenie... Kiež by vám Pán dal nezaujatého a slobodného ducha čítať a počúvať tieto riadky, aby ste ich mohli s plnosťou prijať. S pokorou a s Božou bázňou v srdci za vás prosím u nášho Otca... Juraj Povinec. Obsah: 1. Päť kameňov 2. Kto je bez hriechu 3. Materiálne veci 4. Dĺžka života 5. Hľadanie pravdy 6. Tešme sa na Nebo 7. Každý bude odmenený za svoje skutky 8. Nikdy neprestávať bojovať 9. Kniha pravdy a múdrosti 10. Buďme potešením pre druhých 11. Radujme sa z pravých hodnôt 12. Bez Boha sme ničím 13. Žiť milosrdne 14. Ukážme Bohu svoju tvár 15. Vernosť 16. I. Nebudeš mať iného Boha okrem mňa 17. II. Nevezmeš meno Božie nadarmo 18. III. Sobotňajší deň budeš svätiť 19. IV. Cti si otca svojho i matku svoju 20. V. Nezabiješ 21. VI. Nezosmílniš 22. VII. Nepokradneš 23. VIII. Nebudeš krivo svedčiť 24. IX. Nepožiadaš manželku blížneho svojho 25. X. Nepožiadaš majetku blížneho svojho 26. Láska 27. Pokoj 28. Trpezlivosť 29. Viera a sila Svätého Ducha 30. Lovci 31. Pokora a ostražitosť 32. Anjel strážny 33. Majme len toľko čo unesieme 34. Modlitba - zamyslenie 35. Detská radosť 36. Žime radostne 37. Modlitba

Žít, žít – Jeroným Otec

5.53 
Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné. Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. V hluboké harmonii prožíval dvě skutečnosti, které lidé rádi uvádějí do protikladu, kněžství a mnišský život. Dokonale tím vyjádřil svou odpověď na Boží povolání, které zaslechl jako mladý člověk a poté na prahu dospělého života: vzdávat Bohu slávu, sloužit mu, navázat s ním důvěrný vnitřní vztah, ze kterého se rodí přímluvná modlitba za spásu lidí. Tyto texty byly psány v sedmdesátých letech minulého století pro mladého mnicha, který se připravoval na kněžství. Tlumočí však zkušenost, jež je stále aktuální.

Y Bible – Georg von Lengerke

26.34 
Y-Bible patří do řady Youcat, z níž už známe Youcat katechismus pro mladé, Youcat přípravu na biřmování, Youcat modlitební knihu pro mladé a Youcat svátost smíření. Y-Bible není souvislý text Písma, ale výbor stěžejních pasáží Starého i Nového zákona, doplněný o úvody a vysvětlivky reálií. Přístupnosti a stravitelnosti klasických textů napomáhají krásné fotografie, celková grafika knihy i svědectví těch, kdo se naučili vnímat Boží slovo jako světlo pro svůj život. Y-Bible sice nenahradí kompletní Bibli a její studium, ale může být vynikající pomůckou pro ty, kdo se teprve učí Boží slovo poznávat a naslouchat mu: pro dospívající a mladé křesťany, pro katolíky, kteří sice léta chodí do kostela, ale nejsou zvyklí sami si číst v Bibli, pro konvertity i odrodilce, kteří se po létech vracejí k životu s Bohem a s církví.

Život po smrti podľa islamu – Al-Sbenaty Abdulwahab

7.32 
Autor tejto publikácie sa snaží vysvetliť v stručnosti otázku podstaty života, existencie a podoby života po smrti s odvolaním sa na niektoré verše Koránu - základného prameňa islamského náboženstva, ktoré obsahujú informácie spojené s touto témou. Niektoré závery nemusia byť úplne totožné s výkladom niektorej z autorít islamského náboženstva, ale skôr sú to závery autora, ku ktorým dospel v dôsledku dlhoročného štúdia a analýz Koránu a jeho veršov. V každom prípade sa snažil, aby bola každá myšlienka aj doložená veršami, na ktoré sa odvoláva, aby tak mal čitateľ možnosť si o tom viac prečítať a tým sa aj viac zahĺbiť do celej témy posmrtného života..

Byl jsem muslimem – Naeem Fazal,Kitti Murrayová

11.56 
Naeem byl zbožný pákistánský muslim, jemuž se Kristus zjevil tak, že se tomu nemohl vzepřít. Osobně, bezprostředně, silně. Jeho příběh je navzdory veškerému neporozumění, které jeho obrácení ke křesťanství vyvolalo mezi jeho nejbližšími, příběhem naděje. Naděje v to, že se nepřátelé stanou přáteli a uvědomí si, že jsou bratři. „Miluji muslimy. Líbí se mi jejich pohostinnost, kultura a ryzost. Rmoutí mě, že následování Ježíše vytváří mezi mnou a lidmi, k nimž mám velmi blízko, nepřekonatelný odstup. Přeji si, abych jim mohl říct, že to, že jsem byl muslimem, ze mě v žádném případě nedělá jejich odpůrce. Prostě jsem se setkal s Ježíšem a nemohu se ho zříct.“ (autor v úvodu)

Proč islám nesmí do Česka – Klára A. Samková

8.88 
Stále si myslíme, že islám je náboženství, a tak pro něj uznáváme svobodu náboženského vyznání. Islám ale NENÍ primárně náboženství. Je to ideologie, které jde o uchopení moci.

Hovory s Bohem I.II.III. – Neale Donald Walsch

26.02 
Je opravdu neobvyklé hovořit s Bohem - v Boha věřit, k Bohu se modlit, Boha prosit, Boha se bát anebo pochybovat o jeho existenci - ano, tomu rozumíme. Ale hovořit s ním? Autor, sám hluboce věřící, se toho odvážil a vytvořil velmi inspirující dílo. Jeho kniha se pokouší odpovědět na většinu otázek týkajících se života a lásky, smyslu a funkce, lidí a lidských vztahů, dobra a zla, viny a hříchu, odpuštění a spásy, cesty k Bohu a cesty do pekla… prostě všeho. Pojednává o sexualitě, moci, penězích, dětech, manželství, rozvodech, životním poslání, zdraví, posmrtném životě i životě před narozením… prostě o všem. Zabývá se problematikou války a míru, vědění a nevědění, dávání a přijímání, radosti a smutku. Zamýšlí se nad konkrétním i abstraktním, viditelným i neviditelným, pravdou i nepravdou. Lze říci, že tato kniha je „posledním Božím slovem“, přestože některým lidem to může připadat neuvěřitelné, zejména domnívají-li se, že Bůh přestal hovořit před dvěma tisíci lety, nebo že pokud stále ještě hovoří, pak jen se světci, šamany nebo s lidmi, kteří meditují třicet let nebo jsou dobří dvacet let nebo jsou alespoň částečně dobří deset let.... Ve skutečnosti však Bůh hovoří ke každému - k dobrému i špatnému, ke světci i lotrovi a k nám v životě přichází mnoha způsoby – tato kniha může být dalším z nich. ? Autor přiznává, že krátce po tom, co ho takový dialog začal napadat, uvědomil si, že hovoří s Bohem a že Bůh mu odpovídá takovým způsobem, jaký je schopen pochopit. Tato skutečnost do značné míry vysvětluje hovorovou formu knihy i občasné odkazy na látku, kterou autor získal z jiných zdrojů a ze své dřívější zkušenosti.