Zobrazených 1–24 z 2172 výsledkov

Krédo – Miroslav Pindiak

19.24 
Vyštudoval Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove a na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvoval odbor Verejná politika a Verejná správa. Od základnej školy do súčasnosti sa autor amatérsky zaoberá históriou a počas štúdia na vysokej škole svoju záľubu nachádza aj v poznávaní kresťanstva. Nadobudnuté poznatky autor prezentuje práve v tejto knihe.

Boh sa na teba nehnevá – Joyce Meyer

8.55 
Mnohí si nedokážu spojiť predstavu Boha ako milujúceho Otca a zároveň prísneho Sudcu. Musíme však pamätať na to, že Boží hnev je namierený proti hriešnemu správaniu, a nie proti nám. Ak vo svojom živote zápasíš s odmietnutím alebo strachom, táto kniha je určite pre teba. Autorka v nej poukazuje na príčiny viny, hanby, perfekcionizmu či bolesti z odmietnutia a odhaľuje skutočný Boží charakter.

Posolstvá od Maitreya Krista – Benjamin Creme

5.23 
Od roku 1977 pán Benjamin Creme verejne prijal sériu posolstiev, ktoré poskytujú svedectvo o Prítomnosti Veľkého Účiteľa menom Maitreya. Mnohý dnes očakávajú Príchod Krista, Buddhisti čakajú na Maitreya Buddha, Moslimovia na Imam Mahdi, Hinduisti na reinkarnáciu Krišnu a Židia na Mesiaša. Podľa Ezoterickej náuky za všetkými týmito menami, stojí Pána Maitreya, Svetový Učieteľ, hlava planetárnej duchovnej hierarchie, a očakávajú Jeho bezodkladný návrat teraz medzi nás. Medzi rokmi 1977 a 1982 Maitreya odovzdal sériu 140 posolstiev skrze Benjamina Crema. Tieto správy boli prijaté telepaticky na verejnosti počas jeho prednášok v Londýne. Pán Crem uvádza: „Prenášal“ som vtedy pre širšie publikum. Neupadol som pritom do tranzu. Hlas bol môj, aj keď silnejší a so zmenenou intonáciou vďaka prestúpeniu Maitreyom. Posolstvo bolo súčasne prenášané do všetkých astrálnych a mentálnych úrovní. Aby sa mohlo uskutočniť, podporoval som prenos vibráciami étericko-fyzického tela. Posolstvo z týchto jemných úrovní pôsobí na myseľ a srdce veľkého množstva ľudí, ktorí si postupne začínajú uvedomovať myšlienky a Prítomnosť Krista. Je takmer nemožné čítať Posolstvo pozorne a nahlas, aby sme nevyvolali Kristovu energiu. O kvalite Posolstva sa presvedčíte sami skrz jeho štúdium.

Pavlovy rozpravy IV – Bedřich Kočí

6.25 
Čtvrtá ucelená část přednášek B. Kočího z 1. pol. 20. stol., i pro dnešní dobu duchovně nesmírně hodnotná a stále aktuální. Obsah: 60. Začátek duchovního roku 61. Království nebeské a království Boží 62. Z nitra všecko se vyvíjí 63. Vnitřní život člověka 64. Význam pozdravu a přání 65. Jest náš život bdění nebo snění? 66. Víra a pověra 67. Pohádky 68. Jak proměníme zlo v dobro 69. Spoutané duše 70. Optimismus a pesimismus 71. Kritičnost 72. Světlo věčné nechť svítí také všem žijícím lidem 73. Proč lidstvo tolik trpí 74. Utrpením rosteme 75. Když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší 76. Tajemství úspěchu 77. Pravda a lež 78. Práce 79. Hvězda betlémská 80. Připravme se na druhý příchod Páně

Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom – Philippe P. Jacques

4.18 
Naše hľadanie svätosti je často plné nepokoja a úzkosti, miesto dôvery a pokoja, ktoré by nás napĺňali, keby sme zotrvali v postoji malého dieťaťa, ako žiada evanjelium. Hlboký pokoj v srdci nás otvára na výzvy Ducha Svätého. Autor zachytáva viaceré situácie, ktoré nás o pokoj oberajú, a učí nás, ako im čeliť. Jacques PHILIPPE je členom Komunity Blahoslavenstiev od roku 1976. Kňazom je od roku 1985. Prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku i v zahraničí a je autorom viacerých kníh o spiritualite, z ktorých niektoré boli preložené i do slovenčiny.

Vnútorná sloboda – Philippe P. Jacques

5.23 
Cieľ je jednoduchý: pokladám za podstatné, aby každý objavil skutočnosť, že aj za tých najnepriaznivejších vonkajších okolností má vo svojom vnútri priestor slobody, ktorý mu nikto nemôže vziať, pretože jeho prameňom i zárukou je Boh. Ak toto neobjavíme, budeme mať v živote vždy pocit neslobody a nikdy neokúsime šťastie. A naopak, ak sme dokázali v sebe rozvinúť vnútorný priestor slobody, zaiste nemálo vecí nám bude spôsobovať utrpenie, ale nič nás nebude môcť skutočne utláčať ani udúšať.

Slovo rozvedeným – Michel Martin-Prével

3.06 
Na základe mnohých svedectiev sa autor v tejto knihe zaoberá chúlostivou témou rozvodu a odvoláva sa na posolstvo lásky a pravdy, ktorú sprostredkováva Cirkev vo vzťahu k tejto bolestnej situácii. Slovo rozvedeným nastoľuje otázky odpustenia, vernosti, detí, špecifického utrpenia spôsobeného rozlukou vo svetle Božieho slova a učenia Cirkvi. Hovorí tiež o účasti pri eucharistickom stole a o tom, k čomu nás v tomto čase pozýva Božia múdrosť. Tieto stránky sú skutočným otvorením sa milosrdenstvu a predstavujú Božiu lásku všetkým tým, ktorí trpia v dôsledku rozluky zasahujúcej Božie srdce ešte skôr, ako táto zasiahne ľudské srdce.

Modlitba – škola lásky – Philippe P. Jacques

5.23 
Zo stretnutia s Bohom sa rodia všetky zmeny v našej spoločnosti i v nás samých, lebo iba kontakt s nebom uzdraví našu zem. Nech je naše povolanie akékoľvek, Ježiš a Duch Svätý nás volajú k modlitbe. V nej sa nám ukáže Otcova tvár aj naša najhlbšia identita. Kniha nás jednoducho usmerňuje na ceste dôvernosti s Bohom a privádza k podstate: znovu objaviť chuť osobnej modlitby. „Škola modlitby“ nám pomôže nadviazať kontakt s Božou prítomnosťou a nechať sa ňou vnútorne pretvárať, aby sme skutočne milovali, a tak sa stávali Ježišovými svedkami vo svete okolo nás. Jacques Philippe je členom Komunity Blahoslavenstiev od roku 1976. Zastával rôzne zodpovedné funkcie. Je kňazom od roku 1985 a autorom viacerých diel o spiritualite, prednáša na duchovných cvičeniach vo Francúzsku a v zahraničí.

Kňazstvo ženy – Kňazstvo srdca (nové vydanie) – Jo Croissant

5.23 
Jo Croissant je manželkou Efraima, zakladateľa katolíckeho spoločenstva Komunity Blahoslavenstiev (v r. 1973), v ktorej žijú záväzným spôsobom života rodiny i slobodní, kňazi i stáli diakoni v spoločnom živote modlitby a práce. Vo svojej knihe sa prihovára všetkým ženám bez rozdielu vzdelania a veku; všetkým tým, ktoré túžia objaviť krásu i osobitosť svojej identity. Táto kniha môže pomôcť však aj mužom, aby lepšie pochopili tajomstvo tých, ktoré kráčajú v živote po ich boku.

Sv.Filip Nery – rozsvievač radosti – Louise Camus

2.85 
Kniha vychádza v Jubilejnom roku sv. Filipa Neriho pri 500. výročí jeho narodenia. Svätý Filip Neri je už stáročia uctievaný svätec na celom svete. Narodil sa v roku 1515 vo Florencii. Študoval v Ríme filozofiu a teológiu, stal sa kňazom. Žil v Ríme, kde zasvätil svoj život službe opusteným deťom i mládeži, staral sa o chorých a chudobných pútnikov; pre nich založil v roku 1548 Bratstvo Najsvätejšej Trojice. Neskôr, v roku 1564 založil Oratórium – kongregáciu kňazov a laikov, ktorá má svojich nasledovníkov dodnes aj na Slovensku. Bol známy svojim vtipom, humorom a veselosťou. Zomrel v Ríme v roku 1595. Bol vyhlásený za patróna Ríma a detí. Najznámejšie svätcové slová: Buďte dobrí, ak môžete.

Anonymní katolík – Bizot Thierry

11.97 
Autobiografická kniha Thierryho Bizota, známého televizního producenta, vypráví o znovuobjevení křesťanské víry, které nastane, když to nejméně čeká – uprostřed krize středního věku. S notnou dávkou sebeironie líčí, jak přijal s nevolí pozvání, aby se zúčastnil jakési katecheze pro dospělé. Přijde čistě ze zdvořilosti. První setkání si v duchu celé sarkasticky glosuje, celkový dojem jej ale pouze utvrdí ve skepsi. Přesto v něm něco z řečeného uvízne, takže se nakonec rozhodne přijít znovu… a znovu, až se rozhodne nastoupit cestu za Kristem. Obrácení nastává téměř „navzdory všemu“, k jeho vlastnímu překvapení, takřka nenápadně. Děje se uprostřed „léty prověřeného“ a zvykovostí zatíženého manželství, při řešení problémů s pubertálním synem i potíží v mediálním prostředí, kde Thierry Bizot pracuje a tráví většinu času. Ve Francii se kniha stala nečekaným bestsellerem, dočkala se literárního ocenění a filmového zpracování. Díky své schopnosti sebereflexe, ale i vytříbenému smyslu pro humor si autor získal široké okruhy čtenářů, a to nejen mezi katolíky, ale i daleko za hranicemi viditelné církve. Věříme, že bude svěžím závanem i pro naše čtenáře, zvláště pro lidi „znavené životem“, přežívající s pocitem, že už je nic nemůže překvapit, natož nadchnout.

Svätá Gemma Galgani – Peter Juan Pablo Bako

13.21 
Svätá Gemma Galgani: Svätá Gemma Galgani (1878-1903) je známa pod titulmi ako: „Ovocie Kristovho umučenia“, „Dcéra Kristovho umučenia“, „Kristova nevesta“ alebo „Obeť lásky“. Charakterizovalo ju jej zamilovanie sa do ukrižovaného Krista, ktorého láskavý výzor túžila niesť na vlastnom tele. Okrem stigiem ju zdobil telesný kríž v podobe chorôb ako sú: zakrivenie chrbtice, zápal mozgových blán, úplná strata sluchu, vypadanie všetkých vlasov, paralýza údov, čiže strata pohybu, tuberkulóza. Po duchovnej stránke prežívala ukrutnú tmu, ba dokonca priame napádanie zlého ducha (obsesia), fyzické mučenie, pokušenia rôzneho druhu a pod. Všetko jej to však slúžilo na osobné posväcovanie a ešte väčšiu lásku k Ukrižovanému. Mala osobitný vzťah s Pannou Máriou Sedembolestnou, ktorá jej bola Matkou i sprievodkyňou. Neha a gestá Sedembolestnej Panny voči Gemme sú nádherným príkladom tej najvľúdnejšej nehy, akú môže kresťan od svojej nebeskej Matky očakávať. Gemma bola jedna z mála svätých, ktorý nám odkrývajú jedinečný vzťah s vlastným anjelom strážnym. Bol jej ako „chápavý brat, dôverný priateľ, ale aj prísny otec“. Za svätú ju vyhlásil pápež Pius XII. v roku 1940 pre vzor svojho života, hrdinské čnosti, stotožnenie sa s Kristovým utrpením, ako aj pre jej veľkodušné zrieknutie sa seba samej, dokonalú poslušnosť, úplnú odovzdanosť do Božej vôle a výnimočnú lásku k Ježišovi Kristovi. Stala sa patrónkou sirôt, chorých a opustených, bojujúcich v pokušení a tých, ktorí hľadajú čistotu srdca. Taktiež sa nazýva „svätou proti samote“. Súčasťou knihy je: obšírny životopis; preklady extáz, listov, denníka, Autobiografie; Deviatnik s cirkevným schválením; obrázková príloha; a deväť obšírnych tém podľa pestrosti z Gemminho života a teológie so zreteľom na duchovný rozbor života každého kresťana.

Životní styl a duchovní život – Michal Altrichter

9.39 
Autor analyzuje aktuální otázky k tématům víry a duchovního života. Na životní styl křesťana se oprávněně kladou nároky, které předkládaný text systematizuje.

Stretnutie – Michela Murgiová

5.70 
Pôvabný román sardínskej autorky rozpráva príbeh o desaťročnom Mauriziovi, ktorý prichádza z mesta do dediny k starým rodičom, aby tam strávil vytúžené prázdniny so svojimi kamarátmi. Chlapec z mesta miluje hry na ulici, námorné bitky na jazere, hru na stroskotancov či neľútostných pirátov. Večer sa rád pridruží k stretnutiam dospelých na priedomí, kde sa rozprávajú strašidelné príbehy o bludných dušiach či nehodných kňazoch. Harmonickú idylu mestečka, kde všetci cítia, že sú jedna veľká rodina, naruší rozhodnutie miestneho biskupa, ktorý sa ku koncu svojho pôsobenia rozhodne urobiť závažný krok: rozdeliť farnosť na dve. Až vtedy si všetci, starí i mladí, uvedomia, aký krehký môže byť materiál, z ktorého je ukutá kolektívna identita. Konflikt vyvrcholí počas veľkonočnej procesie, ktorú miestni nazývajú Stretnutie. Vyvrcholí však rozuzlením, ktoré človeka osvieži brilantnou originálnosťou a nenapodobiteľným humorom.

Úžasný Boh – James Bryan Smith

6.65 
Kniha, ktorú máte v rukách, je prvou v sérii Kristov učeň, a spolu s ďalšími dvoma tvorí pomôcku k duchovnému rozvoju a podobnosti Kristovi. Cieľom tejto prvej knihy je pomôcť ľuďom objaviť Boha, ktorého nám zjavil Ježiš. Každá kapitola tiež obsahuje cvičenie pre dušu. Cvičenia nám pomôžu vštepiť pravdivé naratívum, ten meta-príbeh, ktorý o Bohu priniesol Ježiš, hlbšie do našej mysle, tela i duše. Poslaním týchto cvičení nie je urobiť vás nábožnejšími alebo urobiť dojem na Boha. Sú nato, aby vám pomohli vidieť a chápať svet tak, ako ho videl a chápal Ježiš. Na konci každej kapitoly sú otázky, ktoré sa dajú použiť pre individuálne zamyslenie alebo skupinovú interakciu a diskusiu. Zamilujte sa do úžasného Boha, ktorého pozná Ježiš. James Bryan Smith

Katechizmus zasväteného života – Frigo Gilberto

3.80 
Katechizmus zasväteného života je praktická príručka nielen pre veriaceho laika, ale i pre každého katechétu, kňaza či zasvätenú osobu. Potrebujeme sa navzájom v Cirkvi a potrebujeme aj poznávať pestrosť života v Cirkvi, aby sme viac ocenili a milovali rozdielnosť v jednote, veď tvoríme jedno Telo. Mať pri sebe príručku, ktorá nám jednoducho, ale výstižne ozrejmí základy, na ktorých stojí život zasvätených, je takmer nutné. Publikácia má charakter syntézy a krátkych odpovedí na spôsob katechizmu a je rozdelená do týchto šiestich celkov: -Základné princípy - Sľuby - Formácia - Duchovný život - Spoločný život - Apoštolát zasvätených Katechizmus zasväteného života je užitočný aj pre formačné domy a mladých, ktorí rozlišujú svoje povolanie.

O zasvätenom panenstve – Augustín Sv.

6.56 
Kniha O zasvätenom panenstve je prekladom vzácneho originálneho spisu sv. Augustína, ktorého vznik sa datuje okolo roku 401. Zasvätený život dnes zápasí s mnohými výzvami. V 4. storočí, keď žil a pôsobil svätý Augustín, sa jeho rozkvet ešte len začínal, no už vtedy bolo potrebné zápasiť s myšlienkami a prúdmi spochybňujúcimi ciele takéhoto života. 192-stranová publikácia O zasvätenom panenstve spája čitateľa staroveku s moderným čitateľom cez otázky aktuálne v každom čase. Výstižný a inšpiratívny Úvod k teológii panenstva od sv. Augustína, ktorý tvorí takmer polovicu publikácie, napísal P. Agostino Trapé. Kniha Karmelitánskeho nakladateľstva vychádza v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína pri príležitosti Roka zasväteného života. Je však určená nielen tým, ktorí zasvätené panenstvo žijú v praxi v rámci svojho povolania. Inšpiráciu v nej nájde každý, koho zaujíma spiritualita a dielo sv. Augustína, pretože mnohé myšlienky je možné aplikovať na každodenné situácie v živote kresťana.

Cesta k plnosti křesťanského života – Hannah Whitall Smithová

7.27 
Klasika křesťanské duchovní literatury, inspirace pro život v důvěrném vztahu s Bohem. Hannah Whitall Smithová byla pensylvánská kvakerka, která svým pojetím duchovního života odvážně vykročila z tíživé a pochmurné spirituality rozšířené mezi tehdejšími křesťany. Bůh je v jejím pohledu milující otec, který nás doprovází ve velkém dobrodružství života. Kniha je plná radosti, přestože autorčin život nebyl mnohdy lehký. Jak často připomínala, Písmo je „prozářené radostnou zvěstí“. Její kniha vyzařuje právě tuto evangelní radost a od svého prvního vydání v roce 1870 inspirovala už přes dva milióny čtenářů. Nakladatelství Triton s radostí předkládá čtenářům první české vydání této úspěšné knihy.

Zodpovedne do manželstva – Józef Augustyn

8.46 
Kniha je venovaná predovšetkým mladým ľuďom, ktorí prežívajú obdobie vážnej známosti či zasnúbenia, ako aj mladomanželom. Táto publikácia môže byť cennou pomôckou nielen pre mladých ľudí, ktorí sa snažia zodpovedne pripraviť na život v rodine, ale aj pre tých, ktorí vedú stretnutia či katechézy zamerané na predmanželskú prípravu, ako i pre učiteľov a vychovávateľov.

A jóság hatalma – Daniel Goleman

11.84 
A XIV. Dalai Láma több mint ötven éve segíti az emberiséget tanításaival. Régi barátja, a pszichológus és újságíró Daniel Goleman kérdéseire válaszolva most feltárja, hogyan gondolkodik a jövőnkről és a jelenkor legégetőbb kérdéseiről: a gazdasági helyzetről, a háborúkról, a fenyegető ökológiai katasztrófákról, a társadalmi egyenlőtlenségekről. A jóság hatalma nem csupán a tibeti buddhizmus legmagasabb rangú spirituális tanítójának példa értékű életútját beszéli el, de a legfontosabb gondolatait is közvetíti, amelyeket igaz történetekkel támaszt alá olyan emberekről, akik a láma elképzeléseit, tanításait a gyakorlatban is megvalósították. A történelem menete, a jövőnk a 80. születésnapját a könyv megjelenésével ünneplő Dalai Láma szerint még megváltoztatható. A kulcs: az emberi tudat átalakítása, a romboló érzelmek megszűnése, az együttérzés, az egyetemes erkölcs és a felelősségvállalás megerősítése. A jóság olyan hatalom - vallja a láma -, amely boldogabbá teszi az életünket, és célt is ad neki. Ha a jövőben egy békésebb és harmonikusabb világban szeretnénk élni, meg kell, hogy szívleljük a tanítást.

Sexuální životy svatých – Virginia Burrusová

15.42 
Působivá série interpretací raně křesťanských legend potěší, ohromí a překvapí každého zájemce o erotismus svatých. Autorka se distancuje od tradičního výkladu životopisů starověkých světců jako něčeho antierotického nebo neerotického a odhaluje v nich vzkvétající ars erotica. Aniž by redukovaly erotiku starověké hagiografie na jediný vzorec, vytvářejí Sexuální životy svatých rámec pro širší historické, teologické a teoretické úvahy se zvláštním odkazem na dílo Michela Foucaulta, Georgese Batailla, Davida Halperina, Geoffreyho Harphama, Lea Bersaniho a Jeana Baudrillarda. Queer, S/M a postkoloniální teorie patří mezi současné diskursy, jež fascinujícím způsobem rezonují se starověkým uměním „svaté“ lásky, která si podle Burrusové dodnes udržela slibnou mobilitu, rozmanitost a časovou neohraničenost.

Bible překlad pro 21. století

21.88 
Překlad 21. století (Bible21) přináší nadčasové poselství v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé rozšířené vydání Bible21 obsahuje aktualizovaný text Starého i Nového zákona. Nově toto vydání zahrnuje také Deuterokanonické knihy Starého zákona. Deuterokanonické knihy Starého zákona dokumentují židovskou zbožnost a dějiny posledních dvou staletí před Kristem. Jako součást Septuaginty (starověkého překladu hebrejské Bible do řečtiny) vstoupily také do křesťanské tradice, i když s různou mírou autority. Některé církve čtou tyto knihy Jako Písmo, jiné je považují alespoň za „užitečné a dobré ke čtení“. Pro všechny čtenáře však zůstávají jedinečným zdrojem poznání světa judaismu v období těsně předcházející novozákonní době.

Příběhy ze staré židovské Prahy – Magdalena Wagnerová

12.01 
Kdy se na území Prahy usadili první Židé? Téměř s jistotou lze říci, že židovští obchodníci a penězoměnci se v pražském podhradí objevili už v 10. století a zmínky o první židovské synagoze jsou jen o dvě století mladší. Ale kdy byl položený základní kámen Staronové synagogy? Opravdu ho přinesli na svých sněhobílých křídlech andělé z Jeruzaléma? Byl Golem první umělý člověk na světě, anebo i on byl z masa a kostí jako každý obyčejný smrtelník? Tyto a podobné příběhy z dob, kdy se ve městě začalo vytvářet tzv. židovské ghetto, z období vzkvétajícího Josefova, středověkých židovských pogromů i z časů, kdy začínaly vznikat židovské obce také mimo Staré Město, obsahuje další publikace M. Wagnerové, mapující historii staré židovské Prahy. Její obyvatelé ve své době představovali přibližně čtvrtinu veškerého pražského obyvatelstva. Jejich dlouhá a trnitá minulost po sobě zanechala mnoho památek a ještě více historek a příběhů, které si vydobyly mezi ostatními staropražskými pověstmi nezastupitelné místo.