Zobrazených 1–24 z 699 výsledkov

Zkrátka modlitba

10.90 
Autorem tohoto „kurzu pro samouky“ je sice laik, ale nikoli ve smyslu „neodborník“. Právě naopak – asi málokdo z čtenářů má s modlitbou tak letitou a mnohovrstevnou zkušenost. Navíc ne každý umí psát o modlitbě svěžím a objevným způsobem, natož vyprávět příběhy z evangelií tak, že k vám promlouvají úplně nově.
Dvanáct předkládaných kapitol či lekcí má potenciál z gruntu proměnit váš modlitební život – anebo vás aspoň nadchnout pro to, abyste s ním konečně začali.

Vo svetle pravdy – Posolstvo Grálu (III.zväzok), 2.vydanie

13.00 
Tretí samostatný zväzok trojzväzkového diela Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu.

Posolstvo Grálu je nepochybne pozoruhodným svetonázorovým dielom, ktoré presahuje rámec náboženskej alebo filozofickej literatúry. Za cieľ si vytýčilo odpovedať na základné otázky ľudského bytia: Kto sme, odkiaľ prichádzame a kam ideme. Autor sa v neobvyklom rozsahu a šírke zaoberá vývojom stvorenia a postavením človeka v ňom, otázkou zrodenia človeka a jeho smrti. Zaoberá sa úlohou ženy vo stvorení, správnou a zodpovednou výchovou dieťaťa. Vysvetľuje zdanlivo nepochopiteľné prírodné úkazy a pôsobenie mocných prírodných i tzv. nadprirodzených síl. Predovšetkým však dnes rovnako aktuálne ako v dobe autorovho života ukazuje človeku cestu, ktorá vedie k duchovnej slobode a zodpovednosti.

Večný život pod drobnohľadom

13.90 
Mnohí katolíci opúšťajú Cirkev a hľadajú útočisko vo východných náboženstvách, pretože hľadajú duchovnosť s väčšou hĺbkou, než akú nachádzajú v katolíckej tradícii. Nemusia však hľadať inde. Ralph Martin vytvoril klenot medzi príručkami pre tých, ktorí sa chcú vydať na cestu svätosti, a to skvelým štýlom a jazykom, ktorý je zrozumiteľný a zaujme aj moderného čitateľa. Každý, či už kňaz, rehoľník alebo laik, ktorý hľadá úplný plán duchovnej cesty, ho v tejto knihe nájde.

Autorovou osobitnou genialitou je sprístupnenie najhlbších duchovných pokladov siedmich učiteľov Cirkvi: Terézie z Lisieux, Terézie z Avily, Kataríny Sienskej, Augustína, Jána z Kríža, Františka Saleského a Bernarda z Clairvaux. Títo siedmi velikáni jasne ukazujú cestu, ktorá vedie k cieľu nášho života – zjednoteniu sa s Bohom vo večnosti, kde dosiahneme splnenie všetkých svojich túžob.

Toto inšpirujúce dielo, plné pochopenia ľudských slabostí, je užitočné na ceste k večnosti podobne ako mapa. Keď budeme potrebovať usmernenie na určitom úseku cesty, môžeme sa k nej opakovane vrátiť. Múdrosť týchto svätých je spoľahlivá, nadčasová a ochotne nám podá pomocnú ruku vždy, keď ju budeme potrebovať.

Služba oslobodenia

11.90 
,,Táto pomerne krátka, zrozumiteľná kniha je skvelou príručkou a návodom pri službe oslobodenia. Pokrýva príslušné oblasti z praktického hľadiska, z hľadiska zdravého rozumu a samozrejme z duchovnej a teologickej perspektívy. Kniha dáva jasné a realistické usmernenia, inštrukcie a upozornenia tým, ktorí sa na rôznych úrovniach venujú službe oslobodenia. Je tiež dobrou príručkou pre tých, ktorí chcú jednoducho lepšie porozumieť tejto službe."

-Vsdp. Peter Smith, pomocný biskup Portlandskej arcidiecézy (OR) a hlavný koordinátor Medzinárodnej služby Katolíckej charizmatickej obnovy (CHARIS) v Severnej Amerike.

,,Odkedy som začal písať o službe oslobodenia, dúfal som, že niekto položí pevné základy tejto služby v katolíckom kontexte s väčšou teologickou presnosťou, akej som bol schopný ja. S radosťou hovorím, že tejto knihe sa to podarilo. Toto dielo ukazuje, že služba oslobodenia môže byť pretrvávajúcou súčasťou života vo farnosti, ktorú si Duch Svätý môže použiť na prinášanie slobody Božiemu ľudu."

- Neal Lozano, zakladateľ Heart of the Father Ministries a autor knihy Vyslobodení.

,,Ako cirkev veríme, že Boží Duch neustále koná. Tento dokument, ktorý prichádza v správny čas, je toho len ďalším dôkazom. Dokument kladie pevné teologické základy služby oslobodenia. Na základe toho potom predkladá zdravé pastoračné usmernenia, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní tejto služby. Takto sa mu úspešne darí splniť cieľ predložený v úvode. Každý, kto si ho prečíta, načerpá hlbšie poznanie - bez ohľadu na to, akým spôsobom je zapojený do služby oslobodenia."

- Vsdp. Jeffrey S. Grob, J.C.D., pomocný biskup Chicagskej arcidiecézy (IL)

Příběh jedné duše

23.03 
Autobiografické spisy svaté Terezie z Lisieux (1873–1897), které vydáváme v novém překladu pod názvem Příběh jedné duše, patří k nejvzácnějším pokladům křesťanské duchovní literatury. Prostinká literární forma v sobě skrývá prorocký rozměr, který autorce vysloužil vzácný titul učitelka církve. Terezie připomíná všem křesťanům, že Bůh evangelií je Bůh milosrdný, proto je víra v něho světlem i uprostřed temnot a dětská důvěra v Boha lékem na existenciální úzkost. Učí nás krásné a odvážné cestě duchovního dětství, která je vlastně jen znovuobjevením původního poselství evangelia.

Jak se věci mají

10.34 
Stručný a úplný přehled celé šíře Buddhových učení. Kniha vznikala v průběhu dvaceti let za spolupráce mnoha žáků. Meditace v ní obsažené pomáhají přeměnit pojmy v přímou zkušenost.
Tato kniha je úvodem do Buddhových učení, která Lama Ole Nydahl představuje moderním jazykem a v celé jejich šíři. Současně ukazuje, čím mohou prakticky obohatit náš život a jak můžeme s jejich pomocí využívat všech každodenních situací jako příležitostí k rozvoji.
Rozšířená verze knihy: jedná se o novou knihu, která obsahuje více než třetinu nového textu oproti starší verzi stejnojmenné knihy.

Emauzy

1.50 
Cirkev žije synodálnou cestou. Počas jej príprav aj priebehu sa občas zazdalo, že Ten, ku ktorému všetko smeruje a bez koho žiadna púť nemá zmysel, sa z tejto cesty akoby vytrácal: Ježiš, živý a víťazný. Aj preto nám pápež František predostrel ako modelové synodálne kráčanie povestnú „cestu do Emauz“. Čiže príbeh duchovných exulantov v slepej uličke nulovej perspektívy, ktorým nespoznaný Majster pomôže zaradiť spiatočku, aby prestali cúvať a začali napredovať. A to je aj jediným cieľom nasledujúceho textu: postaviť Ježiša Záchrancu doprostred cesty. Veď on je jej začiatkom i cieľom, zmyslom i motiváciou. On spája nebo so zemou aj pozemských pútnikov medzi sebou…

Duchovný život a každodennosť

6.50 
Dovoľme Ježišovi, aby mocou slova preskúmal náš pulz, tak ao Máriin a Martin, a určil diagnózu. Nech preverí stav nášho duchovného života v každodenných podmienkach. Nielen vtedy, keď ako Mária sedíme pri Ježišových nohách, stíšení, započúvaní, priťahovaní jeho prítomnosťou, ktorá sa dá precítiť zblízka. Ale aj vždy, keď sme ako Marta v kuchyni pri hrncoch a nespokojne pobehujeme, lebo nestíhame, keď nevieme, čo skôr urobiť, a cítime sa vnútorne rozpolotení. A uprostred toho všetkého sa odohráva náš duchovný život.

Cesta, pravda a život aneb 12 tisíc slov

5.59 
„Já jsem ta cesta, pravda i život“ pronesl před svou smrtí Ježíš Kristus. Je to tvrzení, které má velkou hloubku a současně je odpovědí na základní životní otázku, kam směřujeme a jak tam můžeme dojít. Právě těmto třem pojmům jsou věnována první tři zamyšlení. Doufám, že v následujících dvanácti tisících slovech nalezne laskavý čtenář alespoň trošku naděje a povzbuzení.

Ako čítať evanjelium (a nestratiť vieru)

7.90 
Množstvo ťažkostí a nejasností, ktoré spôsobuje čítanie evanjelií, vyvoláva otázku, či je možný prístup, v ktorom by sa okrem osvietenia Duchom Svätým, ktoré je nevyhnutné, bolo možné uchýliť aj k rovnako potrebnému svetlu zdravého rozumu. Je možné čítať evanjeliá tak, aby to vzbudilo vieru, a nie iba spôsobom, ktorý vieru predpokladá, či priam vyžaduje? Musíme prijímať epizódy a posolstvá, ktoré sú zjavne v rozpore s rozumom a zdravým úsudkom?

Toto sú len niektoré z mnohých otázok a problémov, ktoré so sebou prináša čítanie evanjelií. Problémy čiastočne spočívajú v skutočnosti, že čitateľ stojí pred prekladom textu, vzniknutého pred dvetisíc rokmi, napísaného v jazyku, ktorý je dnes mŕtvy, pričom obrazy, pochádzajúce z orientálnej kultúry, sú veľmi odlišné od tej západnej.

V tejto knihe sa pokúsime dať odpoveď na niektoré otázky sériou úvah, adresovaných tým „neveriacim“, ktorí sa pokúšajú o prvý kontakt s evanjeliami, a tým „veriacim“, ktorí chcú objaviť bohatstvo skryté v textoch, takých dôležitých pre život kresťana.

A teraz čo? II.

7.90 
Ako svedčiť o Bohu v práci? Má modlitba ruženca zmysel? Je odpustenie zbabelosť? Existuje spravodlivá vojna? Môže sa neveriaci človek dostať do neba? Na tieto i mnohé ďalšie otázky prináša odpovede v poradí už druhá kniha plná vysvetlení a rád, ktoré zazneli v obľúbenej relácii Televízie LUX s názvom A teraz čo?

Otázky kladiete vy – diváci a čitatelia. Odpovede prinášajú biskupi a kňazi s bohatými skúsenosťami v oblasti pastorácie, ktorých neodradí zvedavosť, pochybnosti ani provokácie a ochotne čitateľom približujú rôzne aspekty katolíckej viery. V knihe A teraz čo? II. nájdete odpovede a vysvetlenia biskupov Cyrila Vasiľa a Jozefa Haľka a kňazov Jána Buca, Mariána Husára, Jozefa Kováčika, Tomáša Krampla, Rastislava Kršáka a Vladimíra Thurza. Prijmite pozvanie a pokračujte s Televíziou LUX a jej hosťami v ceste za dobrodružstvom poznávania.

Katolický gentleman

11.00 
Co to znamená být mužem nebo ženou, je v současnosti zpochybňováno jako nikdy dříve. Ačkoliv tradiční genderové role jsou již několik desetiletí narušovány, v naší době likvidujeme a bezohledně upouštíme od samotných kategorií „muž“ a „žena“. Jak se má člověk v tak bláznivých časech chovat jako gentleman?

Katolický gentleman přináší solidní a praktický návod na to, jak se stát ctnostným mužem. Ve snaze odpovědět na otázky, jež si současní muži kladou, se kniha obrací k odvěké moudrosti katolické církve. V krátkých, snadno přístupných kapitolách autor nabízí jadrný vhled do mnoha důležitých témat, například:

Jak poznat, že jste skutečným mužem
Proč je naše tělo důležité
Význam tradice
Smysl zdvořilosti
Co je to svatost a jak jí dosáhnout
Jak se ve vlastním duchov­ním životě vypořádat s pádem

Dějiny jezuitské spirituality

27.73 
Podrobné a systematické pojednání o duchovních proudech, osobnostech a literárních dílech jezuitů napříč staletími: od počátku až po autorovu současnost (zemřel v roce 1942). Základní dílo pro pochopení jezuitské mentality a charizmatu řádu.

Tibeti könyv életről és halálról

16.13 
"Az, hogy komolyan vesszük az életet, nem jelenti azt, hogy egész életünket meditációban kell eltöltenünk, mintha a Himalája hegyei között vagy a régvolt Tibetben élnénk. A modern világban dolgoznunk kell, meg kell keresnünk a kenyerünket, de nem szabad belebonyolódnunk egy "tíz perc múlva öt óra, rohannom kell"-létbe, ahol semmiféle elképzelésünk sincs az élet mélyebb értelméről. Az a feladatunk, hogy egyensúlyt találjunk, ráleljünk a középútra, és főleg ne hajszoljuk túl magunkat, hanem tanuljuk meg egyre jobban leegyszerűsíteni az életünket. A mai életben a boldogság kulcsa az egyszerűség."

Szögyal Rinpocse nyugaton élő tibeti buddhista tanító és mester összefoglaló munkája a haldoklásról és a halálról szóló tradicionális tibeti tanokat magyarázza el és veti egybe a modern világ halálkutatásaival. A meditáció nagy mestere a Tibeti Halottaskönyv tanításait kiegészítve olyan átfogó képet ad életről és halálról, melyet a Nyugat eddig csak homályosan ismert. Szögyal Rinpocse az ősi hagyomány egyszerű, mégis hatásos gyakorlatait mutatja be, amelyeket bárki bármilyen vallási háttérrel elvégezhet, hogy értelmet adjon életének, segítse a haldoklókat, és maga is felkészüljön a halálra.

A tibeti hagyomány tanítása szerint a halál nagy lehetőség a megvilágosodásra. A halált követő folyamatban rejtett lényegünkkel találkozunk - ha erre felkészülünk, és végig tudjuk követni a folyamatot, akkor nagy lehetőség nyílik meg előttünk. A halál az élet része. Ha nem veszünk tudomást róla, azzal még nem kerüljük el. A halálfolyamat - a tibeti buddhista hagyomány szerint - minden pillanatban zajlik, és az alvás ideje alatt akár naponta teljes egészében végigkísérhetjük azt, ami a fizikai testünk elhagyásakor történni fog. A halálfolyamatnak és az azt követő időszaknak teljesen logikus magyarázata van, melyet megérthetünk, ha megismerjük és megtapasztaljuk tudatunk alapvető természetét.

Fontos tudni, hogy semmi olyan nem fog történni velünk, ami ne történne meg most is.

Ennek megértése és a legbenső lényegiségünkkel való azonosulás révén tudatosak lehetünk életünkben, halálunkban, halál utáni állapotunkban és az újraszületések során. Ez igazán boldoggá teszi életünket és halálunkat, és így más emberek halálfolyamatában is hasznosak lehetünk.

Teljesen gyakorlati szempontból ennek a szemléletnek a kialakításáról szól ez a könyv. A különböző tudatállapotok, bardók megismerése egyszersmind a megvilágosodás felé vezető út is, hiszen saját magunk, tudatállapotaink megismeréséről van szó, és főleg annak a mindent magába foglaló tudatnak a természetéről, mely életeink során mindig velünk van. A megvilágosodás útja és a boldogság nem választható külön, hiszen a végső boldogság maga a megvilágosodás.
A könyv útmutatásai váljanak minden érzőlény javára és boldogságára.

Biblia – Študijný preklad Miloša Pavlíka

15.00 
Čitateľom a predovšetkým študentom Písma sa touto cestou dostáva do ruky vydanie Biblie, ktoré im umožní nazrieť do príbehov a posolstiev tejto knihy iným spôsobom a intenzívnejšie, než to bolo doposiaľ možné. Slovenčina sa tak týmto dielom zaradila medzi niekoľko jazykov, ktoré „doslovný“ preklad Biblie majú.

Presvedčenie o Božom vdýchnutí Písiem viedlo Miloša Pavlíka ku snahe prekladať tak doslovne, ako to len bolo možné. Jeho snahou bolo vytvoriť čo najpresnejší odtlačok pôvodných biblických jazykov do slovenčiny. Netradičným prístupom zachoval i v preloženom texte dôrazy a tajomstvá originálu, ktoré sa iným prekladateľom v snahe o literárnu krásu na niektorých miestach vytratili.

Preklad je doplnený mimoriadne rozsiahlym poznámkovým aparátom, ktorý obohatí laikov aj skúsených odborníkov. Nezaoberá sa teológiou, ale upresňuje význam jednotlivých slov a fráz v kontexte celého Písma.

Láska je orientácia

12.90 
Ide o jednu z najdôležitejších diskusií v súčasnej cirkvi. A najkontroverznejších. Andrew Marin do nej vnáša svieži, vľúdny a novátorský hlas. Nevníma túto tému len ako nejakú pálčivú „otázku“ – vidí za ňou tvár, priateľa, Božie dieťa. Vidí za ňou Ježiša, ktorého láska je pre mnohých ťažko uchopiteľná, pretože u jeho nasledovníkov sa stretli s niečím iným.
Andrew nám pripomína, že či už sme ladení konzervatívne alebo liberálne, môžeme mať skvelé myšlienky, a predsa byť krutí a samospravodliví. To, že sme kresťania, však ľudia nespoznajú podľa toho, čo citujeme, ale podľa našej lásky.

Na konci knihy vás Andrew nebude žiadať, aby ste súhlasili s jeho názormi na gejskú a lesbickú orientáciu alebo životný štýl. Vlastne vás nezahrnie ani množstvom polemických názorov. Pokúsi sa pomôcť vám pochopiť, čo sa naučil počúvaním s otvoreným a chápavým srdcom voči lesbám a gejom. A tiež sa pokúsi pomôcť vám reagovať na gejov a lesby vo vašom svete zrelšie a chápavejšie. Na záver vás požiada, aby ste sa zhodli na jednej hlavnej veci: že pre skutočných Ježišových nasledovníkov je jedinou správnou cestou orientácia a životný štýl lásky.
Brian McLaren

Jánovo evanjelium

13.90 
V spolupráci s tímom najlepších slovenských vedcov vám prinášame nový preklad z gréckej pôvodiny do spisovnej slovenčiny. Ako upozorňuje profesor Pápežského biblického inštitútu v Ríme Peter Dubovský, SJ: táto veľkolepá práca pomôže slovenskej verejnosti spoznať tajomstvá Jánovho evanjelia. Čitateľa osloví aj samotná úprava knihy, ktorá ešte podčiarkuje výnimočnosť tohto diela. Biblické vedy urobili v posledných desaťročiach neuveriteľný progres v presnosti analýzy biblických textov a moderné komentáre k jednotlivým knihám sú nenahraditeľnou pomôckou. Nový preklad ponúka aktualizované poznámky a komentáre a obsahuje zoznam intertextových prepojení v rámci samého evanjelia alebo k iným biblickým knihám, čo umožňuje vnímať Jánovo evanjelium v súvislosti s inými spismi Biblie. Tvorcovia sa opierali o výsledky najnovšieho lingvisticko-exegetického výskumu, aj preto tento preklad ponúka presnejšiu a výstižnejšiu úpravu niektorých problematických veršov, gramatických javov, viacznačných výrazov a syntaktických komplikácií evanjelistu Jána do slovenčiny. Kniha je cirkevne schválená: Imprimatur udelil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita.

Autorský kolektív:
Editor: Róbert Lapko
Autori: Juraj Ferník, Jozef Jančovič, Róbert Lapko, Jaroslav Rindoš, Peter Žeňuch

Proč je i dnes dobré mít papeže

7.94 
Papež na nás občas působí jako postava z minulosti. Zčásti je to pravda: vždyť papežství je mostem mezi tradicí a naší současností. Přesto ale mají nástupci apoštola Petra a služebníci služebníků Božích na prvním místě hlásat Kristovo poselství modernímu světu. Poctivě a současným jazykem jako papež František, Benedikt XVI. nebo Jan Pavel II. Mnozí papeže milují, ale jiní jeho roli ani tomu, co říká, nerozumí. Tato knížka nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak papežství vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému křesťanství i katolické církvi a čím je papež užitečný světu kolem nás. Nechybí základní chronologie, vysvětlení volby papeže a seznámení s jeho každodenními aktivitami. Dotkneme se i papežských návštěv v naší zemi.

Život Ježiša Krista

14.95 
Kniha prináša výber textov z evanjelií zachytávajúcich život a skutky Ježiša Krista od jeho narodenia až po ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Texty vychádzajú v ekumenickom preklade a dopĺňa ich vyše 80 kvalitných reprodukcií významných diel starých majstrov.

Vďaka nádhernej grafickej úprave s využitím zlatej farby a dokonalému tlačovému spracovaniu publikácia poslúži ako vhodný darček na každú príležitosť.

Pápež František na Slovensku (pevná väzba)

50.00 
Unikátna publikácia venovaná pamiatke návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 zachytáva atmosféru vzácnych dní v podmanivých reportážnych fotografiách od štyridsiatich domácich i zahraničných fotografov. Prináša kompletný program, príhovory, svedectvá, zaujímavosti, no predovšetkým nadčasový odkaz pápeža Františka Slovákom i svetu.

Pápež František na Slovensku (mäkká väzba)

35.00 
Unikátna publikácia venovaná pamiatke návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 zachytáva atmosféru vzácnych dní v podmanivých reportážnych fotografiách od štyridsiatich domácich i zahraničných fotografov. Prináša kompletný program, príhovory, svedectvá, zaujímavosti, no predovšetkým nadčasový odkaz pápeža Františka Slovákom i svetu

Lacná kniha Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

14.01 
Autorka píše o tom, co viděla na vlastní oči, i o tom, co nalezla ve spisech Saí Báby. Opisuje si nejzajímavější výňatky, zabývá se i bohatou literaturou o něm a svědectvími o pro Západ nepochopitelných činech - zázracích, které tento světec koná
již od dětství. Srovnává lidovou zbožnost evropského křesťanství a hinduistické náboženské tradice a nalézá tu mnoho společného.

Lacná kniha Cesta chvály a uctívání

7.47 
Autor spojuje praktickou zkušenost muzikanta s duchovní zkušeností i solidním teologickým ukotvením a přináší cenné rady pro všechny, kdo se zajímají o modlitbu chval a uctívání jako o cestu k Bohu.
Vysvětluje, co je podstatou tohoto způsobu modlitby i jak postoj chvály před Bohem souvisí s naším životem a jak ho do něj vnášet. Přestože jde o fenomén spojený s charismatickou obnovou a autor sám z tohoto prostředí vychází, jde ve svém chápání modlitby chval za užívanou formu a překračuje ji. Přibližuje tak podstatu modlitby chval a uctívání také těm, kteří mají blíže k jiným stylům, a dotýká se toho, co je všem modlitebním přístupům společné.
Svěží text prokládaný osobními zážitky a zkušenostmi, a především upřímnou vírou, bude inspirací i praktickým přínosem jak těm, kdo se o worship a modlitbu chval teprve začali zajímat, tak i těm, kdo je již pravidelně navštěvují nebo vedou.

Lacná kniha V Tvojej ruke sú naše časy

15.00 
Výber generálneho biskupa obsahuje pestrú paletu kázní, benediktórnych príhovorov, prejavov, pozdravov, ktoré odzneli pri príležitosti rôznych zborových výročí a jubileí veľkých dejinných osobností cirkvi i národa, doma i v zahraničí. Každý z príhovorov je postavený na biblickom texte, ktorý veľmi konkrétne napomína, povzbudzuje, potešuje a v konečnom dôsledku posilňuje vieru. Pri množstve uvedených rozličných príležitostí je obdivuhodný výber textov, ktorý dáva tému svedectvu či reči. Inovatívnym prvkom v postilovom žánri je tu obrazové doplnenie kázne. Obrázok vizuálne približuje konkrétny prípad, slávnosť, spomienku či osobnosť, ku ktorým sa kázeň viaže. Hodnota a poslanie diela V Tvojej ruke sú naše časy je nielen v nazretí, poučení a zamyslení sa člena cirkvi nad vážnou, k viere volajúcou a v nej utvrdzujúcou zvesťou, ale aj v trvalom „prorockom“ poslaní v prítomnosti i do budúcnosti, v zmysle ezechielovských, nanovo inšpirujúcich slov: „Hovor im moje slová!“ Ján Midriak (úryvok zo Slova na úvod)