Zobrazených 1–24 z 189 výsledkov

Príručka pre skupinovú prácu

28.60 
Na základe dlhoročných skúseností s výcvikovou, tréningovou a lektorskou prácou s rozmanitými profesionálmi sa autori pri písaní tejto publikácie zamerali na prácu so skupinami rôznych vekových kategórií. Autori vytvorili usporiadaný koncept postupov skupinovej práce.
Autorský kolektív považuje toto dielo za systematizovaný, praxou overený a analyzovaný súbor metodík, ktoré majú ambíciu pokryť základné oblasti sociálneho učenia, rozvíjať sociálne zručnosti a prispieť k sebapoznaniu.

V publikácii sú obsiahnuté zaužívané metodiky, cvičenia, hry a techniky dôkladne prepracované a modifikované a významne obohatené o nové postupy tak, aby boli aplikovateľné pre všetky vekové skupiny. Príručka obsahuje 243 rôznorodých postupov rozdelených do šestnástich okruhov. Publikácia je určená všetkým záujemcom o túto problematiku, trénerom, lektorom, ale aj rôznym vedúcim skupín ako užitočný nástroj na zefektívnenie skupinovej práce.

Ako naozaj funguje svet

17.95 
Nikdy sme nemali na dosah ruky toľko informácií, a napriek tomu väčšina z nás nevie, ako svet skutočne funguje. Táto kniha vysvetľuje sedem najzákladnejších skutočností, ktorými sa riadi naše prežitie a prosperita. Ponúka vecný a kritický pohľad na témy ako je výroba energie a potravín, cez náš materiálny svet a jeho globalizáciu až po riziká, naše životné prostredie a jeho budúcnosť.

V tejto ambicióznej a podnetnej knihe napríklad vidíme, že globalizácia nie je nevyhnutná - nebezpečenstvo toho, že 70 percent svetových gumených rukavíc sa vyrába len v jednej továrni, sa stalo očividným v roku 2020 – a že naša spoločnosť neustále zvyšuje svoju závislosť od fosílnych palív, takže ich úplné a rýchle odstránenie je nepravdepodobné. Napríklad každá paradajka vypestovaná v skleníku a kúpená v supermarkete si na svoju výrobu vyžaduje ekvivalent piatich polievkových lyžíc nafty a stále nám chýbajú komerčne životaschopné spôsoby výroby ocele, čpavku, cementu alebo plastov v celosvetovo potrebnom rozsahu bez fosílnych palív.

Václav Smil nie je pesimista ani optimista, je to vedec; je to popredný svetový odborník na energetiku a úžasný polyhistor. Na základe najnovších vedeckých poznatkov vrátane vlastného výskumu nakoniec odpovedá na najhlbšiu otázku nášho veku: sme nezvratne odsúdení na zánik, alebo nás čaká svetlejšia utópia?

Támpontok az állatkínzás nyomozásához

5.12 

Az állatok védelméről szóló törvény preambuluma úgy fogalmaz, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes lények. Összességükben és egyedeikként is megkülönböztetetten nagy értéket képviselnek az emberiség számára. A természet megóvása, az állatok védelme – nézetünk szerint – minden jóérzésű ember kötelezettsége.


Kötetünk az állatkínzás anyagi jogi és kriminológiai bemutatása, valamint az állategészségügyi vonatkozások felvázolása mellett a nyomozás alapvető ismertetésére, továbbá a helyszíni szemle és a bűnjelkezelés részletes bemutatására vállalkozik. A szerzők célkitűzése szerint a nyomozó hatóság munkatársai és az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekbe bevont állatorvosok módszertani útmutatóként, a rendészeti és jogi képzésben részt vevők jegyzetként, a természetvédelmi és mezőőrök, valamint az állatvédelemmel foglalkozók ismeretterjesztő, ismeretbővítő műként forgathatják haszonnal. Bízunk benne, hogy mindannyian érdeklődéssel olvassák, és találnak benne a gyakorlatban is alkalmazható, tanulságos részleteket.

Vásárlói bizalom az illegális szerek online piacán

5.74 

Napjainkban egyre nagyobb problémát jelent az illegális szerekhez való könnyű hozzáférés az interneten keresztül.
A tiltott szerek kriptopiaca a darkweben éli virágkorát. Az illegális online kereskedelem működése elképzelhetetlen lenne a vásárlók és a kereskedők közötti bizalom nélkül, ami egyben a tranzakciók sikerének egyik garanciája is. Néhány kutató ebből a szempontból közelíti meg a jelenség feltárását, miközben annak visszaszorítását a vásárlói bizalom befolyásolásán keresztüli keresletcsökkentéssel képzelik el.
Jelen monográfia egy kutatás első fázisát mutatja be, amelyben azt vizsgálták, hogy a felhasználók milyen feltételek mellett vásárolnának kábítószereket az interneten.
A monográfiában számos érdekesség olvasható az online kábítószer-kereskedelem színteréről, szereplőiről, jellemzőiről, szabályozási dilemmáiról és krimináletiológiai hátteréről.
A kutatás első eredményei már most jól használható irányokat közvetítenek a bűnmegelőzésben érintett szakemberek és kutatók számára.

Online Health Forums and Services: Benefits, Risks and Perspectives

38.78 
The internet provides a major source of exchanging health informationthrough online portals and new media. Internet users can access health sitesand online forums to obtain health information. In turn, these informationsources act as a catalyst for wellbeing and improving personal health carebehaviors and routines. Competent health institutions encourage the development of theseindividual behaviors that enable individuals to increase health empowerment and totake responsibility for their own health needs, diagnosis and treatment. Online Health Forums andServices: Benefits, Risks and Perspectives is an investigation of the useof online health forums and services. The author first introduces the reader tothe theories that define online social behaviors in terms of health careservices. The chapters following this introduction attempt to account for the variationsin online health care portal use and to what extent does social networkinginduce variations in health behaviors grounded in theory. A summary of mediaused for affecting health behavior change is also provided along with adiscussion of the socioeconomic attributes of the individuals most likely to beaffected in terms of their health behaviors. The book provides a comprehensive perspective that links the aspects ofthe micro-level use of the Internet for health purposes (accessing healthrelated websites, participation in health forums and networking sites) to themacro level practices of telemedicine. Readers will be able to understand thesocial and health characteristics of the different groups of patients andestimate the extent to which individuals in need of health and medicalinformation are taking advantage of the availability of information andcommunication platforms to improve their health, or if they are being left behind.This is a timely reference for healthcare professionals, researchers andconsultants involved in digital health care initiatives and public health administration who areseeking information about how access to online health information can influencelifestyles in a way that impacts human behavior in a positive, meaningful way.

Rýchlokurz geniality

19.90 
Na prahu ďalšej technologickej revolúcie, vážnych následkov klimatických zmien a vo víre svetových megatrendov, ako je starnutie populácie či deglobalizácia, je úplne jedno, či niekto vie vymenovať všetky dôležité priemyselné odvetvia Hondurasu. Svet sa už dávno nekončí na hranici našej dediny a k jeho pochopeniu už nestačí rozlišovať podmet a prísudok. Nechcime súťažiť s vyhľadávačom Google ani s robotmi v pásovej výrobe a sústreďme sa radšej na tie veci, kde vieme byť maximálne užitoční. Ľudstvo stáročie posúvali ďalej zvedavosť a nové myšlienky.
Kniha Rýchlokurz geniality vás na viac ako 650 stranách prevedie tými najdôležitejšími trendmi súčasnosti aj budúcnosti. Nezľaknite sa! Aj kvantová mechanika, HDP, príjmové rozdiely, starnutie populácie, fungovanie počítačov či nekonečno sa dajú zrozumiteľne vysvetliť - pokiaľ máte vzdelanie, skúsenosti, nadhľad a humor ako autor knihy, ekonóm Ľudovít Ódor.

Kniha je rozdelená do 42 kapitol a 9 okruhov: svetové megatrendy, fungovanie vesmíru, biologický svet, rozum a cit, ľudia a spoločnosť, technologická revolúcia, čísla a formy, fundovaný občan a spokojný život. Je doplnená množstvom ilustrácií a grafov, ktoré pomáhajú porozumieť aj zložitejším témam, ako sú fraktály či dilatácia času a tiež množstvom Shootyho karikatúr.

Všetky kapitoly pritom spája presvedčenie, že poctivý vedecký prístup je stále najlepšou cestou k porozumeniu sveta okolo nás, že musíme zostať zvedaví, ak chceme napredovať a že netreba memorovať telefónne zoznamy - poznať treba niekoľko kľúčových myšlienok a kriticky uvažovať.

Lacná kniha Z bojů o rukopisy

20.68 
Další svazek Spisů TGM shrnuje Masarykovy texty z let 1886—1888, z období, ve kterém probíhal zásadní spor o pravost Rukopisů královedvorského a zelenohorského. Svazek obsahuje nejen texty spojené s tzv. rukopisnou otázkou, ale veškeré tištěné práce z tohoto období: studie, stati, literární a politické kritiky, recenze vědeckých prací literárních a výtvarných děl, ale také listárny, komentáře či krátká oznámení vztahující se k praktickým otázkám vydavatelským.

Lacná kniha Co se děje na Marsu?

9.40 
V lednu 2004 oživily americké průzkumné rovery Spirit a Opportunity zájem o planetu Mars a o její velké záhady. Mnohé z otazníků čas od času opakovaně ožívají na stránkách časopisu, jako například tajemná tvář sfingy, pyramidy, dávná města nebo případ sovětské průzkumné sondy, kterou prý sestřelila tajemná nepřátelská raketa vypuštěna z Marsu?

Lacná kniha Malá encykopedie českých a moravských vín – druhý ročník

11.33 
„Unikátní průvodce víny České republiky “
Kniha obsahuje rozsáhlou databázi více než 800 vín aktuální domácí produkce, včetně laboratorních analytických údajů a rigorózního hodnocení profesionálních hodnotitelů vín, kalendář vinařských akcí konaných v České republice v roce 2008, informace o 130 českých vinařstvích a řadu rejstříků – věcných, jmenných, vinných – usnadňujících orientaci v knize.

Racionalita

28.90 
Môže nám kniha pomôcť byť racionálnejší? Môžeme vďaka nej pochopiť, prečo je
všade okolo nás toľko iracionality? Odpovede nielen na tieto otázky a mnohé ďalšie
zaujímavé informácie nájdeme práve tu, v knihe autora bestsellerov New York Times Stevena
Pinkera.
Ľudstvo dnes disponuje priam nevídanými vedomosťami a znalosťami, no zároveň
paradoxne akoby prichádzalo o zdravý rozum. Ako je možné, že druh, ktorý dokázal za
necelý rok vyvinúť vakcíny proti ochoreniu COVID-19, verí toľkým nezmyslom,
šarlatánstvam a konšpiráciám?
Steven Pinker rázne odmieta klišé, že ľudia sú jednoduché tvory pochádzajúce z
jaskýň, ktorých život riadia povery, skreslenia a omyly. Koniec koncov, objavili sme zákony
prírody, skrotili planétu, predĺžili a uľahčili si život a v neposlednom rade sme zadefinovali aj
pravidlá racionality. Dokážeme fungovať v neakademickom a netechnokratickom prostredí,
kde trávime väčšinu času, no akosi nie sme schopní využívať na uvažovanie nástroje, ktoré
sme objavovali celé tisícročia: logiku, kritické myslenie, pravdepodobnosť, koreláciu a
kauzalitu. Nevieme optimálne reagovať na nové poznatky, prispôsobiť im svoje názory či
správne sa rozhodovať jednotlivo aj kolektívne. Tieto nástroje jednoducho nepatria do našej
bežnej výbavy. A navyše nám ich doteraz nikto zrozumiteľne nevysvetlil.
Kniha Racionalita skúma aj opak, teda iracionalitu. Steven Pinker v nej vysvetľuje,
ako racionálne presadzovanie sebeckých cieľov, sektárska solidarita a mytológia ničia
kolektívnu racionalitu a mrzačia spoločnosť. Kolektívna racionalita sa opiera o normy,
ktorých cieľom je poznanie objektívnej pravdy.
Racionalitu potrebujeme ako soľ. Vďaka nej sa lepšie rozhodujeme v súkromí aj vo
verejnom živote.

Lacná kniha A gyakorlati marketing alapjai

11.73 
A könyv elsődleges célja, hogy a magyar mikró-vállalakozóknak nyújtson gyakorlati, az életből vett egyszerű esettanulmányokkal alátámasztott és azonnal felhasználható ismeretanyagot - humorral fűszerezve. A mű ötvözi a mikró- és kisvállalkozások (MKV-k) számára nélkülözhetetlen marketing, időgazdálkodási és cégvezetéssel kapcsolatos alapvető elméleti tudást, és a napi operatív üzletmenethez szükséges gyakorlati példákat, legyen szó fodrászról, villanyszerelőről, pékboltról, vagy éppen a sarki fűszeresről. A könyv hasznos segítséget nyújt felsőfokú tanulmányokat folytató, és a magyar mikró és kisvállalkozók gyakorlati marketingtevékenységei után érdeklődő hallgatóknak is.

Lacná kniha A babonáról

8.93 
Mi is az a babona? A babona olyan hiedelem és hitrendszer, mely a néphagyománytól a mesevilágig és vallásos elképzelésig terjed és jelen van életünkben a maga sajátos formájával.
Legyen az ártó szándék, a gonosz elhárítása, a betegségek mágikus meggyógyítása, vagy éppen a szerencse megragadása, bizonyos szavak, jelek, formulák alkalmazása stb. ezek alól nem vonhatjuk ki magunkat, mert a kultúránk részei.
Így a babona nem más, mint a természetfeletti világban való hit, azaz egy magasabb irányító elv elfogadása, mely jól-rosszul, de beleszól életünkbe és uralja a sorsunkat.

Lacná kniha Tanácsoskönyv

11.50 
A "protokoll nagyasszonyának" trilógiája (Protokoll - az életem, Mindennapi maceráink, A nyilvánosság kelepcéi) az első kötet megjelenése után több mint egy évtizeddel ma is hatalmas népszerűségnek örvend. Legyen szó a Miniszterelnöki Hivatalban protokollfőnökként töltött évek tapasztalatairól, a hétköznapi élethelyzetekben való viselkedési normákról, vagy a közszereplők reflektorfényben töltött idejéről, Görög Ibolya mindig humorral fűszerezi mondandóját, így segít abban, hogy a leírtak észrevétlenül is részünkké váljanak, és az Élet hozta újabb kalamajkákból illendően kerüljünk ki.
A Tanácsoskönyv egyaránt mutat utat magánéleti és hivatalos szituációkban: betűrendbe szedve igazít el minket az ajándékozástól (legyen az privát vagy céges) a zavarásig, illetve a zenészeknek szóló tanácsokig, amelyeket szösszenetek vagyis Szösszök és a szerző saját rajzai tesznek összetéveszthetetlenül "görögibolyás"-sá.

A Haszon Magazin 2009-ben és 2010-ben is a 25 legfontosabb magyar nő közé választotta Görög Ibolyát, akinek "szenvedélyes előadásaival, tanácsadásai és könyvei révén sikerült visszahoznia valamit a hagyományos polgári világ viselkedéskultúrájából".

Lacná kniha Mivé lettél, mivé leszel, csángó magyar?

10.00 
"Kétségtelen tény, hogy magyar viszonylatban egyfajta divatosság és népszerűség övezi a csángóságot. Rendszeresen jelennek meg rájuk vonatkozó, velük foglalkozó (többnyire néprajzi vagy útleíró jellegű, sokszor gazdag fényképanyagot is tartalmazó) könyvek. Olyan monográfia azonban, amely a történetüket, társadalmi és vallási fejlődésüket, identitásuk változásait összegezné és tárná a magyar olvasó elé, valójában nem létezik. A csángók története ugyanis szétválaszthatatlanul összefonódik először a Moldvai Fejedelemség, majd pedig (a XIX. Századtól) Románia politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és vallási történetével. Nem beszélve az egyes időszakok szélesebb nemzetközi összefüggéseiről, amelyek mind-mind hatottak, és meghatározták a csángók sorsának alakulását. (...)" (részlet az Előszóból)

Lacná kniha Kamaszhatárok

9.61 
A kamaszkor válságos időszak - mind a kamaszok, mind a szülők életében. A pszichológus szerző, aki maga is két kamasz fiú apja, a "válságkezelés" titkát abban látja, ha a szülők megtalálják a helyes egyensúlyt a szeretet és a korlátok között.

Könyvében gyakorlatias megközelítéssel mutatja be, hogy a világos határok és a megszegésükkel járó következmények hogyan segítenek a kamaszoknak az éretté válásban, vagyis abban, hogy "birtokba vegyék" életüket, és megtanuljanak felelősséget vállalni szavaikért, tetteikért, viselkedésükért, egyszóval önmagukért.

Ti, kteří se starají

10.00 
Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko ztráty zaměstnání, či se potýkají spíš s nedostatkem času na péči anebo s fyzickou nebo psychickou obtížností péče? Co nejvíce chybí v systému zdravotních a sociálních služeb v České republice? A nakolik jsou pečujícím rodinám prospěšné současné formy podpory? Takové byly úkoly výzkumného projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“, jehož výsledky předkládá tato kniha.

Skutečný Anthony Fauci

35.20 
Složité vědecké a morální problémy se neřeší cenzurou nesouhlasných názorů, mazáním obsahu z internetu nebo hanobením vědců a autorů, kteří předkládají informace zpochybňující ty, kdo jsou u moci. Cenzura naopak vede k větší nedůvěře vůči vládním institucím i velkým korporacím.
Poukazování na zjevné skutečnosti není ideologií ani politikou: k vědeckým omylům a chybám ve veřejné politice dochází - a mohou mít ničivé následky. Chyby mohou být důsledkem chybné analýzy, spěchu, arogance a někdy i korupce. Ať už je příčina jakákoli, řešení přicházejí z otevřeného zkoumání, introspekce a neustálého přezkoumávání.
V ideálním případě není věda a veřejná politika nikdy statická. Jde o proces, spolupráci, diskusi a partnerství. Pokud mocní lidé, které tato kniha zpochybňuje, tvrdí, že obsahuje dezinformace, naše odpověď je
prostá: Řekněte nám, v čem se domníváte, že je něco nesprávné, uveďte své nejlepší argumenty a nabídněte pro ně nejlepší dostupnou podporu.
Podporujeme a vyzýváme k dialogu, kritice, angažovanosti - a každý návrh bude vyslyšen a zvážen.

Levegőt

14.51 
A modern ember az elmúlt három-négy évtizedben szinte nagyobb változásokat élt át, mint a korábbi száz évben. A génkutatás, az informatika, a mesterséges intelligencia, az internet, a mobiltechnológia alapjaiban formálták át nemcsak a világról való tudásunkat, de mindennapi rutinjainkat. Ugyan ki tudná ma elképzelni az életét számítógép, mobiltelefon, automaták, precíz képalkotó orvosi vizsgálatok, elektronikus ügyintézés, "okos"-megoldások nélkül - hacsak nem valamely archaikus társadalom tagjaként él egy világtól elzárt őserdőben?


E kézzelfogható változásoknak számos lelki és társadalmi szinten megnyilvánuló hatását is tapasztaljuk: egyre kevésbé vagyunk közösségi létezésre utalva, fokozódó önállóságukban pedig lassan egyszemélyes csoportokká alakultunk. Ez egyfelől táptalaja az elmagányosodásnak, másfelől korábban soha nem tapasztalt szabadsággal és kreativitással jár: az ember életében csak úgy sorjáznak az újítások. A létezésünk kényelmesebbé válásának azonban meg kell fizetni az árát: a klímaválság, a kifogyó energiakészletek, a járványok, a pusztuló Föld már rég nem a jövő zenéje.


Kevesen tudnak olyan érdekfeszítően és szórakoztatóan beszélni húsbavágó, komoly és időszerű kérdésekről, mint Csányi Vilmos, aki dörgedelmes próféciák helyett görbe tükröt tart emberi gyarlóságaink - olykor állati butaságaink - elé. A neves humánetológus írásaiban minden színtiszta tudomány, mégis felszabadítóan derűs, sokszor kacagtató olvasmányok ezek, legyen szó akár arról, mi tette olyan sikeressé az emberi csoportosulásokat az állatokéival szemben; miért vagyunk meggyőzhetők olyan könnyen szinte bármiről; miért szeret az ember kutyát tartani, és miért nem például zsiráfot; mi célból született a divat; és vajon rafináltan gondolkodik-e kedvenc cicánk, amikor elcsal bennünket a kanapéról, hogy ő ülhessen oda. Csányi Vilmos csupa olyan kérdésre válaszol lélegzetelállítóan izgalmasan, amely mindannyiunkat foglalkoztat - vagy amit sosem mertünk megkérdezni...

Lacná kniha Život v jiných světech

12.64 
Kniha Stevena Dicka se zabývá otázkou, nakolik je život univerzální a dochází ke zjištění, že při přechodu od uzavřeného vesmíru k otevřenému universu je třeba revidovat představu, že by se projevy života, byť na té nejnižší úrovni, omezovaly pouze na naši planetu. Autor je však kritický i k současným objevům mikrofosilií na Marsu už z toho důvodu, že se kromě vědy zabývá rovněž její historií. Na příkladu kanálů na Marsu ukazuje, nakolik utvářela vědecké koncepty i tak renomovaných vědců, jako byl Flammarion či vědci na pomezí jako byl Lowell, imaginace. Ta ve spojení s nedostatečným přístrojovým zázemím dala vzniknout i fantastičtějším představám, než byly dlouho kontroverzní kanály na Marsu. Přese všechnu skepsi však Dick přesvědčivě dokládá, že astronomičtí pluralisté jako byl Flammarion měli pravdu v jednom, že v éře „mnohosti světů nemůžeme vyloučit hypotézu, že v myriádách galaxií existují podmínky umožňující život. Dick se rovněž zabývá rolí, kterou tyto představy, namnoze zlidovělé, hrají ve vědecko-fantastické literatuře a filmech. Od geoncentrismu k heliocentrismu musela vést cesta dále - k jistému panbiologismu, jehož zastáncem, se všemi skeptickými výhradami, tento biokosmolog je.

Lacná kniha Svět týden po týdnu

6.78 
Leitmotivem knihy je téma Evropy. Nikoliv Evropy nazírané od stolu bruselských úředníků, nýbrž Evropy poznané v terénu a potýkající se s problémy sociálními, etnickými, Evropy čelící migračním vlnám a teroru islamistů, Evropy s nedořešenou zemědělskou politikou a ohrožené blízkou krizí energetických zdrojů, ale také Evropy jako možné vůdčí síly v budoucích dějinách světa.
Z jeho knihy promlouvá velká erudice, záviděníhodný rozhled, vyzrálost zkušeného novináře a reportérský cit. Nadhled a schopnost jasného úsudku evropského a globálního, s jakými nastiňuje určité paralely společenského a politického vývoje, činí z knihy poutavé čtení.

Lacná kniha Fauna Slovenska III.

12.50 
Z úvodu: Tento zväzok Fauny Slovenska sa zaoberá štyrmi radmi triedy Branchiopoda (lupeňonôžky): Anomopoda, Ctenopoda Haplopoda, Onychopoda. Všetky štyri rady boli pôvodne zaraďované v rámci branchiopód do jedinej podtriedy Cladocera (perloočky) (ŠRÁMEK-HUŠEK? 1962a). Druhou podtriedou v rámci branchiopód sú Euphyllopoda alebo "veľké Branchiopoda", ktoré už boli v rámci tejto edície (BRTEK, 2005) publikované...

Lacná kniha Navigační cvičení

58.74 
Toto nově upravené vydání je plnobarevné a je to nejlépe prodávaná cvičebnice RYA. Je oficiální doporučenou učebnicí pro všechny typy kurzů RYA a obsahuje vše, co je třeba k zodpovězení otázek a vyřešení cvičení zde uvedených. Bez ohledu na to, zda s
e někdo účastní některého z kurzů, tato cvičení jsou základní praxí pro kohokoliv, kdo vyplouvá na moře.
Publikace obsahuje 14 sekcí cvičení a 14 sekcí odpovědí, 2 cvičební mapy a
78 cvičných extraktů z almanachů. Každá sekce má v průměru 10 obrázků.