Zobrazených 1–24 z 678 výsledkov

Elektroaktivovaná voda – Časté otázky – K.H. Asenbaum

17.39 
Druhá časť nadväzuje na svoju úspešnú predchodkyňu. K. H. Asenbaum sa v nej venuje praktickým aspektom živej vody. Formou odpovedí na otázky svojich čitateľov vyvracia nejeden mýtus ohľadom vody a jej úprav. Čitateľ sa dozvie, ako si vybrať skutočne vhodný ionizátor vytvárajúci vodu, ktorá pozitívne vplýva na zdravie. Vyvracia argumenty neprajníkov živej vody, odhaľuje finty nečestných obchodníkov. Aj vďaka faktom prezentovaným v tejto knihe a japonskému a kórejskému výskumu sa stále viac lekárov prikláňa na stranu pravidelného pitia aktívnej zásaditej vody – fenoménu súčasnosti. Ázijské krajiny túto vodu úspešne využívajú už desaťročia. Ak chcete spraviť niečo pre svoje zdravie, pohodlne si sadnite a začnite čítať. Nezabudnite sa však pripútať. Táto kniha môže úplne zmeniť váš pohľad na vodu ako základ života a zdravia.

Elektroaktivovaná voda – Vynález s nevšedným potenciálom – K.H. Asenbaum

8.46 
Kto z nás nikdy nesníval o spomalení starnutia? O liečivej, živej vode? Takú vodu však poznajú nielen rozprávky: antioxidačná voda, ktorá neutralizuje voľné radikály spôsobujúce starnutie, skutočne existuje. Má jedinú nevýhodu. Svoje výnimočné vlastnosti si podrží iba niekoľko hodín. Ako si ju môžete poľahky pripraviť doma, to sa dozviete v tejto útlej knižke. V prvej časti svojej dvojdielnej knihy Karl Heinz Asenbaum, nemecký publicista, ktorému elektroaktivovaná voda pomohla radostne prežiť posledných 15 rokov napriek rakovine a mnohým alergiám, prístupným spôsobom vysvetľuje podstatu fenoménu elektroaktivovanej vody. Od histórie pitia vody, cez rôzne spôsoby úpravy vody, až po súčasnú techniku prietokových a hrncových ionizátorov vody, prínos živej vody pre ľudské telo a najmä potenciál jej ďalšieho využitia. Kniha, ktorá by nemala chýbať v žiadnej knižnici zdravého životného štýlu.

A természet kincsei – Fák – Kingsbury Noël

15.27 
Mielőtt az emberiség átformálta volna bolygónk arculatát, a Föld nagy részét évezredeken át érintetlen erdők borították. Az ember nagyon jól ismerte a környezetében élő, olykor hatalmas növényeket, számos mitikus tulajdonságot kapcsolt hozzájuk. Ez éppúgy érvényes az északi területek fáira, az égerre, a kőrisre, a tölgyre, a szilfára, mint a nevezetes trópusi és szubtrópusi fajokra, legyen az az ében vagy a baobab. A kötet 150 fa konyhai, gyógyászati, kozmetikai felhasználásának lehetőségeit, spirituális vonatkozásait mutatja be, azokkal a jótékony hatásokkal együtt, amelyeket törzsének, kérgének, gyümölcsének, levelének tulajdonítanak.

Vesmír jako na dlani – Christopher Galfard

18.18 
Christopher Galfard si předsevzal představit laickému čtenáři současné fyzikální vědomosti, týkající se jak mikrosvěta, tak vesmíru, jehož jsme součástí. Využil lidské představivosti, která je každému dána, a popisuje a vykládá složité fyzikální pojmy a mechanismy pomocí obrazů a vizuálních představ. Přenáší čtenáře na počátek vesmíru i do nitra atomu, bere je na cestu rychlostí světla, spouští se s nimi do černých děr – a čtenář se přitom ani nemusí zvednout z křesla. Jeho text je nabitý informacemi, a přitom čtivý, věnovaný komplikovaným otázkám moderní vědy, a přitom plně přístupný i laikům. Christopher Galfard získal doktorát z teoretické fyziky na Cambridgeské univerzitě. Jeho školitelem byl slovutný Stephen Hawking, s nímž řadu let spolupracoval na problematice černých děr a počátku vesmíru. Je spoluautorem knihy Jane a Stephena Hawkingových Jirkův tajný klíč k vesmíru, známé i z českého překladu. V současné době se věnuje především popularizaci vědy.

Encyklopedie drahých kamenů – Karel Mařík

26.08 
Encyklopedie drahých kamenů z pera významného českého gemologa Karla Maříka přináší odborným i laickým čtenářům přehled 189 druhů drahých kamenů, rozdělených do 5 kategorií dle frekvence používání a vzácnosti. U každého je uvedena tvrdost, chemické složení, index lomu, specifická váha, dvojlom, disperze, pleochroizmus a magnetická susceptibilita, přičemž všechny číselné údaje byly pro tuto publikaci důkladně revidovány. Vyjma toho autor u každého kamene zmiňuje lokalitu výskytu, obchodní názvy, odrůdy, zvláštní znaky, velikost, unikáty, kameny podobné nebo imitace, jejich použití, úpravy a péči o ně. Důležitou součástí knihy je i obrazový doprovod v podobě 700 původních fotografií surovin a fasetovaných kamenů. Vyjma nich doplňují popis každého kamene piktogramy, které jasně určují možné barevné odstíny a odpovídající cenu.

Lokální a alternativní ekonomické systémy – Radim Kotala

12.02 
Příručka vás na 94 stranách seznámí s mnoha způsoby, jak se vyvázat z mašinerie běžné ekonomiky, přinášející zisky především nadnárodním korporacím, poškozující životní prostředí a mnohdy ničící lokální komunity a jejich potřeby. Získáte zde informace o různých podobách ekonomiky sdílení, spolupráce a rozvoje místních zdrojů a lidského potenciálu. Přehled o problematice podává naše přední odbornice na alternativní ekonomiku Naďa Johanisová. Podrobný výklad o LETS (systémech alternativní měny) napsaly iniciátorky brněnského a pražského LETS Alena Suchánková a Barbora Umancová. O komunitou podporovaném zemědělství (KPZ) píše Alena Malíková. Dále se seznámíte s projektem car sharingu, dobrovolnictvím na organických farmách (WWOOF), s příznivým působením lokální ekonomiky a s dalšími inspirativními náměty.

O pôvode druhov – Charles Darwin

17.58 
Po revolúcii vo fyzike, ktorá počnúc Kopernikom narušila a vyvrátila starý a nevedecký obraz sveta, stav poznania v ostatných prírodných vedách v polovici 19. storočia jasne naznačoval, že skôr či neskôr príde ku kolízii s dovtedy prevládajúcou náboženskou predstavou o prírode ako veľkom diele Stvoriteľa, ktorý stvoril nielen Zem, Slnko, Mesiac, ale aj všetky živé organizmy. V roku 1859 Charles Darwin uverejnil svoje prevratné dielo O pôvode druhov, ktoré vyvolalo obrovskú senzáciu, neutíchajúce polemiky, súhlas s jeho názormi, ale aj roztržky, posmešky a nedorozumenia. Moderná biológia si ho však osvojila ako kľúčové vysvetlenie prírodných mechanizmov. Geologické záznamy, nájdené fosílie, znalosti o vyhynutých druhoch organizmov a podobne priviedli tohto vskutku originálneho mysliteľa viktoriánskeho Anglicka k presvedčeniu, že príroda nie je statický a uzavretý systém, ale naopak, dynamický systém, v ktorom dochádza k postupným a trvalým zmenám – teda k evolúcii biologických druhov. Myšlienkou evolúcie Darwin vyvolal revolúciu v prírodovednom myslení. Kľúčom k pochopeniu evolučných procesov je prírodný výber. Podobne ako iný Angličan, Newton, ktorý sformuloval jednoduchý princíp, ktorým sa riadia všetky nebeské telesá, teda zákon gravitácie, aj Darwin sformuloval pomerne jednoduchý princíp prírodného výberu. Darwin hľadal odpoveď na otázku, prečo dochádza v prírode k zmenám niektorých orgánov, charakteristických znakov organizmov a v konečnom dôsledku aj k zmenám druhov. Za tieto zmeny môže práve prírodný výber, ktorý favorizuje jednu odchýlku na úkor druhej v súlade s prírodnými podmienkami, ktorým sa všetky živé organizmy prispôsobujú, pričom tieto zmeny vždy slúžia v prospech daných organizmov, nikdy nie proti nim.

Ptáci 1 – Karel Šťastný,Kolektív autorov,Karel Hudec

31.14 
V rámci edice Fauna ČR vychází po dvaceti letech třetí, doplněné a přepracované vydání svazku Ptáci 1 (řády vrubozobí, potáplice, trubkonosí, potápky, plameňáci, čápi, brodiví a pelikáni a veslonozí), tentokrát již zaměřené jen na území České republiky. Záměr vydat toto dílo znovu je podložen jak zájmem široké veřejnosti, tak především současnou situací, kdy se po intenzivním ornitologickém výzkumu v posledních desetiletích nahromadilo tolik nových a významných poznatků nejen z faunistiky a biologie ptáků, ale i nečekaných a nových pohledů na jejich systém a řadu taxonomických problémů, které vyžadovaly zásadní přepracování především obecných kapitol k modernímu poznání této skupiny obratlovců. Hlavní změny v této druhé reedici se týkají jak obecného úvodu, kde zejména nové poznatky molekulární taxonomie a systematiky vyžadovaly hlubší zásahy do celého textu, tak zpracování jednotlivých druhů, které podle osvědčeného schématu (synonymika, taxonomie, rozšíření druhu, popis, rozměry, hmotnost, poznávání v přírodě, výskyt v ČR, tah, prostředí, hnízdění, potrava, význam, cizopasníci a nejdůležitější literatura) zohledňuje velké změny v rozšíření a početnosti mnoha druhů. Během let se přirozeně změnil i okruh autorů, takže mnohdy bylo nutné původní text úplně přepracovat.

Měsíc dalekohledem – Antonín Rükl

15.68 
Malý atlas Měsíce se třemi soubory map pro všechny typy dalekohledů *Fotomapy měsíčních fází pro seznámení s názvy nejvýznačnějších útvarů a k orientaci na Měsíci *Dvojí, podrobné mapy, odpovídající přímému, nebo zrcadlově převrácenému obrazu Měsíce *Zobrazená je celá pozorovatelná část Měsíce, včetně okrajových partií, viditelných za příznivých librací *Přes 800 pojmenovaných útvarů, podrobný rejstřík *Všechny listy atlasu laminované

Vzpoura vědomí aneb Teslovo evangelium – Jiří Vokáč Čmolík

14.00 
Kniha Vzpoura vědomí aneb Teslovo evangelium volně navazuje na teze, výzkumy známého fyzika a vynálezce Nikoly Tesly. Osobitým jazykem autora vysvětluje a rozvíjí poznatky na téma vesmír, vibrace, frekvence a kvantové fyziky. Otevírá otázky lidského vědomí, smyslu člověka na této planetě a přístupu k životu. Kniha je rozdělena na dvě části, kdy první část poskytuje kontroverzní názory a zjištění autora o síle myšlenky, vědomí, vibrací a frekvencí. Druhá část knihy je sci-fi román, kdy autor vede dialog s velkým Nikolou Teslou a tvoří společně novou realitu. Nikola Tesla říká: "Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše, co se týká energie, frekvence a vibrace:" Jiří Vokáč Čmolík dodává: "Tato kniha je potenciálně nebezpečná, protože ukazuje širší souvislosti a otevírá vědomí. Člověk vědomý se tedy stává novým druhem mezi Homo sapiens sapiens."

Tajný život stromov – Peter Wohlleben,Katarína Szehérová

10.87 
Nemecký bestseller Tajný život stromov už druhý rok neopustil miesto v rebríčku najpredávanejších kníh a nadšené ohlasy čitateľov doteraz neustali. Opantaní autorovou mágiou sa ponoria do lesa a stromy sa stanú ich najbližšími priateľmi. Les je vytúženým miestom oddychu mnohých ľudí. Je synonymom ticha a nedotknutej prírody. Renomovaný lesník Peter Wohlleben umožňuje nahliadnuť do skrytého sveta stromov – a odhaľuje pozoruhodné veci: stromy majú pamäť, vymieňajú si posolstvá, cítia bolesť, dokonca môžu dostať úpal a časom nadobudnúť vrásky. Niektoré, napríklad duby, navzájom komunikujú prostredníctvom chemických vonných látok. Ak hmyz napadne nejaký strom, ten začne vysielať vonné signály a všetky stromy v širokom okolí upozorní na nebezpečenstvo. Peter Wohlleben čerpá zo svojich dlhoročných skúseností lesníka a predstavuje nám les z celkom novej stránky. Jeho zábavná knižka, plná nových informácií o stromoch a lesoch, nás núti žasnúť nad zázrakmi prírody.

Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu – Lars Svensson

24.51 
Třetí, aktualizované a rozšířené vydání nejobsáhlejší a zároveň nejkvalitnější příručky pro určování ptáků v Evropě. Zahrnuje všech 772 druhů ptáků zastižených v Evropě, 32 introdukovaných druhů a 118 velmi vzácně se vyskytujících zatoulanců. Jednotlivé druhy jsou zachyceny na více než 3500 ilustracích od předních světových ilustrátorů, nechybí vyobrazení obou pohlaví, mláďat, jejich různých šatů a případných poddruhů. V detailním popisu každého druhu je uvedena velikost, důležité rozlišovací znaky, biotop, rozšíření v regionu a hlasové projevy. Barevné mapky rozšíření informují o hnízdištích, zimovištích a tahových cestách.

Principiálna teória nekonečna – Ladislav Prešinský

19.00 
Snahou a cieľom Principiálnej teórie nekonečna bude preskúmať nekonečno úplne novým - netradičným spôsobom, ktorý mu môže zabezpečiť dôstojné miesto v hierarchii vedy.

Kvetoucí rostliny

13.35 
Názorné barevné fotografie a prehledné informativní texty – tento pruvodce do kapsy obsahuje vše podstatné pro to, abyste umeli rozpoznat ruzné druhy kvetin.

Nedaleko nekonečna – Miroslav Punčochář

13.18 
Může matematika nějakým způsobem ovlivňovat umění? Odpovědí na tuto otázku je obvykle „samozřejmě ne“. Spolehlivým dokladem tohoto tvrzení se zdají být četné rozhovory se spisovateli, herci, malíři a jinými umělci, ve kterých matematika při vzpomínkách na školní léta spolehlivě kraluje mezi strašáky a neoblíbenými disciplínami. Kniha Nedaleko nekonečna se snaží jít proti tomuto hlavnímu proudu. Jejím cílem je naopak ukázat matematiku jako zdroj inspirace umění, přinejmenším pro žánr literární. Autor k tomu zvolil formu krátkých příběhů s vtipnou pointou a srozumitelným komentářem. Pokouší se přiblížit vybrané oblasti matematiky a fyziky jednoduchou a srozumitelnou formou i čtenářům naprosto nepostiženým středo- či vysokoškolským vzděláním v těchto oborech.

Myslivecká zoologie – Jaroslav Červený

32.35 
Vážení kolegové myslivci, připravili jsme pro vás novou knihu určenou pro další vzdělávání s názvem Myslivecká zoologie. V této bohate ilustrované publikaci se naši renomovaní autoři prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. a prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. zaměřili především na poznání myslivecky významných druhu savců a ptáku. Kniha obsahuje a čtenářům přináší více jak 310 pérových kreseb, 1010 barevných kreseb, 20 ilustračních fotografií. V textové a především obrazové části autoři přibližují a především upřesňují rozpoznávací znaky těchto druhů zvěře i zvířat.

Kvadrivium – Kolektív autorov

31.30 
Základní kurz na většině středověkých univerzit se skládal ze studia sedmi svobodných umění. Nižší úroveň (gramatika, rétorika a dialektika) se nazývala trivium a úroveň vyšší – kvadrivium – zahrnovala studium aritmetiky, geometrie, hudby a astronomie. Kvadrivium lze chápat jako studium čísel ve vztahu k prostoročasu: aritmetika se zabývá čistými čísly, geometrie čísly v prostoru, hudba čísly v čase a astronomie (kosmologie) čísly v časoprostoru. Kniha Kvadrivium vznikla jako syntéza šesti publikací řady Pergamen, která pro českého čtenáře již téměř deset let systematicky mapuje lidské poznání na pomezí vědy a tajemna. Stejně jako u jednotlivých titulů řady jde o atraktivně graficky zpracované ochutnávky velkých témat, které se nebrání mystice ani čisté spekulaci. Jednotlivé knihy byly pro Kvadrivium aktualizovány, doplněny o řadu nových kapitol, tabulek a přehledů a propojeny odkazovým aparátem. Kniha poskytne mnoho potěšení každému, kdo se nebojí přemýšlet o velkých tématech, a uvítá názorného průvodce po jejich říši s doprovodem stovek půvabných ilustrací.

Kniha o fyzice – Clifford A. Pickover,Ivan Štoll

31.21 
Kniha Clifforda A. Pickovera, autora bestselleru Matematická kniha, představuje velkolepou mozaiku atraktivních témat z historie fyziky a přírody od velkého třesku až po vzdálenou budoucnost ztrácející se kdesi v nekonečnu. Každému tématu je věnován poměrně stručný, ale výstižný text a celostránková barevná ilustrace. Jednotlivá témata se týkají fyzikálních zkušeností a objevů člověka za celou dobu jeho existence a jejich často překvapivému praktickému využití, ale také obecných až filozofických pohledů na přírodu a její tajemství. Dočteme se tu o vynálezu bumerangu, záhadné baterii z Bagdádu, pokusech sestrojit perpetuum mobile, o černých dírách, obřích vlnách na oceánech, podivuhodných solitonech, zjeví se nám Maxwellův démon i Schrödingerova kočka, budeme obdivovat zelený paprsek nebo nejčernější čerň, ale dozvíme se také, co způsobuje práskání bičem, proč se kýve čínská kachna nebo jak se pohybuje golfový míček. Přes zdánlivou roztříštěnost jednotlivých témat je spojuje vnitřní logika a systém vzájemných odkazů.

Astronómia – Tajomstvá vesmíru – Krisztián Bakó,Monika Srnková

5.61 
Naši predkovia, ktorí žili pred tisíckami rokov, verili, že nebeské telesá sú bohovia, a súhvezdiam pripisovali nadpozemské sily. Aj napriek týmto mylným domnienkam mali ich hvezdárske zistenia veľký význam. Vďaka nim sa uskutočnilo meranie času a určovanie svetových strán. Na základe týchto poznatkov vznikali prvé ľudské civilizácie a umožnilo sa prebádanie nových kontinentov. V našej knižke nájdete jednoduchým spôsobom rozpracované, fotografiami doplnené základné a najzaujímavejšie témy astronómie, výsledky vesmírneho výskumu, ktoré vás uvedú do tajov tejto nevšednej vedy. Slovenský text, preklad Srnková Monika.

Psychogenní houby – Dmitrij Jurjevič Sokolov

11.88 
Kniha známého ruského psychologa D. J. Sokolova je svérázná malá encyklopedie o houbách rodu Psilocybe, napsaná zajímavým a čtivým stylem. Je určena všem zájemcům o lysohlávky.

Prírodné zdroje na ochranu životného prostredia – Eva Chmielewská

22.04 
Na začiatku 21. storočia sa stretávame s jeho pomenovaním ako storočím nanotechnológií a nanomateriálov, s čím súvisia prevratné objavy aj adsorbentov nanometrovej veľkosti a nové pohľady na adsorbenty konvenčné resp. tradičné. Často sa však pre 21. stor. vyskytuje i pomenovanie storočie udržateľného rozvoja a s tým súvisiacich proenvironmentálnych adsorbentov a udržateľného využívania prírodných zdrojov. „Chráň životné prostredie, zvýšiš kvalitu života“ je mottom knižnej publikácie prof. Ing. Evy Chmielewskej, CSc. (rod. Horváthovej) z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá viac ako 10 rokov v období od 1981 do 1992 riešila vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva problematiku využitia zeolitov pre úpravu a dočisťovanie vôd a v roku 2014 sa dožíva okrúhlych 60. narodenín. Táto publikácia obsahuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti autorky za obdobie 1985 – 2010, prevažne však s akcentom po roku 2000, pričom organicky nadväzuje i na realizačné výstupy projektov so silným sanačno-aplikačným nábojom, riešených v jej predchádzajúcich zamestnávateľských organizáciach (VÚVH a Comco Martech Europe AG). Ťažiskovým zámerom publikácie bolo oboznámiť čitateľov s prípravou pokročilých proenvironmentálnych adsorbentov predovšetkým na báze prírodného zeolitu ale tiež jeho porovnanie s inými prírodnými materiálmi resp. komerčnými adsorbentami. Publikácia je rozdelená do 16 kapitol na 150 stranách textu vrátane 57 obrázkov.

Živý vesmír – Duane Elgin

13.35 
Věda tradičně tvrdí, že vesmír byl vytvořen z netečné hmoty a prázdného prostoru. Duane Elgin shromažďuje mimořádné důkazy z kosmologie, biologie a fyziky o tom, že vesmír není mrtvý, ale naopak výjimečně živý, což je podle něj v souladu se všemi většími světovými duchovními tradicemi. Elgin zkoumá, jak tento pohled radikálně proměňuje koncept nás samých, naše místo v kosmu a evoluční trajektorii lidského rodu. Pohled na vesmír jako neživý systém nás dovedl k přebujelému materialismu a globální devastaci životního prostředí. Máme-li transformovat planetární krize, pak musíme překonat paradigma separace a využívání zdrojů a naučit se žít na Zemi trvale udržitelným způsobem, ve vzájemné harmonii a v souznění s živým vesmírem.

Hogy megmaradjon az élet – Pierre Rabhi

7.80 
1974 táján különös csapás híre rázat meg a nyugati világot. Egész erdők pusztultak el állva. A végtelenségig repedezett földön agonizáló állatok és tetemek hevertek szerteszét, legyőzve. Az emberek pedig csöndben, fájdalomban, kétségbeesetten, mintha kővé dermedtek volna valami végzetes félreértés miatt, egyenként billentek át a semmibe, nyomot sem hagyva maguk után. Pierre Rabhi Burkina Fasóban, a Száhel-övezet déli részén vágott bele a sivatag visszahódításába. Évtizedes munkájáról szól ez az egyszerre kalandos és lírai életregény. Pierre Rabhi élete önmagában lenyűgöző. Moszlim családban született, huszonévesen Assisi Szent Ferencet választotta példaképül, majd egy olyan aktív életbölcselethez fordult, amelynek középpontjában a természet és a föld szeretete és a "boldog mértékletesség" áll. Alapítványai és saját kétkezi munkája révén tízezrek életét változtatta meg Afrikától Indiáig.