Zobrazených 1–24 z 1060 výsledkov

Naše dítě – Kolektív autorov

26.74 
Kniha je mimořádnou prací kolektivu předních českých odborníků z Ústavu pro matku a dítě v Praze a specialistů z dalších špičkových pracovišť – gynekologů, porodníků a dětských lékařů. Žádné další podobné dílo v moderní české medicíně nebylo dosud vytvořeno. Mimořádně cenný je především společný pohled autorů, kteří prezentují světovou úroveň porodnictví a péče o dítě v České republice, na tuto širokou oblast lékařské vědy. Podrobně na vysoké úrovni a přitom srozumitelně informují budoucí rodiče o vývoji dosud nenarozeného dítěte a o všem, co v tomto období prožívá jeho matka. Přibližují nejnovější vědecké poznatky a sledují nitroděložní vývoj nového človíčka od početí až po narození. Vysvětlují, jak vyloučit všechny problémy, které by v těhotenství mohly nepříznivě ovlivnit zdraví dítěte i jeho matky. Dotýkají se i tak složitých témat, jako je genetika a těhotenství a mateřství žen se zdravotními komplikacemi. Radí, jak se připravit na porod a na vše, co s ním souvisí, i na šestinedělí. Značnou část knihy věnují péči o novorozence v domácím prostředí až do tří let života dítěte. Zabývají se rovněž otázkami plánovaného rodičovství, neplodnosti a lékařské etiky. 528 stran, téměř 1 000 barevných fotografií, grafů, schémat i speciálně připravených obrázků a tisíce nových a podrobných informací o všem, co potřebují mladí lidé vědět, než se DÍTĚ narodí a také potom, až se narodí. Je to pohled do nejintimnějšího soukromí muže a ženy, kteří se za devět měsíců stanou rodiči. Je to rádce a průvodce jejich životem s dítětem až do tří let jeho věku.

Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu – Jiřina Prekopová,Christel Schweizerová,Veronika Štochmaľová

9.45 
Autorky úspešnej knihy prechádzajú najčastejšie výchovné problémy prvých siedmich rokov života, keďže prvotný detský svet prežívania predstavuje dôležitý predpoklad pre zdravý duševný vývoj. Rodičom radia nielen v tom, ako svoje deti vychovávať, ale aj vysvetľujú, v akom štádiu duševného vývoja sa práve nachádzajú. Až do siedmich rokov zvyčajne trvá tzv. magické štádium, takže v tomto veku môže byť škodlivé k deťom pristupovať ako k malým dospelým a vychovávať ich príliš rozumovo. Svoje rady ilustrujú množstvom konkrétnych príkladov z každodenného života - venujú sa uspávaniu, zvládaniu detskej agresie, čistote, jedlu, darčekom, zodpovednosti, zamestnaniu matky či situácii detí v neúplných rodinách. Cieľom tohto prístupu je z detí vychovať osobnosti so slobodným a optimistickým prístupom k životu, ktoré sa neboja rozdávať ani prijímať lásku.

Láska v nové době – Gerti Samelová

2.19 
Vztah mezi pohlavími již dlouho prochází zásadní změnou a budoucnost pravděpodobně přinese nový druh vztahu muž vs. žena – čistou bezpodmínečnou lásku, která vyvěrá přímo ze srdce. Je radikální a nekompromisní, protože dovolí cokoliv, co je způsobeno jinými motivy. Láska je charakteristickým rysem, potravou a podstatou budoucích spojení. Předchozí knihy o lásce se zabývají konvenčními problémy a pokouší se najít možné řešení. Tato kniha je však jiná – obsahuje vizi. Ukazuje lásku budoucnosti, ve které se lze orientovat. Téměř každé druhé manželství je nyní odsouzeno k zániku, protože je založeno na tradicích, hodnotách a myšlenkách, které již nejsou pro současný život vhodné. To, co potřebujeme více než cokoliv jiného, je návod na lásku nové éry!

Krizové situace výchovy a výuky – Jan Svoboda

8.88 
Autoři popisují část podstatných výchovných problémů projevujících se v současné rodině a hlavně ve školním prostředí. Zaměřují se především na konkrétní příběhy a situace ve školním prostředí. V teorii, která doplňuje praktická řešení, uvádějí nejčastější příčiny způsobené vývojově i rodinou. Poukazují na složitost situace, kdy škola nemá dostatek informací o vývoji dítěte a rodiče nemají dostatek informací o dění ve škole. Text se tedy zabývá traumaty a jejich důsledky, stejně jako výchovou, v jejímž důsledku je chování dítěte podobné jako při narušení osobnosti. Materiál pro sepsání textu je výsledkem mnoha let spolupráce se školami v ČR, které konzultovaly potíže svých žáků s odborníky, byly ochotny naslouchat doporučením a dosáhly vyřešení jednotlivých případů. Proto má kniha ambici sloužit jako inspirace pracovníkům všech profesí, které hledají řešení kolizních situací s dětmi a mládeží bez silových prvků a zbytečných sankcí.

Šlabikár šťastia 3. Dospelí deťom, deti svetu – Pavel Hirax Baričák

12.08 
Tretí diel Šlabikára šťastia nie je určený iba pre rodičov, ktorí hľadajú spôsob, akou formou dať svojim potomkom to najlepšie, ale aj pre duše, ktoré chcú pochopiť, prečo sú v nich strachy, konajú ako konajú, či sa im v niečom nedarí. Kľúč k bôľom dneška sa totiž nachádza v detstve, v spôsobe, ako k nám bolo pristupované, čo sme videli, cítili a zažili od momentu splodenia až po dospievanie. Kto učí, učí sa. Ďakujme za deti, nie sú samozrejmosťou, ale darom. Prišli más liečiť a ukazovať nám, kde máme zápal. Psychologický prieskum ukázal, že iba desať percent ľudí sa v detstve môže rozvíjať slobodne a bez utláčania. Na jednu pochvalu pripadá až desať pokarhaní alebo dokonca trestov. Následkom týchto raných frustrácií, duševných poranení a sklamaní sme menej istí, bojazlivejší, plní strachov. Je to záležitosť zle určenej vlastnej ceny. Takýmto ľuďom chýba sebavedomie, vnútorná vyrovnanosť, predpoklad umenia byť šťastný. Dieťaťu nemôžete dať niečo, čo vo vás nie je. - Neustále kritizovanie je priznaním sa, ako veľmi ste so sebou nespokojní, rovnako ako krik je prejav vašej vnútornej bolesti a bezmocnosti. - Detská duša je ako savana. Stačí jedna veta a zapálite ju. - Nerobte za dieťa nič, čo dokáže spraviť samo. Oslabíte ho. - Každé dieťa má mocné Ja a čím viac sa ho budeme pokúšať zlomiť, tým dlhšie sa bude neskôr v dospelosti hľadať. - Ľudia druhým často vyčítajú to, čo sami v sebe nemajú spracované. - Ako si matka cení samú seba, s toľkou dávkou láskavosti bude pristupovať aj k svojej dcére. Neraz sa teda emocionálna uzavretosť matky prenesie na dcéru a vírus neprijatia sa ako ženy sa bude šíriť ďalej. - Kričiaci a rozkazovačný otec sa často prekopíruje do syna, ktorý sa mu časom začne vzpierať. Po rokoch bude proti sebe stáť negativita proti negativite a chybný model bude túžiť po zharmonizovaní. Tak sa čistí svet. Cez nás. Človek čistí človeka, je to homeopatia účinkujúca cez vzťahy. - Ak ste zvyknutí neustále viniť iných, budú to robiť aj vaše deti. Keď viete odpúšťať, budú vedieť odpúšťať aj duše, ktoré vychováte. - Deti nemôžete nútiť, aby prevzali vaše hodnoty. Ony si od vás zoberú iba to, čo sa im bude hodiť v ich životnom poslaní. - Nedá sa utlačovať iných bez toho, aby sme neutlačovali aj samých seba. - Ak si nebudú rodičia pred deťmi ďakovať a žiť vo vzájomnej úcte, aj deti budú vo svojich neskorších partnerských vzťahoch neláskavé. - Kto nemá úctu k rodičom, bude neúctivý aj k svojmu partnerovi. - Deti dôverujú rodičom. Veria, že to, čo robia, je správne a to najlepšie. V tom, ako rozprávajú, správajú sa, prejavujú, jedným slovom povedané "žijú", vidia hlavný model bytia aj pre seba. - Predošlé generácie do nás vštepili nákazlivý sklon myslieť si, že nemáme žiadnu hodnotu a že sme slabí. Preto vo väčšine z nás drieme trojročné dieťa, ktoré sa bojí a chce iba trochu lásky. - Nevytvárajte hranice pre deti, ale s deťmi. Ak nebudete počúvať, čo vám dieťa vraví, a pýtať sa na jeho pocity, dojmy, pomyslí si: "Nezáleží im na mne. Vôbec ich nezaujíma, čo si o tejto veci myslím, čo prežívam, ako sa cítim. Som nič, nie som tu potrebné." - Tým, čo sa deje vo vás, rezonujú aj vaše deti. Takže ak sa bojí matka, rodí sa neistota i v deťoch. Do osemnástich rokov sú energetickými zrkadlami rodičov, veľa detských chorôb odráža pnutie v mame či otcovi. Dieťa má problém s trávením? Niektorý rodič nevie niečo "prežuť". Dieťa má ekzém? Jeho otec možno nevie hovoriť o veciach otvorene a všetko, čo v sebe dusí, sa dostáva von cez pokožku detí. Dieťa neustále kašle a má problémy s dýchacími cestami? Možnože jeho mamu niečo dusí, a tak sa to čistí cez dieťa, lebo kašeľ je spôsob, ako sa telo dokáže zbavovať škodlivého. - Vysvetľujte deťom chod vecí, ale nemajte pri tom hnev či nadradenosť v hlase. Každé dieťa niekde v kútiku srdca tuší, že máte pravdu a chcete mu dobre. Kým vyrastú, veľakrát dôjde na slová, čo im budú proti srsti. No ak sa s nimi budete rozprávať s úctou, láskavo a pristupovať k nim ako k seberovným ľudským bytostiam, ktoré sú bunkou toho istého Boha, zapamätajú si vás ako prirodzenú autoritu, nasledovaniahodného človeka, a nie ako prehnane prísneho rodiča, ktorí iba rozkazoval, alebo zakazoval. - Vaše deti vás nemusia nasledovať a ako skončia vaši rodičia, je ich rozhodnutie. Vy sa snažte iba pri nich oporne stáť. Autor o knihe: Čo je v našich rodičoch, takí sme aj my. Ak sa neočistíme od negatívnych rodových dlhov, preberú to aj naše deti. Nalepia sa na ne nevyriešené chybné programy a energiu berúce modely správania. Neexistuje dieťa, ktoré by sa sem nenarodilo múdre, vnímavé, veselé, plné energie, intuitívne, nonstop žijúce v prítomnom okamžiku, nepripútané, šťastné, božské, teda s vlastnosťami osvietených ľudí. No ak sa ma spýtate, kedy som naposledy stretol permanentne šťastného dospelého, budem dlho premýšľať... Beriem teda výchovu detí ako obojstranne učenie sa - inšpirovať sa deťmi k návratu k Sebe, svojej prirodzenosti, svojmu srdcu, ktoré je spojením s Láskou. Na druhej strane je pre mňa výchova detí snaha zahŕňať deti bezpodmienečnou láskou a určovať im hranice s rešpektom voči nim, bez nadradeného prístupu, aby v dospelosti cítili a vnímali potreby iných. Proste dať im to najlepšie zo seba.

Jak žít a přežít manželství – Rob Parsons

6.65 
„Žena si bere muže s úsměvnou představou, že ho změní, a on ji s pošetilou myšlenkou, že bude stejná.“ „Mluvil jsem o manželství s více než stovkou tisíc lidí různých kultur, dostávám tisíce dopisů. Nemám naprosto žádné iluze o obtížích, které člověk v manželství zažívá. Odložme tedy masky. Jediné, co pomáhá dělat kroky kupředu, je upřímnost a vědomí, že nejste jediní na světě, kdo je v podobné situaci. To, čím procházíte, prožili i jiní, a některým z nich se podařilo znovu najít lásku, kterou považovali za navždy ztracenou. Zaměříme se společně na deset konkrétních cílů. Pokud vaše manželství funguje dobře, posílí ho to; pokud procházíte obdobím krize, mohou ve vašem manželství nastarovat potřebný obrat k lepšímu. Obojí je důležité, prvně jmenované je však podle mého názoru spíše z kategorie výjimečných úkazů.“

Útmutató szüléshez – Ina May Gaskin

13.38 
Ina May Gaskin, a világ legismertebb hivatásos bábája a hetvenes évek elején alapította meg férjével és kétszázötven társával a modern bábaság bölcsőjének számító legendás, Tennessee állambeli Farmot. A ma is nagyrészt önellátó gazdálkodást folytató közösséget bábaközpontja tette világhírűvé, ahová ma már külföldről is érkeznek nők, hogy gyermeküket művi beavatkozás nélkül, támogató környezetben hozzák világra. A könyv első részében az anyák által elmesélt szüléstörténeteket a szerző kommentárjai követik, amelyek laikusok és szakemberek számára is nélkülözhetetlen gyakorlati útmutatóvá és lebilincselő olvasmánnyá teszik a kötetet. Gaskin nézeteinek kiindulópontja az, hogy a nők testi és lelki képességei tökéletesen alkalmassá teszik őket a természetes szülésre, ezért támogatni kell őket abban, hogy e képességükkel tudatos módon éljenek. Józan, elfogultságmentes hangja, tudományos érvei hitelesítik az orvosi körökben is elismert szerzőt, ugyanúgy, ahogyan nagy felkészültsége mögött meghúzódó szakmai szerénysége is: mindig a szülő nőt tekinti a legfontosabbnak.

Čítanie pre dyslektikov – Horecká Mária

6.04 
Pomôže svojim deťom odstrániť problémy s čítaním hravou formou. Knižka je určená pre deti s problémami v čítaní. Je zameraná na zvládnutie techniky čítania pre deti, ktoré už prebrali v škole všetky písmená, ale celé slovo (prípadne slabiku) sú schopné prečítať len s námahou alebo ho nedokážu prečítať vôbec a skomolia ho. Taktiež je určená pre deti s tzv. dvojitým čítaním, keď si najprv potrebujú slovo prečítať po jednotlivých písmenách, resp. slabikách, a až potom ho vyslovia nahlas. Rovnako je dobrá aj pre deti, ktoré síce čítajú pomerne rýchlo, avšak takmer každé slovo je prečítané nesprávne, je skomolené, domyslené. Texty v knižke sú vytlačené veľkými písmenami a dvojfarebne, rozdelené po slabikách. Knižka je rozvrhnutá na tri časti: • Prvá časť obsahuje čítanie jednotlivých slov, slovných spojení, viet a krátkych jednoduchých textov. Začína od najľahších slov a postupne ich náročnosť stúpa. • Druhá časť knižky sú básničky, ktoré sa deťom budú ľahko čítať. • Tretia časť – najväčšia – sú poviedky a rozprávky. Tu sú už slová všetkého druhu, avšak poviedky a rozprávky nie sú zložité a majú jasný, súvislý dej.

Brainman

3.14 
Albert je mrtvej! Ať žije Brainman. Takto by se slovy hlavního hrdiny dal představit sešit s komiksem informujícím o chování a problémech lidí autismem. Brainman je mladý muž s Aspergerovým syndromem, který zažívá ruzné situace a čtenářum vysvětluje, jak odlišně chápe některé věci a proč se někdy chová pro ostatní zvlástním zpusobem. Navazuje na již dříve vydaný plakát Poznej autismus a je určen pro starší děti, studenty i dospělé, pro lidi s PAS i jejich spolužáky a kamarády. Samozřejmě i pro rodiče, pedagogy a další zájemce o toto téma.

Rodiče a děti – Zdenka Blechová

15.63 
Kniha je volným pokračováním knihy "Jak porozumět sobě a dětem aneb co je dobré si uvědomit a o čem nevíme.” Tato kniha vznikla na základě mých hlubinných poznatků v rodině. Jako moje kniha „O msrti a umírání,” tak i tato kniha byla pro mne velkým nárazem do duše, protože jsem si musela uvědomit podstatu mého chování k rodině a chování rodiny ke mě. Přitom přišly slzy, zklamání, nepochopení, zlost, ale čím více jsme v rodině čistili vztahy, tím více lásky jsme vzájemně zacházeli. Mizela omezení, spoutání, vlastnictví, nechuť říkat pravdu, ale začala se říkat pravda bez omezení a spoutání pocity druhých. Začala se žít svoboda, která pro nás byla velkým darem.

Muž a žena (česky) – OSHO,Zuzana Šestáková

6.64 
Krásne, múdre myšlienky o vzťahoch, láske, sexe, intimite, manželstve a skutočnom partnerstve. Osho vysvetľuje základné rozdiely mužskej a ženskej energie. Okrem toho, že nás inšpiruje k hlbokému pochopeniu a skutočnému spojeniu, privádza nás aj bližšie k sebe samým. Lebo len vnútorne vyspelý a prebudený človek dokáže vytvoriť kvalitný, kreatívny vzťah. Rozpráva sa tu o podstate muža a ženy poeticky, filozoficky, ale tiež pragmaticky a s humorom. Výstižne a vtipne, s pomocou príkladov z bežného života, popisuje odlišný spôsob vnímania, cítenia, myslenia aj jednania muža a ženy. Pritom sú tieto dva opačné póly určené na to, aby sa navzájom vyvažovali a spájali. Vzťah muža a ženy je záhadný, zvláštny, často náročný, a predsa životne dôležitý; pre väčšinu ľudí je to niečo, čo stále riešia, chcú, skúšajú a skúmajú. Čítanie tejto knihy môže takéto skúmanie a túženie obohatiť, inšpirovať a určite aj podstatne zlepšiť. Pochopenie je predsa prvým – a možno najdôležitejším – krokom k zmene a rastu.

Bonding – matkina náruč po pôrode – Gabriela Janovičová,Miroslava Rašmanová

7.12 
Brožúrka Bonding – matkina náruč po pôrode vznikla pôvodne ako ebook. Pre opakovaný záujem zo strany žien a vďaka finančnej podpore, ktorú sme za týmto účelom obdržali, sme mohli zrealizovať jej tlačenú verziu. Dúfame, že táto útla publikácia venovaná téme dôležitosti kontaktu medzi matkou a dieťaťom bezprostredne po pôrode, povzbudí matky k tomu, aby sa o možnosti kontaktu s dieťaťom v pôrodnici informovali predom. Vyjadrujeme nádej, že tak prispejeme svojou troškou k zmene zaužívaných postupov starostlivosti o novorodencov po pôrode, lepším a zdravším smerom.

Na vlně života – Anatolij Někrasov

8.73 
Zajímavé, originální a mnohdy i radikální vysvětlení, jaké principy působí ve vztahu muže a ženy, při zakládání rodiny, početí dítěte, uzavírání manželství a utváření intimních vztahů. Duše se rozhodne narodit se na tento svět, pak zde postupně roste a prochází zákonitým vývojem. Základem je vztah muže a ženy, jejich příprava na rodičovství. Následuje popis jednotlivých životních etap: od narození do 7 let, poté 7 –12, 12 – 17, 17 – 27, 27 – 33, 33 – 40, 40 – 60 a 60 – 85 let. Autor probírá různé úkoly člověka v těchto rozdílných etapách, přičemž přicházejí ke slovu témata jako rodina, láska, sex, peníze, svoboda, společenská realizace a podobně.

Kľúč k láske – Marcela Laiferová

7.51 
Muži a ženy sa odjakživa priťahujú, ale nie nadlho. Prečo? Málo vedia o sebe, myslia rozdielne a hovoria rôznym jazykom. Dve pohlavia, dva svety – to je zápalný materiál v každom vzťahu. Kľúč k láske je návod, ako si pomocou astrológie overiť, či sa k nám náš partner hodí a čo môžu priniesť kombinácie znamení vo vzťahu aj v erotike. Pretože telesný kontakt je elixír života.

Blbinky a bláto – Andreas Weber

8.78 
Tak trochu anarchistická knížka německého biologa o tom, jak dětem umožnit navrátit se k jejich přirozenosti. Patlání se v bahně, stavění tajných domečků, chytání zvířat? Unikněte s námi ze zajetí betonu a krásně vybavených hřišť. Ať žijí svobodné hrátky v přírodě a s přírodou. Oceněný novinář, biolog a filozof Andreas Weber spolu se svými dětmi Maxem (13) a Emmou (10) předvádějí, jak si děti mohou venku opět divoce a nevázaně hrát. Jejich návrhy sahají od spikleneckých pokynů, jak přeměnit vlastní zahradu v dobrodružnou zónu, až po výzvu k přestavbě školních dvorů a ulic měst v divoké přírodní prostory. Knížka je manuálem živosti: bohatě ilustrované nápady pomáhají dětem do 12 let, aby samy tvořily, například vlastnoručně zbudované potůčky, vlastní přírodní hřiště a skryté domečky na stromech. Pryč se studenými, sterilními parky, vzhůru za tvořivým, opravdovým životem v přírodě!

Víc bláta! – Andreas Weber

14.06 
Jak to voní v lese? Jaký je na omak kmen stromu? Jak vypadá červenka? Místo aby chytaly žáby, stavěly si domečky na stromě nebo se oběma rukama nořily do bláta, sedí děti u televize nebo u počítače. Bez těsného vztahu k rostlinám a zvířatům však strádá jejich emocionální schopnost vazby. Mizí empatie, fantazie, kreativita a radost ze života. Andreas Weber, filozof, biolog a otec dvou dětí napsal odvážnou obhajobu za záchranu dětství. Povzbuzuje rodiče, aby si se svými dětmi připravili vlastní záhon se zeleninou, aby i za špatného počasí chodili ven a hledali ladem ležící místa, kde si jejich potomci mohou dělat, co chtějí. Takováto škola smyslů je důležitější, než učit se holá fakta. Hra a nezávislost ve světě, který se sám vytvořil a není uměle zhotovený dospělými, je bezpodmínečně nutná pro rozvoj zdravé, lidské osobnosti.

Som mama – Kristína Farkašová Tormová,Boris Farkaš

16.06 
Úspešná slovenská herečka, moderátorka a kreatívna autorka vtipných prúžkovaných tričiek Kristína Farkašová je šťastnou mamou dvojičiek Ely a Matildy. O svojich skúsenostiach a zážitkoch s tehotenstvom a materstvom začala písať vtipný blog a ten oslovil množstvo mamičiek. Pre všetkých, ktorým je jej humor blízky a téma sa im zdá viac než príťažlivá, vydáva knihu, v ktorej sa hrdo hlási k tomu, čo jej robí najväčšiu radosť: Som mama! Ilustroval Boris Farkaš. Trailer ku knihe:

Szeretlek, de miért vagyok mindig az utolsó? – Andrew G. Marshall

11.16 
A gyerekneveléssel töltött évek alatt sok párnál eljön az a pillanat, amikor az egyik fél úgy érzi, a másik számára minden előbbre való, mint ő: a karrier, a házimunka, a kedvenc hobbi, de leggyakrabban a gyerekek. Szinte elkerülhetetlen, hogy egy idő után a szennyesruhakupacok és játékhalmok között elgondolkozzatok: kik vagytok ti valójában? Már csak szülőként funkcionáltok? Fontosabb az, hogy új tornacipőt vegyél a gyereknek, mint egy közös hétvége a pároddal? RIADÓ! Ha így gondolod, akkor több mint valószínű, hogy tenned kell valamit. A mai modern családoknál általában az a társadalmilag elfogadott, hogy a szülők kiemelten kezelik a gyerekek minden igényét. Andrew G. Marshall azonban úgy véli, hogy a párok, akik csak a gyerekeikért élnek, előbb-utóbb végleg lemerítik saját magukat és kapcsolatukat. A könyv két központi témát jár körül: hogyan őrizzük meg házasságunk épségét és hogyan neveljük szép fokozatosan önállóságra a gyerekeinket, ami nem csak nekik, de nekünk is jó lesz. Andrew G. Marshall párkapcsolati tanácsadó, írő és kiváló színpadi szerző. Huszonöt éve folytat sikeres praxist az Egyesült Királyságban, emellett a Times, a Guardian és a Psychologies című folyóiratok publicistája.

Partnerství? Každodenní blázinec! – Michaela Merten,Pierre Franckh

6.65 
To, že jsou muži a ženy jsou odlišní, to víme. Ale jak se tyto rozdíly odráží v každodenním životě? Co si myslí muž, co si žena opravdu myslí o dětech, fotbalu a sexu v přírodě?

Zabavte malé neposedy – Kateřina Zouharová

4.34 
Na co si dnes budeme hrát? Nejčastější otázka neposedných dětí. Skřítek Jablůněk má spoustu zajímavých nápadů, které uspořádal do této úžasné knížky. Chcete si s dětmi hrát a zároveň rozvíjet jejich dovednosti? Tento bohatý zásobník her nabízí nenáročné herní aktivity, výtvarné inspirace a pohádkové vyprávění. Vaše inspirace na zábavu s dětmi je již vyčerpaná? Rádi byste čas s dětmi trávili kreativněji? Originální herní zásobník vás jistě nadchne k úžasným společným činnostem. Knížka plná her pro děti předškolního a mladšího školního věku je určena jak rodičům a prarodičům, tak učitelům mateřských a základních škol. Nabízí aktivity na doma i na ven, které jsou řazeny od podzimu do léta, kopírují tak školní rok. Knížkou provází skřítek Jablůněk, který vypráví své příhody holčičce Anetce a motivuje tak děti ke společné hře a tvorbě. V knize najdete: * hry na doma, na ven a do auta * stolní hry * náměty na výtvarné činnosti včetně šablon * nenáročné kuchařské recepty * motivující příběhy * přehledný rejstřík her podle jejich zaměření

Mondd ki szépen! – Imre Montágh

9.37 
Montágh Imrének, a magyar nyelv, a magyar beszéd kiváló tanáregyéniségének, logopédus szakembernek könyve játékos gyakorlatokkal kedvelteti meg a tiszta beszéd elsajátítását a szülőkkel és a gyerekekkel.

Kiskanálnyi szeretet – Kolektív autorov

11.53 
A kisgyerekek életük első három évében megközelítőleg kétszeresére növelik a magasságukat és megnégyszerezik a testsúlyukat, nem is beszélve az idegrendszer megdöbbentő gyorsaságú fejlődéséről! Mindehhez megfelelő tápanyagokra van szükség, melyeket mi, szülők biztosítunk a számukra. A neves dietetikus szerzők a hazai viszonyok ismeretében, saját szülői tapasztalataik alapján állították össze a könyvet. Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak a a gyermeküket váró vagy éppen kisgyermekükről gondoskodó szülőknek. Mindent a szoptatásról és a tápszerekről, Mikor milyen ételt adjunk a kisbabáknak, hogyan vezessünk be új ízeket? - Hogyan állítsunk össze változatos és egészséges ételeket a babák számára a hazánkban is könnyen beszerezhető, szezonális alapanyagokból? - Mit kell tudni a probiotikumokról? - Táplálékallergiák - Befőzés a babáknak - Beteg gyermekek táplálása - Mit tehetünk a gyermekkori elhízás ellen, és mi a teendő, ha gyermekünk nem akar enni?

Diagnóza neplodnost – Alenka Slepičková

20.85 
Kniha zkoumá neplodnost jako medicínsky konstruovanou podmínku a zároveň jako specifický sociální status. Cílem autorčina výzkumu bylo zjistit, jakou roli hraje neplodnost v rámci životní biografie ve společnosti, která si rodičovství vysoce cení a zároveň se vyznačuje jednou z nejnižších porodností v Evropě. Autorku zajímalo, jak se lidé adaptují na situaci, kdy se jejich životní plány dostanou do střetu s překážkami na úrovni fyzického těla i společenských hodnot. Soustředí se tedy především na perspektivu mužů a žen, kteří mají s touto diagnózou osobní zkušenost. Vychází z hloubkových rozhovorů, jejichž analýzu představuje ve čtyřech kapitolách. Každá z nich se zabývá jednou z dimenzí zkušenosti s neplodností a její léčbou: první je věnována časovému a věkovému aspektu léčby neplodnosti, druhá kontaktu neplodných coby pacientů s lékaři a medicínou, třetí se zabývá genderovými rozdíly v reakci na neplodnost a čtvrtá způsoby, jakými se neplodné páry rozhodují o léčbě neplodnosti a budoucím rodičovství. Jaké to je procházet léčbou neplodnosti? Jakou roli v tom hraje věk a peníze? Jaké řešení Češi a Češky v případě neplodnosti preferují: adopci, nebo umělé oplodnění? Jak těžké je rozhodnout se pro použití dárcovských buněk v léčbě neplodnosti? Jak se liší reakce mužů a žen na neplodnost? Jsou neplodní lidé stigmatizovaní?

Rodina v 21. století

5.36 
Předkládáme široké veřejnosti sborník referátů z mezinárodní konference "Rodina v 21. století", která se konala dne 14. října 2014 v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky pod záštitou poslankyně Niny Novákové, poslankyně Radky Maxové a poslance Jiřího Miholy, a kterou ve spolupráci s Federací žen za světový mír a Občanským institutem pořádala Univerzální federace míru v České republice. Je to již druhý sborník z mezinárodní konference pořádané Univerzální federací míru v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR zabývající se tématem rodiny. Konference se konala v roce 20. výročí vyhlášení Světového dne rodiny Organizací spojených národů a navazovala na řadu podobných konferencí, setkání nebo seminářů, které se konaly na stejné téma v mnoha zemích po celé Evropě. Na konferenci vystoupili delegáti z 10 různých zemí světa a 3 kontinentů. Ve svých příspěvcích poskytli bohatou názorovou paletu a hluboký vhled na danou problematiku.