Zobrazených 1–24 z 2936 výsledkov

Family and Friends 6 WB, 2nd Edition – Cheryl Pelteret,Julie Penn

10.44 
Family and Friends offers a carefully graded approach to reading, writing and literacy skills in English to young learners. No other course offers you the same benefits as Family and Friends. The exceptionally strong skills training programme includes a focus on real speaking and writing output. Plus - the amazing package of integrated print and digital resources suits all teaching situations and learner types, supporting students, teachers, and parents. Use it with Little Friends and First Friends to make it an eight or nine-year course.

Němčina – Business Deutsch – Iva Michňová

9.06 
Chcete umět perfektně německy komunikovat s druhými lidmi? Správně napsat obchodní dopis či e-mail? Bez obav telefonovat? Používat správné věty a výrazy v různých profesních a obchodních situacích? Tato knížka vám pomůže s jistotou zvládat komunikaci v německém jazyce – od navazování pracovních kontaktů přes obchodní jednání, prodej, prezentaci, telefonování a přijímací pohovor až po společenskou konverzaci. Naleznete v ní řadu zajímavých a užitečných kulturních a jazykových tipů, vysvětlení často užívaných zkratek nebo tabulku s přehledem nepravidelných sloves. Nejdůležitější slovní spojení a fráze jsou pro snadnější orientaci uspořádány do přehledných dvojjazyčných sloupečků. V závěru knihy si můžete své nově získané vědomosti ověřit v praktickém testu. Kniha je nepostradatelnou příručkou pro všechny manažery, obchodníky, prodejce, asistentky i studenty a je vhodná i jako učebnice v kurzech obchodní němčiny.

Phrases In Action 1 – Rosalind Fergusson

9.41 
Phrases In Action is a three book series, with each book presenting 60 phrases clearly with a definition, Example sentences, and a humorous, contextual cartoon in plain, everyday English. This unique approach promoted reading and deepens understanding, making the learning and use of English fun and effective for learners of all levels.

Motivate! Student´s Book 2 + DVD-ROM – Emma Heyderman,Fiona Mauchline

17.29 
Motivate! is a four-level course (A1-B1) which contains a wealth of material which is of genuine interest to young teenagers (10-14). Diversity is a key characteristic of today's increasingly international, multicultural and multilingual world, and classrooms these days are equally diverse. Motivate! reflects the wide range of different linguistic capabilities of students in the lower secondary stage in their school career, as well as their varied levels of experience and cultural awareness. Motivate! offers: graded language: Motivate! aims to teach students how to communicate effectively in English. So the presentation of language is always clear and practised thoroughly. Units are clearly structured and easy to follow. The introduction of new grammar and vocabulary is carefully graded, and all four skills are equally well covered recognition of mixed ability: Students begin their studies with different levels of language ability. Motivate! provides diagnostic tests to use before the course starts to help the teacher assess individual student needs. The Progress checks at the end of each unit help students to identify what they know or where they need to study more. The Vocabulary and Grammar guides provide a summary of work covered. In the Workbook the activities are clearly labelled for mixed ability, and in the Teacher's Book there is a wealth of suggestions for extra activities which cater for diversity. Assessment also takes mixed ability into consideration, with test and exams at three levels culture and CLIL: To encourage students to learn about the world around them, Motivate! includes texts and situations based on real contexts with specific cultural references. In addition, every unit contains a CLIL section which provides another way of motivating students and helping them to develop other areas of interest. CLIL also enables teachers to change the focus from learning English to learning about other subject areas through English basic competences: The course contents for Motivate! are designed to reflect the Council of Europe recommendations for the basic competences for lifelong learning. These are a combination of knowledge, skills and attitudes which young people in education are encouraged to acquire Motivate! digital: A page-faithful Digibook comes free with every print Student's Book and includes integrated audio

Economy in English – Zuzana Míšková

7.81 
Odborné ekonomické texty obsažené v publikaci mají sloužit jako pomůcka v kurzech pro ekonomicky zaměřené studenty. Úroveň textů je pro středně pokročilé (B1-B2 podle Evropského referenčního rámce). Obsah jednotlivých částí vychází z původních materiálů a byl dále zpracován ve formě cvičení a překladů.Cílem publikace je seznámit studujícího se základní odbornou terminologií v hlavních odvětvích ekonomiky, popř. užší specializaci „cestovní ruch“.Úvodní část jednotlivých lekcí se zabývá odbornými termíny příslušné oblasti a jejich výkladem v angličtině. Další částí jsou kratší texty doplněné různými formami cvičení.Pozornost je též věnována překladům z češtiny do angličtiny a to jak odborných frází tak i souvislých vět vycházejících z textů lekce.Na konci jednotlivých lekcí je uveden česko-anglický slovníček termínů. Součástí publikace je klíč k některým cvičením a překladům.

Deutsch im Tourismus – Věra Höppnerová

20.64 
Druhé vydání úspěšné učebnice „Deutsch im Tourismus“ je určena žákům středních nebo vyšších odborných škol cestovního ruchu a pracovníkům v oblasti cestovního ruchu, kteří se chtějí buď v odborně zaměřených jazykových kurzech či v samostudiu jazykově zdokonalit. Předpokládá základní jazykové znalosti v rozsahu dvou dílů učebnic „Němčiny pro jazykové školy“, popř. „Sprechen Sie Deutsch ?“. Jejím obsahem je odborná komunikace v základních oblastech cestovního ruchu – v hotelnictví, ve veřejném stravování, cestovních kancelářích a v lázeňství. Odráží řadu reálných situací, do kterých se dostává recepční, hotelový manažer, číšník, průvodce či pracovník lázeňství. Tématicky je proto učebnice velmi pestrá: Uživatel se seznámí s jazykovými prostředky, potřebnými při vyřizování nejrůznějších přání, dotazů či stížností hotelového hosta včetně dotazů na město, okolí, služby či počasí. Osvojí si řečové dovednosti při obsluze hosta v restauraci počínaje nabídku jídel a nápojů, převzetím objednávky či telefonické rezervace a placením konče. Naučí se přivítat cestovní skupinu, provádět městem a zodpovědět časté otázky kladené cestovnímu průvodci popř. průvodci městem. Je uveden do komunikace v oblasti wellness a lázeňství. I když je největší pozornost věnována každodenní pracovní komunikaci, nejsou zanedbána ani další poslání jazykové výuky. Studující si rozšíří i své odborné znalosti – např. o členění hotelů, parahotelnictví, kongresové turistice, hodnocení hotelů, proměně našich stravovacích návyků, typologii lázeňských hostů, významných osobnostech v oblasti cestovního ruchu jako byli Karl Baedecker nebo Cäsar Ritz aj. Pozornost je věnována i německy mluvícím zemím a jejich cestovnímu ruchu i jazykovým zvláštnostem rakouské němčiny. Přitom je soustavně srovnáváno s českou realitou, popř. jsou studující k takovému srovnání vybízeni. Jak ukazuje zběžný pohled na obsah učebnice, je zde rozvíjena i dovednost písemné profesní komunikace, zejména hotelové korespondence. Uživatel se v souvislosti s tématem dané lekce seznámí se základními typy vzorových dopisů hotelové korespondence (poptávka, žádost o rezervaci, nabídka, potvrzení stavu rezervace, stížnost, reklamace atd.). V každé lekci je rovněž nacvičován poslech s porozuměním. Jde především o texty dialogické – jsou nahrány rodilými mluvčími. Nahrávky těchto textů na CD jsou připojeny k učebnici.

Market Leader Elementary Practice File 3rd Edition – John Rogers

22.26 
Market Leader 3rd Edition has been completely updated to reflect the fast-changing world of business using authoritative and authentic business sources such as Financial Times.

Gold First Exam Maximiser with Key New Edition 2015 – Sally Burgess,Jacky Newbrook

21.25 
The trusted Gold series builds students' confidence by combining carefully graded exam preparation for the Cambridge ESOL exams with thorough language and skills development. Providing enjoyable, communicative classes with a strong emphasis on personalization, Gold is the popular choice for teachers around the world.

English Unlimited B1 Pre-intermediate Workbook + DVD-ROM – Kolektív autorov

14.54 
English Unlimited is a six-level (A1 to C1) goals-based course for adults. Centred on purposeful, real-life objectives, it prepares learners to use English independently for global communication. The Self-study Pack consists of a Workbook with DVD-ROM. It enables learners to consolidate and build upon work done in class. The Workbook provides extra 'Explore Writing' tasks plus a complete 'Explore Reading' syllabus, as well as 'Over to you' exercises allowing personalisation of language practice. In addition to over 300 interactive practice activities, the DVD-ROM includes video for every unit featuring international speakers, a self-recording and playback tool for pronunciation practice, animated clips offering speaking practice in everyday situations, and customisable 'QuickCheck' tests to monitor progress.

English Unlimited A2 Elementary Workbook + DVD-ROM – Kolektív autorov

14.54 
English Unlimited is a six-level (A1 to C1) goals-based course for adults. Centred on purposeful, real-life objectives, it prepares learners to use English independently for global communication. The Self-study Pack consists of a Workbook with DVD-ROM. It enables learners to consolidate and build upon work done in class. The Workbook provides extra 'Explore Writing' tasks plus a complete 'Explore Reading' syllabus, as well as 'Over to you' exercises allowing personalisation of language practice. In addition to over 300 interactive practice activities, the DVD-ROM includes video for every unit featuring international speakers, a self-recording and playback tool for pronunciation practice, animated clips offering speaking practice in everyday situations, and customisable 'QuickCheck' tests to monitor progress.

Grammaire Progressive Avance – Michéle Boularés,Kolektív autorov

10.79 
Ce qui fait le succ?s de cet ouvrage de Grammaire: Une organisation claire: la leçon sur la page de guache; les exercices et les activités communicatives sur la page de droite 72 chapitres présentants les points généralement abordés au niveau B1 et B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues Un apprentissage progressif : il suit la progression naturelle des méthodes de français Un usage souple: pour la classe ou en auto-apprentissage Une préparation adaptée aux certifications: un entraînement efficace pour mieux réussir aux examens ? découvrir dans cette deuxi?me édition revue et augmentée Un CD audio MP3 avec des documents sonores accompagnés d'activités communicatives Un test d'évaluation avec ses corrigés Des illustrations pédagogiques actuelles et colorées Des nouveaux exercices Grammaire Progressive du français niveau avancé, deuxi?me édition

Project, 4th Edition 5 Workbook + CD (International Edition) – Tom Hutchinson

13.29 
Project Fourth Edition uses the proven Project methodology in a new engaging format. Your students will love the redesigned cartoons, new compelling exercises, and innovative digital package. We’ve listened to feedback from teachers around the world and kept all the things you’ve loved from previous editions while enhancing and updating the material to make it more engaging than ever before. • Digital package including animated iTools, and new DVD material. • New full-colour, interleaved Teacher’s Books make lesson planning simple. • More communication and multi-skill exercises will keep your students engrossed. • New Pronunciation Bank and Extensive Reading Bank at the back of the Student’s Books supply extra material to keep fast fi nishers occupied and to stretch your stronger students. Extensive Reading Bank • Encourage your students to read for pleasure and expose them to a wider vocabulary with the Extensive Reading Bank at the back of the Student’s Books. • Including classic stories such as Aladdin, The Pied Piper of Hamelin and Perseus, with comprehension exercises to help your students get the most out of each text. • Every story includes dialogue so your students can act it out in class. Pronunciation Bank • Get all your students practising pronunciation with the Pronunciation Bank at the back of the Student’s Books. • The bank off ers a wide range of activities – from TPR activities to appeal to your kinaesthetic learners, to quieter activities that could be used as extension material for fast fi nishers.

Magyar – Orosz szótár NET – László Gáldi,Kolektív autorov

31.06 
56 000 szócikk - áttekinthető, világos szerkezet - nyelvtani információk - általános köznyelvi és szakszókincs - bőséges gazdasági szókincs - közép- és felsőfokú nyelvvizsgára, valamint fordítóknak - internetes hozzáférés - a www.szótár.net oldalon elérhető a nyomtatott szótár teljes anyaga - webre optimalizált megjelenítés - prediktív szövegbevitellel támogatott keresés - toldalékolt szavak szótári alakjának automatikus felismerés - szavankénti keresés több szóból álló mondatokra

Alter Ego Plus B1+CD – Kolektív autorov

23.75 
Alter Ego + : La méthode de référence en FLE dans le monde entier Structure : Les 9 dossiers d'Alter Ego + 3 s'articulent autour de deux grands axes : La vie au quotidien et Points de vue sur. L'apprenant peut ainsi développer des compétences pour : interagir dans des situations courantes de la vie quotidienne comprendre et exprimer des points de vue sur des thèmes variés Une préaparation au DELF B1 est proposée à la fin de chaque dossier. En fin d'ouvrage, un abécédaire culturel facilite le décodage des implicites socioculturels des documents proposés.[if gte mso 9]

Alter Ego Plus A2+CD – Emmanuelle Daill

21.85 
Le guide pédagogique est un outil très complet pour l enseignant. Il propose : une introduction avec la présentation de la méthode, de ses composants et de ses principes méthodologiques More... ; un accompagnement à l utilisation du livre de l élève (objectifs détaillés et scénario de chaque leçon, précisions sur la démarche et l animation de classe, tous les corrigés) ; des points infos ; un dossier Évaluation très complet : principes théoriques, descripteurs du CECRL, description de l épreuve DELF et critères d évaluation, 1 test par dossier, corrigés et transcriptions des tests ; les corrigés et les transcriptions du cahier d activités. Descriptif : Les;plus d'Alter Ego + : 60% des documents renouvelés et actualisés une offre numérique encore plus complète un projet pour chaque dossier des pages d'évaluation DELF intégrées au livre de l'élève plus d'exercices dans chaque dossier des activités de phonie-graphie un précis grammatical complet un lexique thématique une progression revue sur l'ensemble tous les enregistrements inclus dans le livre de l'élève Et toujours... une méthode issue des pratiques de classe et conçue par une équipe de professeurs-formateurs expérimentés une méthode prête à l'emploi, gage d'efficacité et de solidité pédagogique ...Shrink

Életmentő tanácsok sikeres angol/német írásbeli nyelvvizsgákhoz – Éva Czifra

10.05 
"A Kedves Olvasó igazi kincset tart a kezében, ugyanis a kiadvány több évtizedes munkám során megtapasztalt és kikísérletezett praktikákat tartalmaz, melyek segítettek elsőre levizsgázni a tanulóimnak. A már bevált tippek, a típushibák, a szintfelmérő teszt is a nyelvtanuló eredményes felkészülését segítik." (a Szerző)

Életmentő német a munkahelyen – Éva Czifra

10.05 
"Zavarban vagy, amikor a munkahelyeden egy német hang szól a telefonba? Bizonytalan vagy, ha németül kell összeállítanod egy prezentációt? Kínosan érzed magad egy német nyelvű értekezleten, vagy ha le kell mondanod egy fontos találkozót? Nos, itt a megoldás! Ez a kiadvány magabiztossá tesz ezekben a helyzetekben és a könnyed munkahelyi társalgásban is." (a Szerző)

Collins Pocket Italian Dictionary – Kolektív autorov

13.78 
Collins Pocket Italian Dictionary offers excellent coverage of today's language and usage. Clear presentation and colour layout allow maximum accessibility in a portable, hard-wearing format. Features include: * All the latest words in both languages, such as downloadable, Wi-Fi in English, and faccina, riscrivibile in Italian * Full GCSE coverage * An in-depth and up-to-date supplement with information about Italy, its people and its language to help you take your learning to the next level * Help with Italian verbs * Clear, colour layout, useful examples, language and cultural notes Collins Pocket Italian Dictionary has been designed to give travellers, business people and the general user alike all the information they need in a portable, hard-wearing format. It includes all the latest words reflecting changes in modern lifestyle, as well as all the features you would expect from a Collins dictionary: an easy-to-read colour layout, special treatment of key words such as can, that, di, fare, notes about life in Italian-speaking countries and warnings on commonly confused words. An in-depth and up-to-date supplement helps you to develop your knowledge of Italian and your confidence in the language, with a section on common translation difficulties to guide you. There is information on pronunciation and improving your fluency, as well as the words and phrases you will need in different situations, like sending an email or making a phone call. The supplement also gives you an insight into Italy, its people and other Italian-speaking countries. Verb tables show all verb forms for the most common Italian verbs and give examples of how these are used. Also available in the Collins Italian dictionary range are Collins Italian School Dictionary, Collins Easy Learning Italian Dictionary, Collins Italian Dictionary & Grammar and Collins Italian Phrasebooks for mobile phone and iPod.

Collins English for Life: Skills – Reading: B2 – Styles Naomi

16.63 
Real English for life beyond the classroom Reading in English at advanced levels involves more than just words and grammar - it requires an interpretation of tone, context, aims and more. But sometimes the English you can learn from your coursebook just isn't enough for real life. Using real life examples and language English for Life: Reading (B2+) will help you to appreciate the finer details of a reading piece and so to get much more out of reading in English. > Study the language people really use when they are writing - and why > Compare and contrast writing styles in lots of different environments > Useful 'language notes' to increase your understanding of tone, slang and social context Includes practice of reading in the following contexts: * Correspondence * Products and services * Out and about * Facts * Reading for pleasure About the series: What is it? Collins' innovative English for Life series adds the extra bit of authenticity to your studies that traditional coursebooks often lack. The series includes helpful up-to-date and relevant topics needed to get by in English and uses authentic material from the Collins Corpus, the world's largest database of the English language. How can the series be used? The series can be used for independent study (self-study) and extra assignments, it's a great supplement to existing coursebooks, and the books can also be used as stand-alone coursebooks for short courses. All books have accompanying teacher resources available online. What levels are available? There are three levels available: A2 (Pre-intermediate) B1+ (Intermediate) B2+ (Upper intermediate)

Collins English for Life: Skills – Writing – Kirsten Campbell-Howes

15.49 
Develop key writing skills and become more confident when writing in English. If you want to get better at writing in English you need to practise writing different kinds of texts. Collins Writing (A2) presents 20 styles of writing for everyday situations, to help you choose the right style of writing and the right words and phrases. Improve your writing for: * text messages * postcards * making plans * invitations * advertisements * job applications * social networking sites e.g. Facebook and Twitter * Collins Writing (A2) is part of the English for Life series. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge ESOL KET exam preparation. Suitable for pre-intermediate learners of English (CEF level A2). * Twenty units with a clear design in full colour * Authentic and adapted texts in a wide variety of styles * Appendices contain detailed advice targeting specific writing skills, such as sentence structure and punctuation * Mini-dictionary with definitions of the most difficult words in each unit, taken from the Collins COBUILD dictionary * Answer key The English for Life series uses authentic material from the Collins Corpus. The 4.5 -billion-word Collins Corpus is the world's largest database of the English language and is updated every month. Also available in the Collins English for Life series: For Pre-Intermediate (A2) learners: Reading * Listening * Speaking For Intermediate (B1+) learners: Reading * Writing * Listening * Speaking

Collins English for Life: Skills – Reading – Anna Osborn

15.49 
Develop key reading skills and become more confident when reading in English. If you want to understand everything you read in English, you need to practise reading different kinds of texts. With Collins Reading (A2) you will learn how to get the information you need from every text you read. Includes both authentic and adapted texts in a wide variety of styles: * signs and labels * timetables and tickets * advertisements * newspapers and magazines * brochures * social networking sites * blogs * * Twenty units with a clear design in full colour. * Appendices contain detailed advice targeting specific reading skills. * Mini-dictionary with definitions of the most difficult words in each unit, taken from the Collins COBUILD dictionary. * Answer key Collins Reading (A2) is part of the English for Life series. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge KET preparation. Suitable for pre-intermediate learners of English (CEF level A2). The English for Life series uses authentic material from the Collins Corpus. The 4.5-billion-word Collins Corpus is the world's largest database of the English language and is updated every month. Also available in the Collins English for Life series: For Pre-Intermediate (A2) learners: Writing * Listening * Speaking For Intermediate (B1+) learners: Reading * Writing * Listening * Speaking

Collins English for Life: Skills – Listening – Kolektív autorov

16.63 
Shortlisted at HRH THE DUKE OF EDINBURGH ENGLISH LANGUAGE BOOK AWARDS 2013 Develop key listening skills and become more confident when listening to English, however it is spoken. To improve your listening skills, you need to hear real conversations. That's why Collins Listening (A2) is based entirely on 20 authentic recordings. It will help you understand what is said to you in a variety of situations, and make sure everything you learn is useful. Practise listening to real English in a range of accents by native and non-native speakers. Hear people talking about: * Family * Where they live * Work, studies and career * Life in a town, city or another country * Sharing a house * Music and sport * Travel and tourism * Collins Listening (A2) includes: * Twenty units with a clear design in full colour. * Authentic recordings of both native and non-native speakers of English, covering a wide variety of accents from around the world. * Appendices containing detailed advice targeting specific listening skills. * Mini-dictionary with definitions of the most difficult words in each unit, taken from the Collins COBUILD dictionary. * Answer key Collins Listening (A2) is part of the English for Life series. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge ESOL KET exam preparation. Suitable for pre-intermediate learners of English (CEF level A2). The English for Life series uses authentic material from the Collins Corpus. The 4.5-billion-word Collins Corpus is the world's largest database of the English language and is updated every month. Also available in the Collins English for Life series: For Pre-Intermediate (A2) learners: Reading * Writing * Speaking For Intermediate (B1+) learners: Reading * Writing * Listening * Speaking