Bez svědomí – Robert D. Hare

18.81 
Kniha Bez svědomí, založená na pětadvacetiletém převratném výzkumu, je jedinečnou cestou do mysli nebezpečných jedinců. Skutečně jsou od přírody neschopní empatie, nebo jsou oběťmi okolností? Jak a proč jim procházejí lži, podvody i vraždy? Jsou šílení, nebo jen zlí? Jak můžeme ve společnosti, kterou dr. Hare nazývá „maskovací“, tyto lidské dravce odhalit a vyhnout se jim? Kniha zkoumá jejich prazvláštní modely chování a odhaluje jeden z nejděsivějších a tak často dokonale skrytých sociálních problémů, které ovlivňují život dnešní společnosti.

Hovory k sobě – Irvin D. Yalom

17.51 
Irvin D. Yalom ve své nové knize opět otevírá téma psychoterapie a popisuje příběhy ze své psychoterapeutické praxe. K některým se vrací „jen tak“, k jiným například díky nečekanému náhodnému setkání s bývalým klientem. Nabízí lidské příběhy, nic více a nic méně. Jejich výběr je pestrý, podobně jako je pestrá Yalomova terapeutická praxe. Všechny Yalomovy klienty spojuje zájem o jeho knihy, proto se v jednotlivých příbězích setkáme s citacemi z jeho předchozích děl nebo s odkazy na ně. Kniha osloví zájemce o Yalomovy knihy, o tituly s psychoterapeutickou tematikou, studenty psychologie a terapeuty.

Závislost – Heinz Peter Röhr

14.58 
Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení. Ve své knize, jež pojednává o různých druzích látkových i nelátkových závislostí, Röhr nezapomíná ani na blízké osoby lidí se závislostí a na rizika tzv. spoluzávislosti a závislých vztahů. Popisuje, jak se se závislostí vypořádávají různé osobnostní struktury (narcistická, hraniční, hysterická, schizoidní atd.). Pojednává o konfliktu mezi autonomií a závislostí. Hledá příčiny recidiv a krizí během terapie. Téma viny a studu, jejichž prožívání je pro osoby se závislostí typické, autor zpracovává na základě podobenství o ztraceném synu. Kniha je výsledkem jeho dlouholeté terapeutické práce se závislými. Heinz-Peter Röhr se přes 30 let zabývá psychoterapií závislostí na odborné klinice v německém Fredeburgu. Při své terapeutické práci i v mnoha knihách, které napsal, využívá léčivé působení pohádek a mýtů. V Portále vyšly jeho knihy Narcismus – vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie – strach z odmítnutí, Závislé vztahy, Cesty z úzkosti a deprese, Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Zneužití.

Čo nám uniká – Adam Phillips

11.31 
Všetci žijeme dva paralelné životy: jeden, ktorý každodenne prežívame a druhý, o ktorom si myslíme, že by sme ho mali alebo mohli žiť. Nech sa akokoľvek snažíme žiť v prítomnosti, nežitému životu sa nedokážeme vyhnúť, ťahá sa za nami ako tieň. A tento tieň sa môže stať príbehom nášho života: žalospevom za nesplnenými potrebami a obetovanými túžbami. Začne nás prenasledovať mýtus o vlastnom potenciáli, o tom, čo v sebe máme, čo by sme mohli byť a robiť. A z toho môžeme byť veľmi nešťastní. Čo sa stane, ak neúspech prestane existovať? Psychoanalytik a esejista Adam Phillips píše, že ak prijmeme frustráciu, ako cestu, ktorá nás privedie k tomu, že zistíme, čo naozaj chceme, uspokojenie príde samé. Ak túžime po živote bez frustrácií, túžime po živote bez možnosti zistiť, po čom túžime a bez možnosti svoje túžby splniť. Naše chyby sú našimi schopnosťami, život sa nedá naplánovať, pretože skúsenosti sa skrátka plánovať nedajú. V kultúre posadnutej spotrebou rýchlych uspokojení nemáme čas na to, aby sme sa zamysleli nad tým, čo vlastne chceme. Všadeprítomná túžba po poznaní nám bráni vnímať svet taký, aký je. A čo by sa stalo, keby sme niečo nepochopili? Niečo nevedeli? Adam Phillips na príkladoch tragických hrdinov, akými sú Othello, Macbeth či Lear ilustruje, že nielenže by sa nič nestalo, ale dokonca by sme sa zbavili úzkosti.

Podminované dětství – Heinz Peter Röhr

15.11 
Knihy uznávaného německého psychoterapeuta jsou už dlouho a s velkou odezvou čteny i v češtině. Například Zneužití: Léčba následků sexuálního či emočního násilí, Cesty úzkosti a deprese, Narcismus – vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti a jiné. Pro šťastný život, dosažení profesního úspěchu, harmonického partnerství i uchování zdraví bývají rozhodující sebejistota a nezávislost. Jsou-li tyto vlastnosti z rozličných důvodů oslabeny či dokonce destruovány, může dojít ke strádání, depresi či psychickému zhroucení. Neradostné či deformované dětství například v důsledku absence jednoho z rodičů může vést ke zrodu depresivní, narcistické, závislé, hysterické, obsedantní, schizoidní či sexuálně traumatizované osobnosti. Autor navrhuje originální, důkladně propracované, přitom však jednoduché korekce, jež dávají šanci obdobně nepříznivým sudbám uniknout. Kniha H.-P. Röhra poslouží nejen jako klíčová pomůcka strádajícím, ale i jako převratný studijní materiál psychoterapeutům, psychologům, lékařům, osobním koučům a dalším.

Manažerská psychologie 3. přepracované vydání – Milan Mikuláštík

18.83 
Kniha, kterou právě držíte v rukou, vychází již ve třetím, upraveném vydání a je určena především jako psychologické vádemékum pro manažery a podnikatele z různých oborů. Ocení ji však také studenti vysokých škol, kteří se připravují na řídicí práci a jimž může sloužit i pro samostatné studium. Znalosti psychologie jsou často podceňovány. Všechny úspěchy, veškerý rozvoj jsou však závislé na tom, jak pracujeme s lidmi. Mnozí ekonomové považují za nejdůležitější schopnosti analytické a finanční. Technici zase preferují technické nebo technologické aspekty a tímto přístupem vnímají i své spolupracovníky. Zvládání sebe sama, porozumění sobě, ale také jiným lidem, je bráno jako něco okrajového, bezproblémového, případně nevýznamného. Opak je ale pravdou. Manažer nebo podnikatel může být úspěšný pouze tehdy, když dovede s lidmi jednat, organizovat je, komunikovat s nimi. Jestliže má jejich důvěru, dovede je motivovat a nadchnout pro společné cíle. Publikace tak odpovídá na otázku, jak tyto principy uvést do reality.

Jobb- és balkezes betű- és számgyakorló füzet 1. o. – Gabosné Balogh Judit

5.77 
"...Annak érdekében, hogy a balkezes gyermek együtt tudjon haladni társaival, megkíséreltem egy olyan betű- és számgyakorló munkafüzetet összeállítani, amely megfelelően segíti őt abban, hogy társaitól ne maradjon le, sikerélménye legyen. A füzet tanórai használatra készült, de az első osztályok fejlesztő foglalkozásain, a felzárkóztató foglalkozásokon, a diszlexiás gyermekeknél, jobbkezes tanulóknál és a kisegítő iskolások fejlesztésénél is alkalmazható."

Bez slov – Čo si iní o tebe myslia – Havener Thorsten

9.49 
Bestseller, ktorý vás naučí čítať a ovplyvňovať reč tela! Thorsten Havener, autor, ktorého si tisíce Slovákov zamilovali vďaka jeho bestsellerom ako Viem, čo si myslíš (Tajomstvo čítania myšlienok), Mysli si, čo chceš alebo Nemyslite na modrého slona je späť a tentoraz sa podujal naučiť svojich čitateľov niečo zdanlivo bezvýznamné, čo však ovplyvňuje naše každodenné rozhodovanie – reč tela. Ak sa nevieme správne vyjadrovať a druhých nedokážeme správne pochopiť, nepomôžu nám nijaké odborné znalosti. Reč tela a schopnosť vcítiť sa do druhého sú preto nerozlučne spojené. Pomáhajú nám zlepšiť vlastný život aj životy ľudí okolo nás. Aj preto je dôležité naučiť sa signály reči tela iných správne interpretovať a vedieť ako ovplyvňovať tie naše, aby sme boli lepšie pochopení. A práve to vás naučí bestseller Bez slov. „Ako tlmočník som sa naučil, že reč je dôležitá všade, kde sa stretávajú ľudia. Pri svojich vystúpeniach som zistil, že o reči tela to platí dvojnásobne. Na rande, v partnerskom vzťahu, v práci, pri výchove, v škole, na recepcii v hoteli, vo výťahu, pri bezpečnostnej kontrole na letisku – ba dokonca aj vtedy, keď sa postavíte pred nesprávnu pokladňu, vám poznatky o správnom narábaní s rečou tela môžu nesmierne uľahčiť a skrášliť život. A práve o tom je táto kniha. Dozviete sa nielen to, ako možno kdekoľvek na svete pochopiť reč tela a čítať podvedomé signály iných ľudí, ale naučíte sa aj to, ako dosiahnuť, aby vás tí druhí lepšie chápali. Neviem si predstaviť oblasť, v ktorej by to neprišlo nesmierne vhod. Som teda presvedčený, že v budúcnosti bude čoraz dôležitejšie rozvíjať správne spôsoby styku s druhými. Aj o tom, že empatiou a uvedomelou komunikáciou ľahšie dosiahneme svoje ciele a budeme viesť spokojnejší život. Na to je ale základným predpokladom správna vzájomná komunikácia. Ak sa nevieme správne vyjadrovať a druhých nedokážeme správne pochopiť, nepomôžu nám nijaké odborné znalosti. Keď v práci nechápeme kolegov, môže sa to v najhoršom prípade skončiť mobingom alebo vyhorením. Reč tela a schopnosť vcítiť sa do druhého sú preto pre mňa nerozlučne spojené. Pomáhajú nám zlepšiť vlastný život aj životy ľudí okolo nás.“

Tělo nezapomíná – Babette Rothschildová

19.60 
Tělo nezapomíná, kniha plná poutavých případových studií, spojuje tělo a mysl v léčení posttraumatické stresové poruchy. Zaujme odborné lékaře, výzkumníky, studenty i běľné čtenáře. Pro klinické lékaře i jejich pacienty má obrovskou hodnotu pochopení psychofyziologie traumatu a vědomí, co dělat s jeho projevy. Tato kniha přináąí moderní pojetí jeho fyziologie, nebo» jasně osvětluje působení traumatu na tělo a fenomén somatické paměti. V současné době panuje názor, ľe lidé, kteří byli nějakým způsobem traumatizovaní, si nesou určitou skrytou vzpomínku na traumatizující události ve svém mozku a těle. Tato vzpomínka se často projevuje v symptomatologii posttraumatické stresové poruchy jako noční můry, vzpomínky (flashbeck), vyděąené reakce a disociativní chování. V zásadě je to tak, ľe tělo traumatizovaného jedince nechce být ignorováno. Rothschildová redukuje propast mezi vědeckou teorií a klinickou praxí a buduje most překlenující mezery mezi verbální a tělovou terapií a zároveň prezentuje principy a bezdotykové techniky, jejichľ prostřednictvím je moľné být vůči tělu chápaví a uznat jeho nároky. S ohledem na jejich relevantnost pro klinické odborníky sjednocuje současné znalosti z psychobiologie stresové reakce jak v běľně náročných situacích, tak v průběhu extrémního a dlouhodobého traumatu. To dává zástupcům vąech oborů základ pro uvaľování o původu příznaků, jeľ se projevují u jejich klientů, a začlenění pohledu na tělo do jejich praxe. Somatické techniky jsou vybrány s ohledem na větąí bezpečnost terapie traumatu při současném zvýąení integrace mysli-těla.

Psychomagie – Alexandro Jodorowsky

18.14 
Jsme nemocní. I když navenek můžeme překypovat zdravím, každý si v sobě nese nějaké trauma – nejčastěji z útlého dětství – které mu brání plně se realizovat a vést šťastný a plnohodnotný život. Alejandru Jodorowskymu během bouřlivého a plodného života pod rukama vykrystalizovala svérázná terapeutická metoda, kterou nazývá „psychomagie“. S traumaty a psychickými poruchami se nesnaží bojovat represivními postupy medicíny, ale prostřednictvím imaginace, umění, tvůrčího přístupu a kontaktu s nevědomím. Jodorowsky nechce být guru ani postmoderní šaman s iPhonem a obrázkem Panenky Marie. Je znalcem náboženských a hermetických tradic, ale neváže se na ně. Snaží se být „civilním světcem“, který si za svou terapeutickou praxi nenechává platit ničím jiným než dopisy klientů. Některé z nich obsahuje i tato kniha.

Psychoterapeutické dovednosti – Renate Sannwald,Michael Schulte-Markwort

17.09 
Všichni psychoterapeuti by měli disponovat určitými základními schopnostmi nezbytnými pro zdárné vykonávání jejich každodenní práce: měli by umět naslouchat klientům, rozumět a adekvátně interpretovat, zachovávat zdrženlivý postoj, ustavovat pracovní spojenectví, zacházet s psychofarmaky a ukončovat terapii. Tyto dovednosti je třeba celoživotně cvičit a rozvíjet. Soubor statí několika významných zástupců psychiatrie a psychoterapie dětí a mládeže lze chápat jako příležitost k diskusi na tato zásadní témata terapeutické profesionality.

Silvova metóda ovládania mysle – José Silva,Philip Miele

11.07 
Od prvého knižného vydania SILVOVEJ METÓDY OVLÁDANIA MYSLE absolvovali tento kurz na využitie svojej mysle na hlbšej a účinnejšej úrovni, a to aj v spánku, už milióny ľudí! Táto kniha, ktorá môže zmeniť váš život, vychádza z jedinečného štyri dni trvajúceho priekopníckeho kurzu Josého Silvu. Ukazuje, ako sa ľudia pomocou techník metódy ovládania mysle naučili prekonať napätie, zbaviť sa svojich zlozvykov, citovej neistoty a dokonca aj chorôb. Ukazuje, ako si prostredníctvom „tvorivej vizualizácie“ osvojili schopnosť „vidieť“ to, po čom túžia... a dosiahnuť, aby sa to splnilo! Ide o úplné znenie SILVOVEJ METÓDY OVLÁDANIA MYSLE – možno tej najpodstatnejšej, najdôležitejšej knihy, akú budete kedy čítať. TO, ČO METÓDA OVLÁDANIA MYSLE UROBILA PRE INÝCH... • marketingová firma, ktorá ju používala, vytvorila 18 nových produktov • 14 hráčov tímu Chicago White Sox, ktorí ju používali, si prenikavo zlepšilo štatistiky • o tom, v čom im pomohla metóda ovládania mysle, hovorili umelkyne ako sú Vicki Carrová, Carol Lawrenceová a Loretta Switová • využívajú ju stredné školy a univerzity, aby pomohli študentom menej študovať a viac sa naučiť ... MÔŽE UROBIŤ AJ PRE VÁS! Čo je Silvova metóda? Silvova metóda smeruje hlavne do oblasti osobnostného rozvoja. Pomáha ľuďom dobre sa učiť a dobre pamäť, prípadne zbaviť sa rôznych návykov, napríklad fajčenia. Silvova metóda je vhodná najmä pre ľudí, ktorí chcú dosahovať určité ciele. V modernejšej podobe sa používa psychowalkman. Špecialitou je počúvanie rôznych druhov zvukových frekvencií.

Trénujte si paměť – Jitka Suchá

13.96 
Publikace od zkušené autorky nabízí praktické návody k pravidelnému procvičování mozkové činnosti. Úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, jaká kognitivní funkce je jimi převážně procvičována. Jde o úlohy na procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, koncentrace pozornosti, prostorového plošného myšlení a představivosti, logického myšlení a myšlení v souvislostech. Kniha předkládá úlohy na různém stupni náročnosti. Správné řešení si čtenář může zkontrolovat v klíči. Knihu ocení profesionální trenéři paměti, ergoterapeuti, aktivizační pracovníci, zástupci podobných profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče a každý, kdo chce poznat různé paměťové techniky a uchovat si svůj mozek co nejdéle svěží. Jitka Suchá je držitelkou certifikátu Trenér paměti. Vystudovala ergoterapii a fyzioterapii. Od roku 1997 pracuje jako vedoucí denního stacionáře pro seniory. Je autorkou knih Cvičení paměti pro každý věk (Portál, 2007) a Trénink paměti pro každý věk (Portál, 2008), publikuje odborné články.

Obejměte své vnitřní dítě – Ladislav Dvořák

15.11 
Tato kniha je o setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skutečností - zkrátka o dítěti v nás. Dobrý vztah k našemu "vnitřnímu dítěti" nám umožní s pochopením a láskou přijmout i jeho negativní pocity - bolest, strach a hněv. To pomáhá vyléčit naše stará zranění a dodává novou naději na cestě životem, která nás ještě čeká. V první části knihy Radost z prožívání budete mít příležitost setkat se se svým vnitřním dítětem v jeho různých podobách. Najdete zde řadu experimentů, které vám umožní vyzkoušet si na vlastní kůži setkání s vnitřním dítětem, popis některých problémů, s nimiž se při tom můžete setkat, a návrh, jak je řešit. Nejprve se setkáte se se svým radostným a kreativním dítětem a poté se smutným a zraněným dítětem. Pak se zaměříme na jeho strach, hněv a úzkost. V této části budete mít také příležitost poznat a "vychovávat" svého "vnitřního rodiče", který v nás vede s vnitřním dítětem neustále dialog - aby byl dostatečně citlivý a současně pevný, tak aby byl tvému dítěti oporou. Druhá část - Osvoboďte své vnitřní dítě - je zaměřená na práci se zakletími, které jsme při své výchově přijali, a na zdravý rozvoj a růst našeho vnitřního dítěte.

Přehled psychologie 4. vydání – Kern Hans,Kolektív autorov

18.24 
Přehledné kompendium oboru psychologie uvádí srozumitelnou formou do základních psychologických témat a disciplín (základní pojmy a metody psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vnímání, myšlení a řeč, motivace, učení aj.).

Boh cestuje vždy inkognito – Laurent Gounelle

18.91 
Predstavte si, že vám niekto zachráni život a vy mu za to musíte sľúbiť, že urobíte všetko, o čo vás požiada... pre vlastné dobro. Nemáte iné východisko, tak súhlasíte. Ocitnete sa v neuveriteľnej situácii a nemôžete nič ovplyvniť. Už nie ste pánom s vojho života, a predsa... je v mnohých ohľadoch vzrušujúcejší ako predtým. Postupne sa vás však zmocnia pochybnosti: Aké sú skutočné úmysly človeka, ktorý sa votrel do vášho života? Kto je to vlastne? A čo tie záhadné postavy okolo neho? To, čo odhal íte, vás veľmi neuspokojí. Príbeh zavedie čitateľa do opojnej atmosféry parížskeho leta a prináša jednu z najkrajších úvah o povahe človeka: Čo nám umožní zbaviť sa zábran, strachu a obmedzení, aby sme našli odvahu zísť z vopred určenej cesty života, keď s ňou nie sme spokojní? Sám autor Laurent Gounelle o knihe povedal: Môj hrdina je prinútený robiť veci, na ktoré by si nikdy netrúfol, hoci tajne o tom sníval. Chcel som ukázať, kam až môže zájsť človek, keď sa zbaví strachu. Čitateľ vkĺzne do jeho kože, aby zvnútra zažil jeho prerod. Hlavnou témou knihy je sloboda. Všetci o nej snívame, ale najprv ju musíme nosiť v sebe. Kniha výstavbou deja pripomína kriminálny román. Rád píšem knihy, ktoré by som si s pôžitkom aj prečítal. Oceňujem, keď ma zápletka prinúti zabudnúť, že čítam. To je sila niektorých detektívok. Titul som si požičal od Einsteina. Bonmot doslova znie: Náhoda je Boh, ktorý sa prechádza inkognito.

Emoce, pocity a vnitřní uzdravení – Lise Bourbeau,Marie Bervicová

6.64 
Autorka odpovedá na otázky a vysvetľuje tak mnohé dôležité skutočnosti o podstate našich pocitov, emócií a vnútorných stavov. Radí, ako sa vysporiadať s rôznymi náročnými situáciami, ako nájsť vnútorný pokoj a ak treba, dokázať odpustiť. Témy, s ktorými sa tu stretnete: prílišná citlivosť, neschopnosť zvládať alebo ovládať svoje emócie, snaha udržať si odstup od ostatných, osamelosť, hnev, strach, bolesť, komplikované vzťahy rodičov a detí, prílišné potláčanie emócií, sexuálne násilie, žiarlivosť, nevera, agresivita, choroby, problémy spojené s odpustením a iné.

Kiút a játékszenvedélyből – Kolektív autorov

5.09 
"Sokan játszanak káros következmények nélkül, mert ellenőrzésük alatt tudják tartani, mennyi időt és pénzt szánnak a szórakozásra. A szerencsejáték-függők azonban elvesztik az uralmat a tetteik felett, és a romboló hatások ellenére is folytatják szenvedélyüket, amely menekülési lehetőséget kínál a mindennapok gondjai, nyomása vagy egyhangúsága elől. Ha előfordult már, hogy - úgy érezte, kicsúszott a kezéből az irányítás az élete fölött - titkolnia, hazudoznia kellett az elköltött pénz miatt - egyre halmozta a veszteséget azzal áltatva magát, hogy visszanyeri, akkor ez a munkafüzetként is használható könyv megmutatja, - miért hatalmasodott el a szenvedély az életén - milyen gyakorlati lépéseket tehet, hogy változtasson - hogyan tűzzön ki elérhető célokat és miként kerülje el a visszaesést. A sokéves pártfogói tapasztalattal rendelkező szerzők hasznos tanácsokkal szolgálnak a szerencsejáték-problémával küzdők hozzátartozói számára is."

Obrazy z arteterapie – Kamila Ženatá

15.63 
Svědectví zpoza přivřených dveří… Inspirací pro druhé je skutečný příběh. Třicet dva zpovědí z „druhé strany“. Třetí svazek volné trilogie Arteterapie a sebezkušenost není tak docela autorským dílem Kamily Ženaté, ale souborem dokumentárního charakteru, autentickým svědectvím mužů a žen, kteří prošli jejím arteterapeutickým ateliérem. Kniha obsahuje otevřeně, odvážně popsané životní příběhy, jež mohou podnítit čtenáře k jeho vlastní cestě za sebepoznáním. Obrazy z arteterapie jsou určeny širokému okruhu čtenářů: zájemcům o seberozvoj, profesionálním pracovníkům v psychoterapii a pomáhajících profesích i studentům psychologie, pedagogiky a souvisejících oborů. Kamila Ženatá je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou terapii. Aktivní imaginaci studovala v Praze u jungiánského terapeuta Pietera Middelkoopa (Integration Institute for Development and Therapy, Arnhem). Ve své tvorbě se soustavně zabývá jednak pamětí a nevědomím (vzpomínky, sny, sítě vztahů a vlivů), jednak pozorováním a zaznamenáváním přírodních situací a jevů. Společné pole obou zájmů tvoří vnímání světa jako cyklu proměn energií v příbězích, souvislostech a nevyslovitelném koloběhu všehomíra.

Ezoosmóza – Anastasia Novych

12.02 
Se skrytou realitou se člověk setkává dennodenně. Poznání jejich tajemství pomáhá člověku nejen získat zkušenosti, jak v tomto světě existovat, ale udělat další krok k tomu, jak více poznat sebe samého… Mnohé tak zvané lidské nemoci, nenadálé depresivní stavy, pokusy o sebevraždu, nešťastné případy či vraždy jsou často důsledkem projevu činnosti skrytých sil. Kdysi byli odvážlivci, kteří se jim postavili a chránili lidi na té straně reality. Nyní je miska vah Dobra a Zla v rukou samotného člověka. O všem rozhoduje jeho ezoosmóza.

Hranice v nás a vo svete – Ernest Hartmann

9.50 
HRANICE SU? VS?ADE. C?i uz? vni?mame svet tam vonku alebo svoj vnu?torny? svet, vidi?me urc?ite? oblasti, te?my alebo entity a vidi?me aj hranice medzi nimi. Oblasti, te?my a entity sa detailne sku?maju?, no hranice ignorujeme. C?o sa da? na nich sku?mat?? Hranice cha?peme iba ako ake?si pomyselne? c?iary. Ernest Hartmannn chce uka?zat?, z?e hranice sa daju? sku?mat?. So svojimi spolupracovni?kmi ich uz? nejaky? c?as detailne sku?ma a zac?al s hranicami v nas?ej mysli. Hranice v nas?ej mysli mo?z?u byt? relati?vne pevne? alebo relati?vne tenke?. Pevne? hranice znamenaju? izola?ciu, uchova?vanie veci? v osobitny?ch priehradka?ch, jednoznac?ne? rozlis?ovanie: c?ierna verzus biela, dobro verzus zlo, my verzus oni. Tenke? hranice znamenaju? pravy? opak: hranice, ktore? sa daju? l?ahko prekroc?it?, sply?vanie alebo mies?anie, odtiene s?edej namiesto c?iernej a bielej. Tieto hranice maju? taktiez? biologicky? za?klad v mozgu.

Ze zkušeností dětského psychologa – Václav Mertin

10.05 
Výchova spočívá v neustálém hledání optimální cesty dítěte k dospělosti. Nebývá úplně přímá ani jednoduchá, netroufáme si odhadnout její výsledek, nicméně je plnou zodpovědností nás dospělých, tedy především rodičů a učitelů, abychom dítě dovedli ke zralosti. Měli bychom tuto zodpovědnost přijmout v plném rozsahu, a neměli bychom ji dítěti předávat dřív, než se z něj stane mladý dospělý. Moderní doba klade na nás a naše děti stále vyšší nároky. Mnohé z úkolů, které s dětmi řešíme v průběhu útléh o dětství a školní docházky, jsou věčné povahy, setkávaly se s nimi minulé generace, některé se však objevují nově. Přemýšlíme o způsobech, jak děti lépe vychovávat a vzdělávat, aby v dospělosti obstály. Sami přitom musíme měnit své názory a postoje. Autor knihy vychází ze svých dlouholetých zkušeností dětského psychologa a nabízí nám konkrétní odpovědi na otázky, které hledáme, ale i na ty, které bychom měli hledat. Snadnou orientaci v publikaci umožňuje přehledné členění textu pomocí abecedně řazených hesel. Kniha je určena v první řadě rodičům, prarodičům, ale zajímavá může být také pro pedagogy.

Egységben önmagammal – Mamagésa Soma

9.65 
"Kilenc éve jelent meg az első könyvem, és a sorban ez a kilencedik. A 9-es a számsor vége, amely a számmisztikusok szerint egyben egy korszak lezárultát is jelképezi. Ez valóban így van. Úgy érzem, ebben a kötetben adom át a legesszenciálisabban azt az életszemléletet, világlátást, ahogyan most, negyvenkilenc évesen gondolkodom - és amelyet folyamatos tanulással fejlesztek. A könyvben szereplő három előadás tudatos koncepció alapján követi egymást. Az öntudatra ébredés magával hozza azokat a kérdéseket, hogy kik is vagyunk valójában, mi végre jöttünk erre a világra, merre van az utunk. Ha ezekre választ kapunk, jöhet a terveink, vágyaink megvalósításához szükséges erőgyűjtés, hiszen csak a megvalósulások útján kerülhetünk egységbe önmagunkkal, és ezáltal a másik nemmel, a világgal. Hiszem, hogy kizárólag rajtunk, a saját tudatosságunkon múlik, hogy mennyire vagyunk képesek élvezni az életet. Ehhez kínál alapvető gondolatokat, hasznos szellemi útmutatást ez a kötet, melyben az Öngyógyító könyvemben ismertetett technikákat is jó néhány új módszerrel kiegészítettem. Mindezt - szokásomhoz híven - személyes történetekkel varázsoltam élőbbé, hogy még közelebb vihessem az olvasókhoz mindazt, ami nekem is segített." (Soma Mamagésa)

Delikvence mládeže – Eva Moravcová,Zuzana Podaná,Jiří Buriánek

10.40 
Monografie podává přehled výsledků nejnovějšího reprezentativního výzkumu delikvence u žáků 7.9. tříd základních škol a gymnázií v ČR z roku 2013 a nabízí jejich srovnání s rokem 2007. Podrobně a systematicky analyzuje vliv prakticky všech relevantn ích individuálních (sebekontrola, osobní morálka) i sociálních faktorů, například rodiny, školy nebo vrstevníků, zvláště pak delikventních kamarádů. Využívá získaných poznatků k ověření některých starších i novějších teorií, které vysvětlují vznik de likventních tendencí a usilují o jejich predikci (P. O. Wikström). Diskutuje také metodologické otázky spojené se získáváním dat a ukazuje možnosti využití pokročilých statistických metod při jejich analýze. Proto může být zajímavá a užitečná nejen p ro specialisty v oboru kriminologie, sociologie nebo sociální práce, ale také pro studenty a širší odbornou veřejnost.