PRÁVE ČÍTAME

PREČÍTANÉ

AUTOBIOGRAFIE

PRÁVE LETÍ

Spoznajte ako funguje svet

Odborné a náučné knihy

Víkendový efekt – Katrina Onstad

15.58 
Praktický a velmi potřebný manifest, který si klade za cíl vyšetřit víkendy pro větší radost, kreativitu, produktivitu i úspěch v našich životech. Úspěšná novinářka Katrin Onstad v knize přehodnocuje roli víkendu v našem životě, které jsou často hektičtější, než pracovní dny – domácí práce, nakupování a samozřejmě práce, protože mnoho lidí si myslí, že musí být na 24/7 online a v pohotovosti, aby byli úspěšní. Pracujeme mnohem více hodin, než lidé před deseti lety, a co je ještě horší, pracovní hodiny jsou rozloženy do všech sedmi dní, takže nemáme žádný prostor ani čas třeba vyrazit ven, dobít baterky nebo si aspoň v klidu odpočinout. Tím trpí zdravotní stav mnohých z nás, naše osobní kontakty tváří v tvář jsou omezené a produktivita práce klesá. Není to tak dávno, co lidé méně pracovali a více žili – a byla to jedna z největších ctností. Autorka nabízí strategie, jak získat zpět ztracený volný čas a efektivně skloubit práci a volný čas a tvrdí, že i když budeme pracovat méně hodin v týdnu, naše práce může být mnohem produktivnější a ještě přitom můžeme být zdravější a veselejší.

Ilustrované dějiny Evropy – Huey-Hsi Liang

17.77 
Výjimečná kniha o naší nedávné historii, u níž se rozhodně nebudete nudit. Vyprávět dějiny stručně, srozumitelně, ale přitom zasvěceně není zrovna jednoduché. Vyžaduje to velké umění slova i hlubokou znalost látky. A také odvahu. Odvahu k tomu, vybrat z dějin, co autor považuje za nejdůležitější, odvahu vystavit se výtkám, že tento typ prací dějiny příliš zjednodušuje. Každý takový zdařilý pokus je však velmi cenný, neboť dokáže zaujmout širokou čtenářskou obec. Proto je vzácná i tato kniha. Její autor prokázal odvahu už tím, že se snaží čtenáři vyprávět o období, které většina z nás považuje za málo atraktivní – o dějinách Evropy v 19. a 20. století. Svého úkolu se však zhostil tak nápaditě, že nám odteď budou dějiny moderní Evropy připadat jako vzrušující román. Není zde nouze ani o zápletky, ani o kladné a záporné hrdiny. Forma rozhovoru dodává vyprávění švih a hlavně umožňuje autorovi vše jasně a přehledně podat a vysvětlit. A protože velkou pozornost věnuje autor našim dějinám, bude tato kniha pro českého čtenáře dvojnásob přitažlivá. Přinejmenším ho zaujme nápaditá grafická podoba textu. Neznamená to ovšem, že knihu ocení pouze mladší čtenáři nebo ti, pro které dějepis nepatřil k oblíbeným předmětům. Má co sdělit i těm, kteří již o dějinách moderní Evropy něco vědí. Jen málo lidí se dnes dokáže podívat na evropské a zejména pak české, rakouské a německé dějiny ve 20. století z tak neobvyklé – a hlavně zajímavé – perspektivy jako profesor Hsi-Huey Liang. Jeho otec, Lone Liang, byl čínským diplomatem a sloužil také v Berlíně a Praze. To způsobilo, že jeho syn Hsi-Huey si v dětství dokonale osvojil němčinu a částečně češtinu. Střední Evropa ho fascinovala.

Víra, láska a naděje – O významu lásky – Rudolf Steiner

5.75 
Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní i tělo onemocní. Rudolf Steiner v předkládaném textu tyto síly přiřazuje k jednotlivým bytostným článkům člověka i k vývojovým epochám lidstva. Druhá část knihy je věnována významu lásky ve světě. Činy konanými z lásky nezdokonalujeme sami sebe, nýbrž splácíme své dluhy a obohacujeme svět. Kristův impulz je impulzem lásky; k jeho pochopení nestačí moudrost, k tomu je nutná láska. Moudrost ponořená v lásce přivádí svět ke Kristu.

My Big Vision Book / Moja veľká kniha snov, vízií a cieľov – Ing. Daniela Rau,Zdenko Rau

23.47 
Chcete sa každý deň prebúdzať s radosťou? Chcete žiť život, po akom túžite? Aj vy môžete žiť život svojich snov. Nebojte sa pripustiť si túto možnosť. Možno sa niekedy cítite, akoby vám život unikal pomedzi prsty a neviete, čo s tým urobiť. Vidíte, že sa váš život uberá smerom, ktorým nechcete ísť. Necítite súlad medzi tým, čo by ste v živote chceli a tým, aký život žijete. Urobte niečo pre seba a začnite vedome vytvárať svoj vlastný život! Zamyslite sa, čo v živote skutočne chcete. Aký život túžite žiť. Aké sny, vízie a ciele máte. Čo by ste chceli mať, čo zažívať a ako sa cítiť. Áno, našimi cieľmi nemusia byť len hmotné veci. Dôležité je mať vo svojom živote rovnováhu vo všetkých oblastiach. Vďaka knihe MY BIG VISION BOOK sa naučíte, ako si klásť správne otázky, aby ste identifikovali svoje skutočné sny a ciele. Prevedie vás praktickými cvičeniami, ktoré vás posunú vpred k splneniu vašich snov. Ukáže vám konkrétne postupy, aby ste svoje sny a ciele mali nielen v hlave, ale ich aj zrealizovali. Táto praktická motivačná kniha by mala byť súčasťou každej knižnice a pracovným nástrojom ľudí, ktorí túžia po reálnom dosahovaní svojich vysnívaných cieľov. Kniha vám ukáže ako, vysvetlí kvôli čomu si ciele dávať a poskytne vám aj dostatočný priestor na svojich snoch a cieľoch kreatívne pracovať. Môžete si do nej nalepovať obrázky, kresliť, písať výstižné slová a myšlienky. Všetko to, čo vaše sny pre vás znamenajú a čo vo vás evokujú. Preto ak vo svojom živote stagnujete alebo nenapredujete tak, ako by ste chceli, táto kniha je pre vás tá pravá. Pomôže vám vedome si vytvárať svoj vlastný život. Kniha je vhodná pre ľudí, ktorí hľadajú spôsoby, ako nájsť motiváciu a ako napredovať. Tiež je vhodná aj pre ľudí, ktorí majú radi osobný rozvoj a chcú od života viac. Iba ak vieme, kam smerujeme, dostaneme sa tam, kam chceme. Kniha je napísaná zrozumiteľne a s ľahkosťou, aby sa dobre čítala. Prívetivá grafika v knihe umocňuje vizuálny zážitok, ktorý vzbudzuje chuť znovu a znovu knihu otvoriť a pracovať s ňou. Motivačné citáty, ktorými je kniha obohatená, vás pri jej listovaní potešia a inšpirujú. Čo vďaka knihe získate: *Návod na to, ako si svoje sny a ciele vytvoriť. *Pochopíte, ako si svoje sny a ciele stanoviť, aké otázky si pri ich vytváraní klásť. *Ujasníte si, či vaše sny a ciele sú skutočne vaše a nielen prevzaté z vášho okolia. *Uvedomíte si, kto ste a čo chcete vo svojom živote dosiahnuť. *Ujasníte si svoje životné hodnoty a priority. *Prekonáte svoje strachy a obavy z vytvárania svojich cieľov. *Získate chuť si svoje sny a ciele zadefinovať a vytvoriť. *Zistíte, že nielen hmotné veci môžu byť snami a cieľmi. *Získate chuť sa pustiť do zrealizovania svojich snov. Kniha je vhodná aj ako pekný darček pre ľudí, ktorým chcete urobiť radosť a zároveň im pomôcť napredovať v živote. Ste zvedaví, ako vyzerá kniha vo vnútri? Nakuknite do nej prostredníctvom ukážok niektorých strán. Povedali o knihe: Alica Priečinská, majiteľka firmy: Veľmi dobrá a zaujímavá kniha. Množstvo inšpiratívnych rád a krásnych a múdrych myšlienok na jednom mieste, ktoré nás môžu posunúť vpred. Ich používaním si môžeme začať uvedomovať, kto sme a čo chceme vo svojom živote dosiahnuť. Veľmi sa mi páči tá časť o prekonávaní strachu a partnerstve, to asi rieši každý jeden z nás. No vôbec si neuvedomujeme, ako funguje náš mozog a aké vzorce sme prebrali od našich rodičov. Až potom si to začneme všímať a začneme chcieť niečo s tým robiť. Výborná motivačná kniha, s ktorou baví pracovať. Agáta Kleinová, certifikovaný kouč: Patríte k tým, ktorí nevedia kam a ako sa posunúť, alebo k tým, ktorí nevedia kde a kedy začať? Práve táto úžasná kniha bude pre vás skvelým návodom. Návodom ako začať a kvôli čomu je potrebné plánovať. A čo je vlastne cieľ? A ako si ho zadefinovať? Ako si splniť dávno vysnívané sny? Odpovede na všetky tieto otázky a aj iné, často kladené, nájdete práve v tejto knihe. A že to podľa tohto návodu aj funguje? Aj autori tejto knihy, Daniela a Zdenko Rau, sú toho skvelým príkladom. Žiť krásny život podľa vlastných snov a predstáv.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu – Milan Budjač,Lukáš

7.18 
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v znení neskorších predpisov je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov - pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene, ktorá je nielen nástrojom ochrany práv spotrebiteľa na intrakomunitárnom trhu, ale aj inštrumentom stimulácie cezhraničného cestovného ruchu medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie, v ktorých môžu spotrebitelia časovo plánovane a organizovane využívať rezidencie, apartmány, alebo iné ubytovacie zariadenia s cieľom v preferovanom ročnom období stráviť odpočinok v konkrétnej európskej destinácii. Autori predkladajú odbornej aj laickej verejnosti komentár, ktorý má ambíciu napomôcť stimulácii potenciálu dosiaľ v aplikačnej praxi dostatočne nepresadenej právnej úpravy poskytovania tzv. niektorých služieb cestovného ruchu pozostávajúcich z časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, účasti vo výmennom systéme a sprostredkovaní ďalšieho predaja. Snahou autorov je podať komplexný výklad právnej úpravy. Komentár je zameraný aplikačne a obsahuje aj zbierku použiteľnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, ústavných, najvyšších aj všeobecných súdnych autorít v Slovenskej republike a v Českej republike. Komentár je určený odbornej verejnosti, sudcom, vyšším súdnym úradníkom, advokátom, zástupcom cestovných kancelárií, zástupcom realitného sektora, študentom právnických fakúlt, ale vzhľadom na jeho praktické zameranie má ambíciu slúžiť aj ako každodenná pomôcka pre spotrebiteľov služieb cestovného ruchu.

Stavíme bez chyb, pokut a penále

10.93 
- Stavební povolení - Územní rozhodnutí - Kolaudační rozhodnutí - Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - Provedení díla Tato publikace je určena podnikatelům, majitelům staveb, živnostníkům, daňovým poradcům, stavebníkům, pronajimatelům staveb, auditorům, ekonomům. Je rozdělena do 11 časti. Kromě úplného zněni stavebního zákona v publikaci naleznete i příspěvky od Ing. Karla Jandy Změny ve stavebním zákoně a Stavební zákon v příkladech.

Hranicím navzdory – Lukasz Kaminski,Petr Blažek,Grzegorz Majewski

26.56 
Kniha tří historiků, dvou polských a jednoho českého, je věnována vzniku a postupnému formování Polsko-československé solidarity na pozadí historického vývoje Polska a Československa od konce druhé světové války do roku 1989. Podává plastický a mnohdy dramatický obraz paralelního, byť nikoliv symetrického utváření opozičních hnutí v obou zemích a pokusů o přeshraniční spolupráci až po vytvoření neformální organizace v roce 1981. Od tohoto data Polsko-československá solidarita hrála zásadní roli ve vzájemné informovanosti a podpoře polských a československých opozičních hnutí a skupin. V 90. letech pak mnozí její členové zaujali přední místa na politické scéně obou sousedních států.

Krypta – Hubert Wolf

11.39 
Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a církevní historik Hubert Wolf. Ve svém díle „sestupuje do krypty“, do hlubin církevních archivů a vynáší na světlo doklady o životě církve, v nejednom případě skryté i očím historiků. Objevuje i formy, které by mohly sloužit jako alternativní modely pro současnou církev. Zejména druhý vatikánský koncil je autorovi důkazem, že i římská církev umí osvěžit paměť a tvořivě navázat na tradice neprávem opomíjené. Na základě archivního materiálu připomíná Wolf dobu, kdy papežové bývali součástí funkčních grémií, biskupové byli voleni, kdy slovo laiků mělo svou váhu a ženám byly svěřovány významné funkce. Na deseti příkladech z různých období dějin křesťanství od středověku po současnost ukazuje, že katolictví bylo vždy schopné se vyvíjet. Připomíná i skutečnost, že katolická církev, její existenciální proud s mnoha vedlejšími rameny, byla římským centralismem svedena do jednoho řečiště teprve v 19. století. Závěrečnou kapitolu věnuje autor papeži Františkovi.

Tovar skladom

expedujeme okamžite

Osobný odber

po celom Slovensku

U nás nakupujete

vždy bezpečne