Spoznajte ako funguje svet

Odborné a náučné knihy

Tajomstvo sily nášho podvedomia

8.48 
Objavte spôsob, ako zmeniť svoje myslenie tak, aby ste zmenili celý svoj život. V tejto knihe sa dozviete, ako prežiť svoj život zdravšie, šťastnejšie a plnohodnotnejšie. Murphyho hlavnou témou je poznanie, že všetky osobné, pracovné, vzťahové alebo zdravotné problémy majú svoje riešenie. Vonkajšie prostredie nedokáže zmeniť myslenie človeka. To dokáže len vaša vlastná myseľ. Sami si vytvárate vlastný osud. Schopnosť zmeniť to, čo chcete, sa ukrýva vo vašom vnútri a vďaka sile svojej podvedomej mysle dokážete zmeniť všetko k lepšiemu. Dr. Murphy sa svojimi prednáškami, rozhlasovým vysielaním a brožúrkami preslávil po celom svete. Nezaoberal sa len náboženskými otázkami. ale hovoril aj o životných hodnotách, o umení žiť plnohodnotne a o učení slávnych filozofov západných aj východných kultúr.

Spomienky z vojenských misií

3.14 
Autori knihy sú úspešní slovenskí manažéri. Skôr než iní pochopili, že ukončenie vojny neznamená automaticky mier, riadili zdroje medzinárodných organizácii a dosiahli vynikajúce výsledky pri plnení strategických cieľov misií v duchu mandátu OSN. Spomienky z vojenských misií sú súborom ľudských príbehov – účastníkov misií. Sú rozdrobené do krátkych fragmentov nasledujúcich za sebou v rýchlom slede, autori ich uvádzajú so zmyslom pre dané prostredie a používajú krátke, ale priliehavé detaily v charakterizácii postáv. Dejová skratka miestami núti čitateľa popremýšľať o hodnotách, ktoré nie sú vyjadrené peniazmi, nakoniec to bol účel. Kniha je o tom, ako sa slovenskí vojaci stali značkou kvality vo svete. Svojím obsahom je výnimočná pre zachovanie kolektívnej pamäti, je inovatívna a vyvážená: nesmrdí ani Moskvou ani Washingtonom. Je určená verejnosti a hlavne tým, ktorí pred rokom 1989 ešte neboli dospelí. V našich zemepisných šírkach bola streľba na civilné lietadlo niečím neslýchaným. Dnes je zostrelenie MH 17 na Ukrajine výstrahou: zbrane neparia do rúk bláznov.

Evanjelium rodiny

2.76 
Pápež František požiadal začiatkom roku 2014 nemeckého kardinála Waltera Kaspera, aby pred kardinálmi z celého sveta predniesol príhovor o evanjeliu rodiny. Tento príhovor sa stal východiskom pre diskusie kardinálov na konzistóriu v súvislosti s so synodou o rodine, ktorá sa tento týždeň práve začína. Rozprúdil však aj živú diskusiu v mnohých cirkevných spoločenstvách o problémoch, s ktorými manželia a rodiny neraz ťažko zápasia. Kardinál Kasper hovoril o evanjeliu rodiny, teda o tom, že aj rodiny majú svoju radostnú zvesť, dôvod na radosť a nádej. Rodina má totiž pevné miesto v Božom pláne stvorenia. Má svoj veľký vzor vo Svätej rodine, má nezastupiteľné miesto v Cirkvi ako domáca cirkev. Zaiste, má aj mnohé problémy, jej členovia neraz mnoho trpia, okrem iného pre rozpadnuté manželské zväzky. Text kardinála Kaspera vychádza knižne preto, aby sa všetci, ktorým leží na srdci dobro vlastných rodín, či dobro rodín v našej spoločnosti, mohli oprieť o spoľahlivé biblické základy evanjelia rodiny a aby v duchu Cirkvi vedeli hľadať pomoc pre rodinu v dnešnom svete.

Ducissa

12.83 
Tešínska kňažná Hedviga z rodu Piastovcov (1470 – 1521) bola jednou z najvplyvnejších osobností prelomu stredoveku a novoveku v Uhorskom kráľovstve. Bola manželkou uhorského palatína Štefana Zápoľského, matkou poľskej kráľovnej Barbory a neskoršieho uhorského kráľa Jána Zápoľského, a väčšinu svojho života prežila práve na území dnešného Slovenska. Kniha mapuje život a aktivity kňažnej Hedvigy v kontexte celkového spoločenského a politického diania v Uhorskom kráľovstve v období vlády Jagelovskej dynastie. Cesta rodu Zápoľských na vrchol neskorostredovekej uhorskej spoločnosti viedla aj cez mnohoraké a rozsiahle aktivity tejto neobyčajnej ženy. Členovia rodu sa v druhej polovici 15. a začiatkom 16. storočia dostali do popredia v politike, diplomacii, v cirkevnej oblasti, či v oblasti prezentácie svojej dosiahnutej moci ako mecéni. Práca je zaujímavá i tým, že odhaľuje súvislosti v slovenskej historiografii dosiaľ len málo prebádaného priestoru.

Bergoglio listája

11.88 
Ferenc pápa megválasztása óta szinte minden nap a címlapokon van. Címlapon volt akkor is, amikor rögtön megválasztása után azzal vádolták, hogy az argentínai diktatúra alatt együttműködött a katonai juntával. Argentínában ugyanis 1976 márciusában a fegyveres erők magukhoz ragadták a hatalmat, és a szélsőbaloldali gerillaszervezetekkel való harc ürügyén diktatúrát vezettek be. Tömegesen hurcolták el - "szippantották be", ahogyan akkor mondták - otthonukból, munkahelyükről, az utcáról, sőt a templomokból is mindazokat, akikre a gyanú legcsekélyebb árnyéka vetült. Nello Scavo olasz újságíró korábban ismeretlen dokumentumok alapján és a szemtanúk megszólaltatásával járt utána igazságnak. Kiderült, hogy éppen az ellenkezője az igaz: nagyon sokan köszönhetik az életüket Jorge Mario Bergogliónak, a jezsuita rend argentin akkori tartományfőnökének, a mai Ferenc pápának. Olyanok is, akik pedig nagyon távol álltak a katolikus egyháztól. A tét és a kockázat nem volt kicsi: azokban az években a junta még attól sem riadt vissza, hogy katolikus püspököket gyilkoltasson meg. A könyv az Akadémiai Kiadónál 2013 őszén megjelent Bunson: Ferenc pápa küldetése kötet előzményének tekinthető.

Boh nie je mŕtvy

8.55 
Dôkazy Božej existencie vo veku neistoty. „Najvýstižnejšia, najpresvedčivejšia a najobsiahlejšia zbierka dôkazov existencie Boha a pravdivosti kresťanstva, aká v posledných rokoch vznikla.“ David Aikman, spravodajca časopisu Time a autor knihy One Nation Without God? Kniha Boh nie je mŕtvy je výborným sprievodcom pre hľadajúcich a pripomína veriacim, že... - skutočná viera nie je slepá - opiera sa o dôkazy, - život nie je náhoda - všetko vo vesmíre má svoj zmysel a zámer, - dobro a zlo nie sú iba ilúziou, - Boh sa nám zjavil v osobe Ježiša Krista. Poznatky z filozofie, prírodných vied, histórie a teológie napomáhajú formulovať presvedčivé dôkazy o existencii Boha. Kniha Boh nie je mŕtvy je apologetikou 21. storočia, ktorá ponúka vysvetlenia na kľúčové koncepty a kontroverzie. Neuveriteľne presné „vyladenie“ podmienok pre život vo vesmíre, jeho počiatky a historické dôkazy Kristovho zmŕtvychvstania možno najlepšie vysvetliť práve existenciou inteligentného a nadprirodzeného Stvoriteľa. Rice Broocks je spoluzakladateľom siete zborov Every Nation, ktorá v súčasnosti zahŕňa viac ako tisíc cirkevných spoločenstiev a stovky služieb na vysokých školách v šesťdesiatich krajinách sveta. Je pastorom Bethel World Outreach Church v Nashville a autorom niekoľkých kníh. Rice Broocks ukončil teologické vzdelanie a doktorát získal na Fullerovom teologickom seminári. Autor knihu prezentuje osobne na Slovensku od 16.-20.10. na Slovensku (študentom, vedcom zo SAV, na konferencii KvM). Zároveň sa spustilo aj premietanie filmu Boh nie je mŕtvy. Výborné ohlasy sú zatial bratislavských študentov v UPC v Mlynskej doline a očakáva sa aj plná sála v Istropolise.

Rodina a společnost

5.36 
Dostává se vám do rukou sborník referátu z mezinárodní konference „Rodina a spolecnost,“ která se konala dne 22. kvetna 2014 v Poslanecké snemovne Parlamentu Ceské republiky pod záštitou Stálé komise pro rodinu, rovné príležitosti a národnostní menšiny Poslanecké snemovny, s podporou Cesko-nemeckého fondu budoucnosti a ve spolupráci s Obcanským institutem, Institutem Rafael, Univerzální federací míru v Nemecku a Institutem Williama Wilberforce. Tato konference se konala pri príležitosti 20. výrocí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny. V dejinách lidstva je rodina jedinou institucí, která si zachovala svoji existenci od svého pocátku až do soucasnosti. Historikové zaznamenávají vzestupy a pády mnohých národu, vládcu, civilizací nebo institucí, ale základní jednotkou každé spolecnosti nebo doby zustává vždy rodina. Konference se venovala této bohaté problematice ve ctyrech panelech.

Mikropočítačová revoluce

13.31 
Bez moderních mikropočítačů, ať už v podobě stolních PC, notebooků, tabletů, nebo dokonce chytrých telefonů si nedokážeme dnešní život už představit. Denně je používají miliardy lidí. Přitom jejich zrození a vzestup nastaly během pouhých pár desítek let a je až neuvěřitelné, jak se za tu dobu proměnily. Předkládaná kniha není jen popisem technického vývoje, je to především příběh lidí, kteří tuto revoluci rozpoutali – kutilů, techniků, programátorů a manažerů. Lidí, jako byli Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak, Jack Tramiel, Clive Sinclair a celá řada dalších.

Tovar skladom

expedujeme okamžite

Osobný odber

po celom Slovensku

U nás nakupujete

vždy bezpečne