Spoznajte ako funguje svet

Odborné a náučné knihy

Kniha Slabosti velkých mužů

Odpudivost, bezuzdnost a poživačnost, přinejmenším však šokující povahová zabarvenost předních evropských panovníků rozhodovaly o zkáze mocných říší či o vymření proslulých panovnických rodů. Autor vynáší na světlo někdy ž děsivá fakta o povaze a činech mocných osobností, které měly zůstat navěky archivním tajemstvím. A při četbě se vskutku tají dech. Překvapující činy a osudové zvraty všemocných vládců předurčovaly osudy národů. Takzvané boží mlýny mlely pomalu, ale krutě. Životní scénář nejmocnějších býval téměř identický – nešťastné dětství, pohnutý život a útrpná smrt. Králové Richard Lví srdce, Jindřich VIII., Karel I., Karel IX a Jindřich III. Dále Kateřina Medicejská, Filip Orleánský, August II. Silný, pruský král Fridrich I., španělský král Filip V., Bonnie princ Charles, car Petr III., Carl Eugen Würtembergský, rakouský císař Josef II., bavorský král Ludvík II., korunní princ Rudolf Habsburský, německý císař Vilém II. – vlivní lidé, kteří změnili svět svými posedlostmi, hendikepy a někdy i nestvůrností. Věcnost, fakta, čtivost a napětí, to jsou přednosti této brilantně napsané knihy.

Kniha Politikai rendőrség a Rákosi-korszakban

11.51 
Mindannyian tudjuk még, mit jelentett az ötvenes években, ha valakiről azt mondták: "elvitte egy fekete autó", ahogy a ma emberének nem csengenek ismeretlenül az ÁVO vagy az ÁVH betűszavak sem... Ezt hallva mindenki tudja: a kommunista diktatúráról, és annak legfontosabb eszközéről, a politikai rendőrségről van szó. Müller Rolf könyve e szervezet történetét dolgozza fel. A második világháború végétől az 1956-os forradalomig kalauzolja el az olvasót, miközben számos közszájon forgó fogalmat tisztáz. Sorra veszi a különböző elnevezések alatt működő titkos nyomozó szerveket, az átalakítások mögött meghúzódó okokat. Elbeszéli az államvédelem évekig első számú vezetőjének, Péter Gábornak az élettörténetét, bemutatja kevésbé ismert riválisát, segítőit, és pozíciójának örököseit. Szemléletes példákat hoz a Rákosi Mátyás és szűkebb köre által gyakorolt "kézi irányításra", amelynek során még a felejthetetlen helsinki olimpia és a magyar-angol labdarúgó mérkőzés is előkerül. A kötetből természetesen nem maradhatnak ki az ügynökök és a besúgók sem: a hálózat működésén és a titkos technikákon túl az érdeklődő megismerheti azt is, hogy kikből szervezték a hivatásos állományt, bepillanthat mindennapjaikba, és végigjárhatja azokat a helyszíneket, amelyek valamilyen módon a magyar politikai rendőrség legsötétebb évtizedéhez kötődtek.

Kniha Mosty do zapomnění

6.65 
Jak vzniká demence? Jak máme správně přistupovat k lidem s demencí? Jaké existují možnosti tomuto onemocnění předcházet? Tato kniha se věnuje tématu demence z celostního hlediska. Osvětluje souvislosti v tělesné i duchovně-duševní rovině. Vychází z názoru, že podstata člověka se neprojevuje mozkovými funkcemi, nýbrž cítěním. I u takto nemocného člověka je možné jeho cítění oslovovat a komunikovat s ním. Tato kniha je zároveň 2. svazek edice "Pomoc z Poselství Grálu". Knihy z této edice se zabývají konkrétní životní pomocí na základě vědění z "Poselství Grálu" od Abd-ru-shina a osobních, praktických zkušeností autorů.

Kniha O smysl českých dějin

20.90 
Jedno ze základních děl české historiografie v novém aktualním uspořádání edici předního českého "pekařologa" Martina Kučery. Svatý Václav? Hus? František Josef I.? Od které doby sedí Němci v naší vlasti? Mají dějiny Čechů smysl? "Znovu si uvědomujeme potřebu ještě jednou připomenout vícekrát vydaný výbor z historické publicistiky největšího českého historika první poloviny 20. století Josefa Pekaře, a to především s ohledem na úbytek vzdělanosti v této zemi a to nejen historické. Nejde přitom zdaleka o to, že Pekařovy poznatky jsou věčně platné, nebo že se Pekař nikdy nemýlil. Jedná se však o něco jiného, mnohem závažnějšího: o inspirativnost Pekařových přístupů v situaci krize podobné té dnešní.", poznámka nakladatele.

Kniha Štúdie o histérii

14.24 
Štúdie o hystérii, ktoré spoločne napísali a roku 1895 vydali Josef Breuer (1842 – 1925) a Sigmund Freud (1856 – 1939), sa dnes považuje za prvú prácu klasickej psychoanalýzy. Autori sa v nej síce venujú problematike chápania a liečenia vtedy módnej choroby – hystérie a pokúšajú sa o jej nový koncept v podobe tzv. konverznej hystérie, ale zároveň ponúkajú nový pohľad na duševný život jednotlivca, popisujú účinnosť novej psychoterapeutickej metódy (katartnej techniky) a nové pojmy, čo postupne vedie k vytvoreniu metód a prístupov psychoanalýzy. Slovenský preklad obsahuje okrem slávneho prípadu Anny O. (vlastným menom Bertha Pappenheim) a ďalších, aj príspevok Josefa Breuera, čo umožňuje porovnať odlišné prístupy Breuera a Freuda k podstate hystérie a spôsobom liečenia. Hoci základné pojmy psychoanalýzy a jej dôležité myšlienky v práci ešte nie sú plne sformované a mnohé časom podľahli pretvoreniu, možno ich v nej už nájsť v zárodočnej podobe. Aj preto ju treba chápať ako základný a východiskový text pre štúdium a skúmanie ďalšieho vývinu psychoanalytického myslenia a terapeutickej praxe.

Kniha Manažment pre malú planétu

10.44 
Investujete do inovácií, výskumu a vývoja, snažíte sa odlíšiť, ale stále vám to neprináša očakávané zisky či vytúženú pozíciu na trhu? Napadlo vám niekedy, že to všetko sa dá získať imitovaním? Kopírovaním alebo dôsledným napodobňovaním modelov, služieb či produktov, ktoré už existujú? Kniha Imitátori vás presvedčí, že je to možné, dokonca až nevyhnutné, ak si chcete udržať konkurenčnú výhodu či preraziť na trhu. Dôležité je však podrobiť každý preberaný model dôkladnej analýze a imitáciu do posledného detailu naplánovať a premyslieť. Autor na konkrétnych príkladoch firiem ako Southwest Airlines, Apple, IBM, Dell či K-Mart opisuje, na čo všetko je potrebné pri imitovaní myslieť, akých chýb sa vyvarovať, aby kópia bola rovnako úspešná ako originál, ak nie ešte lepšia. Lebo imitovať úspešne je umenie

Kniha Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

9.94 
Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizacích: Co je třeba udělat, aby se nezisková organizace stala atraktivní pro veřejnost a byla schopna zajistit dostatek zdrojů na prosazování a naplňování svého poslání? Zkušení odborníci v oblasti řízení neziskových organizací vysvětlují, co všechno je třeba v neziskové organizaci interně a externě zvládnout pro dosažení tohoto cíle, objasňují, co přináší vytváření vztahů a péče o ně, a zejména se podrobně věnují řízení procesů public relations, fundraisingu a lobbingu. Praktická a na trhu zcela ojedinělá příručka je určena pracovníkům začínajících i již existujících neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, příspěvkové organizace), studentům a pedagogům vysokých škol, dárcům, sponzorům a úředníkům spolupracujícím s neziskovými organizacemi.

Tovar skladom

expedujeme okamžite

Osobný odber

po celom Slovensku

U nás nakupujete

vždy bezpečne