Podnikanie a podnikateľské myslenie II. – Jozef Papula,Kolektív autorov

16.82 
V publikácii venujú autori hlavnú pozornosť podpore strategického myslenia podnikateľov, myslenia na budúcnosť, myslenia s predstihom a myslenia na vytváranie pozícií, ktoré môžu priviesť podniky k úspechu v budúcnosti. Pri spracovaní publikácie využili autori poznatky a skúsenosti z viacročnej pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti, z vedomostí nadobudnutých prostredníctvom diskusií s podnikateľmi a zástupcami vedy nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Súčasťou publikácie sú otázky zakladania podniku, ale i to, ako môže podnik pokračovať jeho prechodom ďalšími fázami životného cyklu. Autori predovšetkým zdôrazňujú skutočnosť, že už v etape zakladania, ale i postupného rozbiehania podniku sa treba pripravovať na ďalšie etapy jeho životného cyklu. Publikácia je určená nielen študentom, ale najmä začínajúcim podnikateľom, prípadne tým, ktorí o podnikaní zatiaľ iba uvažujú.

Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů – Josef Jablonský

12.85 
Kniha je zaměřena na modely a metody hodnocení efektivnosti a výkonnosti produkčních jednotek ve veřejném i soukromém sektoru. Cílem tohoto hodnocení by měla být hlubší analýza faktorů, které nejvíce ovlivňují efektivní či neefektivní chování sledovaných jednotek. Pozornost je v knize především soustředěna na produkční funkce, vícekriteriální rozhodování a modely analýzy obalu dat; kromě popisu jednotlivých metod a modelů je pozornost věnována programovým systémům pro jejich zpracování a reálným případovým studiím, zaměřeným na aplikaci hodnocení efektivnosti v různých oblastech ekonomického života. Z obsahu: Efektivnost a alokace zdrojů; Teorie her; Modely analýzy obalu dat; Dynamická analýza efektivnosti; Síťové DEA modely atd.

Logo & Corporate Identity – Ondřej Kafka

41.28 
Kniha Logo & Corporate Identity je určena všem, kteří potřebují získat více informací o tomto nesmírně důležitém nástroji moderní komunikace značky se svým okolím. Původně tato publikace autorů Ondřeje Kafky a Michala Kotyzy vyšla již v roce 2004 a byla součástí balíčku s názvem Corporate Identity Set, který obsahoval i vzorníčky barev nebo CD. Po letech bylo třeba řadu věcí změnit a doplnit. Tak vznikla v roce 2014 tato aktualizovaná podoba, sice bez příloh, ale doplněná navíc o množství nových textů, obrazových ukázek a případových studií.

Sama sobě šéfem – Alexandra John

15.52 
Kniha Sama sobě šéfem aneb jak začít podnikat je určena všem ženám, které by chtěly začít podnikat nebo chtějí vědět co podnikání obnáší. Autorka popisuje všechny oblasti, kterým se každý kdo podniká musí věnovat a upozorňuje na co dát obzvlášť pozor. Čtenáři zde najdou praktické rady a tipy podané srozumitelným způsobem. Kniha je doplněna o konkrétní příklady z praxe. Autorka sama začala s podnikáním na internetu. Zastávala vedoucí pozice v oblasti marketingu i obchodu a nyní se kromě vlastní firmy intenzivně věnuje podpoře žen a rozvoji jejich podnikání. Jako úspěšná podnikatelka zažila vítězství i prohry, a proto přichází na knižní trh s komplexní publikací pro podnikatelky, která má ambice stát se jejich nepostradatelnou pomůckou a průvodcem při budování vlastní úspěšné firmy. Ať už plánujete podnikat z domova, na internetu nebo vybudovat velkou společnost, tato kniha vám odpoví na otázky s tím spojené.

Prirodzené zákony manažmentu – Arte Maren

23.72 
Kniha vás prevedie krok za krokom vytvorením prevratného manažérskeho nástroja, ktorý sa volá administratívna škála. Objavíte nasledovné životne dôležité faktory, ktoré je potrebné skoordinovať a dať do súladu: - Vnímanie: Dozviete sa, ako zvýšiť vaše schopnosti (potrebné na vytvorenie konečného výsledku akejkoľvek snahy alebo úsilia), ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste posilinili dobre fungujúce oblasti svojho podnikania, práce či života. Alebo zlepšili akýkoľvek stav, ktorý potrebuje zmenu. - Štatistiky: Naučíte sa ako merať produkciu, aké štatistiky zaviesť a hlavne to, ako ich vyhodnocovať. Je to užitočná pomôcka - doslova nástroj. Tento nástroj, ak je použitý, dokáže spôsobiť oživenie produktivity v akejkoľvek oblasti podnikania alebo života. - Osobné štandardy: Naučíte sa kľúčové pravidlo porovnávania. Teda napríklad na akú úroveň si stanoviť svoje štandardy! „Firme sa nedarí, ale neskrachovali sme.“ „Nie som celkom zdravý, no som ďaleko zdravší ako ten ožran v priekope.“ S čím porovnávate? Svoje ciele nedosiahnete tak, že sa budete porovnávať s niečím horším! Táto životne dôležitá časť vám poskytne jasný náhľad na analýzu svojho potenciálu v porovnaní s tým, čo dosahujete a máte teraz. - Plánovanie: Zlyhaním v plánovaní, plánujete zlyhanie. Táto časť knihy o plánovaní je veľmi jednoducho aplikovateľná a prináša väčšiu istotu v rôznych oblastiach podnikania alebo života. - Smernice: Pravidlá hry. Smernica je kyslík vášho podnikania a zvykov a jej absencia často vytvára ťažkosti v rodine a živote. Je to ako krv. Máte napísané smernice? Dosahujete ich plnenie? Existuje úplný súhlas personálu alebo členov rodiny so smernicami? Napísaná smernica, ak je vydaná a odsúhlasená prináša rýchlosť, a rýchlosť je váš najlepší priateľ. V tejto úžasnej knihe sa dozviete prečo. - Účely a ciele: Toto je „najluxusnejšia, horná časť“ vašej „budovy podnikania a osobnej expanzie.“ Tu leží skutočná SILA. Táto časť samotná vám poskytne dostatok porozumenia, motivácie a zámeru na zrýchlenie vášho postupu pri dosahovaní vašich snov.

Rozhodčí smlouvy v mezinárodním obchodě – Vít Makarius

26.35 
Mezinárodní rozhodčí řízení (mezinárodní arbitráž) je ve vyspělých tržních ekonomikách po desetiletí vyhledávaným způsobem řešení sporů. Ačkoliv dnes již na českém i slovenském trhu existuje řada publikací věnující se dílčím tématům mezinárodního obchodního rozhodčího řízení, doposud nevyšla kniha, která by dávala ucelený – pro praktiky přístupný – přehled, jak mezinárodní obchodní arbitráž funguje. Cílem publikace je tuto mezeru zacelit a ozřejmit možnosti, jak sporům v mezinárodním obchodě předcházet, případně jak je rychle a efektivně řešit. Text knihy je rozdělen do patnácti kapitol. První tři z nich stručně objasňují, co je rozhodčí smlouva, jaký je její rozsah a co se vyžaduje k její platnosti. Vysvětlují též, co znamená arbitrabilita, a jakým právem se rozhodčí smlouva řídí. Každá z následujících kapitol se pak věnuje jedné z důležitých součástí rozhodčí smlouvy – místu rozhodčího řízení, rozhodčím pravidlům a úpravě vedení řízení, způsobu výběru a jmenování rozhodců, úpravě neveřejnosti a důvěrnosti řízení a nákladům řízení. Dvě samostatné kapitoly jsou věnovány možnosti zrušení, uznání a výkonu rozhodčího nálezu, které s rozhodčí smlouvou úzce souvisí. Závěrečná kapitola uvádí základní praktické rady, jak při formulaci rozhodčí smlouvy postupovat. Přiloženy jsou vybrané, v praxi často používané vzorové doložky, seznam vybraných stálých rozhodčích soudů, které v mezinárodní obchodní arbitráži zaujímají významné postavení, a konečně seznam literatury a dalších otevřených informačních zdrojů doporučených pro čtenáře s hlubším zájmem o mezinárodní obchodní rozhodčí řízení. Publikace je určena především pro exportéry a importéry, zejména jejich právníky a projektové manažery, ale i pro advokáty, studenty a další zájemce o mezinárodní arbitráž.

Strategie úspěšného podniku – Zdeněk Souček

36.05 
Nastoupila doba, kdy cestou k vítězství v oblasti podnikání je symbióza kreativity a disciplíny. Ta vede k unikátnosti podniku, která umožní dosažení jeho konkurenceschopnosti. Kniha se zabývá problematikou strategického řízení podniku. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak v současném světě zformulovat a uvést do života strategii, která svou unikátností zajistí podniku konkurenceschopnost, a tím jeho přežití a další rozvoj. Autor popisuje, jak by management českých podniků měl reagovat na zásadní změny a vývojové trendy, probíhající ve světě. Jsou definovány zásadní odlišnosti operativního řízení od řízení strategického, které je vrcholným intelektuálním výkonem top managementu. Formulovány jsou principy strategického myšlení. Je popsán proce s od rozhodnutí zpracovat strategii až k její implementaci a aktualizaci. Je také ukázáno, jak se přitom prolínají kreativita pracovníků s disciplínou při provádění jednotlivých aktivit. Kniha obsahuje mnoho příkladů úspěšného i neúspěšného strategic kého řízení podniků, zejména těch, kde se autor na formulaci a implementaci strategií osobně podílel. Přitom se ukazuje klíčová úloha tvůrčích pracovníků, jejich týmů a zejména vedoucích osobností (leaderů) přinášejících nové vize a nápady. Kniha má široké uplatnění. Je určena nejen vlastníkům a vedoucím manažerům firem, ale také těm, kteří chtějí s podnikáním teprve začít. V neposlední řadě je vhodnou studijní pomůckou pro studenty VŠ ekonomického zaměření a posluchače studia MBA.

Velká kniha o prodeji 5. vydání – Martin Limbeck

21.73 
Uznávaný prodejní trenér a autor známé knížky Jak myslí špičkový obchodník vám ve své klíčové knize o prodeji ukáže, jak úspěšně získávat nové zákazníky, uzavírat s nimi obchody a budovat vztahy. Co je to vlastně NOVÝ HARDSELLING? Je to moderní a inovativní přístup k prodávání. Koncept spojující dva klíčové aspekty – důslednou a cílevědomou snahu o uzavření zakázky a řízení vztahů se zákazníky nutné k vybudování dlouhodobého a funkčního obchodního partnerství. Jeho podstatou je osm etap úspěšného prodeje: od počátečního telefonického kontaktu přes první rozhovor, prezentaci nabídky a uzavření zakázky až po poprodejní služby. Stěžejním prvkem tohoto nového prodejního konceptu je NOVÝ HARDSELLER. Na stránkách této knihy poznáte tajemství jeho úspěchů a zjistíte jak: • se sami naprogramovat k úspěchům při prodávání, • se dostat k zákazníkům na nejvyšších úrovních managementu, • aktivně vést prodejní rozhovor a přesvědčit klienty neodolatelnými argumenty, • porozumět spektru komunikačních nuancí a využít tyto vědomosti k užitku svému i klientovu, • cíleně řídit klientovy akce i reakce a dovést jej tak k úspěšnému uzavření zakázky, • z nově přesvědčených klientů udělat dlouhodobě nadšené a věrné zákazníky! V knize získáte mnoho konkrétních praktických rad a tipů například pro telefonické rozhovory, pro vyjednávání o ceně nebo pro návštěvy klientů a také řadu příkladů z praxe. Přehledná a srozumitelná kniha poslouží všem nováčkům i starým mazákům na cestě stát se NOVÝM HARDSELLEREM!

Podnikové řízení – Jan Váchal,Kolektív autorov

27.32 
Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor Performance Tuning®, který je v tomto pojetí představen v české odborné literatuře poprvé.

Competitive Inteligence-Základ pro strategické rozhodování podniku – František Bartes

26.14 
Základním východiskem autorova chápání Competitive Intelligence (CI) je skutečnost, že Competitive Intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Žádný ze zahraničních, ani tuzemských autorů tento způsob chápání CI neuvádí. Toto pojetí Competitive Intelligence jako systémové aplikační disciplíny staví před analytiky Competitive Intelligence nové možnosti. Autor zde navrhuje zcela originální „Pracovní plán Competitive Intelligence“. Jeho použití si vynucuje radikální změnu ve vytváření podmínek, které zabezpečují úspěšnou realizaci zpravodajské analýzy informace. Tato činnost se realizuje v tzv. Zpravodajské analýze informace, kterou autor považuje za „královskou disciplínu“ Competitive Intelligence. Zpravodajská analýza informace je svojí podstatou nejdůležitější a zároveň nejnáročnější etapou Competitive Intelligence. V této etapě se analyzují získaná data z primárního i sekundárního výzkumu. Právě v ní dochází k tvorbě přidané hodnoty u analyzované informace, tedy ke vzniku zpravodajství. Většinou se tímto způsobem získává znalost o budoucích záměrech konkurence. Tato skutečnost umožňuje předávat vrcholovému vedení firmy hodnověrné podklady pro jeho strategické rozhodování, a proto musí být zabezpečena na velmi vysoké úrovni. V podnikové praxi této úrovni odpovídá tzv. inženýrská činnost, která je realizovaná rozhodujícími faktory: vědou, technikou a praxí. Z výše uvedeného vyplývá, že ve své podstatě správně pochopené a v podnikatelské praxi realizované Competitive Intelligence vytváří tzv. předpověď o budoucnosti“. A právě v tomto a jen v tomto pojetí, má Competitive Intelligence svůj význam pro podnik.

Instantní ekonomie nejen pro začátečníky

13.02 
Ekonomie je pro mnohé z nás vědou nesourodých čísel, grafů a pouček. Instantní ekonomie nejen pro začátečníky je titul psaný vlídným a srozumitelným jazykem. Autor formou mnohdy až humorných příkladů seznámuje naprostého ekonomického laika se světem základních ekonomických principů a krok za krokem z něj formuje člověka ekonomického, tzv. "homo economicus". Kniha neslibuje, že se z vás po jejím přečtení stane burzovní makléř, ale možná konečně díky ní pochopíte, jak správně investovat ušetřené peníze, jaký je princip inflace nebo co to vůbec je onen hrubý domácí produkt.

Podnikateľský mýtus – Michael Gerber

10.22 
Pri podnikaní sa môžu ľudia dostať do situácie, keď im práca prerastie cez hlavu a ich podnikateľský sen sa mení na nočnú moru. Ako teda budovať podnik tak, aby prirodzene rástol a zároveň nespravil z vás svojho otroka? Uznávaný americký odborník na malé podnikanie Michael E. Gerber v knihe Podnikateľský mýtus opisuje kľúčové vývojové fázy podniku od jeho založenia až po obdobie dospelosti, odhaľuje nástrahy všetkých týchto etáp aj dôvody, prečo sa niektorým firmám nepodarí problémy v prvých rokoch existencie prekonať a skrachujú. V jeho rozhovoroch so začínajúcou podnikateľkou Sárou nájde každý podnikavý človek cenné rady, ako sa pri rozbiehaní biznisu vyhýbať takým rozhodnutiam, ktoré vedú k plytvaniu peňazí a času, sklamaniu a nakoniec aj k zániku firmy. Kniha Podnikateľský mýtus bola stránkou 800 CEO Read.com zaradená medzi 100 najlepších podnikateľských kníh všetkých čias.

1+1=11 – Kazimír Žák

15.68 
Na prvý pohľad nezmysel. Ale každá hra má svoje pravidlá. Veď v škole nás učili že 1+1=2. To je štandardné riešenie. Ale je to skutočne pravda? Čo vlastne odlišuje priemerného podnikateľa, majiteľa firmy alebo šéfa od špičkového? Samozrejme, že výsledky. Ale hlavne jeho vlastný pohľad na veci a prístup k riešeniam. No na druhý pohľad je to, že 1+1 sú dve jednotky. Áno, to je netradičný pohľad, iný prístup. Teda jedno jablko a jedno jablko sú dve jablká. sú to identické jablká? Viete povedať v čom sa odlišujú? Možno zistíte, že to je farba, tvar alebo váha. Ale potom 1+1=2 je len hrubé zjednodušenie… Iný pohľad je ten, že v dvojkovej sústave sa 1+1=10. A niekto povie, že v dvojkovej sústave 10 reprezentuje číslicu 2 z desiatkovej sústavy. Aj to je pravda. Ako to súvisí s podnikaním alebo riadením ľudí? V prístupe a v schopnosti hľadať pravdu. V knihe sú 9 plus 2 kapitoly, ktoré hovoria jednak o štandardných riešeniach rôznych situácií (aj keď to možno robíte úplne inak) ako aj o neštandardných riešeniach bežných situácií v podnikaní a riadení ľudí. V každom prípade tam nájdete veľa inšpirácie pre svoju prácu, či už ste podnikateľ, majiteľ firmy alebo vedúci pracovník. Nie je to o tom, či sa to niekomu páči alebo nie, ale o veciach, ktoré ak sa dobre zavedú do praxe vedú k merateľným výsledkom a úspechu. Takže vám želám, aby vaše počty, nech už robíte čokoľvek, vždy obsahovali tento základný vzorec: 1 + 1 = 11, pretože 1+1=2 – to dokáže skutočne každý.

Tajomstvá uzatvárania predaja – Tamás Kasza

14.21 
Tvoj príjem závisí od schopnosti uzatvoriť biznis! Nech je úspešnosť vašich ďalších predajných rokovaní až 80%! Nech zákazník pri rokovaní cíti neodolateľnú túžbu kúpiť to, čo mu ponúkate! Vyhnite sa situáciám, ktoré vám pri predaji strpčujú život! Táto kniha sa zrodila preto, aby ste sa ľahko a rozumne vyhli problémom, ktoré likvidujú vaše príjmy: Ako mám nájsť dostatok dobrých zákazníkov? Ako mám zabrániť tomu, aby zákazník nezneužil moje odborné vedomosti a neobjednal si to u konkurencie? Ako mám dosiahnuť dostatočný obrat napriek tomu, že je "veľa lovcov a málo tuleňov"? Ako mám zákazníka presvedčiť ku kúpe hneď pri prvom jednaní? Ako mám rýchlo uzatvoriť obchod, aby som zbytočne nestrácal čas? Ako sa mám naučiť vniknúť do osobnej sféry rôznych typov zákazníkov? Ako rieši námietky pravý špecialista na uzatváranie? Ako mám klásť tie správne otázky pre uzatvorenie? Ako sa máme vyhnúť tomu, aby na konci zákazník nepovedal "Ešte si to premyslím"? Ako mám presvedčiť ľudí, aby sa definitívne rozhodli? Predaj, tak ako ho poznáme z roku 2004, skončil. Už nefunguje tak, ako kedysi. Existuje jedna časť predaja, o ktorej vám ešte nikto nepovedal. Proces, v rámci ktorého dosiahnete, aby zákazník minul u vás svoje peniaze, sa nazýva UZATVÁRANIE. Uzatváranie má 13 krokov. Naučte sa ich a buďte úspešní. Kúpte si túto knihu!

Rozhodujúce stretnutie – Tamás Kasza

18.81 
Tamás Kasza napísal svoj ďalší bestseller. Dalo by sa povedať, že je to kniha pre ľudí pracujúcich v sieťovom marketingu. Ale nie je to celkom pravda. Zaoberá sa síce kľúčovou časťou obchodu, ktorá rozhoduje o úspechu alebo neúspechu v ňom, ale ide oveľa ďalej. Rozoberá ako presne ľudia pri hľadaní nových príležitostí rozmýšľajú, či sa jedná o to niečo si kúpiť, do niečoho sa zapojiť alebo si začať tvoriť vlastnú budúcnosť. Je vhodná pre každého človeka, ktorý sa venuje alebo chce začať venovať obchodu alebo živiť predajom. Sú v nej priamo praktické návody čo a ako robiť s potenciálnym spolupracovníkom alebo zákazníkom. Nikde inde to nenájdete!

Podniková ekonomika – Hana Scholleová

17.42 
Sbírka příkladů a případových studií k učebnici Podniková ekonomika (Miloslav Synek, Eva Kislingerová a kol.) slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Ukazuje ekonomickou realitu firemního řízení na příkladech a snaží se na vybraných problémech ilustrovat teoretický základ vyložený v učebnici. Každá kapitola obsahuje příklady různé obtížnosti – od triviálních aplikací až po komplexní příklady s vícestupňovým řešením. Zařazeny jsou také případové studie, zpravidla z reálných firem v ČR. Sbírka je nejen vhodným podkladem pro práci studentů, ale rovněž pomůže čtenáři při propojování teoretického základu s aplikací v podnikové praxi. Díky úplným řešením a vysvětlujícím komentářům je publikace vhodná i pro samostatnou práci studentů kombinovaných forem studia nebo může mít roli vhodného ilustrujícího doplňku při četbě základní učebnice. Řadu inspirací zde naleznou také manažeři z podnikové praxe.

A Fred-faktor – Mark Sanborn

8.31 
Mark Sanborn üzleti klasszikusában azokat az egyszerű lépéseket világítja meg, melyeket kivétel nélkül mindnyájan megtehetünk annak érdekében, hogy saját köznapi életünket rendkívülivé varázsoljuk. A szerző feltárja azt a négy alapelvet, melyek segít ségével friss energiával és kreativitással hathatod át munkahelyi és magánéletedet, és megmutatja, hogy: - hogyan idézhetsz elő valódi pozitív változást nap mint nap, - hogyan válhatsz sikeresebbé erős kapcsolatok kiépítése révén, - hogyan vihetsz valódi értéket mások életébe egyetlen fillér nélkül, - és hogyan újulhatsz meg szüntelenül. "Melegen ajánlom, hogy olvasd el ezt a lebilincselő és mély felismerésekkel teli könyvet, és derítsd ki magad, miért érdemes Frednek lenni! Válj te magad is azzá! Tedd gazdagabbá az életedet azáltal, hogy megtanulod, hogyan gazdagíthatod mások életét, és miként teheted ügyfeleidet lelkes és tántoríthatatlan rajongóiddá!" (Ken Blanchard, Az egyperces menedzser társszerzője) "A Fred-faktor nagy hatású és találó tanmese a sikerről, amely arra tanít, hogy mindig tegyük meg azt a bizonyos többlet-erőfeszítést, és teljesítsünk a várakozások felett. Az üzenet egyszerű, mégis forradalmi és sorsfordító." (Brian Tracy, A célok szrezője) Mark Sanborn, n emzetközi sikerszerző, motivációs előadó, a Sanborn&Associates, Inc. vezetésfejlesztő ötletstúdió elnöket. Évente közel száz előadást tart a vezetéselmélet, a csapatépítés, a vevőszolgálat és a változásirányítás témájában. Mark családjával Denver köz elében, Coloradóban él.

Tahák na úspěšné podnikání – Marcela Hrubošová

15.63 
Kniha je podrobným a praktickým návodem, který skvěle poslouží začínajícím podnikatelum. Marcela velmi autenticky popisuje své podnikatelské zkušenosti. Na příkladech ukazuje, že je lepší více přemýšlet a méně pracovat a úspěch se dostaví. V podnikání podle tohoto návodu se ukazuje jako nezbytné mít vyjasněné osobní hodnoty a cíle, na což mnoho z nás zapomína.

Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu – David Meerman Scott

18.04 
Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu nadväzujú na predošlý Scottov bestseller Nové pravidlá marketingu a PR. Úspešný a uznávaný odborník na predaj a marketing rozširuje svoju teóriu o možnostiach využívania internetu aj na oblasti obchodu a zákazníckych služieb. Na príkladoch konkrétnych jednotlivcov aj firiem ukazuje, ako im aktívny predaj, zapájanie zákazníka v reálnom čase, zber dát, vhodný online obsah a aktívna komunikácia s potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi zlepšili nielen predajné výsledky, ale aj celkový imidž. Podobne ako jeho prvá kniha, aj Nové pravidlá predaja a zákazníckeho servisu sú inšpiratívnou učebnicou pre všetkých, ktorí predávajú produkty, poskytujú služby, komunikujú so zákazníkmi, vytvárajú reklamné kampane či ako firemní lídri zodpovedajú za všetky tieto oblasti.

Konzument – Nepomuk Gasteiger

18.29 
Jaký je typický konzument? Jak se vyvíjí a jak ho nejlépe manipulovat? Čeho dosáhla ochrana spotřebitele? Ačkoli kniha Nepomuka Gasteigera popisuje vývoj konzumenta ve Spolkové republice, zcela jistě může být velmi podnětná i pro čtenáře českého. Zvláště v souvislosti s častými aférami v oblasti spotřebního zboží a hlavně potravin může být kniha se svými postřehy velkou inspirací. Lehkým, leckdy vtipným jazykem zasazuje konzumenta, hlavní postavu konzumní společnosti, do celospolečenských souvislostí. Přeložil Milan Váňa.

Forex – Milan Marko

18.51 
Táto kniha je praktická príručka s jasným krok-za-krokom návodom, ako si úspešne vytvoríš, otestuješ, zoptimalizuješ a následne budeš obchodovať tvoju vlastnú stratégiu. Základné piliere každého úspešného obchodníka sú: profitabilná stratégia, disciplína a money management.

Šlabikár podnikania – Ján Zbojek

9.50 
Je to nový pohľad na podnikanie, ktorý vychádza zo základných princípov neokybernetiky. Dozviete sa, v čom spočíva podstata podnikania a ako k nemu pristupovať. Autor predstavuje deväť krokov algoritmu podnikania, ktorých dodržiavanie vám zaručuje úspech v akejkoľvek oblasti.

Zodpovědná firma – Yvon Chouinard,Vincent Stanley

14.62 
V knize se dozvíte: Autoři na praktických příkladech z Patagonie vysvětlují, co je zodpovědnost firmy Proč by toto téma mělo a mohlo zajímat všechny lidi Co je trojí zodpovědnost ("triple bottom line") Jak vybalancovat zájmy všech zúčastněných: vlastníků, zaměstnanců, zákazníků, komunity i planety Co je to skutečná recyklace? Součástí knihy jsou i checklisty, podle kterých můžete přebudovat firmu Jak funguje "Footprint chronicles" Další nadčasové souvislosti... 5 důvodů proč přečíst: 1. Zodpovědnost bude v 21.století jednou z hlavních konkurenčních výhod. 2. Kniha srozumitelně a čtivě popisuje podstatu skutečné zodpovědnosti. 3. Dozvíte se, co přesně je třeba udělat, abychom žili ve zdravějším a šťastnějším světě. 4. Získáte konkrétní checklisty, podle kterých můžete přebudovat vlastní firmu. 5. Získáte obrovskou inspiraci, jak žít a naději, že byznys může být skutečně prospěšný.