Zobrazených 1–24 z 886 výsledkov

Sebaanalýza – L. Ron Hubbard

12.35 
Zvýšte svoju seba-dôveru. Sebaanalýza vás prevedie tým najzaujímavejším dobrodružstvom vášho života. Dobrodružstvom vás samotných. Aký efektívny ste? Aký je váš potenciál? O koľko sa môžete zlepšiť? “Vaše zámery voči sebe samému a vašim blízkým sú v podstate dobré. Vaše schopnosti, i keď sú niekedy zahmlené pomerne tmavým tieňom zlých skúseností, sú v podstate oveľa väčšie, než vám kto kedy dovolil veriť.” – L. Ron Hubbard Táto kniha je vo forme pracovného zošitu a bola špeciálne navrhnutá pre jednoduchosť jej použitia pri processingu (aplikácia dianetických techník a cvičení). Nazýva sa tiež auditing. “Tu začínajú zoznamy otázok, pomocou ktorých môže človek prebádať svoju minulosť a zlepšiť svoje reakcie k životu.” – L. Ron Hubbard Špeciálna tabuľka hodnotenia človeka Na konci knihy nájdete tiež špeciálnu tabuľku ľudského ohhodnotenia človeka, podľa ktorej budete vedieť predpovedať správanie kohokoľvek. To je celkom užitočné, nie? Komu môžete veriť? Aká je skutočná hodnota daného človeka? Dá sa mu dôverovať? Je zodpovedný? Je to dlhodobý partner? Zistite to, prečítajte si knihu Sebaanalýza.

Ne nyugtalankodjék a szívetek! – Hogyan élhetünk teljes életet – Notker Wolf

9.50 
Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen sokoldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezetőjeként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy felkeresse a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható kolostorait. Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál tanácsokat a kiegyensúlyozottabb, boldogabb élethez, időnk helyes beosztásához, az élettel együtt járó konfliktusok elkerüléséhez vagy kezeléséhez.

Magyar napimádás – Dezső Baloghy

4.41 
Baloghy Dezső tanulmánya a Magyar napimádás címmel 1910-ben jelent meg és egy újabb adalékkal gazdagítja az ősvallásról vallott nézeteinket. A szerző az alábbiakat írja ősvallásunkról: "Az áldozás cselekménye tehát, mely míg egyrészt az ős régiség homályába vész, másrészt ma is oly mondhatatlan erősen tartja magát, nem csak vad és félvad népeknél, hanem a legműveltebb nemzeteink vallásában is napról-napra ismétlődik, bizton mutatja hogy ős napimádó vallásunk szertartásainak az áldozás s áldomás fő fontosságú gyakorlata vala. De útba igazít arra is, hogy hol, miben keressük fejlett, művelt vallásunk alapját, kiindulása csiráit is."

Hovory s Bohem I.II.III. – Neale Donald Walsch

26.02 
Je opravdu neobvyklé hovořit s Bohem - v Boha věřit, k Bohu se modlit, Boha prosit, Boha se bát anebo pochybovat o jeho existenci - ano, tomu rozumíme. Ale hovořit s ním? Autor, sám hluboce věřící, se toho odvážil a vytvořil velmi inspirující dílo. Jeho kniha se pokouší odpovědět na většinu otázek týkajících se života a lásky, smyslu a funkce, lidí a lidských vztahů, dobra a zla, viny a hříchu, odpuštění a spásy, cesty k Bohu a cesty do pekla… prostě všeho. Pojednává o sexualitě, moci, penězích, dětech, manželství, rozvodech, životním poslání, zdraví, posmrtném životě i životě před narozením… prostě o všem. Zabývá se problematikou války a míru, vědění a nevědění, dávání a přijímání, radosti a smutku. Zamýšlí se nad konkrétním i abstraktním, viditelným i neviditelným, pravdou i nepravdou. Lze říci, že tato kniha je „posledním Božím slovem“, přestože některým lidem to může připadat neuvěřitelné, zejména domnívají-li se, že Bůh přestal hovořit před dvěma tisíci lety, nebo že pokud stále ještě hovoří, pak jen se světci, šamany nebo s lidmi, kteří meditují třicet let nebo jsou dobří dvacet let nebo jsou alespoň částečně dobří deset let.... Ve skutečnosti však Bůh hovoří ke každému - k dobrému i špatnému, ke světci i lotrovi a k nám v životě přichází mnoha způsoby – tato kniha může být dalším z nich. ? Autor přiznává, že krátce po tom, co ho takový dialog začal napadat, uvědomil si, že hovoří s Bohem a že Bůh mu odpovídá takovým způsobem, jaký je schopen pochopit. Tato skutečnost do značné míry vysvětluje hovorovou formu knihy i občasné odkazy na látku, kterou autor získal z jiných zdrojů a ze své dřívější zkušenosti.

Problémy práce – L. Ron Hubbard

16.16 
Život se skládá ze sedmi desetin práce, jedné desetiny rodinného života, jedné desetiny politiky a jedné desetiny odpočinku. Zde je Scientologie použitá na oněch klíčových sedm desetin existence. Kniha Problémy práce obsahuje nadřazené principy a zákony, které se vztahují na každou snahu, každý problém práce. Jsou to objevy, které odhalují jádro těchto problémů a objasňují osnovu samotného života. Mezi objevy, které jsou zde podrobně popsané, patří i: anatomie zmatku —a jak jej napravit nauka o stabilním údaji — nejzákladnější zákon práce a žití anatomie kontroly —a jak změnit „špatnou kontrolu“ v dobrou anatomie života jako hry — a pravidla, podle kterých se hraje "tajemství“ efektivity nejzákladnější prvky života —afinita, realita a komunikace a skutečná příčina vyčerpání spolu s mocnými scientologickými procesy, které navrací energii mládí V této knize najdete nejen technologii, díky níž můžete na pracoviště vrátit stabilitu, ale i magické procesy, které navrací radost do celého života. Protože toto je Scientologie.

Rabínské židovství a rané křesťanství – Peter Schäfer

9.49 
Střetnutí judaizmu se vznikajícím křesťanstvím v 1. století n. l. Ve své nové knize se autor, přední znalec židovských dějin v období pozdní antiky, zabývá vzájemnou působností rabínského judaismu a křesťanství, které z židovství ve své době vykrystalizovalo. Postupně odkrývá značně provázaný myšlenkový svět dvou náboženství, která dnešní společnost vnímá spíše na základě jejich odlišnosti. Autor na řadě příkladů dokazuje, že rané křesťanství se sice definovalo v souvislosti se soudobým judaizmem a ve sporech s ním, avšak zároveň, že rabínské židovství se utvářelo právě v diskuzi s křesťanstvím.

Korán s vysvetlivkami a výkladom

33.06 
Korán preložený z arabského jazyka podľa tlačenej verzie Koránu vydanej v Kráľovstve Saudskej Arábie v Stredisku kráľa Fahda pre tlač koránu. Nové vydanie prekladu ponúka kompletný prehľad s vysvetlivkami a výkladom. Obsahuje aj rozšírený slovník na konci prekladu o nové slová a pojmy.

Kresťan a politika – Kolektív autorov

6.37 
Knihu Kresťan a politika s podtitulom Kristovi svedkovia v politickom spoločenstve v talianskom origináli vydala Pápežská rada pre laikov. V slovenskom preklade prichádza na pulty kníhkupectiev práve v tomto predvolebnom období a prináša zbierku pohľadov niekoľkých významných osobností cirkevného aj politického života na pôsobenie kresťanov v oblasti politiky. Poskytuje nielen syntézu sociálnej náuky Cirkvi v tejto sfére, ale aj overené svedectvo z praxe. Dá sa povedať, že táto publikácia môže fungovať ako kvalitný manuál pre katolíkov, ktorí sa rozhodli aktívne vstúpiť do sveta politiky, aby v každej chvíli a za každých okolností dokázali rozlišovať a aby mali odkiaľ čerpať inšpiráciu pri kľúčových rozhodnutiach, ktorým sa vo svojej politickej činnosti určite nevyhnú. Kniha zároveň veľmi dobre poslúži aj tým, ktorí ako občania štátu hľadajú dôvody prečo ísť k volebným urnám, podľa akých kritérií sa nad nimi rozhodovať, a na čom nástojiť u svojich favoritov, aby zmena spoločnosti k lepšiemu bola skutočne možná.

Já a Ty – Martin Buber

11.97 
Nejslavnější kniha Martina Bubera, Já a Ty z roku 1923, je jedinečným příspěvkem k filozofii dialogu. Buber zde rozlišuje dvě základní nastavení, jež charakterizuje výrazy „Já–Ty“ a „Já–Ono“. Zatímco v postoji „Já–Ono“ vytváří člověk zkušenosti, kategorizuje, co je od něj odděleno, a zachází s tím jako s věcí, v postoji „Já–Ty“ se cele účastní vztahu, v němž jeden druhého proměňuje. Za odcizením a nenaplněním v moderní společnosti stojí to, že způsob „Já–Ty“ je opomíjen. Jen ve vztahu „Já–Ty“ se může plně rozvinout jedincovo Já a každý vztah „Já–Ty“ je v posledku vztahem k Bohu, jenž je věčným Ty. Překládaná Buberova kniha, která je vlastně sbírkou kratších či delších aforismů, je mistrovským vyjádřením skutečností, které jsou jen těžko postižitelné, ač jsou nedílnou součástí světa lidských vztahů. Dílo v češtině vychází poprvé ve finální podobě, kterou autor publikoval ve svých Sebraných spisech z roku 1962. Martin Buber (1878–1965) byl filozof a politický aktivista židovského původu. Narodil se ve Vídni a zemřel v Jeruzalémě. Tématem jeho knih byl např. židovský mysticismus, sociální filozofie, biblistika, náboženská fenomenologie a filozofická antropologie. Vedle svého nejznámějšího díla Já a ty je autorem knih jako Problém člověka, Obrazy dobra a zla, hasidská vyprávění a Život chasidů, které byly všechny přeloženy do češtiny.

Pápeži o milosrdenstve

2.95 
Svätý Ján Pavol II. sa vo svojom učení zameral na milosrdenstvo – a nie je sám. Viac než sto rokov Cirkev vedú pápeži, ktorí nás povzbudzujú rozjímať nad Kristom, centrom milosrdenstva. Vďaka dielku Pápeži o milosrdenstve si teraz môžeme uchovať zbierku učenia pápežov Pia XI., Pia XII., Jána XXIII., Pavla VI., Benedikta XVI., Jána Pavla II. a Františka. Medzi témami, ku ktorým sa vyjadrujú, nachádzame napríklad témy ako: prameň Božieho milosrdenstva, Mária, Matka milosrdenstva, milosrdenstvo – život Cirkvi a mnohé ďalšie. Pápeži o milosrdenstve je jednou zo série siedmich kníh, oficiálnych podkladov na katechézu počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Na žiadosť pápeža Františka ich vytvorila Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie.

Duchovná rukoväť chorého – Jozef Michalov

11.40 
Úvod Život Človek Choroba Medzinárodná klasifikácia chorôb *História MKCH-10 Zázraky a divy *Hodnota človeka *Analýza choroby Spravodlivý bude veľa trpieť *Čo znamená vziať svoj kríž? *Choroba ako následok hriechu *Choroba je daň za pôžitok Čo je to bolesť? *Klasifikácia bolesti *Klasifikácia bolestí hlavy *Typy bolestí *Hodnotenie intenzity bolesti *Delenie bolestí podľa intenzity *Bolesť a utrpenie Svedomie Cítenie, myslenie, Viera a Pravda Autorita a jej význam *Cirkev a autorita Lekár *Choroba ako chýbanie zdravia *Lekár nezachováva zdravie, lekár lieči *Odborný pracovník verejného zdravotníctva *Nemocnica Rozvoj medicíny po deklarovaní kresťanstva Mosty *Ovocie choroby *Príčiny choroby *Príspevok chorého k dosiahnutiu uzdravenia *Placebo efekt pri liečení vierou *Samoliečba Šťastie je preventívny liek *Optimizmus a zdravie *Ako prekonať stresovú reakciu *Civilizačné choroby Meditácia *Čo je vlastne meditácia? *Formy meditácie *Šesť lekárov liečby v nás *Kristus ako lekár *Potreba viery je nevyhnutnou podmienkou *Si chorý? A chceš byť zdravý? *Odovzdanie sa Bohu *Sviatostné zaopatrenie – viatikum

Filosofie mladého Ludwiga Wittgensteina – Petr Glombíček

10.67 
Výklad celkové intence Wittgensteinovy první a vlastně jediné knihy, známé pod názvem Tractatus logico-philosophicus, vedla autora ke snaze postupovat po linii, kterou sám Wittgenstein doporučil nakladateli Fickerovi, když se mu snažil přiblížit, proč by mu měla být blízká odborná kniha z oblasti, v níž byl Ficker naprostým laikem Kniha tak nakonec představuje raného Wittgensteina především jako schopenhauriána, který svou původní pozici revidoval ve světle analýzy jazyka. Ta ho přivedla hlavně k vypracování rozlišení toho, co se dá říci, od toho, co se v zacházení se slovy jen ukazuje. A toto rozlišení zase vposledku vycházelo z dobových debat rakouských fyziků o interpretaci vědeckých teorií, z nichž zásadní pro Wittgensteina dlouhodobě zůstaly myšlenky Heinricha Hertze. Hertzovský prvek Wittgensteinovy představy o úkolu filosofování je asi nejdůležitějším momentem Wittgensteinova myšlení od úplných počátků až do konce, a představuje tak zřejmě nejnázornější doklad pro jednotu tohoto myšlení, či přinejmenším pro plynulost jeho vývoje.

Isten ma is képes rá – Kathryn Kuhlman

10.01 
Ez a sikerkönyv több személy első kézből származó történetét gyűjti össze, akik a szklerózis multiplextől a szellemi ürességig terjedő, különböző csapásokból gyógyultak meg. Minden egyes oldal Isten emberiség iránti szeretetét sugározza. Olvasd el ezeket a bámulatos bizonyságokat, amelyeket Isten rendkívüli szolgája dolgozott fel, és tudd, hogy Isten ma is képes megtenni ezeket a dolgokat - teérted! "Dicsértem Istent, ahogy még soha azelőtt. Hallottam, amint Miss Kuhlman így szól: Ne Kathryn Kuhlmant lássátok! Felejtsd el a melletted álló személyt! Nézz fel, és lásd meg Jézust, mert Ő az Egyetlen, aki megadja neked szíved kívánságát. A kezeimet felemelve csendben így szóltam: Uram, elveszem ezt a gyógyulást." (részlet a könyvből) Lásd meg Isten erejét és szeretetét működés közben! Ez a könyv egy klasszikus mű, amely korának legfelkentebb asszonyától származik. Minden egyes fejezet egy másik személy történetét tartalmazza. Mindegyikük hétköznapi ember, akiknek nem volt hová fordulniuk, és megtapasztalták, hogy Isten kész megérinteni őket ott, ahol éppen vannak!

Tvořivá pochybnost – OSHO

13.49 
"Netreba slepo veriť žiadnym dogmám! Jeden z najväčších duchovných učiteľov našej doby vysvetľuje, prečo úprimne hľadajúci človek nemôže uviaznuť v žiadnom náboženstve. Odpovedá na základné otázky o Bohu a zmysle života, no vedie nás k tomu, aby sme si na podobné otázky vedeli odpovedať aj sami. Rozoberá rôzne aspekty viery v Boha, spásu, morálku, prikázania a všetko to, čo tvorí podstatu náboženstva. Nájdete tu úvahy na témy ako: pochybnosti, negativita, smrť, stvorenie sveta, ilúzie, výmysly, pravda, modlitby, hriech, vedomie, nirvána, zodpovednosť, moc... Jednotlivé kapitoly sa vždy začínajú buď nejakou otázkou, alebo budhistickou sútrou, prípadne citáciou z diela F. Nietzscheho. Tieto filozofické časti textu sú z času na čas osviežené meditáciou - návodmi na rôzne typy meditácií, ktoré vás dovedú k priamym zážitkom. * * * Existují tři kroky osvícení: V první fázi se k vám buddha přiblíží zezadu jako přítomnost. Budete ho cítit, obklopí vás, bude vaše energetické pole – změní to celé vaše chování a dodá nový smysl a směr v životě. Dá vám novou morálku a lásku k životu – dá vám radost, jakou jste ještě nepoznali, a dá vám odvahu. V okamžiku, kdy poznáte, že jste nekoneční, všechny slabiny a podřízenost zmizí. Na druhém stupni se buddha dostává před vás – stín se stává z vás. Při třetím kroku mizí váš stín. Už nejste, zůstává jen buddha. On je vaše věčnost, vaše pravda, krása a vaše zbožnost. Nyní…pojďte zpět. Vracejte se však se stejným půvabem, tichostí a pokojem. Několik sekund zůstaňte sedět, abyste si zapamatovali cestu, kterou jste vešli dovnitř. Je to zlatá cesta. Ten střed, kterého jste dosáhli, není jen vaše centrum, ale je to centrum celé existence. V centru se všichni setkáváme. Ptáci, stromy, řeky, hory – všichni se tam setkávají. Jsme různí na okrajích, ale v centru jsme stejní. Osvícení je uvědomění si této jednoty."

Tajomstvá posledných časov – Anna Katarína Emmerichová

8.46 
V tejto knihe sa priamo pred našimi očami odohrávajú príbehy, ktoré Boh vyjavil Anne Kataríne Emmerichovej. Hĺbka poznania, do ktorej bola táto mystička pozvaná, sa teraz sprístupňuje aj nám. Boli jej odhalené tajomstvá čias, minulých aj budúcich: „Príšerné je nasledujúce zjavenie, ktoré predpovedá zverstvá Stalina a Hitlera, a to 120 rokov pred tým, ako k nim došlo: ,Počula som, že Lucifer, keď sa nemýlim, bude prepustený na slobodu 50 alebo 60 rokov pred rokom 2000.‘“ Pred jej očami nezostali skryté zápasy o dušu človeka, spôsoby odčiňovania za spáchané hriechy, cena apoštolátu pre duše, ovocie modlitieb a obiet, význačné postavenie Božej Matky v pláne spásy, vpád rozkolu do vnútra Cirkvi a jej prenasledovanie: „Vo veľkonočnom období v roku 1820 mala Anna Katarína zjavenie, v ktorom jej boli ukázané všetky spustošenia nevery na Cirkvi, no i jej budúce obnovenie. Bolo jej pritom povedané, že jej bude zjavených sedem časových období.“ Jej pozoruhodné rozprávanie je celistvé, burcujúce, výnimočné, no miestami tiež zahalené rúškom tajomstva, podobne ako podanie Apokalypsy svätým apoštolom Jánom. V Emmerichovej víziách je hmatateľne prítomná túžba Boha priblížiť sa k nám a pripraviť nás na poslednú bitku, v ktorej má Cirkev prisľúbené víťazstvo. Kniha má imprimatur, je cirkevne schválená.

Ahol szeretet van, ott az Isten – Brian Kolodiejchuk

12.89 
A könyv azt igyekszik tömören bemutatni, hogy mit gondolt és tanított az emberi élet korunkban különösen érvényes alapvető kérdéseiről. Teréz Anya fáradhatatlanul hirdeti véleményét arról, hol található az igazi béke és boldogság, és őszinte szavaival és még inkább életének hitelességével lelkesítteti és ösztönözi kortársait.

Věda, víra, věčnost – Marie Mihulová,Milan Svoboda

11.23 
Unikátní publikace se zabývá otázkami vědy i náboženství, a zároveň upozorňuje na jejich hranice, které si mnohdy samy vytvářejí. Poukazuje na jejich vliv v různých oblastech i perspektivy dalšího vývoje. Jednotlivá témata: paradoxy kvantové fyziky, záhady kosmu, nedostatky evoluční teorie, efektivnost školství, hranice vědecké medicíny, léčitelé a pavěda, mimotělní zkušenosti, znalosti starověkých civilizací, kosmické náboženství, tajemství lidského vědomí.

Duchovní lékárnička – Anselm Grün

8.88 
Anselm Grün opět čerpá ze studnice Božího slova a moudrosti pouštních otců, aby nám poskytl vzácnou pomůcku pro každodenní zápas o čistotu srdce, o „smýšlení Kristovo“. „Každý z nás si v sobě neseme vždycky oba póly: strach i důvěru, lásku i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bezbožnost, svatost i světské smýšlení. Postavíme-li proti svým negativním myšlenkám slovo Písma, povede nás k setkání s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co je v nás, i když se právě mocně hlásí o slovo to nesvaté.“ (z úvodu autora)

Ferenc testvér – Julien Green

12.89 
A XIII. század világa a kitáguló Európa forgatagában. Egymást váltják a pápák és uralkodók. Itáliában, ahol a városok vérre menő csatákat vívnak egymással, egy harcos kis középkori város: erődje, mint a bástya a sakktáblán, s díszletei között a kapzsiság és a gőg küzd az első helyért: Assisi. Ebben a városban, mint mindenhol, a fiatalok zajosak, mozgékonyak, és a királyuk, a legkedvesebb, a legvidámabb, és a leggazdagabb is, aki semmit sem sajnál a szórakozás érdekében: Francesco. Az élet labirintusában útnak indul a nagyravágyó fiatalember; a legjobb ló, a leggazdagabb páncélzat, a legszebb ruhák, a lovagság, a rang, a hercegség mindent akar. Valaki azonban ott rejtőzik, és várakozik fegyverek, címek, gőg nélkül: Isten.

A Szentháromság – Teológiai bevezetés a katolikus szentháromságtanba – Emery Gilles

11.20 
Ez a könyv teológiai bevezetést kíván nyújtani a katolikus szentháromságtanba. Célja az, hogy megmutassa annak értelmét és igazságát, amit a szentháromságos Isten saját misztériumából kinyilatkoztatott számunkra. Ez a megközelítés könnyen hozzákapcsolható ahhoz, amit általában dogmatikus teológiának hívunk. Egy ilyen vállalkozás egyszerre merész és alázatos. A szentháromságtan a hit szemlélődő megértését keresi, vagyis azt a fényt, melyet a szentháromságos hit magában rejt. Ez a fény a keresztény élet forrása.

Skutečný nepřítel – Ben Iman Nassim

3.97 
Jaké to je, když se muslim v Německu stane křesťanem? Jak smýšlí dnes o své předchozí víře a aktuálních politických konfliktech? Nassim Ben Iman popisuje své "předtím" a "dnes" živě a názorně a tím tak pomáhá neislámskému čtenáři lépe pochopit život muslimů. Autor tvrdí, že jen z perspektivy křesťanství může dojít ke smíření mezi Židy, muslimy a křesťany. "Skutečný nepřítel" totiž není z masa a krve, mnohem víc jde o zlo v lidských duších.

Z lásky k životu – OSHO

11.31 
Ak vám pri pokuse pochopiť Nietzcheho naskakujú vrásky na čele, otvorte si tento láskavý výklad a objavte v sebe hlboké sympatie k životu samotnému. Osho nádherným spôsobom balansuje medzi zložitými myšlienkami nemeckého filozofa a hravým spôsobom ich prepája s nežným milostným listom, ktorý píše všetkým bytostiam a celému bytiu. ... Počúvajte jeho slová, pretože to nie sú obyčajné slová: sú to slová človeka, ktorý spoznal život do úplných základov. Slová človeka, ktorý nerobí kompromisy a neprijme žiadnu lož, nech by bola akokoľvek upokojujúca a príjemná. Sú to slová duše, ktorá spoznala slobodu, a preto burácajú ako rev leva. Sú to však aj dokonale nevinné slová dieťaťa. Nie sú to slová plné cudzích poznatkov - nepochádzajú z hlavy - pochádzajú priamo z jeho vnútra.